Hướng dẫn cách ghi bản khai nhân khẩu, phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu

ghi bản khai

CÁC MẪU KHAI NHÂN HỘ KHẨU THƯỜNG SỬ DỤNG

1. Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01): dùng để kê khai nhân khẩu (người từ 14 tuổi trở lên) khi làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú hoặc đã đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nhưng chưa khai Bản khai nhân khẩu lần nào.
2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02): dùng để thông báo khi có thay đổi những nội dung thông tin liên quan đến hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, tạm trú, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú, xóa đăng ký thường trú, tạm trú, tách sổ hộ khẩu, đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cấp giấy chuyển hộ khẩu, xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú; gia hạn tạm trú.
3. Phiếu khai báo tạm vắng (Mẫu HK05): dùng cho người phải khai báo tạm vắng khai báo với Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 
4. Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07): dùng để cấp cho các trường hợp chuyển nơi thường trú.

Lưu ý:

Theo Nghị quyết 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thì trong tương lai các mẫu HK 01, HK02 sẽ bị thay thế bằng mẫu khai khác, còn mẫu HK 07 sẽ bị bãi bỏ. Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì sửa đổi các quy định hiện hành về các loại biểu mẫu này. Tuy nhiên thời gian cụ thể Bộ Công an có văn bản hướng dẫn thì chưa rõ.

* HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC MẪU KHAI

Yêu cầu ghi biểu mẫu:

- Ghi chính xác những nội dung trong biểu mẫu, chữ viết phải rõ ràng, viết cùng một loại mực, không viết tắt.
- Người đến làm thủ tục đăng ký cư trú không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Người kê khai hộ phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ.
- Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã ghi trong biểu mẫu.

Quy định chung:

1. Cách ghi thông tin về cá nhân:

- Khi ghi thông tin về cá nhân phải căn cứ vào giấy khai sinh và các giấy tờ hộ tịch khác. Nếu không có các giấy tờ trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.
a) Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu;
b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;
c) Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số CMND và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này);
d) Mục “Giới tính”: Nếu giới tính Nam thì ghi là Nam, nếu giới tính Nữ thì ghi là Nữ;
đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;
e) Mục “Quê quán”: Ghi quê quán theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại. Nếu không xác định được ông, bà nội hoặc ông bà ngoại thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của cha hoặc mẹ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại;
g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có);
h) Mục “Dân tộc” và “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;
i) Mục “Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.

2. Cách ghi thông tin về địa chỉ cư trú

- Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
- Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bằng tiếng Việt).

3. Cách ghi thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú

Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú.

Quy định cách ghi trong các biểu mẫu cụ thể:

1. Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01) 

- Mục “Trình độ học vấn”: Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);
- Mục “Trình độ chuyên môn”: Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ;
- Mục “Trình độ ngoại ngữ”: Ghi rõ tên văn bằng, chứng chỉ cao nhất được cấp (Anh A, Anh B hoặc Pháp A, Pháp B hoặc Nga A, Nga B …);
- Mục “Tóm tắt về bản thân (từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì)”: Ghi rõ từng khoảng thời gian (từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào) thay đổi về chỗ ở và nghề nghiệp, nơi làm việc.
- Mục “Tiền án, tiền sự”: Ghi rõ tội danh, hình phạt theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án; đã được xóa án tích hay chưa hoặc đang trong giai đoạn bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; đã hoặc đang chấp hành hình phạt; bị kết án phạt tù được hưởng án treo; hình phạt bổ sung; đã hoặc đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn của tố tụng hình sự hoặc bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng. Thời gian bị áp dụng biện pháp đó.

2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02)

- Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:
a) Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ.
b) Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó.
c) Trường hợp điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ, tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
- Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: Đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; tách hộ cùng nhà, nhập khẩu cho con (nhập sinh), điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …
- Mục “Ý kiến của chủ hộ”: Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.
- Mục “Xác nhận của Công an” ghi như sau:
a) Trường hợp xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú. Nội dung xác nhận gồm: các thông tin cơ bản của từng nhân khẩu; địa chỉ đã đăng ký thường trú; họ và tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có); ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc xóa đăng ký thường trú;
b) Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận việc bị mất đó. Nội dung xác nhận gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.

3. Phiếu khai báo tạm vắng (Mẫu HK05)

- Mục “Nơi thường trú/ nơi tạm trú”: Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại.
- Mục “Lý do tạm vắng”: Ghi rõ lý do đi khỏi nơi cư trú.
- Phần phiếu cấp cho công dân thì Trưởng công an xã, phường, thị trấn nơi cấp phiếu khai báo tạm vắng phải ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu; phần lưu thì Trưởng Công an xã, phường, thị trấn và người khai báo chỉ cần ký, ghi rõ họ, tên.

4. Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07)

- Số giấy chuyển hộ khẩu: Ghi theo số thứ tự cấp giấy chuyển hộ khẩu từng năm tại cơ quan Công an có thẩm quyền.
- Mục “Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ lý do chuyển hộ khẩu.
- Mục “Họ và tên chủ hộ nơi đi” và “quan hệ với chủ hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ trực tiếp với chủ hộ nơi người đăng ký thường trú chuyển đi (nơi đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu).
- Mục “Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu”: Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.
- Trường hợp chuyển cả hộ thì cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu phải ghi rõ chuyển đi cả hộ để thông báo cho cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến. Trước khi cấp sổ hộ khẩu mới, cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến thu lại sổ hộ khẩu cũ để lưu tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu.

HỎI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HỘ KHẨU

* VĂN BẢN QUY ĐỊNH:

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến: 107
 1. Nặc danh2/23/2012

  Với Mẫu HK01, Mục “Tóm tắt về bản thân (từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì)”: Tôi phải ghi địa chỉ thực tế ở hay ghi địa chỉ đăng ký thường trú hay tạm trú. (Vì tôi có khoảng thời gian đi học và đi làm tại tỉnh khác. Rất mong nhận được sự phản hồi của quý đơn vị. Chân thành cám ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh10/19/2012

   Ban ghi dia chi noi thuc te dang o vao thoi điểm do.

   Xóa
 2. @Nặc danhỞ mục này bạn phải ghi rõ từng khoảng thời gian (từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào) có sự thay đổi về chỗ ở và nghề nghiệp, nơi làm việc...Tức là bạn có thay đổi thực tế về nơi ở, nghề nghiệp, nơi làm việc như thế nào thì ghi như thế đó.
  Ví dụ bạn ghi trong mẫu HK01 như sau:
  - Từ tháng 9/2000 đến tháng 9/2003, là học sinh học tại trường cấp 3 ABC, tỉnh D.
  - Từ tháng 10/2003 - tháng 10/2007: sinh viên trường ĐHQG, học tại Quận Thủ Đức, TP HCM.
  - Từ tháng 11/2007- tháng 11/2010: nhân viên công ty ABC, Quận 10, Tp HCM, cư trú tại số nhà 123, phường 4, Quận Tân Bình, Tp HCM.
  - Từ 12/2010 đến nay: Nhân viên công ty DEF, ở Tp Q, tỉnh D, hiện cư trú tại xã E, huyện F, Tỉnh G.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh12/12/2012

   ok

   Xóa
  2. A ơi cho em hỏi e moi lấy v lên cũng k biết cái phần tóm tắt về gia đình ở bẩn khai nhân khẩu thì phải khai gd nhà e hay gd nhà v e ah vì e muốn nhạp khảu cho vợ e vào nhà e ạh cả e viết thay v e có đc k ạ

   Xóa
  3. Vợ em khai tóm tắt gia đình vợ em. Em viết thay cho vợ cũng được.

   Xóa
 3. Nặc danh4/14/2012

  Tôi làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Có giấy giới thiệu và hợp đồng lao động không xác định thời hạn, tôi mới chuyển đến nơi ở mới (hơn 3 tháng) và chưa khai báo tại phường (vì muốn đăng ký thường trú). Tôi nộp hồ sơ tại quận nhưng cán bộ công an yêu cầu đem mẫu HK02 về phường xác minh tôi ăn ở thường xuyên tại nơi ở mới và xin số hộ khẩu như vậy đúng hay sai. Phường gây khó dễ vì tôi không đăng ký tạm trú tại đó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo quy định pháp luật hồ sơ đăng ký thường trú gồm:
   a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; (mẫu HK2)
   b) Bản khai nhân khẩu; (mẫu HK1)
   c) Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu; (mẫu HK7)
   d) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình.
   - Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm (trường hợp trong văn bản cho thuê, mượn, ở nhờ đã nêu rõ nội dung đồng ý cho đăng ký thường trú vào nhà thuê, mượn, ở nhờ thì không cần ý kiến của chủ động vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu).
   - Đối với chỗ ở là nhà ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì diện tích cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ phải ghi rõ trong hợp đồng, bảo đảm diện tích tối thiểu là 5m2 sàn/01 người. Diện tích sàn được hiểu và thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.
   - Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ông, bà ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú chuyển đến ở với nhau thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Ủy ban nhân dân cấp xã) về mối quan hệ nêu trên.
   đ) Công dân khi làm thủ tục đăng ký thường trú phải xuất trình bản chính giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, nộp bản sao cho cơ quan đăng ký cư trú.
   e) Cá nhân được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình khi đăng ký thường trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chữ ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
   Việc nhập khẩu là phụ thuộc vào nơi ở hợp pháp hoặc chủ hộ đồng ý cho nhập chứ không phụ thuộc vào hợp đồng lao động. Công an làm vậy là đúng quy định.

   Xóa
 4. Nặc danh5/16/2012

  Tôi ở Bắc Ninh, lấy chồng ở Hà Nam. Hiện tại, tôi muốn chuyển khẩu về Hà Nam, nhưng theo giấy tờ trên xã ở Bắc Ninh thì tôi chỉ có Giấy chuyển khẩu do CA xã cấp, nhưng khi về Hà Nam họ lại yêu cầu cần phải có thêm Phiếu Báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và bản khai nhân khẩu. Xin cho hỏi, thủ tục chuyển khẩu với trường hợp của tôi như vậy thì cần giấy tờ như thế nào ạ?
  Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn tải các mẫu phiếu báo thay đổi NHK và bản khai NK theo link ở trên ghi vào theo hướng dẫn rồi Cầm theo giấy chuyển khẩu do CA xã, giấy kết hôn, CMND. Đem nộp hết giấy tờ trên cho CA Hà Nam để làm thủ tục nhập khẩu

   Xóa
 5. Chào Anh Minh Hùng


  Hộ khẩu của tôi ở tình Daklak. Hiện tôi kỹ sư, đã làm việc tại một doanh nhiệp tư nhân ở TP.HCM hơn 4 năm, có hợp đồng lao động không thời hạn.

  Tôi vừa mua được căn hộ chung cư và đã ra giấy tờ đứng tên tôi.

  Như vậy tôi đã đủ điều kiện nhập hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh chưa, và tôi phải làm việc với cơ quan nào, giấy tờ, thủ tục bao gồm những gì? (Tôi đã lên CA Phường hỏi nhưng họ bảo phải lên quận, họ chưa làm cho trường hợp Doanh Nghiệp Tư Nhân bao giờ)

  Xin cảm ơn.
  Quý

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đủ điều kiện nhập khẩu vào TP HCM. Điều 20 Luật Cư trú quy định Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau:
   "Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
   - Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên.
   ...."
   Bạn liên hệ công an Quận nơi bạn có căn hộ để được giải quyết.
   Bạn có thể tham khảo bài viết: "Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương"
   theo link:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html
   để hiểu rõ thêm.

   Xóa
 6. Nặc danh5/30/2012

  Cho mình xin tư vấn, mình muốn tìm mẫu khai báo thêm nhân khẩu, nghĩa là mình là chủ khẩu, và h muốn nhập khẩu cho con mình vào, con mình được một tuổi, nhập khẩu quá hạn :(
  Cảm ơn rất nhiều ah :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mẫu khai báo thêm nhân khẩu là mẫu HK 01 nêu ở bài viết trên. Tuy nhiên con bạn mới 1 tuổi thì không cần khai mẫu này. Khi nhập khẩu chỉ cần giấy khai sinh của con.

   Xóa
  2. Nặc danh5/18/2016

   Oh!Hi Mr. Hung e thắc mắc đoạn này ah
   chả là TH of e cg giống bạn này và e mới hỏi vp Luật họ nói bắt buộc phải có giấy khai nhân khẩu ah!
   vậy rút cục là như nào a?
   p/s : bé nhà e 3tuoi r ah :(

   Xóa
  3. Không cần đâu bạn. Mẫu khai này chỉ dành cho người 14 tuổi trở lên.

   Xóa
 7. Chào anh Hùng, nhờ anh tư vấn giúp: hộ khẩu thường trú của tôi tại Hà Nôi (tôi không phải là chủ hộ) nay tôi muốn chuyển hộ khẩu cho con trai tôi từ tỉnh khác để nhập khẩu vào gia đình tôi vậy tôi cần những thủ tục gì ? cảm ơn nhiều

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Lúc trước bạn nhập khẩu trong trường hợp như thế nào? Bạn được chủ hộ bảo lãnh để nhập khẩu? Nếu vậy thì con trai của bạn muốn nhập khẩu thì chủ hộ cũng phải làm bảo lãnh.
   - Bạn có thể tham khảo các điều kiện để nhập khẩu vào Hà Nội tại bài viết: "Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương"
   theo link:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html

   Xóa
 8. Nặc danh6/20/2012

  Chào luật sư!
  Tôi là sĩ quan Quân đội, đơn vị công tác tại Hà Nội, hiện tôi chưa được cấp nhà ở, xin hỏi thủ tục xin cấp hộ khẩu của tôi như thế nào?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn chưa có nhà ở nên có hộ khẩu tập thể tại đơn vị công tác, không có hộ khẩu riêng.

   Xóa
 9. Nặc danh6/25/2012

  Chào luật sư Minh Hùng!
  Xin luật sư giải đáp cho trường hợp của tôi. Xin chân thành cám ơn
  Tôi lấy chồng và đã nhập khẩu vào gia đình chồng ở Hạ Long. Giờ chúng tôi muốn tách khẩu ở Hạ Long để nhập khẩu về TP. Móng Cái. Hiện chúng tôi (tôi, chồng và con gái 3 tháng tuổi) sống ở nhà bố mẹ dưới Móng Cái, bố mẹ là chủ hộ ở Móng Cái. Vậy xin hỏi tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì ạ.

  Trả lờiXóa
 10. Mỹ Lệ7/21/2012

  Chào luật sư!
  Tôi có HKTT ở Bến Tre, nay tôi kết hôn và muốn nhập khẩu vào TPHCM nhưng khi về Bến Tre xin giấy chuyển khẩu thì ở đó yêu cầu phải có Giấy cam kết bảo lãnh của chủ hộ nơi tôi nhập khẩu (ba chồng tôi là chủ hộ)thì mới cấp giấy chuyển khẩu cho tôi được.
  Xin hỏi trong trường hợp tôi xin nhập khẩu vô gia đình chồng theo diện kết hôn thì có cần Giấy bảo lãnh không? nếu có thì Giấy bảo lãnh ấy chỉ cần ba chồng tôi ký là được rồi hay phải có xác nhận của địa phương nơi gia đình chồng tôi có HKTT, vì tôi thấy trong mẫu GCKBL có mục này?

  Trả lờiXóa
 11. Chào Luật sư
  Tôi có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội cùng chồng và con gái 28 tuổi ở Quận Ba Đình, nhưng gia đình đã thay đổi nhà mới thuộc Quận Tây Hồ. Từ năm 2007 đến nay chúng tôi vấn chưa thay đổi hộ khẩu theo nơi cư trú mới. Nay vì hoàn cảnh vợ chồng không hòa thuận nên gia đình nhất trí cho tôi và con gái tách hộ làm hộ khẩu sang nơi ở mới (Quận Tây Hồ). Tôi xin Quý Luật sư hướng dẫn tôi phải làm thế nào để tôi và con gái có thể tách được hộ khẩu và làm hộ khẩu mới.
  Trân trọng!
  (Xin cảm ơn Luật sư giúp tôi. Địa chỉ email: lienpnt@gmail.com số dt 0913067747

  Trả lờiXóa
 12. Cho em hỏi. Em có hộ khẩu thường trú tại huyện đảo Bạch Long Vỹ. Em sắp lên Hà Nội học. Trường có yêu cầu là nộp phiếu báo nhân khẩu tạm vắng. Nhưng hiện tại em vẫn chưa tìm được nhà. Vậy cho em hỏi em có thể được cấp giấy tạm vắng không ạ?

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh11/05/2012

  Chào luật sư!
  Tôi là sĩ quan Quân đội. Đơn vị đóng Hà Nội. Tôi mới mua nhà ở quận Đống Đa (đã có sổ đỏ mang tên tôi và vợ). Vợ và con tôi đã có hộ khẩu (nhờ nhà anh chị) từ 2007 tại quận Đống Đa. Vậy, tôi muốn chuyển hộ khẩu của cả nhà về nhà mới thì cần những thủ tục gì? Tôi ở Quân đội thì hộ khẩu hiện tại ở đâu quản lý (đơn vị hay địa phương trước khi nhập ngũ)? Cảm ơn luật sư.

  Trả lờiXóa
 14. Xin chào Luật sư!
  Tôi đã kết hôn được 2 năm rồi, chúng tôi cùng sống bên gia đình. nhưng bây giờ tôi muốn làm hổ khẩu riêng được không, tôi định xây nhà ở riêng va chưa xây nha, vẫn còn sống cùng gia đình

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo các bài viết sau đây:
   Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
   link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/thu-tuc-ang-ky-thuong-tru-tai-cong-quan.html
   Thủ tục cấp sổ hộ khẩu; tách, chuyển, điều chỉnh thay đổi hộ khẩu
   link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-5-cap-so-ho.html
   Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương
   link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html

   Xóa
 15. Nặc danh12/19/2012

  Chúng tôi nhận tư vấn, làm giúp các vấn đề về hộ khẩu.Các bạn gặp khó khăn cần giúp đỡ về tạm trú, hộ khẩu, luật pháp, các thủ tục hành chính.. thủ tục về lắp điện nước tại TP Nha Trang. Hãy liên

  hệ số ĐT:0993450570 gặp Mr. Tuấn. Uy tín, tận tình (làm xong việc mới lấy tiền).

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh2/27/2013

  Chào Luật Sư:
  Tôi muốn đổi sổ từ HK09 sang HK08 thi tôi cần những giấy tờ gì. Tôi có cần phải làm lại giấy HK01, HK02 không.Hiện tôi đã tạm trú trên 1 năm và đã có giấy tờ nhà hợp pháp.
  Cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh3/06/2013

  Cho tôi hỏi luật sư là nếu hộ khẩu của con đăng ký theo bố, vậy không biết có gặp rắc rối gì sau này cho con khi hộ khẩu của mẹ một nơi, của con một nơi!

  Thái

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh3/12/2013

  Chao anh, cho phép tôi hỏi phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu tôi phải viết kính gởi cho ai?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đã có hướng dẫn ở trên rồi mà?
   Cách ghi thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú
   Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú (là CA nơi nhận hồ sơ của bạn)
   Ví dụ:
   - Công an tỉnh...
   - Công an huyện...

   Xóa
 19. luật sư cho tôi hỏi. Vợ tôi muốn chuyển hộ khẩu từ Thái nguyên về Hà nội với tôi, tôi có hộ khẩu thường trú tại Hà nội. Tôi hỏi tại CA quận thì ngoài 2 mẫu khai báo như trên còn thêm giấy khai sinh ( bản photo) và đăng ký kết hôn ( bản photo). vậy 2 giấy tờ đó có phải công chứng không, hay khi đi nộp hồ sơ chỉ cần mang bản gốc chứng thực là được

  Trả lờiXóa
 20. luật sư cho tôi hỏi. trường hợp vợ tôi có cần phải đăng ký tạm trú trước không. như tôi được biết sau khi nộp hồ sơ cấp Quận thì sau đó cấp phường sẽ cử người xuống xác nhập xem vợ tôi có cư trú ở đó không thì họ sẽ căn cứ vào giấy tờ gì để xác nhận

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh3/25/2013

  Cho toi hỏi.. Hộ khẩu củ của tôi là nhà củ nhưng giờ bán rồi tôi vẫn xài hộ khẩu củ đố.. Giờ tôi muốn nhập con tôi vào được không

  Trả lờiXóa
 22. Nặc danh4/10/2013

  Luật sư cho em hỏi, chị chồng và chồng em đã vào SG nhiều năm nhưng bố mẹ chồng em thì mới vào khoảng hơn 1 năm nay, chị chồng đã mua được nhà ở SG nhưng chỉ mới làm KT3 chứ vẫn chưa có Sổ hộ khẩu, vậy giờ nhà em muốn làm Sổ hộ khẩu cho tất cả mọi người trong nhà luôn được không ? Đại diện 1 người đi thay cho những người còn lại được không ? Nhà chồng emở ngoài Bắc thì có cần về quê để xác nhận các giấy tờ không và cần xác nhận nhưng giấy tờ gì để tiện thể đi làm 1 lần (vì đi tới lui rất tốn kém và mất thời gian), bố chồng em có thể làm các thủ tục xác nhận ở quê thay cho mẹ chồng và chồng em được không hay mọi người đều phải về tự làm. Em xin cảm ơn Luật sư.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trước hết chị chồng làm thủ tục nhập khẩu tại TP HCM.
   Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương được quy định tại Điều 20 Luật Cư trú.
   Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
   - Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
   - Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
   b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;
   c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
   d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
   đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;
   - Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
   - Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
   * 1 người muốn đi làm thay cho những người còn lại thì những người đó phải làm thủ tục ủy quyền cho người đi làm thay.

   Xóa
 23. Nặc danh4/17/2013

  Vui lòng cho tôi hỏi:

  Tôi vừa có giấy khai sinh cho con tôi, đang làm thủ tục nhập khẩu cho con (Con tôi sinh ngày 26/3/2013).
  Theo các quy định của pháp Luật, thì thủ tục để nhập khẩu cho con tôi không có Giấy cam kết bảo lãnh. Tyy nhiên khi lên phường xin thủ tục đăng ký nhập khẩu cho con thì họ có bán mẫu "Giấy Cam kế bảo lãnh"

  Kính hỏi, tôi có cần làm mẫu này không?

  Trân trọng Cám ơn.

  ** Con tôi nhập khẩu vào hộ khẩu bên vợ tôi. Vợ tôi hiện đang trong sổ hộ khẩu của Mẹ vợ tôi là chủ hộ (Qua hệ Mẹ con).

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phường của bạn đã làm thừa thủ tục (giấy bảo lãnh). Bạn không cần phải làm mẫu này.
   Chi tiết có thể tham khảo bài viết: Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu cho con mới sinh 2013
   theo link:
   http://www.tracuuphapluat.info/2012/06/huong-dan-thu-tuc-ang-ky-nhap-ho-khau.html

   Xóa
 24. Nặc danh5/02/2013

  Chào anh Minh Hùng, anh vui lòng giúp em giả đáp thắc mắc trong th sau:
  1. Hộ khẩu em đang ở tại Thái Bình, em có KT3 hơn 1 năm tại địa chỉ A, phường C, Q.7. Tp.HCM ( nhà đã bán)
  2. Em mới mua được nhà tại địa chỉ B, phường C, Q.7, Tp.HCM.
  Em muốn chuyển HK về địa chỉ B tuy nhiên lại gặp vướng mắc l;à vì em không có KT3 tại địa chỉ B nên không được phép nhập khẩu, CA.Quận yêu cầu về làm KT3 tại địa chỉ B và đợi đủ 1 năm sau mới làm được. Hoặc bổ sung HĐLĐ, Sao kê lương.... thì mới làm mà không chắc nữa.
  Anh cho em hỏi như vậy là đúng không, có vi phạm điều 20 không anh? em cứ thắc mắc mãi mà Hk vấn chưa làm được
  Mong anh giúp em giải đáp dùm ạ.

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh5/03/2013

  Em chào anh.
  Anh cho em hỏi với ạ. Em và vợ con có hộ khẩu trên Hà Nội nhưng hiện tại muốn về ở cùng gia đình nhà vợ dưới Quảng Ninh để làm ăn thì có cần phải đăng ký tạm trú không? Nếu có thì thủ tục cần những gì ạ, em cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh7/31/2013

  Chào anh Minh Hùng,
  Tôi đang làm giấy chuyển khẩu theo mẫu HK07 để chuyển hộ khẩu từ Thái nguyên về hà Nội. Mục số 13 ghi họ và tên chủ hộ. ở Thái Nguyên thì ghi là họ và tên của chủ hộ của sổ hộ khẩu cũ, mang về Hà Nội họ lại yêu cầu là phải ghi họ và tên của chủ hộ khẩu mới. Hiện giờ tôi đang lâm vào tình trạng nơi cũ không chịu cấp tên chủ hộ mới còn nơi mới thì không chịu nhận với tên chủ hộ cũ. Anh vui lòng tư vấn giúp tôi thế nào là đúng ạ. Cảm ơn anh

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh8/28/2013

  Em chào anh!!!e có một vấn đề thắc mắc muốn hỏi ý kiến của a,mong a sẽ giúp e giải đáp câu hỏi a nhé!!!
  E sinh ra và lớn lên o sài gòn nhưng giấy khai sinh của e là ở Đà Nẳng,gia đình e ở trọ trong sài gòn đã hơn 30 năm và hộ khẩu của mẹ e đã bị công an cắt đi...hiện giờ e vẫn chưa có hộ khẩu,cũng ko có cmnd,e ko biết có cách nào làm được giấy cmnd ko a?mẹ e đã ra Đà Nẵng để xin làm lại hộ khẩu nhưng công an nói muốn nhập lại hộ khẩu thì phải ở ĐN khoảng hơn một năm mới nhập lại được,nhưng e hiện đang sinh sống ở đây chưa về ngoải được.a ơi có cách nào giúp e có cmnd ko a?
  mong a sẽ giúp e giải đáp thắc mắc này anh nhé!!!!e rất cảm ơn a!!!!

  Trả lờiXóa
 28. Nặc danh12/30/2013

  chào anh , em có vài vấn đề cần hỏi mong anh giúp em hiểu rõ hơn
  quê em tận yên bái mà em vào trong sài gòn từ lúc nhỏ tới giờ chưa về quê làm cmnd được. mà khoảng 2 năm trước mẹ em có về làm lại hộ khẩu gia đình vì hồi đó mẹ em lấy tên khác giờ đổi lại ,nhưng khi họ ghi lại tên em thì ghi thêm 1 tên đệm , nếu giờ em muốn sửa lại thì bằng cách nào và trong bao lâu. em giờ sắp sinh em bé mà nếu k có cmnd thì em k thể làm giấy khai sinh cho con được .và nếu em k làm ngay giấy khai sinh cho con thì có được k . nếu em sửa tên trong hộ khẩu thì em phải cần những giấy tờ gì để cho đúng. trong quá trình làm lại tên trong hộ khẩu thì em có phải có mặt ở nơi em làm k.vì em ở sai gòn nên việc đi lại rất khó khăn.
  rất mong anh giúp em giải đáp thắc mắc này giúp em !!. trân thành cám ơn anh!!!

  Trả lờiXóa
 29. Chào, em muốn làm giấy chứng minh nhân dân, nhưng tờ giấy khai sinh của em là La Thị Trường Pha mà sổ hộ khẩu là La Thị Tường Pha, em muốn thay đổi và hiện đang làm Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu mẫu HK02. Nội dung thay đổi thì em không rõ lắm ,có thể giúp em được ko ạ .Em cảm ơn !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn ghi lý do là: điều chỉnh lại tên trong sổ hộ khẩu (là La Thị Tường Pha) theo giấy khai sinh (là La Thị Trường Pha).

   Xóa
 30. Dạ các anh cho e hỏi, nếu e muốn cấp lại thì việc khai ở mẫu HK02 phần II và III như nào ạ? tại e mất làm lại nên ko có phần thay đổi gì cả

  Trả lờiXóa
 31. Nặc danh6/23/2014

  chào luật sư! em muốn hỏi em, em ở hà nội có con được 3 tuổi lấy chồng ở phú thọ . khi em sinh bé bố em có tách khẩu cho em va con em vào một sổ hộ khẩu riêng nhưng em thấy phần ghi quê quán của con em trong sổ hô khẩu ghi theo em ở hà nội có đươc không hay phải ghi theo bố ở phu thọ.em đã tiêm hiểu thì thấy phần ghi quê quán theo mẹ cung vẫn đúng nhưng sao khi em ra phường họ bắt em phai làm lại em không hiểu? mong anh giải thích cho em . em cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 32. Nặc danh7/01/2014

  Em ghi bản nhập khẩu nhưng bên mục tóm tắt về gia đình là ghi bên gia đinh em hay là gia đình chồng ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn khai theo mẫu Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01)? Nếu vậy thì bạn ghi tóm tắt lý lịch của bạn.

   Xóa
 33. Nặc danh11/15/2014

  Tren cho kj ten co dia djem voi ngay thag nam.ghj sai co xoa ghj lai dc k ak

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh3/12/2015

  Anh ơi cho em hỏi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu.
  Mục I:Thông tin về người viết phiếu báo ghi tên ai hả anh
  Mục II: Rồi ghi tên ai

  Trả lờiXóa
 35. Cho mình hỏi là mình muốn từ quảng ninh chuyển lên hà nội học đại học thì mình cần Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02) hay Phiếu khai báo tạm vắng (Mẫu HK05)? Và mình cần có những giấy tờ gì? Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn sử dụng 02 mẫu Bản khai thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK01) và mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Download mẫu HK02).
   Bạn chuẩn bị các giấy tờ sau để đăng ký tạm trú
   - Bản khai thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK01);
   - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Download mẫu HK02) (có chữ ký và ý kiến của chủ hộ cho thuê trọ)
   - Photo Chứng minh thư nhân dân, thẻ sinh viên;
   - Phiếu xác nhận sinh viên (Do Công an phường cấp)
   - Hợp đồng thuê nhà (nếu có);
   - 2 ảnh 3x4

   Xóa
  2. những giấy tờ này mình làm ở nơi chuyển đến hay làm tại nơi mình có hộ khẩu thường trú vậy ạ

   Xóa
  3. Bạn viết mẫu khai và làm các thủ tục trên tại nơi có hộ khẩu thường trú.

   Xóa
 36. chào anh! anh cho e hỏi. em đã đăng kí kết hôn vào tháng 4/2015 nhưng em chưa chuyển hộ khẩu vào nhà chồng. hộ khẩu của em ở Hưng Yên.em lấy chồng ở hà nội và em đã sinh con được 2 tháng. vừa rồi e có làm giấy tờ nhập hộ khẩu vào nhà chồng để con em cũng được làm giấy khai sinh và nhập hộ khẩu cùng mẹ luôn. nhưng họ lại không đồng ý với lý do là em không ở nhà chồng nên không cho phép nhập vào.do nhà chồng em không đủ chỗ cho vợ chồng và con em ở nên em đã thuê nhà chỗ khác để ở. vậy lý do không cho nhập vào hộ khẩu nhà chồng em là đúng hay sai ạ? em co thắc mắc thì họ nói giờ luật mới là e phải về nhà chồng ở mới cho nhập vào là sao ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các trường hợp được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
   ...
   * Trường hợp 2: Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập khẩu (áp dụng chung cho Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ và nội thành Hà Nội) theo diện:
   a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con.
   ....
   Như vậy bạn được nhập khẩu về nhà chồng. Bạn có thể viết đơn trình bày trường hợp của bạn gởi cho lãnh đạo CA Quận để họ giải quyết.

   Xóa
 37. gia đình nhà chồng em đang giải quyết vấn về kiện tụng đất đai. do nhà hàng xóm lấn sang đất nhà chồng em quá nhiều.họ không trả lại.như vậy thì theo luật trong thời gian này em có thể xin nhập hộ khẩu vào nhà chồng được không ạ?

  Trả lờiXóa
 38. e là sinh viên tốt nghiệp năm 2014 hiện nay đang đi xin việc làm thì trong mục nghề nghiệp ,nơi làm việc viết như thế nào ak

  Trả lờiXóa
 39. Xin hỏi theo mẫu HK01 , trong mục tóm tắt về gia đình chỉ liệt kê các thành viên trong gia đình thôi đúng không ạ? Vừa rồi CAX tôi hd kê khai như sau: Nếu mẹ tôi kê khai thì cần viết thêm trong ô về ông/ bà và các cậu dì bên ngoại (là những người không cùng chung sống và không có cùng hộ khẩu) . Cho hỏi: Kê khai như vậy có đúng không ạ?

  Trả lờiXóa
 40. Cảm phiền Luật sư cho tôi hỏi:
  Tôi là SQ quân đội đóng quân tại Hà Nội, vợ tôi là viên chức ở Hà Tĩnh mới chuyển ngành vào quân đội(là công chức quốc phòng) cũng đóng quân tại Hà Nội. Hai vợ chồng tôi đều làm việc giờ hành chính và ngoài giờ được đơn vị cho phép về nhà ăn nghỉ thường xuyên. Hai vợ chồng tôi đã có nhà riêng và đều đứng tên trong "sổ đỏ". Vợ tôi đã làm thủ tục cắt, chuyển khẩu ở quê để chuẩn bị nhập khẩu ở Hà Nội cách nay đã 5 tháng, nhưng vì nghỉ sinh cháu nên nay mới tiến hành làm thủ tục nhập khẩu và có nhiều lúng túng. Tôi cũng muốn cùng nhập khẩu một lấn với vợ con. Cảm phiền luật sư hướng dẫn giúp ạ. Chân thành cảm ơn Luật sư.

  Trả lờiXóa
 41. Nặc danh2/20/2016

  Chào anh!
  Anh cho em hỏi về vấn đề liên quan đến sổ hộ khẩu.
  Em đã có gia đình và có 2 cháu, cháu lớn năm nay cũng gần 6 tuổi nhưng em vẫn chưa nhập hộ khẩu cho cháu. Vì trước khi lập gia đình, em vẫn còn tên trong hộ khẩu nhà ông bà ngoại của em. Vì nhà ba mẹ em chưa hoàn tất đủ điều kiện và giấy tờ để được cấp hộ khẩu riêng. Nên cho tới bây giờ tên em vẫn nằm trong hộ khẩu nhà ông bà ngoại của mình. Nhưng vì muốn con em sau này đi học lớp 1 ở gần khu vực nhà ông bà, nên bây giờ em có thể nhập tiếp hộ khẩu cho con mình vào nhà ông bà luôn được không? nếu được thì em cần những thủ tục gì? Cảm phiền anh hướng dẫn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Con bạn được nhập khẩu vào hộ của ông bà ngoại. Bạn đem giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu gốc, chứng minh nhân dân của bạn đến công an cấp huyện, TP, điền vào mẫu khai Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02) và làm theo thủ tục tại bài viết này để được nhập khẩu: Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu cho con mới sinh 2015.
   Link bài viết: http://www.tracuuphapluat.info/2012/06/huong-dan-thu-tuc-ang-ky-nhap-ho-khau.html

   Xóa
 42. Em mới lấy vợ và đã làm tách khẩu cho vk rồi, h làm nhập khẩu cho vợ, em đang không biết bản Khai Nhân khẩu là em kệ theo hộ khẩu nhà em hay là vợ em khai ? Vì em thấy mục 19 có tóm tắt về bản thân ! Xin luật sư tư vấn giúp em !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu vợ bạn là người muốn nhập khẩu vào hộ của bạn thì vợ bạn là người khai lý lịch và ký tên người khai, còn chủ hộ phía nhà của bạn là người ký xác nhận bên cạnh.

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 43. Nặc danh4/07/2016

  Trường hợp nhập hộ khẩu cho con mới sinh, người mẹ vừa là chủ hộ vừa là người khai phiếu báo nhập hộ khẩu cho con, như vậy có cần người cha xác nhận vào phần"ý kiến của chủ hộ" đồng ý cho con nhập vào hộ khẩu người mẹ không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không cần phải có ý kiến của người cha ghi vào phần "Ý kiến chủ hộ" đâu. Chỉ cần bạn khai và ký tên là đủ.

   Xóa
 44. tôi lấy vợ quảng nam nhưng giờ 2 vợ chồng sống làm việc tại đà nẵng vừa rồi bố vợ mua nhà đà nẵng bây giờ tôi muốn đăng ký thường trú tại đà nanwngx làm thủ tục như thế nào ạ.bố mẹ vợ hộ khẩu ở quảng nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn xem chi tiết thủ tục nhập khẩu vào Đà Nẵng tại bài viết này "Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, thành phố thuộc Trung ương"
   Link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2014/02/huong-dan-thu-tuc-nhap-khau-tai-thanh-pho-thuoc-trung-uong.html

   Xóa
 45. Chào anh!
  Em ở Bình Định ra huế học đã 2 năm. nhưng nay mới làm đăng kí tạm trú tạm vắng.Em ở nhà bác ruột. đến phường làm thì họ nói là phải có giấy chứng nhận của trường trong khi đã có đóng dấu của hiệu trưởng trường. Mà các bạn của em thì không như vậy. em phải làm sao ạ?

  Trả lờiXóa
 46. Công an phường yêu cầu giấy tờ không đúng (không cần thiết phải có giấy xác nhận của trường). Bạn có thể nhờ bác ruột đi làm thủ tục đăng ký tạm trú cho bạn hoặc gặp trực tiếp lãnh đạo công an phường để trình bày.

  Trả lờiXóa
 47. Nặc danh11/23/2016

  Gia đình tôi có hộ khẩu ở nhà bố mẹ chồng, nhưng hiện tại lại tạm trú tại một nơi khác. Lúc xin nhập khẩu cho con, các anh CA Phường nói không xác nhận được vào tờ khai HK02 do không ở địa phương (hồ sơ lưu trên máy tính cơ quan công an, có chỉ rõ đang tạm trú tại Phường ...., khác với nơi đăng ký thường trú của gia đình). Các anh ấy làm vậy có đúng không? Tôi phải làm thế nào để nhập khẩu cho con.

  Trả lờiXóa
 48. Nặc danh11/24/2016

  Xin chào luật sư. Mình có một câu hỏi là khi khai báo nhân khẩu quá trình từ 14 tuổi ở đâu, làm gì, công an phường yêu cầu đã từng ở đâu thì phải về lại đó xác nhận là đã từng ở đó. Như vậy là đúng hay sai? Vì trong tờ khai có phần ghi là người khai báo chịu trách nhiệm cho nội dung khai rồi, tại sao phải cần giấy xác minh tại mỗi nơi đã từng sinh sống?

  Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phần đó là phần tự khai của cá nhân, không cần phải có xác nhận của công an nơi đã từng ở trước kia. Công an phường yêu cầu như vậy là không đúng.

   Xóa
 49. Xin chào anh!
  Em hiện đang công tác, làm việc ở TP. HỒ CHÍ MINH, và đã ký hợp đồng không thời hạn với công ty của mình đang làm. Hiện em có một người bác ruột ở TP.Hồ Chí Minh thì em muốn đăng ký làm sổ hộ khẩu thường trú cá nhân riêng với địa chỉ theo địa chỉ nhà bác ruột em thì em cần làm những thủ tục gì và có cần phải tách khẩu với gia đình ở quê không? Em xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Công dân đang tạm trú nếu đủ 3 điều kiện sau thì được đăng ký thường trú tại thành phố HCM:
   1. Về chỗ ở
   Phải có chỗ ở hợp pháp tại TP HCM. Chỗ ở hợp pháp có thể là:
   - Chỗ ở thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân.
   - Chỗ ở được cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định. Chỗ ở do thuê, mượn phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương. (Ví dụ: HĐND thành phố Hà Nội quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú đến hết năm 2015 tối thiểu là 15 m2/người)
   2. Về thời hạn tạm trú
   - Tạm trú liên tục tại TP HCM từ 02 năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào cấp Quận (Ví dụ: Nhập khẩu vào Quận 9); 01 năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện (Ví dụ: Nhập khẩu vào huyện Nhà bè).
   - Nếu tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó.
   - Thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú.
   - Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân.
   3. Về nơi đề nghị đăng ký thường trú
   - Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú
   - Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

   Xóa
  2. Nếu bạn đủ điều kiện thì tham khảo thủ tục nhập khẩu ở bài viết này:
   Link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2014/02/huong-dan-thu-tuc-nhap-khau-tai-thanh-pho-thuoc-trung-uong.html

   Xóa
 50. Ở mục thường trú ghi là địa điểm hiện đang sinh sống phải không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục thường trú ghi địa chỉ nơi bạn đang có tên trong sổ hộ khẩu.

   Xóa
 51. Em muốn tìm cái mẫu bên dưới mà tìm mãi không thấy, anh biết ở link nào chỉ chỗ em với ạ.!!!!!
  http://ct3btrungvan.blogspot.com/2014/05/huong-dan-khai-nhan-khau-ban-khai-mau_8.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong hệ thống mẫu cư trú không có sẵn mẫu này. Mẫu này là do Công an phường làm thêm để phục vụ cho việc quản lý. Bạn có thể tải về mẫu HK01 theo link ở trên, cũng có các mục tương tự và chỉnh sửa lại.

   Xóa
 52. Cho mình hỏi chút: trong bản khai nhân khẩu mẫu HK 01 mình đứng chủ hộ thì chồng có cần khai bản đó nữa ko? thank all

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những người trên 14 tuổi có tên trong hộ khẩu đều phải khai bản khai mẫu HK 01.

   Xóa
 53. Cho em hỏi chút ạ.
  Em xin gia hạn tạm trú.Em phải làm mẫu HK02. Vậy phần I. Thông tin về người viết phiếu báo: Là điền họ tên, CMND ... của em (tức là chủ hộ trog sổ tạm trú). Còn mục II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là điền thông tin của ai ạ. Cảm ơn anh!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục II cũng điền thông tin của bạn vào đó. Vì người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là bạn.

   Xóa
 54. Nhà trọ mình có 4 người cùng ở thì Bản khai nhân khẩu có cần làm 4 bản mỗi bản cho 1 người không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mỗi người khai một bản khai nhân khẩu nhé bạn.

   Xóa
 55. Tôi xin chuyển hộ khẩu từ Hai phòng về Hà nội nhưng ko trực tiếp khai báo vào mẫu Hk02 được nếu mẹ tôi có cùng hộ khẩu khai báo hộ thì có cần phải giấy ủy quyền của tôi ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn không cần phải ủy quyền cho mẹ bạn. Mẹ bạn trực tiếp khai vào phần I trong mẫu HK02. (Thông tin về người viết phiếu báo). Điền thông tin của bạn vào Phần II (Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu) sau đó mẹ bạn ký tên vào phần người viết phiếu báo. Nếu mẹ bạn là chủ hộ thì ký bên cạnh (mục ý kiến chủ hộ), nếu không thì đưa người nào là chủ hộ ký.

   Xóa
 56. Xin cho em hỏi em muốn chuyển hộ khẩu cho con gái 5 tuổi về nhà mẹ của chị dâu em thì cần những thủ tục gi. Hiện Tại em và con gái có hộ khẩu ở cùng quận nhưng khác phường ạ. Xin cảm ơn luật sư

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đọc câu trả lời tại bài viết này "20 câu hỏi đáp về thủ tục nhập khẩu, tách khẩu, khai báo tạm trú, lưu trú " (Câu 1 và câu 2)
   Link bài viết: https://www.tracuuphapluat.info/2017/06/giai-dap-ve-thu-tuc-nhap-tach-khau-tam-tru.html

   Lưu ý: Nếu bạn và con bạn cùng nhập khẩu thì khỏi cần văn bản đồng ý của cha mẹ. Một số công an địa phương còn yêu cầu bản sao giấy khai sinh.

   Xóa
 57. Hiện mình đang làm thủ tục nhập khẩu cho vợ và tách hộ khẩu của mình, 2 vợ trồng mở hộ khẩu riêng. Bạn cho mình hỏi ở Phiếu báo thay đôi hộ khẩu, nhân khẩu của Vợ ( vợ vai trò là người viết phiếu báo còn mình là chủ hộ ) thì trưởng công an chỗ mình hay là chỗ vợ đóng dấu? Mình cám ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục xác nhận của công an chỉ áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất. Bạn không thuộc trường hợp này nên không cần phải có xác nhận, đóng dấu của công an. Chỉ cần điền, ký tên vào mẫu và gởi cho công an nơi làm thủ tục nhập khẩu.

   Xóa
 58. Nặc danh9/12/2018

  Tôi mới mua nhà (đã làm xong giấy tờ nhà mang tên tôi), nhưng chưa kịp làm thủ tục chuyển hộ khẩu đến nơi ở mới. Hiện giờ con tôi đến cùng ở với tôi và muốn đăng kí tạm trú tại nơi ở mới của tôi, vậy tôi phải làm thế nào? (trong điều kiện tôi chưa thể làm thủ tục đăng kí hộ khẩu mới, con tôi có thể làm tạm trú ở chỗ ở mới của tôi được không? Con tôi đã trên 18 tuổi.)Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn và con bạn được làm thủ tục tạm trú tại nơi ở mới.
   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 quy định hồ sơ đăng ký tạm trú, gồm:
   - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
   - Bản khai nhân khẩu (Bạn và con bạn mỗi người khai 1 bản);
   - Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (giấy tờ nhà);
   - Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú
   Tham khảo chi tiết tại đây: Các trường hợp đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký tạm trú
   https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-6-truong-hop.html

   Xóa
 59. Nặc danh2/26/2019

  Tôi hiện ở nhà mẹ, con tôi chưa nhập khẩu, hiện tôi muốn tách hộ khẩu và nhập vào hộ khẩu riêng chỉ hai mẹ con, vậy có cần chữ ký chủ hộ không ạ? Và sau đó tôi muốn đi nơi khác làm việc và sinh sống thì cần làm gì ạ? Tôi trên 18 tuổi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh2/26/2019

   Ý là tách tôi khỏi hộ khẩu gia đình trên cùng nơi ở, rồi nhập cho con theo mẹ cùng một hộ khẩu ạ, vì con họ mẹ.

   Xóa
 60. a ơi cho e hoi là e mới thuê dc 1 căn nhà e vs 5 ng b cua e ơ mà e lm hop đồng là 1 năm mà e vs chủ hộ là người lạ thì trên phiếu khai nhân khẩu thì chỗ ghi qua hệ vs chủ hộ thì e nên ghi như nao là hop lý ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu không có quan hệ gì vói chủ hộ thì không ghi gì cả.

   Xóa
 61. Em cho hỏi nếu hai vợ chồng đã ly hôn bây giờ phải ghi nội dung thay đổi sao ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chưa hiểu ý bạn nói. Ý bạn là 2 vợ chồng đã ly hôn nhưng mà trong hộ khẩu vẫn còn giờ muốn tách ra hay sao?

   Xóa
 62. Anh ơi cho em hỏi là em ở Quảng Ninh chuẩn bị lên nhập học ở Hà Nội, vậy trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu ấy, mục họ tên quan hệ với chủ hộ thì ghi tên em hay tên bố em?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quan hệ với chủ hộ là quan hệ của bạn với chủ hộ nơi nhập khẩu.

   Xóa
Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,9,Bảo hiểm,5,Biểu mẫu,9,Bình luận BLHS,13,Bộ Luật,45,Calendar,9,Cán bộ công chức,18,CMND,13,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Giao thông,38,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,17,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,14,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,13,Luật cơ bản,88,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,54,Nghĩa vụ quân sự,8,Phần mềm điện thoại,7,Phần mềm PC,85,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ tục hành chính,66,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,6,Trực tuyến,4,Văn bản,2087,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,10,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Hướng dẫn cách ghi bản khai nhân khẩu, phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu
Hướng dẫn cách ghi bản khai nhân khẩu, phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu
Hướng dẫn mới nhất về cách ghi, viết, điền vào phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu (HK 02), bản khai nhân khẩu (HK 02) và các mẫu khác.
https://2.bp.blogspot.com/-mGQXFplojIA/Wx52L5-dnEI/AAAAAAAALDU/BRxAuImmNCkNu-r3ivZiMzxL55yuYDDAgCLcBGAs/s1600/hokhau-min.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-mGQXFplojIA/Wx52L5-dnEI/AAAAAAAALDU/BRxAuImmNCkNu-r3ivZiMzxL55yuYDDAgCLcBGAs/s72-c/hokhau-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy