Bảng lương, bậc lương, mã ngạch kế toán mới nhất 2024

Bảng lương, bậc lương, mã ngạch của kế toán viên trường học, bệnh viện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước...và khu vực tư nhân năm 2022 2023.
Bảng lương, bậc lương, mã ngạch kế toán
Mức lương của kế toán hiện nay trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân sẽ có sự khác nhau tùy theo chức danh nghề nghiệp, vị trí công việc là công chức hay người lao động.

I. Bảng lương của kế toán là công chức (kế toán viên)

Công chức kế toán là kế toán làm trong các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, đơn vị (trường học, bệnh viện,…), có ngạch là kế toán viên và được xếp theo 4 hạng là Kế toán viên cao cấp, mã ngạch: 06.029; Kế toán viên chính, mã ngạch: 06.030; Kế toán viên, mã ngạch: 06.031; Kế toán viên trung cấp, mã ngạch: 06.032.

Sau đây là bảng lương, hệ số, bậc lương và mã ngạch của kế toán công chức (kế toán viên) tính đến 30/6/2024 dựa trên mức lương cơ sở mới nhất hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng. Mức lương của kế toán áp dụng theo bảng lương mới tăng khoảng 20,8% so với bảng lương cũ.

Nếu thực hiện chính sách cải cách tiền lương mới thì mức lương của kế toán sẽ được áp dụng theo bảng lương khác và sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.

Bảng lương kế toán áp dụng kể đến 30/6/2024:

Bậc
1

Bậc
2

Bậc
3

Bậc
4

Bậc
5

Bậc
6

Bậc
7

Bậc
8

Bậc
9

Bậc
10

Kế toán viên cao cấp, mã ngạch: 06.029 (Công chức loại A3, nhóm A3.2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

Mức lương

(áp dụng mức 1.800.000đ)

10.350.000

10.998.000

11.646.000

12.294.000

12.942.000

13.590.000

Kế toán viên chính, mã ngạch: 06.030 (Công chức loại A2, nhóm A2.2)

Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Mức lương

(áp dụng mức 1.800.000đ)

7.200.000

7.812.000

8.424.000

9.036.000

9.468.000

10.260.000

10.872.000

11.484.000

Kế toán viên, mã ngạch: 06.031 (Công chức loại A1)

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương

(áp dụng mức 1.800.000đ)

4.212.000

4.806.000

5.400.000

5.994.000

6.588.000

7.182.000

7.776.000

8.370.000

8.964.000

Kế toán viên trung cấp, mã ngạch: 06.032 (Công chức loại A0)

Hệ số lương

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương

(áp dụng mức 1.800.000đ)

3.780.000

4.338.000

4.896.000

5.454.000

6.012.000

6.570.000

7.128.000

7.686.000

8.244.000

8.802.000

Một số lưu ý về bảng lương của kế toán công chức:

- Bảng lương, bậc lương kế toán nêu trên được lấy từ Bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Công thức tính trong bảng lương: Mức lương cơ bản = Mức lương cơ sở X hệ số lương;

- Nhân viên kế toán đang tuyển dụng nếu chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng và đang xếp lương theo công chức loại B (ngạch kế toán viên sơ cấp theo quy định cũ) thì tiếp tục xếp loại B trong thời hạn 6 năm từ ngày 01/01/2020. Trong thời gian này, Kế toán công chức phải lấy bằng cấp để đạt tiêu chuẩn của ngạch kế toán viên trung cấp và khi đáp ứng thì sẽ được xếp lương theo công chức loại A0.

- Nếu áp dụng theo chính sách cải cách tiền lương, kế toán sẽ được hưởng lương theo vị trí việc làm (ví dụ: Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng, kế toán trường học...) nên mức lương sẽ khác rất nhiều so và cao hơn với bảng lương nói trên.

- Sinh viên kế toán mới ra trường được tuyển dụng, sau khi hết thời gian tập sự và có quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán thì được xếp bậc lương như sau:
 • Khi tuyển dụng có trình độ đại học, được xếp hạng kế toán viên (mã ngạch: 06.031, bậc 1), hệ số lương 2,34, tương ứng với mức lương 3.486.600 đồng/tháng (tính theo lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng). Sau 3 năm tăng 1 bậc lương tương ứng với hệ số nêu trong bảng lương trên. 
 • Khi tuyển dụng có trình độ thạc sĩ, được xếp hạng kế toán viên (mã ngạch: 06.031, bậc 2), hệ số lương 2,67, tương ứng với mức lương 3.978.300 đồng/tháng (tính theo lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng). Sau 3 năm tăng 1 bậc lương tương ứng với hệ số nêu trong bảng lương trên.
 • Khi tuyển dụng có trình độ cao đẳng, được xếp hạng kế toán viên trung cấp (mã số 06.032, bậc 1), hệ số lương 2,1, tương ứng với mức lương 3.129.000 đồng/tháng (tính theo lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng). 

- Về nâng bậc lương (quy định tại Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014 về Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động):

 • Kế toán (Kế toán viên cao cấp, Kế toán viên chính, kế toán viên, Kế toán viên trung cấp, chức danh công chức loại A3, A2, A1): sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương;
 • Kế toán giữ ngạch, chức danh loại B: sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.

- Đối với kế toán làm việc trong khu vực doanh nghiệp nhà nước thì ngoài mức lương cơ bản hàng tháng theo mức lương cơ sở nói trên. Thu nhập lương thực tế hàng tháng của kế toán có thể tăng thêm, tùy thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

II. Mức lương của kế toán là người lao động

- Khác với kế toán là công chức làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, mức lương của kế toán là lao động làm việc tại các loại hình doanh nghiệp khác (DNTN, công ty TNHH...) được xác định theo thỏa thuận lương trong hợp đồng lao động ký kết với doanh nghiệp.

Mức lương này không theo bảng lương nói trên, tuy nhiên không được thấp hơn lương tối thiểu cho người lao động theo vùng (do Chính phủ quy định) và phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng (do đã qua đào tạo nghề).

Mức lương tối thiểu của kế toán doanh nghiệp (áp dụng đến ngày 30/6/2024), cụ thể như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu của kế toán (thêm 7%)

Ghi chú

Vùng

I

4.680.000 đồng/tháng

4.680.000 + (4.680.000 x 7%) = 5.007.600 đồng/tháng

Vùng I: thành phố, quận, huyện, thị xã có kinh tế phát triển

Vùng

II

4.160.000 đồng/tháng

4.160.000 + (4.160.000 x 7%) = 4.451.200 đồng/tháng

Vùng II: các huyện, tỉnh, thành phố có kinh tế tương đối phát triển

Vùng

III

3.640.000 đồng/tháng

3.640.000 + (3.640.000 x 7%) = 3.894.800 đồng/tháng

Vùng III: các quận, huyện, thị xã, có kinh tế ở mức khá, nhưng thấp hơn vùng II

Vùng

IV

3.250.000

đồng/tháng

3.250.000 + (3.250.000 x 7%) = 3.477.500 đồng/tháng

Vùng IV: các huyện, thị xã có nền kinh tế chưa phát triển, khó khăn

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp, trình độ năng lực, tính chất khối lượng công việc được giao (Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng, kế toán văn phòng, sinh viên mới ra trường hay đã có kinh nghiệm...) và thỏa thuận với doanh nghiệp mà mức lương thực nhận sẽ tăng nhiều hay ít so với mức lương tối thiểu nói trên.

- Danh mục các địa bàn (Vùng I, II, III, IV) áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Phụ lục của Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Dự kiến mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng, áp dụng từ ngày 1/7/2024 như sau:

 • Lương tối thiểu vùng I là 4.960.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng);
 • Lương tối thiểu vùng II là 4.410.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng);
 • Lương tối thiểu vùng III là 3.860.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng);
 • Lương tối thiểu vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

- Dự kiến mức lương tối thiểu giờ từ ngày 1/7/2024 (tăng 6%):

 • Lương tối thiểu giờ vùng I là 23.800 đồng/giờ (tăng 1.300 đồng);
 • Lương tối thiểu giờ vùng II là 21.200 đồng/giờ (tăng 1.200 đồng);
 • Lương tối thiểu giờ vùng III là 18.600 đồng/giờ (tăng 1.100 đồng);
 • Lương tối thiểu giờ vùng IV là 16.600 đồng/giờ (tăng 1.000 đồng).

Văn bản pháp lý quy định về lương kế toán:

Minh Hùng (Tổng hợp) 

Ý KIẾN

 1. Cho e hỏi câu này ở trong Văn bản nào ạ: - Về nâng bậc lương: Kế toán viên cao cấp, Kế toán viên chính, kế toán viên: 3 năm được xét nâng bậc; Kế toán viên trung cấp: 2 năm được xét nâng bậc.

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh15:13

  Em làm hợp đồng trường tiểu học công lập từ tháng 03.2017 hưởng 85% lương hệ số 2,34, tháng 04/2021 em mới được thi tuyển vào biên chế và được chuyển ngạch kế toán viên trung cấp 06.032, và được hưởng lương bậc 2 , thời điểm năng lương lên bậc 3 kể từ 10/2020 và nghe giải thích là ngạch kế toán viên trung cấp 06.032 phải 3 năm mới được nâng lương, em bị trừ 9 tháng tập sự. Bậc 1 là 12/2017, bậc 2 12/2020, bậc 3 là tháng 12/2023. Vậy xin hỏi giải thích như vậy có đúng ko?Em rất mong được hồi đáp ạ. Trân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh09:40

  Cho em hỏi, em có bằng đại học nghành Ngân hàng, vào làm kế toán viên của trường đại học công lập thì em ở ngạch mấy ạ?

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh21:49

  Sao kế toán trường học không được phụ cấp công vụ. Mà kế toán xã lại đuộc là sao

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh22:44

   Tại trường học là viên chức còn cái còn lại là công chức

   Xóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng lương, bậc lương, mã ngạch kế toán mới nhất 2024
Bảng lương, bậc lương, mã ngạch kế toán mới nhất 2024
Bảng lương, bậc lương, mã ngạch của kế toán viên trường học, bệnh viện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước...và khu vực tư nhân năm 2022 2023.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmwbeuSvijwdl7AqemsuKBT0-PZY8s3b1EuoWNHS4glQ9hWh3z4tpn6i2tsaktPDdZAOStzKHCjoTpkyK1s0BBSGPjurWyKhmWhrdIIht293XAJHc5pZ4zbA7luyh5r3eQ29piPmB4mgY/s16000/luong-ke-toan_New.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmwbeuSvijwdl7AqemsuKBT0-PZY8s3b1EuoWNHS4glQ9hWh3z4tpn6i2tsaktPDdZAOStzKHCjoTpkyK1s0BBSGPjurWyKhmWhrdIIht293XAJHc5pZ4zbA7luyh5r3eQ29piPmB4mgY/s72-c/luong-ke-toan_New.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2021/08/bang-luong-bac-luong-ma-ngach-ke-toan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2021/08/bang-luong-bac-luong-ma-ngach-ke-toan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content