Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội từ 01/7/2024

Bảng lương, hệ số lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp, cao đẳng, trung cấp đến 30/6/2024 và dự kiến các bảng lương cải cách theo NQ 27 từ 01/7/2024.
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội được phân loại thành 4 nhóm lương và trình độ gồm: Cao cấp Đại học (tức QNCN cao cấp nhóm 1), Cao cấp cao đẳng (tức QNCN cao cấp nhóm 2), Trung cấp (tức QNCN trung cấp nhóm 1) và Sơ cấp (tức QNCN sơ cấp nhóm 1). Sau đây là chi tiết 2 Bảng lương gồm:

 1. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp tính theo mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng (áp dụng đến 30/6/2024) và hệ số lương.
 2. Dự thảo Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp (là bảng lương dự kiến áp dụng sau khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, được áp dụng từ ngày 01/7/2024).

Các bạn có thể tham khảo dự thảo các Bảng lương, phụ cấp theo vị trí việc làm của ngành công an năm 2024, có đối chiếu với  các chức danh trong quân đội (các bảng lương, phụ cấp này không còn tính theo hệ số và mức lương cơ sở như bảng lương hiện hành):

1. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp (tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng)

Nhóm lương và trình độ
Bậc lương
Quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng
MỨC LƯƠNG ĐẾN NGÀY 30/6/2024
Hệ số lương quân hàm
Hệ số phụ cấp công vụ
Hệ số phụ cấp thâm   niên nghề
Tổng hệ số lương
Tiền lương 1 tháng
(lương cơ sở 1,8 triệu)
Cao cấp Đại học (Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1)
1
Thiếu uý
3,85
0,96
4,81
8.658.000
2
Trung uý
4,20
1,05
0,25
5,50
9.900.000
3
Thượng uý
4,55
1,14
0,41
6,10
10.980.200
4
Đại uý
4,90
1,23
0,59
6,71
12.078.000
5
Đại uý
5,25
1,31
0,79
7,35
13.230.000
6
Thiếu tá
5,60
1,40
1,01
8,01
14.418.000
7
Thiếu tá
5,95
1,49
1,25
8,69
15.642.000
8
Trung tá
6,30
1,58
1,51
9,39
16.902.000
9
Trung tá
6,65
1,66
1,80
10,11
18.198.000
10
Trung tá
6,70
1,68
2,01
10,39
18.702.000
11
Thượng tá
7,35
1,84
2,43
11,61
20.898.000
12
Thượng tá
7,70
1,93
2,77
12,40
22.320.000
Cao cấp cao đẳng
(Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 2)
1
Thiếu uý
3,65
0,91
4,56
8.208.000
2
Trung uý
4,00
1,00
0,20
5,20
9.360.000
3
Trung uý
4,35
1,09
0,35
5,79
10.422.000
4
Thượng uý
4,70
1,18
0,38
6,25
11.250.000
5
Đại uý
5,05
1,26
0,56
6,87
12.366.000
6
Thiếu tá
5,40
1,35
0,76
7,51
13.518.000
7
Thiếu tá
5,75
1,44
0,98
8,17
14.706.000
8
Trung tá
6,10
1,53
1,22
8,85
15.930.000
9
Trung tá
6,45
1,61
1,48
9,55
17.190.000
10
Thượng tá
6,80
1,77
2,01
10,27
18.486.000
11
Thượng tá
7,15
2,07
2,43
11,01
19.818.000
12
Thượng tá
7,70
1,93
2,46
12,09
21.762.000
Trung cấp
(QNCN trung cấp nhóm 1)
1
Thiếu uý
3,50
0,88
4,38
7.884.000
2
Thiếu uý
3,80
0,95
4,75
8.550.000
3
Trung uý
4,10
1,03
0,25
5,37
9.666.000
4
Trung uý
4,40
1,10
0,40
5,90
10.620.000
5
Thượng uý
4,70
1,18
0,56
6,44
11.520.000
6
Đại uý
5,00
1,25
0,75
7,00
12.600.000
7
Thiếu tá
5,30
1,33
0,95
7,58
13.644.000
8
Thiếu tá
5,60
1,40
1,18
8,18
14.724.000
9
Thiếu tá
5,90
1,48
1,42
8,79
15.822.600
10
Trung tá
6,20
1,55
1,67
9,42
16.956.000
Sơ cấp
(QNCN sơ cấp nhóm 1)
1
Thiếu uý
3,20
0,80
4,00
7.200.000
2
Thiếu uý
3,45
0,86
4,31
7.758.000
3
Thiếu uý
3,70
0,93
0,19
4,81
8.658.000
4
Trung uý
3,95
0,99
0,32
5,25
9.450.000
5
Trung uý
4,20
1,05
0,46
5,71
10.278.000
6
Thượng uý
4,45
1,11
0,62
6,19
11.142.000
7
Thượng uý
4,70
1,18
0,80
6,67
12.006.000
8
Đại uý
4,95
1,24
0,99
7,18
12.924.000
9
Đại uý
5,20
1,30
1,20
7,70
13.860.000
10
Thiếu tá
5,45
1,36
1,42
8,23
14.814.000

Tham khảo thêm: Bảng lương sĩ quan quân đội công an 2023-2024

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ ngày 01/7/2024.

Do đó, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương, bảng lương mới cho quân nhân chuyên nghiệp quân đội theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, theo dự kiến sẽ là ngày 01/7/2024.

2. Dự thảo Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp (dự kiến áp dụng sau khi cải cách chế độ tiền lương từ ngày 01/7/2024)

Nhóm lương và trình độ
Bậc lương
Quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp tương ứng
MỨC LƯƠNG  SAU CẢI CÁCH THEO N.Q 27, ÁP DỤNG TỪ 01/7/2024
Lương chức danh (65%)
Lương quân hàm (35%)
Lương phụ cấp thâm niên nghề
Tiền lương 1 tháng
Tỉ lệ tăng so với Bảng lương 2020
(%)
Cao cấp Đại học
1
Thiếu uý
9.000.000
4.600.000
13.600.000
77
2
Trung uý
9.500.000
5.000.000
570.000
15.070.000
71
3
Thượng uý
10.000.000
5.700.000
900.000
16.600.000
70
4
Đại uý
10.500.000
6.400.000
1.260.000
18.160.000
69
5
Đại uý
11.000.000
6.400.000
1.650.000
19.050.000
62
6
Thiếu tá
11.500.000
7.100.000
2.070.000
20.670.000
61
7
Thiếu tá
12.000.000
7.100.000
2.520.000
21.620.000
56
8
Trung tá
12.500.000
7.800.000
3.000.000
23.300.000
55
9
Trung tá
13.000.000
7.800.000
3.510.000
24.310.000
50
10
Trung tá
13.500.000
7.800.000
4.050.000
25.350.000
53
11
Thượng tá
14.000.000
8.500.000
4.620.000
27.120.000
46
12
Thượng tá
14.500.000
8.500.000
5.220.000
28.220.000
42
Cao cấp cao đẳng
1
Thiếu uý
8.300.000
4.300.000
12.600.000
73
2
Trung uý
8.800.000
4.700.000
440.000
13.940.000
68
3
Trung uý
9.300.000
4.700.000
744.000
14.744.000
59
4
Thượng uý
9.800.000
5.100.000
784.000
15.684.000
57
5
Đại uý
10.300.000
5.500.000
1.133.000
16.933.000
54
6
Thiếu tá
10.800.000
5.900.000
1.512.000
18.212.000
52
7
Thiếu tá
11.300.000
5.900.000
1.921.000
19.121.000
46
8
Trung tá
11.800.000
6.300.000
2.360.000
20.460.000
45
9
Trung tá
12.300.000
6.300.000
2.829.000
21.429.000
40
10
Thượng tá
12.800.000
6.700.000
3.328.000
22.828.000
39
11
Thượng tá
13.300.000
6.700.000
3.857.000
23.857.000
35
12
Thượng tá
13.800.000
6.700.000
4.416.000
24.916.000
29
Trung cấp
1
Thiếu uý
7.600.000
4.000.000
11.600.000
66
2
Thiếu uý
8.100.000
4.000.000
12.100.000
59
3
Trung uý
8.600.000
4.400.000
516.000
13.516.000
57
4
Trung uý
9.100.000
4.400.000
819.000
14.319.000
52
5
Thượng uý
9.600.000
4.800.000
1.152.000
15.552.000
51
6
Đại uý
10.100.000
5.200.000
1.515.000
16.815.000
50
7
Thiếu tá
10.600.000
5.600.000
1.908.000
18.108.000
49
8
Thiếu tá
11.100.000
5.600.000
2.331.000
19.031.000
45
9
Thiếu tá
11.600.000
5.600.000
2.784.000
19.984.000
42
10
Trung tá
12.100.000
6.000.000
3.267.000
21.367.000
42
Sơ cấp
1
Thiếu uý
6.900.000
3.700.000
10.600.000
66
2
Thiếu uý
7.400.000
3.700.000
11.100.000
61
3
Thiếu uý
7.900.000
3.700.000
395.000
11.995.000
56
4
Trung uý
8.400.000
4.100.000
672.000
13.172.000
57
5
Trung uý
8.900.000
4.100.000
979.000
13.979.000
53
6
Thượng uý
9.400.000
4.500.000
1.316.000
15.216.000
54
7
Thượng uý
9.9 00.000
4.500.000
1.683.000
16.083.000
51
8
Đại uý
10.400.000
4.900.000
2.080.000
17.380.000
51
9
Đại uý
10.900.000
4.900.000
2.507.000
18.307.000
49
10
Thiếu tá
11.400.000
5.300.000
2.964.000
19.664.000
49

* Còn đây là Dự thảo bảng lương QNCN (Cập nhật tháng 4/2023) (nguồn: kT3.NdpM, thành viên Wikipedia )

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp_1
Dự thảo Bảng lương QNCN

Lưu ý trong bảng lương này:

1. Giữ nguyên cao cấp, trung cấp, sơ cấp như bảng lương trên.

2. Bỏ cột mục phụ cấp thâm niên nghề (vì chỉ mang tính tương đối). Phụ cấp thâm niên nghề thì tự mỗi cá nhân xác định = (phụ cấp chức danh hoặc quân hàm) x (% của số năm công tác) 

4. Bổ sung thêm cột lương phụ cấp công vụ vào bảng lương. 

5. Cập nhật cơ sở tính lương QNCN theo chức danh, chuyên môn nghiệp vụ (Không tính lương theo 70% chức danh, 30% Quân hàm. Như vậy, việc phiên quân hàm chỉ mang tính chất hình tượng, biểu trưng).

6. Tỉ lệ sau cải cách tăng tương đối đều nhau dao động từ 39% đến 51%. 

7. Đảm bảo tương quan tiền lương. Giữa Thượng tá QNCN tương đương với Thượng tá sĩ quan giữ chức trợ lý tương đương trung đoàn trưởng.

Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo:

Ý KIẾN

 1. dự kiến chứ ko phải thật đâu đúng ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rồi bạn, đây chỉ là bảng lương 2021 dự kiến. Tuy nhiên, Bảng lương chính thức cũng sẽ gần giống như vậy, không có thay đổi nhiều đâu bạn.

   Xóa
  2. Cho mình hỏi cách tính bậc lương (Bậc 1, 2, 3, 4 ....) trong Quân đội và Công an như thế nào?

   Xóa
  3. Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể nhé bạn.

   Xóa
  4. Nặc danh22:59

   bâc 1,2,3 là con số cụ thể rồi bạn nhé. khi tốt nghiệp - quân nhân chuyên nghiệp đạt thiếu úy trở xuống sau 2 năm sẽ tăng 1 bậc, với trung úy trở lên thì sau 3 năm sẽ tăng 1 bậc. khi tăng đến bậc lương vượt quá quân hàm hiện tại thì quân nhân chuyên nghiệp sẽ được tăng quân hàm,
   còn sĩ quan thì sẽ tăng quân hàm và bậc lương không phụ thuộc nhau.

   Xóa
  5. Nặc danh19:41

   Cho mình hỏi nếu lương cơ sở lên 1.8 thì là bao tiền 1 tháng

   Xóa
  6. Nặc danh03:04

   Bảng lương này đã tính các khoản trừ( tiền ăn,bhxh) chưa bạn?

   Xóa
  7. Nặc danh15:45

   Chưa bạn ạ.

   Xóa
  8. Nặc danh22:30

   năm nay buồn rồi bạn, mới bãi bỏ dưới 4.2 2 năm một bật lương, bây h là 3 năm một bậc lương nhá

   Xóa
 2. XIN HỎI LƯƠNG CƠ SỞ 1TR6 Ở NĂM 2020 !
  HAY 1TR490

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện tại lương cơ sở vẫn là 1.490.000 đồng. Theo dự kiến đến 01/1/2021 mới tăng lên 1,6 triệu đồng.

   Xóa
 3. Bảng lương QNCN 2020 hình như có gì sai sai. Cụ thể nhóm lương cao cấp 1, bậc 9 lên 10 (từ 6,65 lên 6,7) vô lý không biết có sự nhầm lẫn ko?

  Trả lờiXóa
 4. Vậy cho mình hỏi nếu ko giữ chức danh thì ko đc lãnh lương chức danh hay sao ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rồi bạn.

   Xóa
  2. Nặc danh10:58

   Chức danh và chức vụ là 2 khái niệm khác nhau hoàn toàn bạn nhé . Chức danh là chỉ 1 nghề nghiệp được tổ chức chính trị, xã hội công nhận , ví dụ : Bác sỹ , giáo viên , quân nhân , giáo sư, tiến sỹ . Còn chức vụ thì ví dụ như là : Giám đốc , trưởng phòng ..vv

   Xóa
  3. Hieuleuleu23:25

   Ví dụ như mình là 1 quân nhân chuyên nghiệp - chức vụ Vận động viên - thì cí lương chức danh k ạ

   Xóa
 5. thông tin này chính xác không ạ

  Trả lờiXóa
 6. Có chức danh.lái xe không?? Bạn

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh10:37

  Quân nhân chuyên nghiệp có những chức danh gì vậy ?

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh19:24

  Viết sai nhé
  Cao cấp 1 (đại học) bậc 10 hệ số 7.0 là thượng tá QNCN.

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh17:13

  Ngáo ..lương sơ cấp cao hơn lương Trung cấp

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh19:59

  Cao cấp 1 trung tá làm gì có 3 hệ số thành 9 năm ak, thượng tá 2 hệ số, mà cao cấp 2 thượng tá 2 hệ 7,15 lên thượng tá 3 là 7,5 đâu mà lên 7,7

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh09:39

   Trung tá cao cấp 1 sao lại 3 bậc lương thế nhỉ

   Xóa
 11. Nặc danh21:45

  cho mình hỏi, mình trung úy, cc1, h số 4,20. bậc 2/12, thì lương mới thế nào ạ, (QNCN)

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh15:46

  Tôi muốn hỏi, ở lương CC1, hệ số trung tá 2 (6.65) lên trung tá 3 (6.7) có đúng không ạ? Nếu vậy thì CC1 phải nhận 9 năm 2// ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh22:24

   Họ đánh sai đó bạn. Bậc 10 là 7.0 lên thượng tá rồi bạn nhé!

   Xóa
 13. Nặc danh17:05

  Xin hỏi: Tôi đóng BH liên tục từ năm 1997; đến 2010 chuyển VCQP; năm 2023 chuyển 2// QNCN CC1 hệ số 6,65. Vậy thời gian nhập ngũ được tính từ thời điểm nào? Và số năm công tác được tính từ thời điểm nào? Cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh15:06

   Thời gian nhập ngũ tính từ lúc bạn chuyển VCQP để tính thâm niên nhé, năm công tác thì tính từ lúc đóng bảo hiểm 1997

   Xóa
 14. Nặc danh09:25

  Lương qncn như thế chỉ đủ nuôi gia đình .chứ ko có dư so với vật giá như hiện giờ
  Cần có chính sách cao hơn mới thu hút nhiều người
  Qncn đả xin xuất ngủ nhiều lắm rồi gì ko đủ trang trải cuộc sống

  Trả lờiXóa
 15. Nặc danh15:16

  CHO MÌNH HỎI BẢNG LƯƠNG NÀY ĐÃ TRỪ TIỀN ĂN, TIỀN BẢO HIỂM CHƯA? HAY BAO GỒM TẤT CẢ

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh14:38

  Được biết hiện tại Quân đội đã biên chế Nhà Văn hóa các cấp. Vậy cho mình hỏi? Chức vụ Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố và Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Quân khu là bao nhiêu vậy.

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh14:40

  Phụ cấp chức vụ chủ nhiệm Nhà Văn hóa là bao nhiêu ạ?

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh09:33

  Lương bộ đội công tác ở đảo trừong sa 200% đc tính như thế nào ạ

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh23:01

  Cho mình hỏi cải cách tiền lương mới bao lâu thì lên 1 bậc lương

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái này hiện chưa rõ đâu bạn vì chưa có bảng lương cải cách chính thức.

   Xóa
 20. Nặc danh05:12

  Mình cũng có chút thắc mắc. Neuus theobang lương 1,7.2024 thi tính thâm niên như thế nào nhỉ, vì ví dụ theo bảng lương chẳng hạn 2 Anh 2//QNCN, 1anh nhập ngũ trước và 1 anh nh,ngu sau thậm trí trc sau tới trên 5 năm.... nhg tiền vẫn bằng nhau....rất dễ dẫn đến bất cập...

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh02:35

  Mình hỏi ngoài lề tý. Vd mình trung cấp nhóm 1 chuyển sang cao cấp nhóm 2 thì dựa theo số phẩy lương hay dựa theo bậc. Vd: mình tc bậc 5 ,lương 4,7

  Trả lờiXóa
 22. Nặc danh11:45

  lùa gà, năm đéo nào không đủ chỉ tiêu là lại dùng bài cũ, xong đủ quân thì nó lại trở mặt và lý do

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh06:53

  Mình cứ thấy bảng lương này sai sai thế nào ý,lương của người có bằng Trung cấp( qncn )lại còn thấp hơn cả lương của người Sơ cấp

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh14:23

   Chỉ những đc chuyển nhóm trong quá trình công tác mới bĩ thiệt thôi, vì khi chuyển cơ bản đều bị tụt từ 1 đến hai bậc do trước quy định hệ số lương. Giờ hưởng lương theo bậc nếu cơ quan cải cách tiền lương đề nghị trả lại bậc lương đã bị hạ cho các đc chuyển nhóm là sẽ công bằng bạn ah

   Xóa
 24. Nặc danh12:15

  Thấy bản lương QNCN cao cấp 1, cao cấp 2 là thấy sai rồi ak:
  1 CC1 trung tá 6,65 lên 6,70
  2 CC2 trung tá 7.15 lên 7.70

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh14:15

  Nếu theo bảng lương mới thì qncn đợt vừa rồi chuyển lương từ sơ cấp 4,7 sang trung cấp 4,7. Hệ số lương bằng nhau nên không chênh lệch về thu nhập, chỉ bị tụt bậc từ bậc 7 sơ cấp xuống bậc 5 trung cấp. Giờ áp dụng theo bảng lương mới không tính hệ số thì bậc 5 trung cấp hưởng thu nhập thấp hơn bậc 7 sơ cấp khỏang 1 triệu.

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh20:54

  Cho tôi hỏi từ 1/7/2024 bộ đội trường sa có được hưởng lương 270% nữa không ai biết trả lời dùm xin cảm ơn có ai biết nt qua số điện thoại 0975333627 xin cảm ơn!!!!

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội từ 01/7/2024
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội từ 01/7/2024
Bảng lương, hệ số lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp, cao đẳng, trung cấp đến 30/6/2024 và dự kiến các bảng lương cải cách theo NQ 27 từ 01/7/2024.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnjpdI6qtu2WBVga87zYU9VfY-_10B708LK_f2JfEppYqyY8HKWfMLT-TWE8kXn8jjVl3upE6pukk2AlbzbO36yk6kiDikJtJkGoaonnpY2huzr41RW05ozC2KnJ1WxB8BsWDxS3PUXGU/w200-h184/quannhan_New.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnjpdI6qtu2WBVga87zYU9VfY-_10B708LK_f2JfEppYqyY8HKWfMLT-TWE8kXn8jjVl3upE6pukk2AlbzbO36yk6kiDikJtJkGoaonnpY2huzr41RW05ozC2KnJ1WxB8BsWDxS3PUXGU/s72-w200-c-h184/quannhan_New.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/02/bang-luong-quan-nhan-chuyen-nghiep-2021.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/02/bang-luong-quan-nhan-chuyen-nghiep-2021.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content