5 Bảng lương mới theo vị trí việc làm 2024 sẽ như thế nào?

Dự thảo 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm 2024 của cán bộ công chức, viên chức, quân đội, công an và lộ trình tăng lương kể từ ngày 01/7/2024.
5 bảng lương cán bộ

Từ ngày 01/7/2024, vẫn áp dụng hệ thống bảng lương dựa theo hệ số như hiện hành, tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng và hoãn thực hiện bảng lương cải cách theo Nghị Quyết 27.

Hoãn áp dụng chế độ tiền lương mới, việc áp dụng chính sách phụ cấp, thu nhập thống nhất đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, cũng như 05 bảng lương theo vị trí việc làm mới dành cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo dự thảo các Bảng lương, phụ cấp theo vị trí việc làm của ngành công an (không tính theo hệ số và mức lương cơ sở): Bảng lương, phụ cấp lực lượng Công an [Đối chiếu lương Quân đội]

Sau đây là những nội dung mới nhất liên quan đến 05 bảng lương theo vị trí việc làm áp dụng dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (Quân đội, công an). (Đã tạm hoãn)

Về lộ trình cải cách tiền lương

Việc cải cách tiền lương theo lộ trình như sau:

 1. Bộ Nội vụ hoàn thiện đề án vị trí việc làm, xây dựng phương án trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức.
 2. Ban hành 5 bảng lương mới. Cụ thể: Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Quốc hội có Nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp, Tòa án, Viện kiểm sát, Kiểm toán. Ban Bí thư quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH;
 3. Xây dựng chế độ phụ cấp mới; Ưu tiên chế độ phụ cấp nhà giáo trong trường công lập.
 4. Ban hành 12 Thông tư hướng dẫn cụ thể về các hệ thống thang bảng lương, cách chi trả, cách tính toán tiền lương áp dụng đối với tiền lương mới.
 5. Bố trí ngân sách đảm bảo đủ chi trả lương theo 5 bảng lương mới, gồm chi cho cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công.
 6. Từ năm 2025, vẫn tiếp tục tăng lương thêm 7% nhằm bù trượt giá, cải thiện lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Về bảng lương áp dụng với người giữ chức vụ lãnh đạo (Bảng 1)

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến UBND cấp xã sẽ áp dụng bảng lương chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo. Bảng lương này sẽ có các nội dung: 

 • Bảng lương gồm có 263 chức danh. Trong đó cơ quan, tổ chức hành chính có 122 vị trí; cơ quan thuộc Chính phủ có 31 vị trí; đơn vị sự nghiệp công lập có 110 vị trí.
 • Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng lương chức vụ cao nhất.
 • Lãnh đạo cấp trên hưởng mức lương cao hơn lãnh đạo cấp dưới.
 • Một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương, không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương; không phân biệt các chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương.
 • Các chức vụ ở bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương và các chức danh lãnh đạo theo đơn vị hành chính ở địa phương được phân biệt bằng chế độ phụ cấp.

Về bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với người không giữ chức danh lãnh đạo (Bảng 2)

Cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ áp dụng bảng lương chuyên môn theo ngạch (đối với công chức) và chức danh nghề nghiệp (đối với viên chức).

Bảng lương này được phân theo các vị trí như sau:

 • Nhóm nghiệp vụ chuyên ngành: Cơ quan, tổ chức hành chính có 656 vị trí; đơn vị sự nghiệp công lập có 392 vị trí.
 • Nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: Cơ quan, tổ chức hành chính có 40 vị trí, đơn vị sự nghiệp công lập có 30 vị trí;
 • Nhóm hỗ trợ, phục vụ: Cơ quan, tổ chức hành chính có 22 vị trí, đơn vị sự nghiệp công lập có 27 vị trí;
 • Nhóm cán bộ, công chức cấp xã có 17 vị trí (11 vị trí cán bộ chuyên trách và 6 vị trí công chức xã).
Bảng lương này sẽ có các nội dung:
 • Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có các bậc lương riêng gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức;
 • Trong mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ có các nhóm ngạch và số bậc riêng;
 • Chế độ ưu đãi theo nghề được áp dụng cho cán bộ công chức, viên chức có điều kiện lao động cao hơn bình thường;
 • Tiền lương y tế, giáo dục sẽ cao hơn so với mặt bằng chung.

Về bảng lương đối với lực lượng vũ trang (Quân đội, công an) (Bảng 3, 4, 5)

Với lực lượng vũ trang sẽ có 03 bảng lương riêng, gồm:

Đến 30/6/2024

Vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng, tức là vẫn áp dụng hệ thống thang bảng lương hiện hành, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. (Tham khảo chi tiết: Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức LLVT)

Kể từ ngày 01/7/2024

Tăng mức lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng, vẫn áp dụng hệ thống thang bảng lương hiện hành tiếp tục tăng mức lương tối thiểu vùng, chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp. Tạm ngừng chưa thực hiện 5 bảng lương mới.

Mức lương từ năm 2025 trở đi

Từ năm 2025 trở đi, tiếp tục tăng lương bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng I của khu vực doanh nghiệp.

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp./.

Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. bảng lương dự thảo của công an và bộ đội vẫn tính theo cấp bậc, chưa thể hiện rõ vị trí công tác,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo Bảng này nhé: Dự kiến Bảng lương sĩ quan quân đội công an năm 2021 - Bảng 3
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2020/02/bang-luong-si-quan-quan-doi-cong-an-2021-bang-3-1.html

   Xóa
 2. Lương của công an, quân sự cấp xã không thấy đề cập tới

  Trả lờiXóa
 3. Ngành quân sự xã đâu có quân hàm chỉ có chức vụ thôi. Không biết trong bản lương đó tính ở chổ nào

  Trả lờiXóa
 4. Cho e xin bảng lương mới đối với viên chức với ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo: Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2020/07/bang-luong-giao-vien-tieu-hoc-thcs.html

   Xóa
 5. các ngành viện kiểm sat, tòa án thì mức lương ntn ạ

  Trả lờiXóa
 6. Bảng phân loại chức vụ chưa thể hiện thứ bậc: Vì dụ Phó của các Ban đảng, phó CT UBMT có phụ cấp chức vụ bằng Phó các phòng, ban, đoàn thể; trong khí đó sắp xếp bố trí cán bộ twf Trường phòng sang làm phó ban

  Trả lờiXóa
 7. Cho em xin bảng lương dự thảo theo công chức thuế, hải quan, kho bạc với ạ. Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh05:46

  Bạn cho hỏi mức lương của chuyên viên (chủ tịch Hội CCB cấp xã (là cán bộ, công chức chuyển sang chứ không phải là nghỉ hưu từ quân đội về), hiện đang hưởng bậc 3 của chuyên viên). Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 9. Chỉ tội cho các đồng chí cán bộ bán chuyên trách cấp xã phường, làm việc thì cả ngày nhưng lại nhận phụ cấp, quá bất cập, bảo hiểm xã hội thì theo năm 2014 nên không hưởng trọn vẹn, mất rất nhiều quyền lợi. mong quan tâm

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh09:49

  Mọi việc từ cấp nhỏ nhất là xã, phường. Nhưng cán bộ không chuyên trách lại hưởng phụ cấp quá thấp. Không đủ trang trải cuộc sống cho bản thân lấy đâu mà lo cho gia đình.

  Trả lờiXóa
 11. nhân viên trường học có được thay đổi lương không ạ. cho xin bảng lương mới nếu được áp dung

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh10:59

   Nhân viên trường học lương quá thấp! Việc làm không tên nhiều, kiêm nhiệm đủ việc, giờ hành chính nghiêm túc, nhưng chẵng thấy được để ý!

   Xóa
  2. Nặc danh08:48

   Đúng rồi nhân viên làm công việc rất nhiều toàn là kiêm nhiệm: Thư viện- thiết bị, xóa mù chữ, y tế, văn thư, thủ quỹ... và nhiều công việc khác không tên mà Hiệu trưởng- H .phó giao . Mà họ chưa bao giờ nhận được 1 khoản phụ cấp nào cả. kệ cả phụ cấp 0.2 phụ cấp độc hại của ngành thư viện theo quy định của pháp luật ban hẳn hoi mà vẫn không được hưởng. mình không hiểu sao ngành nhân viên mình sao lại thiệt thòi đến như vậy. rất kính mong các cấp lãnh đạo quan tâm đến chúng em là nhân viên
   với ạ.

   Xóa
 12. CHO MÌNH XIN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA TÒA ÁN, VIỆN KIỂM SÁT. THANKS.

  Trả lờiXóa
 13. Cho tôi hỏi: theo cách tính bảng lương 2, giáo viên lâu năm và giáo viên mới vào nghề tiền lương bằng nhau có phải không? Nếu như vậy, trước đây, chúng tôi khi mới vào nghề lương thấp ai bù cho giai đoạn đó. Khi đó, chúng tôi chấp nhận lương thấp vì hi vọng sau này lương sẽ cao. Bây giờ, lương nhỉnh lên chút thì lại bị cào bằng. Như vậy quá thiệt thòi cho chúng tôi

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh17:30

  Nghe nói không còn sử dụng hệ số, lương cơ sở mà sao bảng lương các bạn đưa lên còn sử dụng hệ số

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện tại, hệ thống các bảng lương vẫn như cũ, tức là vẫn còn sử dụng hệ số và lương cơ sở nhé bạn. Bảng lương theo cải cách tiền lương mới vẫn chưa có.

   Xóa
 15. Nặc danh09:02

  Viết lên cho vui chứ chắc cũng còn lâu mới có Bảng lương mới.... ACE CCVC vẫn cứ lo nhận lương hệ số 1.490.000 đi.....

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh21:07

  Mình thắc mắc là nếu bỏ hệ số lương và lương cơ sở thì hằng năm cách tính tăng lương sẽ dựa vào đâu để tăng ạ. Hay theo giá thị trườg thì nhóng lên 1 ít cho cân ạ.

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh15:25

  quá bất câp đơn vị tôi là hành chính sự nghiệp tôi làm văn phòng nhưng công việc thì nhiều như chuyên viên công chức mà lương thì thấp. trong khi đó có người chỉ đến cơ quan uống nước chè mà lương hơn 10 triệu

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh08:59

  cho tôi xin bảng lương dự kiến 01/7/2024 ngành giáo dục.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh05:51

   Cho bọn mình hỏi bọn mình là gv tiểu học vẫn theo bằng cao đẳng thì 1/7/2024 tính lương mới thế nào? Bạn giúp bọn mình nhé

   Xóa
 19. Nặc danh07:57

  cho xin bảng lương cán bộ, công chức cấp xã

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh10:04

  cho tôi hỏi đã có bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo chưa

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh03:04

  Cho e xin bảng lương của GVMN từ 1/7/2024 với ạ

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,39,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,10,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: 5 Bảng lương mới theo vị trí việc làm 2024 sẽ như thế nào?
5 Bảng lương mới theo vị trí việc làm 2024 sẽ như thế nào?
Dự thảo 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm 2024 của cán bộ công chức, viên chức, quân đội, công an và lộ trình tăng lương kể từ ngày 01/7/2024.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmCG2zT4GN3uZ-tgXDFymhIaZ79Qf1ZZksRZpFmmTSVNRnGJ-nArzv4hNbRRBBIinjKDFFOR-5xF62TcrlG7Nea-zcMlhdZReBZN8zMX-IyGqetNKVrfWBz8kWtNqITdTLimZQ5Bx97dY/s200/Tien-Luong-min.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmCG2zT4GN3uZ-tgXDFymhIaZ79Qf1ZZksRZpFmmTSVNRnGJ-nArzv4hNbRRBBIinjKDFFOR-5xF62TcrlG7Nea-zcMlhdZReBZN8zMX-IyGqetNKVrfWBz8kWtNqITdTLimZQ5Bx97dY/s72-c/Tien-Luong-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2019/10/5-bang-luong-can-bo-cong-vien-chuc-tu-2021.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2019/10/5-bang-luong-can-bo-cong-vien-chuc-tu-2021.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content