Cách ghi viết bản khai nhân khẩu, tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Hướng dẫn cách ghi, viết, điền vào phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu (mẫu HK 02), bản khai nhân khẩu (mẫu HK 01) và các mẫu HK05, HK07.
ghi bản khai
Công dân khi làm thủ tục khai báo liên quan đến cư trú thường sẽ sử dụng mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu CT01). Mẫu này được Bộ Công an ban hàh nhằm thay thế các mẫu khi nhân hộ khẩu trước đây như: Phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu (mẫu HK02), Bản khai nhân khẩu (HK01)Giấy chuyển hộ khẩu (HK07), Phiếu khai báo tạm vắng (HK05).

Tham khảo cách ghi và tải mẫu CT01

1. Yêu cầu chung khi ghi các mẫu khai

- Viết chữ rõ ràng, cùng một loại mực, không viết tắt.
- Nếu không biết chữ hoặc không tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ. Người kê khai hộ phải ký, ghi rõ họ tên.
- Không tự ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung đã ghi.
- Căn cứ vào giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, CMND (hoặc căn cước công dân), hộ chiếu... để ghi thông tin cá nhân cho chính xác.

2. Cách ghi Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02) (Đã thay thế bằng mẫu CT01)

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02): dùng để khai khi có thay đổi về nhân hộ khẩu (Ví dụ: Nhập khẩu; điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; chuyển khẩu, tách khẩu, xóa khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu; xác nhận đã đăng ký thường trú; tạm trú, gia hạn tạm trú...). Mẫu phiếu này thường đi kèm với Bản khai nhân khẩu (mẫu HK01)

phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu 1
Minh họa cách ghi mẫu HK02 (Đăng ký thường trú)
phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu
Minh họa cách ghi mẫu HK02 (Đăng ký tạm trú)

Hướng dẫn chi tiết cách ghi

Mục Kính gởi: Ghi công an cấp quận, huyện, thành phố hoặc công an cấp xã nơi có thẩm quyền xác nhận, ký và đóng dấu vào sổ hộ khẩu (tức công an nơi đến làm thủ tục)

Phần I. Thông tin về người viết phiếu báo

Người viết phiếu báo là người trực tiếp kê khai thông tin vào mẫu. Người viết phiếu báo có thể là người có thay đổi thông tin hoặc chủ hộ hoặc là người viết hộ.
- Mục “1. Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu (viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh). Ví dụ: NGUYỄN VĂN A
- Mục “2. Giới tính”: Ghi giới tính Nam hoặc Nữ.
- Mục “3. CMND số” và mục “4. Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số CMND (hoặc số căn cước công dân) và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này);
-  Mục “5. Nơi thường trú”: Ghi theo địa chỉ trong sổ hộ khẩu (số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố thuộc Trung ương)
-  Mục“6. Địa chỉ chổ ở hiện nay”: Ghi theo địa chỉ hiện tại đang ở (Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Địa chỉ chỗ ở hiện nay có thể khác với nơi thường trú.
Ví dụ: thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hoặc số nhà 10 đường Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bằng tiếng Việt).

Phần II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Lưu ý: Người viết phiếu báo ở phần I và Người có thay đổi nhân  khẩu, hộ khẩu ở phần II có thể giống hoặc khác nhau (ví dụ: chủ hộ viết thay cho người có thay đổi hoặc trong trường hợp có nhiều người trong hộ khẩu cùng thay đổi và cử ra 1 người đại diện viết phiếu báo). Nếu người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu thì những nội dung kê khai ở phần I và phần II là giống nhau nên có thể không cần kê khai phần I.
- Mục “1. Họ và tên” và Mục “2. Giới tính”: Ghi như hướng dẫn ở phần I.
- Mục “3. Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi ngày, tháng, năm dương lịch (theo giấy khai sinh); ghi 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;
- Mục “4. Dân tộc”: Ghi theo giấy khai sinh (Ghi tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường...). Nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, CMND, căn cước công dân hoặc giấy tờ khác.
- Mục “5. Quốc tịch”: Ghi "Việt Nam" hoặc quốc tịch khác (nếu có).
- Mục “6. CMND số” và mục “7. Hộ chiếu số”: Ghi như hướng dẫn ở phần I.
- Mục “8. Nơi sinh”: Ghi theo giấy khai sinh. Ví dụ: Nơi sinh: xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.
- Mục “9. Quê quán” (hoặc Nguyên quán): Ghi theo giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại. Nếu không xác định được ông, bà nội hoặc ông bà ngoại thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của cha hoặc mẹ. Phải ghi theo cấp xã, huyện, tỉnh. Nếu địa danh hành chính đã thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại.
- Mục “10. Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm công việc chính là gì, tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc. Ví dụ: Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp HCM; bác sĩ ngoại khoa hoặc chưa có việc làm.
- Mục “11. Nơi thường trú” và mục “12. Địa chỉ chổ ở hiện nay”: Ghi như hướng dẫn ở trên.
- Mục “13. Họ và tên chủ hộ” và “14. Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:
a) Nếu đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ.
b) Nếu được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó. Ví dụ: Vợ, Cháu...
c) Nếu điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (như chuyển khẩu; xóa đăng ký thường trú, xóa tạm trú, tách hộ); đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú...thì ghi họ, tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
- Mục “15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: Đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; xin tách sổ hộ khẩu; tách hộ cùng nhà, nhập khẩu cho con (nhập sinh), điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, bị mất số hộ khẩu xin cấp lại...
- Mục "16. Những người cùng thay đổi": Ghi thông tin cá nhân,mối quan hệ của những người có cùng có thay đổi với người ở khai ở Phần II.
- Mục Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ” (ở cuối mẫu): Ghi rõ ý kiến của chủ hộ. Ví dụ: "Đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú" ,"Đồng ý cho tách sổ hộ khẩu"; "Đồng ý nhập khẩu cho con"..; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, điền đầy đủ ngày, tháng, năm.

Xem video hướng dẫn chi tiết:

3. Cách ghi Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01) (bãi bỏ)

Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01): dùng kê khai thông tin của những người từ 14 tuổi trở lên (có cùng thay đổi thông tin về nhân hộ khẩu), ví dụ: có 3 người cùng nhập khẩu trên 14 tuổi thì từng người phải kê khai vào mẫu này. Mẫu này thường đi kèm với Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02).
bản khai nhân khẩu
Minh họa cách ghi mẫu HK01

Hướng dẫn chi tiết

- Mục “1. Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu. Ví dụ: NGUYỄN VĂN A
- Mục “3. Ngày, tháng, năm sinh”: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch; ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;
- Mục “4. Giới tính”: Ghi giới tính Nam hoặc Nữ.
- Mục “5. Nơi sinh”: Ghi theo giấy khai sinh. Ví dụ: Nơi sinh: xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.
- Mục “6. Nguyên quán”: Ghi theo giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại. Nếu không xác định được ông, bà nội hoặc ông bà ngoại thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của cha hoặc mẹ. Phải ghi theo cấp xã, huyện, tỉnh. Nếu địa danh hành chính đã thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại.
- Mục “7. Dân tộc” và “8. Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, CMND (hoặc căn cước công dân) hoặc giấy tờ khác.
- Mục “9. Quốc tịch”: Ghi "Việt Nam" hoặc quốc tịch khác (nếu có).
- Mục “10. CMND số” và mục “11. Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số CMND (hoặc số CCCD) và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này);
-  Mục “12. Nơi thường trú” và mục “13. Địa chỉ chổ ở hiện nay”: Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ví dụ: thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hoặc số nhà 10 đường Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bằng tiếng Việt).
- Mục “14. Trình độ học vấn”: Ghi trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp PTCS…; nếu không biết chữ thì ghi “không biết chữ”);
- Mục “15. Trình độ chuyên môn”: Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ. Ví dụ: Giáo dục mầm non, Kỹ sư xây dựng, Thợ bậc 7...
- Mục “17. Trình độ ngoại ngữ”: Ghi tên văn bằng, chứng chỉ cao nhất được cấp (Anh A, Anh B hoặc Pháp A, Pháp B hoặc trình độ B1 tiếng Anh...)
- Mục “18. Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.
- Mục “19. Tóm tắt về bản thân (từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì)”: Ghi rõ từng khoảng thời gian (từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào) thay đổi về chỗ ở và nghề nghiệp, nơi làm việc. (Xem hướng dẫn chi tiết trong ảnh minh họa ở trên)
- Mục “20. Tiền án": Ghi rõ tội danh, hình phạt (phạt tù, án treo, phạt tiền, hình phạt bổ sung...) theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án (nếu có). Nếu không có tiền án thì ghi là không.
- Mục "21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột)": ghi tóm tắt thông tin về bố, mẹ,vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột của người kê khai. Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Cách ghi Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07) (bãi bỏ)

Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07): dùng để khai khi cắt khẩu, chuyển đến nhập khẩu vào nơi thường trú mới.

Giấy chuyển hộ khẩu
Minh họa cách ghi mẫu HK07

Hướng dẫn chi tiết

- Từ Mục 1 đến mục 10: Ghi như hướng dẫn ở trên.
- Mục “11. Họ và tên chủ hộ nơi đi”: Ghi họ, tên của chủ hộ mà người cần chuyển đi đang có hộ khẩu.
- Mục “12. Quan hệ với chủ hộ”: Ghi mối quan hệ trực tiếp với chủ hộ của người cần chuyển đi.
- Mục “13. Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ lý do chuyển hộ khẩu. Ví dụ: Nhập khẩu vào hộ của gia đình chồng ở TP HCM.
- Mục “15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu”: Ghi thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

5. Cách ghi Phiếu khai báo tạm vắng (HK05) (bãi bỏ)

Phiếu khai báo tạm vắng (Mẫu HK05): dùng để khai báo tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
ghi bản khai nhân khẩu

Hướng dẫn chi tiết

- Từ Mục 1 đến Mục 6: Ghi như hướng dẫn ở trên.
- Mục “7. Nơi thường trú/nơi tạm trú”: Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại. Cách ghi nơi thường trú như hướng dẫn ở trên.
- Mục “Lý do tạm vắng và nơi đến”: Ghi rõ lý do đi khỏi nơi cư trú và số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/ thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố nơi chuyển đến.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. Nặc danh10:40

  Với Mẫu HK01, Mục “Tóm tắt về bản thân (từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì)”: Tôi phải ghi địa chỉ thực tế ở hay ghi địa chỉ đăng ký thường trú hay tạm trú. (Vì tôi có khoảng thời gian đi học và đi làm tại tỉnh khác. Rất mong nhận được sự phản hồi của quý đơn vị. Chân thành cám ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh18:31

   Ban ghi dia chi noi thuc te dang o vao thoi điểm do.

   Xóa
 2. @Nặc danhỞ mục này bạn phải ghi rõ từng khoảng thời gian (từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào) có sự thay đổi về chỗ ở và nghề nghiệp, nơi làm việc...Tức là bạn có thay đổi thực tế về nơi ở, nghề nghiệp, nơi làm việc như thế nào thì ghi như thế đó.
  Ví dụ bạn ghi trong mẫu HK01 như sau:
  - Từ tháng 9/2000 đến tháng 9/2003, là học sinh học tại trường cấp 3 ABC, tỉnh D.
  - Từ tháng 10/2003 - tháng 10/2007: sinh viên trường ĐHQG, học tại Quận Thủ Đức, TP HCM.
  - Từ tháng 11/2007- tháng 11/2010: nhân viên công ty ABC, Quận 10, Tp HCM, cư trú tại số nhà 123, phường 4, Quận Tân Bình, Tp HCM.
  - Từ 12/2010 đến nay: Nhân viên công ty DEF, ở Tp Q, tỉnh D, hiện cư trú tại xã E, huyện F, Tỉnh G.

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh17:39

  Tôi làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Có giấy giới thiệu và hợp đồng lao động không xác định thời hạn, tôi mới chuyển đến nơi ở mới (hơn 3 tháng) và chưa khai báo tại phường (vì muốn đăng ký thường trú). Tôi nộp hồ sơ tại quận nhưng cán bộ công an yêu cầu đem mẫu HK02 về phường xác minh tôi ăn ở thường xuyên tại nơi ở mới và xin số hộ khẩu như vậy đúng hay sai. Phường gây khó dễ vì tôi không đăng ký tạm trú tại đó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo quy định pháp luật hồ sơ đăng ký thường trú gồm:
   a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; (mẫu HK2)
   b) Bản khai nhân khẩu; (mẫu HK1)
   c) Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu; (mẫu HK7)
   d) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình.
   - Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm (trường hợp trong văn bản cho thuê, mượn, ở nhờ đã nêu rõ nội dung đồng ý cho đăng ký thường trú vào nhà thuê, mượn, ở nhờ thì không cần ý kiến của chủ động vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu).
   - Đối với chỗ ở là nhà ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì diện tích cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ phải ghi rõ trong hợp đồng, bảo đảm diện tích tối thiểu là 5m2 sàn/01 người. Diện tích sàn được hiểu và thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.
   - Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ông, bà ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú chuyển đến ở với nhau thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Ủy ban nhân dân cấp xã) về mối quan hệ nêu trên.
   đ) Công dân khi làm thủ tục đăng ký thường trú phải xuất trình bản chính giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, nộp bản sao cho cơ quan đăng ký cư trú.
   e) Cá nhân được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình khi đăng ký thường trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chữ ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
   Việc nhập khẩu là phụ thuộc vào nơi ở hợp pháp hoặc chủ hộ đồng ý cho nhập chứ không phụ thuộc vào hợp đồng lao động. Công an làm vậy là đúng quy định.

   Xóa
 4. Nặc danh14:07

  Tôi ở Bắc Ninh, lấy chồng ở Hà Nam. Hiện tại, tôi muốn chuyển khẩu về Hà Nam, nhưng theo giấy tờ trên xã ở Bắc Ninh thì tôi chỉ có Giấy chuyển khẩu do CA xã cấp, nhưng khi về Hà Nam họ lại yêu cầu cần phải có thêm Phiếu Báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và bản khai nhân khẩu. Xin cho hỏi, thủ tục chuyển khẩu với trường hợp của tôi như vậy thì cần giấy tờ như thế nào ạ?
  Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn tải các mẫu phiếu báo thay đổi NHK và bản khai NK theo link ở trên ghi vào theo hướng dẫn rồi Cầm theo giấy chuyển khẩu do CA xã, giấy kết hôn, CMND. Đem nộp hết giấy tờ trên cho CA Hà Nam để làm thủ tục nhập khẩu

   Xóa
 5. Chào Anh Minh Hùng


  Hộ khẩu của tôi ở tình Daklak. Hiện tôi kỹ sư, đã làm việc tại một doanh nhiệp tư nhân ở TP.HCM hơn 4 năm, có hợp đồng lao động không thời hạn.

  Tôi vừa mua được căn hộ chung cư và đã ra giấy tờ đứng tên tôi.

  Như vậy tôi đã đủ điều kiện nhập hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh chưa, và tôi phải làm việc với cơ quan nào, giấy tờ, thủ tục bao gồm những gì? (Tôi đã lên CA Phường hỏi nhưng họ bảo phải lên quận, họ chưa làm cho trường hợp Doanh Nghiệp Tư Nhân bao giờ)

  Xin cảm ơn.
  Quý

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đủ điều kiện nhập khẩu vào TP HCM. Điều 20 Luật Cư trú quy định Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau:
   "Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
   - Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên.
   ...."
   Bạn liên hệ công an Quận nơi bạn có căn hộ để được giải quyết.
   Bạn có thể tham khảo bài viết: "Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương"
   theo link:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html
   để hiểu rõ thêm.

   Xóa
 6. Nặc danh15:44

  Cho mình xin tư vấn, mình muốn tìm mẫu khai báo thêm nhân khẩu, nghĩa là mình là chủ khẩu, và h muốn nhập khẩu cho con mình vào, con mình được một tuổi, nhập khẩu quá hạn :(
  Cảm ơn rất nhiều ah :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mẫu khai báo thêm nhân khẩu là mẫu HK 01 nêu ở bài viết trên. Tuy nhiên con bạn mới 1 tuổi thì không cần khai mẫu này. Khi nhập khẩu chỉ cần giấy khai sinh của con.

   Xóa
  2. Nặc danh17:30

   Oh!Hi Mr. Hung e thắc mắc đoạn này ah
   chả là TH of e cg giống bạn này và e mới hỏi vp Luật họ nói bắt buộc phải có giấy khai nhân khẩu ah!
   vậy rút cục là như nào a?
   p/s : bé nhà e 3tuoi r ah :(

   Xóa
  3. Không cần đâu bạn. Mẫu khai này chỉ dành cho người 14 tuổi trở lên.

   Xóa
 7. Chào anh Hùng, nhờ anh tư vấn giúp: hộ khẩu thường trú của tôi tại Hà Nôi (tôi không phải là chủ hộ) nay tôi muốn chuyển hộ khẩu cho con trai tôi từ tỉnh khác để nhập khẩu vào gia đình tôi vậy tôi cần những thủ tục gì ? cảm ơn nhiều

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Lúc trước bạn nhập khẩu trong trường hợp như thế nào? Bạn được chủ hộ bảo lãnh để nhập khẩu? Nếu vậy thì con trai của bạn muốn nhập khẩu thì chủ hộ cũng phải làm bảo lãnh.
   - Bạn có thể tham khảo các điều kiện để nhập khẩu vào Hà Nội tại bài viết: "Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương"
   theo link:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html

   Xóa
 8. Nặc danh21:23

  Chào luật sư!
  Tôi là sĩ quan Quân đội, đơn vị công tác tại Hà Nội, hiện tôi chưa được cấp nhà ở, xin hỏi thủ tục xin cấp hộ khẩu của tôi như thế nào?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn chưa có nhà ở nên có hộ khẩu tập thể tại đơn vị công tác, không có hộ khẩu riêng.

   Xóa
 9. Nặc danh16:09

  Chào luật sư Minh Hùng!
  Xin luật sư giải đáp cho trường hợp của tôi. Xin chân thành cám ơn
  Tôi lấy chồng và đã nhập khẩu vào gia đình chồng ở Hạ Long. Giờ chúng tôi muốn tách khẩu ở Hạ Long để nhập khẩu về TP. Móng Cái. Hiện chúng tôi (tôi, chồng và con gái 3 tháng tuổi) sống ở nhà bố mẹ dưới Móng Cái, bố mẹ là chủ hộ ở Móng Cái. Vậy xin hỏi tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì ạ.

  Trả lờiXóa
 10. Mỹ Lệ09:11

  Chào luật sư!
  Tôi có HKTT ở Bến Tre, nay tôi kết hôn và muốn nhập khẩu vào TPHCM nhưng khi về Bến Tre xin giấy chuyển khẩu thì ở đó yêu cầu phải có Giấy cam kết bảo lãnh của chủ hộ nơi tôi nhập khẩu (ba chồng tôi là chủ hộ)thì mới cấp giấy chuyển khẩu cho tôi được.
  Xin hỏi trong trường hợp tôi xin nhập khẩu vô gia đình chồng theo diện kết hôn thì có cần Giấy bảo lãnh không? nếu có thì Giấy bảo lãnh ấy chỉ cần ba chồng tôi ký là được rồi hay phải có xác nhận của địa phương nơi gia đình chồng tôi có HKTT, vì tôi thấy trong mẫu GCKBL có mục này?

  Trả lờiXóa
 11. Chào Luật sư
  Tôi có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội cùng chồng và con gái 28 tuổi ở Quận Ba Đình, nhưng gia đình đã thay đổi nhà mới thuộc Quận Tây Hồ. Từ năm 2007 đến nay chúng tôi vấn chưa thay đổi hộ khẩu theo nơi cư trú mới. Nay vì hoàn cảnh vợ chồng không hòa thuận nên gia đình nhất trí cho tôi và con gái tách hộ làm hộ khẩu sang nơi ở mới (Quận Tây Hồ). Tôi xin Quý Luật sư hướng dẫn tôi phải làm thế nào để tôi và con gái có thể tách được hộ khẩu và làm hộ khẩu mới.
  Trân trọng!
  (Xin cảm ơn Luật sư giúp tôi. Địa chỉ email: lienpnt@gmail.com số dt 0913067747

  Trả lờiXóa
 12. Cho em hỏi. Em có hộ khẩu thường trú tại huyện đảo Bạch Long Vỹ. Em sắp lên Hà Nội học. Trường có yêu cầu là nộp phiếu báo nhân khẩu tạm vắng. Nhưng hiện tại em vẫn chưa tìm được nhà. Vậy cho em hỏi em có thể được cấp giấy tạm vắng không ạ?

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh13:44

  Chào luật sư!
  Tôi là sĩ quan Quân đội. Đơn vị đóng Hà Nội. Tôi mới mua nhà ở quận Đống Đa (đã có sổ đỏ mang tên tôi và vợ). Vợ và con tôi đã có hộ khẩu (nhờ nhà anh chị) từ 2007 tại quận Đống Đa. Vậy, tôi muốn chuyển hộ khẩu của cả nhà về nhà mới thì cần những thủ tục gì? Tôi ở Quân đội thì hộ khẩu hiện tại ở đâu quản lý (đơn vị hay địa phương trước khi nhập ngũ)? Cảm ơn luật sư.

  Trả lờiXóa
 14. Xin chào Luật sư!
  Tôi đã kết hôn được 2 năm rồi, chúng tôi cùng sống bên gia đình. nhưng bây giờ tôi muốn làm hổ khẩu riêng được không, tôi định xây nhà ở riêng va chưa xây nha, vẫn còn sống cùng gia đình

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo các bài viết sau đây:
   Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
   link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/thu-tuc-ang-ky-thuong-tru-tai-cong-quan.html
   Thủ tục cấp sổ hộ khẩu; tách, chuyển, điều chỉnh thay đổi hộ khẩu
   link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-5-cap-so-ho.html
   Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương
   link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html

   Xóa
 15. Nặc danh10:57

  Chúng tôi nhận tư vấn, làm giúp các vấn đề về hộ khẩu.Các bạn gặp khó khăn cần giúp đỡ về tạm trú, hộ khẩu, luật pháp, các thủ tục hành chính.. thủ tục về lắp điện nước tại TP Nha Trang. Hãy liên

  hệ số ĐT:0993450570 gặp Mr. Tuấn. Uy tín, tận tình (làm xong việc mới lấy tiền).

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh20:29

  Chào Luật Sư:
  Tôi muốn đổi sổ từ HK09 sang HK08 thi tôi cần những giấy tờ gì. Tôi có cần phải làm lại giấy HK01, HK02 không.Hiện tôi đã tạm trú trên 1 năm và đã có giấy tờ nhà hợp pháp.
  Cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh13:51

  Cho tôi hỏi luật sư là nếu hộ khẩu của con đăng ký theo bố, vậy không biết có gặp rắc rối gì sau này cho con khi hộ khẩu của mẹ một nơi, của con một nơi!

  Thái

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh11:10

  Chao anh, cho phép tôi hỏi phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu tôi phải viết kính gởi cho ai?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đã có hướng dẫn ở trên rồi mà?
   Cách ghi thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú
   Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú (là CA nơi nhận hồ sơ của bạn)
   Ví dụ:
   - Công an tỉnh...
   - Công an huyện...

   Xóa
 19. luật sư cho tôi hỏi. Vợ tôi muốn chuyển hộ khẩu từ Thái nguyên về Hà nội với tôi, tôi có hộ khẩu thường trú tại Hà nội. Tôi hỏi tại CA quận thì ngoài 2 mẫu khai báo như trên còn thêm giấy khai sinh ( bản photo) và đăng ký kết hôn ( bản photo). vậy 2 giấy tờ đó có phải công chứng không, hay khi đi nộp hồ sơ chỉ cần mang bản gốc chứng thực là được

  Trả lờiXóa
 20. luật sư cho tôi hỏi. trường hợp vợ tôi có cần phải đăng ký tạm trú trước không. như tôi được biết sau khi nộp hồ sơ cấp Quận thì sau đó cấp phường sẽ cử người xuống xác nhập xem vợ tôi có cư trú ở đó không thì họ sẽ căn cứ vào giấy tờ gì để xác nhận

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh22:24

  Cho toi hỏi.. Hộ khẩu củ của tôi là nhà củ nhưng giờ bán rồi tôi vẫn xài hộ khẩu củ đố.. Giờ tôi muốn nhập con tôi vào được không

  Trả lờiXóa
 22. Nặc danh16:28

  Luật sư cho em hỏi, chị chồng và chồng em đã vào SG nhiều năm nhưng bố mẹ chồng em thì mới vào khoảng hơn 1 năm nay, chị chồng đã mua được nhà ở SG nhưng chỉ mới làm KT3 chứ vẫn chưa có Sổ hộ khẩu, vậy giờ nhà em muốn làm Sổ hộ khẩu cho tất cả mọi người trong nhà luôn được không ? Đại diện 1 người đi thay cho những người còn lại được không ? Nhà chồng emở ngoài Bắc thì có cần về quê để xác nhận các giấy tờ không và cần xác nhận nhưng giấy tờ gì để tiện thể đi làm 1 lần (vì đi tới lui rất tốn kém và mất thời gian), bố chồng em có thể làm các thủ tục xác nhận ở quê thay cho mẹ chồng và chồng em được không hay mọi người đều phải về tự làm. Em xin cảm ơn Luật sư.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trước hết chị chồng làm thủ tục nhập khẩu tại TP HCM.
   Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương được quy định tại Điều 20 Luật Cư trú.
   Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
   - Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
   - Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
   b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;
   c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
   d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
   đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;
   - Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
   - Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
   * 1 người muốn đi làm thay cho những người còn lại thì những người đó phải làm thủ tục ủy quyền cho người đi làm thay.

   Xóa
 23. Nặc danh20:53

  Vui lòng cho tôi hỏi:

  Tôi vừa có giấy khai sinh cho con tôi, đang làm thủ tục nhập khẩu cho con (Con tôi sinh ngày 26/3/2013).
  Theo các quy định của pháp Luật, thì thủ tục để nhập khẩu cho con tôi không có Giấy cam kết bảo lãnh. Tyy nhiên khi lên phường xin thủ tục đăng ký nhập khẩu cho con thì họ có bán mẫu "Giấy Cam kế bảo lãnh"

  Kính hỏi, tôi có cần làm mẫu này không?

  Trân trọng Cám ơn.

  ** Con tôi nhập khẩu vào hộ khẩu bên vợ tôi. Vợ tôi hiện đang trong sổ hộ khẩu của Mẹ vợ tôi là chủ hộ (Qua hệ Mẹ con).

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phường của bạn đã làm thừa thủ tục (giấy bảo lãnh). Bạn không cần phải làm mẫu này.
   Chi tiết có thể tham khảo bài viết: Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu cho con mới sinh 2013
   theo link:
   http://www.tracuuphapluat.info/2012/06/huong-dan-thu-tuc-ang-ky-nhap-ho-khau.html

   Xóa
 24. Nặc danh16:20

  Chào anh Minh Hùng, anh vui lòng giúp em giả đáp thắc mắc trong th sau:
  1. Hộ khẩu em đang ở tại Thái Bình, em có KT3 hơn 1 năm tại địa chỉ A, phường C, Q.7. Tp.HCM ( nhà đã bán)
  2. Em mới mua được nhà tại địa chỉ B, phường C, Q.7, Tp.HCM.
  Em muốn chuyển HK về địa chỉ B tuy nhiên lại gặp vướng mắc l;à vì em không có KT3 tại địa chỉ B nên không được phép nhập khẩu, CA.Quận yêu cầu về làm KT3 tại địa chỉ B và đợi đủ 1 năm sau mới làm được. Hoặc bổ sung HĐLĐ, Sao kê lương.... thì mới làm mà không chắc nữa.
  Anh cho em hỏi như vậy là đúng không, có vi phạm điều 20 không anh? em cứ thắc mắc mãi mà Hk vấn chưa làm được
  Mong anh giúp em giải đáp dùm ạ.

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh12:43

  Em chào anh.
  Anh cho em hỏi với ạ. Em và vợ con có hộ khẩu trên Hà Nội nhưng hiện tại muốn về ở cùng gia đình nhà vợ dưới Quảng Ninh để làm ăn thì có cần phải đăng ký tạm trú không? Nếu có thì thủ tục cần những gì ạ, em cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh14:07

  Chào anh Minh Hùng,
  Tôi đang làm giấy chuyển khẩu theo mẫu HK07 để chuyển hộ khẩu từ Thái nguyên về hà Nội. Mục số 13 ghi họ và tên chủ hộ. ở Thái Nguyên thì ghi là họ và tên của chủ hộ của sổ hộ khẩu cũ, mang về Hà Nội họ lại yêu cầu là phải ghi họ và tên của chủ hộ khẩu mới. Hiện giờ tôi đang lâm vào tình trạng nơi cũ không chịu cấp tên chủ hộ mới còn nơi mới thì không chịu nhận với tên chủ hộ cũ. Anh vui lòng tư vấn giúp tôi thế nào là đúng ạ. Cảm ơn anh

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh15:40

  Em chào anh!!!e có một vấn đề thắc mắc muốn hỏi ý kiến của a,mong a sẽ giúp e giải đáp câu hỏi a nhé!!!
  E sinh ra và lớn lên o sài gòn nhưng giấy khai sinh của e là ở Đà Nẳng,gia đình e ở trọ trong sài gòn đã hơn 30 năm và hộ khẩu của mẹ e đã bị công an cắt đi...hiện giờ e vẫn chưa có hộ khẩu,cũng ko có cmnd,e ko biết có cách nào làm được giấy cmnd ko a?mẹ e đã ra Đà Nẵng để xin làm lại hộ khẩu nhưng công an nói muốn nhập lại hộ khẩu thì phải ở ĐN khoảng hơn một năm mới nhập lại được,nhưng e hiện đang sinh sống ở đây chưa về ngoải được.a ơi có cách nào giúp e có cmnd ko a?
  mong a sẽ giúp e giải đáp thắc mắc này anh nhé!!!!e rất cảm ơn a!!!!

  Trả lờiXóa
 28. Nặc danh23:57

  chào anh , em có vài vấn đề cần hỏi mong anh giúp em hiểu rõ hơn
  quê em tận yên bái mà em vào trong sài gòn từ lúc nhỏ tới giờ chưa về quê làm cmnd được. mà khoảng 2 năm trước mẹ em có về làm lại hộ khẩu gia đình vì hồi đó mẹ em lấy tên khác giờ đổi lại ,nhưng khi họ ghi lại tên em thì ghi thêm 1 tên đệm , nếu giờ em muốn sửa lại thì bằng cách nào và trong bao lâu. em giờ sắp sinh em bé mà nếu k có cmnd thì em k thể làm giấy khai sinh cho con được .và nếu em k làm ngay giấy khai sinh cho con thì có được k . nếu em sửa tên trong hộ khẩu thì em phải cần những giấy tờ gì để cho đúng. trong quá trình làm lại tên trong hộ khẩu thì em có phải có mặt ở nơi em làm k.vì em ở sai gòn nên việc đi lại rất khó khăn.
  rất mong anh giúp em giải đáp thắc mắc này giúp em !!. trân thành cám ơn anh!!!

  Trả lờiXóa
 29. Chào, em muốn làm giấy chứng minh nhân dân, nhưng tờ giấy khai sinh của em là La Thị Trường Pha mà sổ hộ khẩu là La Thị Tường Pha, em muốn thay đổi và hiện đang làm Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu mẫu HK02. Nội dung thay đổi thì em không rõ lắm ,có thể giúp em được ko ạ .Em cảm ơn !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn ghi lý do là: điều chỉnh lại tên trong sổ hộ khẩu (là La Thị Tường Pha) theo giấy khai sinh (là La Thị Trường Pha).

   Xóa
 30. Dạ các anh cho e hỏi, nếu e muốn cấp lại thì việc khai ở mẫu HK02 phần II và III như nào ạ? tại e mất làm lại nên ko có phần thay đổi gì cả

  Trả lờiXóa
 31. Nặc danh15:26

  chào luật sư! em muốn hỏi em, em ở hà nội có con được 3 tuổi lấy chồng ở phú thọ . khi em sinh bé bố em có tách khẩu cho em va con em vào một sổ hộ khẩu riêng nhưng em thấy phần ghi quê quán của con em trong sổ hô khẩu ghi theo em ở hà nội có đươc không hay phải ghi theo bố ở phu thọ.em đã tiêm hiểu thì thấy phần ghi quê quán theo mẹ cung vẫn đúng nhưng sao khi em ra phường họ bắt em phai làm lại em không hiểu? mong anh giải thích cho em . em cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 32. Nặc danh21:02

  Em ghi bản nhập khẩu nhưng bên mục tóm tắt về gia đình là ghi bên gia đinh em hay là gia đình chồng ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn khai theo mẫu Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01)? Nếu vậy thì bạn ghi tóm tắt lý lịch của bạn.

   Xóa
 33. Nặc danh08:11

  Tren cho kj ten co dia djem voi ngay thag nam.ghj sai co xoa ghj lai dc k ak

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh14:54

  Anh ơi cho em hỏi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu.
  Mục I:Thông tin về người viết phiếu báo ghi tên ai hả anh
  Mục II: Rồi ghi tên ai

  Trả lờiXóa
 35. Cho mình hỏi là mình muốn từ quảng ninh chuyển lên hà nội học đại học thì mình cần Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02) hay Phiếu khai báo tạm vắng (Mẫu HK05)? Và mình cần có những giấy tờ gì? Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn sử dụng 02 mẫu Bản khai thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK01) và mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Download mẫu HK02).
   Bạn chuẩn bị các giấy tờ sau để đăng ký tạm trú
   - Bản khai thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK01);
   - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Download mẫu HK02) (có chữ ký và ý kiến của chủ hộ cho thuê trọ)
   - Photo Chứng minh thư nhân dân, thẻ sinh viên;
   - Phiếu xác nhận sinh viên (Do Công an phường cấp)
   - Hợp đồng thuê nhà (nếu có);
   - 2 ảnh 3x4

   Xóa
  2. những giấy tờ này mình làm ở nơi chuyển đến hay làm tại nơi mình có hộ khẩu thường trú vậy ạ

   Xóa
  3. Bạn viết mẫu khai và làm các thủ tục trên tại nơi có hộ khẩu thường trú.

   Xóa
 36. chào anh! anh cho e hỏi. em đã đăng kí kết hôn vào tháng 4/2015 nhưng em chưa chuyển hộ khẩu vào nhà chồng. hộ khẩu của em ở Hưng Yên.em lấy chồng ở hà nội và em đã sinh con được 2 tháng. vừa rồi e có làm giấy tờ nhập hộ khẩu vào nhà chồng để con em cũng được làm giấy khai sinh và nhập hộ khẩu cùng mẹ luôn. nhưng họ lại không đồng ý với lý do là em không ở nhà chồng nên không cho phép nhập vào.do nhà chồng em không đủ chỗ cho vợ chồng và con em ở nên em đã thuê nhà chỗ khác để ở. vậy lý do không cho nhập vào hộ khẩu nhà chồng em là đúng hay sai ạ? em co thắc mắc thì họ nói giờ luật mới là e phải về nhà chồng ở mới cho nhập vào là sao ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các trường hợp được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
   ...
   * Trường hợp 2: Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập khẩu (áp dụng chung cho Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ và nội thành Hà Nội) theo diện:
   a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con.
   ....
   Như vậy bạn được nhập khẩu về nhà chồng. Bạn có thể viết đơn trình bày trường hợp của bạn gởi cho lãnh đạo CA Quận để họ giải quyết.

   Xóa
 37. gia đình nhà chồng em đang giải quyết vấn về kiện tụng đất đai. do nhà hàng xóm lấn sang đất nhà chồng em quá nhiều.họ không trả lại.như vậy thì theo luật trong thời gian này em có thể xin nhập hộ khẩu vào nhà chồng được không ạ?

  Trả lờiXóa
 38. e là sinh viên tốt nghiệp năm 2014 hiện nay đang đi xin việc làm thì trong mục nghề nghiệp ,nơi làm việc viết như thế nào ak

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn ghi mục nghề nghiệp là 'không'

   Xóa
 39. Xin hỏi theo mẫu HK01 , trong mục tóm tắt về gia đình chỉ liệt kê các thành viên trong gia đình thôi đúng không ạ? Vừa rồi CAX tôi hd kê khai như sau: Nếu mẹ tôi kê khai thì cần viết thêm trong ô về ông/ bà và các cậu dì bên ngoại (là những người không cùng chung sống và không có cùng hộ khẩu) . Cho hỏi: Kê khai như vậy có đúng không ạ?

  Trả lờiXóa
 40. Cảm phiền Luật sư cho tôi hỏi:
  Tôi là SQ quân đội đóng quân tại Hà Nội, vợ tôi là viên chức ở Hà Tĩnh mới chuyển ngành vào quân đội(là công chức quốc phòng) cũng đóng quân tại Hà Nội. Hai vợ chồng tôi đều làm việc giờ hành chính và ngoài giờ được đơn vị cho phép về nhà ăn nghỉ thường xuyên. Hai vợ chồng tôi đã có nhà riêng và đều đứng tên trong "sổ đỏ". Vợ tôi đã làm thủ tục cắt, chuyển khẩu ở quê để chuẩn bị nhập khẩu ở Hà Nội cách nay đã 5 tháng, nhưng vì nghỉ sinh cháu nên nay mới tiến hành làm thủ tục nhập khẩu và có nhiều lúng túng. Tôi cũng muốn cùng nhập khẩu một lấn với vợ con. Cảm phiền luật sư hướng dẫn giúp ạ. Chân thành cảm ơn Luật sư.

  Trả lờiXóa
 41. Nặc danh15:08

  Chào anh!
  Anh cho em hỏi về vấn đề liên quan đến sổ hộ khẩu.
  Em đã có gia đình và có 2 cháu, cháu lớn năm nay cũng gần 6 tuổi nhưng em vẫn chưa nhập hộ khẩu cho cháu. Vì trước khi lập gia đình, em vẫn còn tên trong hộ khẩu nhà ông bà ngoại của em. Vì nhà ba mẹ em chưa hoàn tất đủ điều kiện và giấy tờ để được cấp hộ khẩu riêng. Nên cho tới bây giờ tên em vẫn nằm trong hộ khẩu nhà ông bà ngoại của mình. Nhưng vì muốn con em sau này đi học lớp 1 ở gần khu vực nhà ông bà, nên bây giờ em có thể nhập tiếp hộ khẩu cho con mình vào nhà ông bà luôn được không? nếu được thì em cần những thủ tục gì? Cảm phiền anh hướng dẫn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Con bạn được nhập khẩu vào hộ của ông bà ngoại. Bạn đem giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu gốc, chứng minh nhân dân của bạn đến công an cấp huyện, TP, điền vào mẫu khai Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02) và làm theo thủ tục tại bài viết này để được nhập khẩu: Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu cho con mới sinh 2015.
   Link bài viết: http://www.tracuuphapluat.info/2012/06/huong-dan-thu-tuc-ang-ky-nhap-ho-khau.html

   Xóa
 42. Em mới lấy vợ và đã làm tách khẩu cho vk rồi, h làm nhập khẩu cho vợ, em đang không biết bản Khai Nhân khẩu là em kệ theo hộ khẩu nhà em hay là vợ em khai ? Vì em thấy mục 19 có tóm tắt về bản thân ! Xin luật sư tư vấn giúp em !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu vợ bạn là người muốn nhập khẩu vào hộ của bạn thì vợ bạn là người khai lý lịch và ký tên người khai, còn chủ hộ phía nhà của bạn là người ký xác nhận bên cạnh.

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 43. Nặc danh11:09

  Trường hợp nhập hộ khẩu cho con mới sinh, người mẹ vừa là chủ hộ vừa là người khai phiếu báo nhập hộ khẩu cho con, như vậy có cần người cha xác nhận vào phần"ý kiến của chủ hộ" đồng ý cho con nhập vào hộ khẩu người mẹ không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không cần phải có ý kiến của người cha ghi vào phần "Ý kiến chủ hộ" đâu. Chỉ cần bạn khai và ký tên là đủ.

   Xóa
 44. tôi lấy vợ quảng nam nhưng giờ 2 vợ chồng sống làm việc tại đà nẵng vừa rồi bố vợ mua nhà đà nẵng bây giờ tôi muốn đăng ký thường trú tại đà nanwngx làm thủ tục như thế nào ạ.bố mẹ vợ hộ khẩu ở quảng nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn xem chi tiết thủ tục nhập khẩu vào Đà Nẵng tại bài viết này "Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, thành phố thuộc Trung ương"
   Link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2014/02/huong-dan-thu-tuc-nhap-khau-tai-thanh-pho-thuoc-trung-uong.html

   Xóa
 45. Chào anh!
  Em ở Bình Định ra huế học đã 2 năm. nhưng nay mới làm đăng kí tạm trú tạm vắng.Em ở nhà bác ruột. đến phường làm thì họ nói là phải có giấy chứng nhận của trường trong khi đã có đóng dấu của hiệu trưởng trường. Mà các bạn của em thì không như vậy. em phải làm sao ạ?

  Trả lờiXóa
 46. Công an phường yêu cầu giấy tờ không đúng (không cần thiết phải có giấy xác nhận của trường). Bạn có thể nhờ bác ruột đi làm thủ tục đăng ký tạm trú cho bạn hoặc gặp trực tiếp lãnh đạo công an phường để trình bày.

  Trả lờiXóa
 47. Nặc danh10:45

  Gia đình tôi có hộ khẩu ở nhà bố mẹ chồng, nhưng hiện tại lại tạm trú tại một nơi khác. Lúc xin nhập khẩu cho con, các anh CA Phường nói không xác nhận được vào tờ khai HK02 do không ở địa phương (hồ sơ lưu trên máy tính cơ quan công an, có chỉ rõ đang tạm trú tại Phường ...., khác với nơi đăng ký thường trú của gia đình). Các anh ấy làm vậy có đúng không? Tôi phải làm thế nào để nhập khẩu cho con.

  Trả lờiXóa
 48. Nặc danh12:38

  Xin chào luật sư. Mình có một câu hỏi là khi khai báo nhân khẩu quá trình từ 14 tuổi ở đâu, làm gì, công an phường yêu cầu đã từng ở đâu thì phải về lại đó xác nhận là đã từng ở đó. Như vậy là đúng hay sai? Vì trong tờ khai có phần ghi là người khai báo chịu trách nhiệm cho nội dung khai rồi, tại sao phải cần giấy xác minh tại mỗi nơi đã từng sinh sống?

  Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phần đó là phần tự khai của cá nhân, không cần phải có xác nhận của công an nơi đã từng ở trước kia. Công an phường yêu cầu như vậy là không đúng.

   Xóa
 49. Xin chào anh!
  Em hiện đang công tác, làm việc ở TP. HỒ CHÍ MINH, và đã ký hợp đồng không thời hạn với công ty của mình đang làm. Hiện em có một người bác ruột ở TP.Hồ Chí Minh thì em muốn đăng ký làm sổ hộ khẩu thường trú cá nhân riêng với địa chỉ theo địa chỉ nhà bác ruột em thì em cần làm những thủ tục gì và có cần phải tách khẩu với gia đình ở quê không? Em xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Công dân đang tạm trú nếu đủ 3 điều kiện sau thì được đăng ký thường trú tại thành phố HCM:
   1. Về chỗ ở
   Phải có chỗ ở hợp pháp tại TP HCM. Chỗ ở hợp pháp có thể là:
   - Chỗ ở thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân.
   - Chỗ ở được cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định. Chỗ ở do thuê, mượn phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương. (Ví dụ: HĐND thành phố Hà Nội quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú đến hết năm 2015 tối thiểu là 15 m2/người)
   2. Về thời hạn tạm trú
   - Tạm trú liên tục tại TP HCM từ 02 năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào cấp Quận (Ví dụ: Nhập khẩu vào Quận 9); 01 năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện (Ví dụ: Nhập khẩu vào huyện Nhà bè).
   - Nếu tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó.
   - Thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú.
   - Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân.
   3. Về nơi đề nghị đăng ký thường trú
   - Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú
   - Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

   Xóa
  2. Nếu bạn đủ điều kiện thì tham khảo thủ tục nhập khẩu ở bài viết này:
   Link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2014/02/huong-dan-thu-tuc-nhap-khau-tai-thanh-pho-thuoc-trung-uong.html

   Xóa
 50. Ở mục thường trú ghi là địa điểm hiện đang sinh sống phải không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục thường trú ghi địa chỉ nơi bạn đang có tên trong sổ hộ khẩu.

   Xóa
 51. Em muốn tìm cái mẫu bên dưới mà tìm mãi không thấy, anh biết ở link nào chỉ chỗ em với ạ.!!!!!
  http://ct3btrungvan.blogspot.com/2014/05/huong-dan-khai-nhan-khau-ban-khai-mau_8.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong hệ thống mẫu cư trú không có sẵn mẫu này. Mẫu này là do Công an phường làm thêm để phục vụ cho việc quản lý. Bạn có thể tải về mẫu HK01 theo link ở trên, cũng có các mục tương tự và chỉnh sửa lại.

   Xóa
 52. Cho mình hỏi chút: trong bản khai nhân khẩu mẫu HK 01 mình đứng chủ hộ thì chồng có cần khai bản đó nữa ko? thank all

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những người trên 14 tuổi có tên trong hộ khẩu đều phải khai bản khai mẫu HK 01.

   Xóa
 53. Cho em hỏi chút ạ.
  Em xin gia hạn tạm trú.Em phải làm mẫu HK02. Vậy phần I. Thông tin về người viết phiếu báo: Là điền họ tên, CMND ... của em (tức là chủ hộ trog sổ tạm trú). Còn mục II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là điền thông tin của ai ạ. Cảm ơn anh!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục II cũng điền thông tin của bạn vào đó. Vì người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là bạn.

   Xóa
  2. Dạ em có cùng câu hỏi với bạn trên ạ. Vậy mục tên chủ hộ và quan hệ với chủ hộ là ghi tên chủ hộ trên sổ tạm trú hay tên của chủ nhà cho thuê ạ?

   Xóa
 54. Nhà trọ mình có 4 người cùng ở thì Bản khai nhân khẩu có cần làm 4 bản mỗi bản cho 1 người không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mỗi người khai một bản khai nhân khẩu nhé bạn.

   Xóa
 55. Tôi xin chuyển hộ khẩu từ Hai phòng về Hà nội nhưng ko trực tiếp khai báo vào mẫu Hk02 được nếu mẹ tôi có cùng hộ khẩu khai báo hộ thì có cần phải giấy ủy quyền của tôi ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn không cần phải ủy quyền cho mẹ bạn. Mẹ bạn trực tiếp khai vào phần I trong mẫu HK02. (Thông tin về người viết phiếu báo). Điền thông tin của bạn vào Phần II (Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu) sau đó mẹ bạn ký tên vào phần người viết phiếu báo. Nếu mẹ bạn là chủ hộ thì ký bên cạnh (mục ý kiến chủ hộ), nếu không thì đưa người nào là chủ hộ ký.

   Xóa
 56. Xin cho em hỏi em muốn chuyển hộ khẩu cho con gái 5 tuổi về nhà mẹ của chị dâu em thì cần những thủ tục gi. Hiện Tại em và con gái có hộ khẩu ở cùng quận nhưng khác phường ạ. Xin cảm ơn luật sư

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đọc câu trả lời tại bài viết này "20 câu hỏi đáp về thủ tục nhập khẩu, tách khẩu, khai báo tạm trú, lưu trú " (Câu 1 và câu 2)
   Link bài viết: https://www.tracuuphapluat.info/2017/06/giai-dap-ve-thu-tuc-nhap-tach-khau-tam-tru.html

   Lưu ý: Nếu bạn và con bạn cùng nhập khẩu thì khỏi cần văn bản đồng ý của cha mẹ. Một số công an địa phương còn yêu cầu bản sao giấy khai sinh.

   Xóa
 57. Hiện mình đang làm thủ tục nhập khẩu cho vợ và tách hộ khẩu của mình, 2 vợ trồng mở hộ khẩu riêng. Bạn cho mình hỏi ở Phiếu báo thay đôi hộ khẩu, nhân khẩu của Vợ ( vợ vai trò là người viết phiếu báo còn mình là chủ hộ ) thì trưởng công an chỗ mình hay là chỗ vợ đóng dấu? Mình cám ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục xác nhận của công an chỉ áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất. Bạn không thuộc trường hợp này nên không cần phải có xác nhận, đóng dấu của công an. Chỉ cần điền, ký tên vào mẫu và gởi cho công an nơi làm thủ tục nhập khẩu.

   Xóa
 58. Nặc danh07:32

  Tôi mới mua nhà (đã làm xong giấy tờ nhà mang tên tôi), nhưng chưa kịp làm thủ tục chuyển hộ khẩu đến nơi ở mới. Hiện giờ con tôi đến cùng ở với tôi và muốn đăng kí tạm trú tại nơi ở mới của tôi, vậy tôi phải làm thế nào? (trong điều kiện tôi chưa thể làm thủ tục đăng kí hộ khẩu mới, con tôi có thể làm tạm trú ở chỗ ở mới của tôi được không? Con tôi đã trên 18 tuổi.)Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn và con bạn được làm thủ tục tạm trú tại nơi ở mới.
   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 quy định hồ sơ đăng ký tạm trú, gồm:
   - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
   - Bản khai nhân khẩu (Bạn và con bạn mỗi người khai 1 bản);
   - Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (giấy tờ nhà);
   - Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú
   Tham khảo chi tiết tại đây: Các trường hợp đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký tạm trú
   https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-6-truong-hop.html

   Xóa
 59. Nặc danh22:28

  Tôi hiện ở nhà mẹ, con tôi chưa nhập khẩu, hiện tôi muốn tách hộ khẩu và nhập vào hộ khẩu riêng chỉ hai mẹ con, vậy có cần chữ ký chủ hộ không ạ? Và sau đó tôi muốn đi nơi khác làm việc và sinh sống thì cần làm gì ạ? Tôi trên 18 tuổi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh22:31

   Ý là tách tôi khỏi hộ khẩu gia đình trên cùng nơi ở, rồi nhập cho con theo mẹ cùng một hộ khẩu ạ, vì con họ mẹ.

   Xóa
 60. a ơi cho e hoi là e mới thuê dc 1 căn nhà e vs 5 ng b cua e ơ mà e lm hop đồng là 1 năm mà e vs chủ hộ là người lạ thì trên phiếu khai nhân khẩu thì chỗ ghi qua hệ vs chủ hộ thì e nên ghi như nao là hop lý ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu không có quan hệ gì vói chủ hộ thì không ghi gì cả.

   Xóa
 61. Em cho hỏi nếu hai vợ chồng đã ly hôn bây giờ phải ghi nội dung thay đổi sao ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chưa hiểu ý bạn nói. Ý bạn là 2 vợ chồng đã ly hôn nhưng mà trong hộ khẩu vẫn còn giờ muốn tách ra hay sao?

   Xóa
 62. Anh ơi cho em hỏi là em ở Quảng Ninh chuẩn bị lên nhập học ở Hà Nội, vậy trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu ấy, mục họ tên quan hệ với chủ hộ thì ghi tên em hay tên bố em?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quan hệ với chủ hộ là quan hệ của bạn với chủ hộ nơi nhập khẩu.

   Xóa
 63. xin cho mình hỏi.mình ở tphcm, gia đình mình trước đó đã cắt khẩu và nhập khẩu ở bình dương.mình vẫn còn tên trong hộ khẩu ở tphcm.
  giờ mình muốn cắt khầu ở tphcm và nhập khẩu ở bình dương.thì mình cần những thủ tục gì ạ.
  mong được giải đáp.
  xin ảm ơn!!!!

  Trả lờiXóa
 64. Làm thủ tục để cấp giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK 07) tại TP HCM. Sau đó cầm giấy này về làm thủ tục nhập khẩu ở Bình Dương.

  Trả lờiXóa
 65. Chào Luật sư.Tôi có 1 thắc mắc như thế này: Bản kê khai nhân khẩu là mình sẽ kê khai thông tin của những người có tên trong hộ khẩu phải không ạ? Và mục 21, tóm tắt về gia đình là mình sẽ tốm tắt thông tin về bố, mẹ,vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột của người kê khai hay chỉ tóm tắt tên của những người có trong hộ khẩu có quan hệ với chủ hộ ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Bản khai nhân khẩu dùng kê khai thông tin của những người từ 14 tuổi trở lên (những người cùng thay đổi thông tin về nhân hộ khẩu), ví dụ: có bao nhiêu người nhập khẩu trên 14 tuổi thì những người đó kê khai vào mẫu này.
   - Mục 21 trong mẫu HK01: ghi tóm tắt về gia đình là ghi thông tin về bố, mẹ,vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột của người kê khai.

   Xóa
 66. Chào luật sư, trong phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu. Trong mục Họ tên chủ hộ và quan hệ với chủ hộ là em sẽ ghi thông tin chủ hộ cho thuê nhà hay chủ hộ trong hộ khẩu của em ạ. EM đang đi thuê nhà ở ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình có câu hỏi như bạn. Không biết bạn đã dc giải đáp thắc mắc chưa. Có thể trả lời giúp mình k ạ. Cảm ơn bạn!

   Xóa
  2. Quan hệ với chủ hộ là quan hệ với người mà mình định đăng ký tạm trú hay nhập khẩu vào đó, không phải là chủ hộ trong sổ hộ khẩu của bạn

   Xóa
 67. chào luật xư ,cho cháu hỏi trong tờ khai nhân khẩu muc tóm tắt gia đình ,mình không ghi anh chị em(anh,chị,em của ba hoặc mẹ ) có được không hay bắt buộc phải ghi vậy luật xư

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn chỉ cần ghi anh chị em ruột của bạn chứ không cần ghi anh chị em của bố mẹ bạn.

   Xóa
 68. Ông nội mình đi nước ngoài là chủ hộ khẩu giờ sổ hộ khẩu bị mất muốn làm lại xin hỏi ad hướng dẫn mình làm giấy sẽ theo mẫu nào.Chủ hộ xác nhận thì làm sao?Em xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu ông nội bạn đi nước ngoài thì phải làm thủ tục xóa khẩu đối với ông nội bạn. Đồng thời chuyển chủ hộ sang cho một người nào đó có tên trong hộ khẩu. Các thủ tục này làm đồng thời với việc cấp lại sổ hộ khẩu mới. Chi tiết thủ tục bạn phải liên hệ công an quận huyện nơi cấp sổ hộ khẩu để hướng dẫn.

   Xóa
 69. Dạ. Em đang làm gia hạn sổ tạm trú. Em ở nhà thuê.Chủ hộ trong sổ tạm trú là mẹ em,nguời viết phiếu là em. Luật sư cho em hỏi Vậy mục tên chủ hộ và quan hệ với chủ hộ là ghi tên của mẹ em( chủ hộ trong sổ tạm trú)hay tên chủ hộ của người cho thuê nhà ạ? Em cảm ơn!

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Cách ghi viết bản khai nhân khẩu, tờ khai thay đổi thông tin cư trú
Cách ghi viết bản khai nhân khẩu, tờ khai thay đổi thông tin cư trú
Hướng dẫn cách ghi, viết, điền vào phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu (mẫu HK 02), bản khai nhân khẩu (mẫu HK 01) và các mẫu HK05, HK07.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7WPHbfnfmKTWEjTiLoXhLtAODDvfRR_lvO3A6E-aQziu37s049LA9fk1zK7dqLNoOGuLL18MhZx2sHdzzuJKvEeb4Xu5YFHWovxNYm3yZ0xF7tqO7h6r-zQFGd7ZQtgGvBYm6-E8ZfgE/s1600/hokhau-min.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7WPHbfnfmKTWEjTiLoXhLtAODDvfRR_lvO3A6E-aQziu37s049LA9fk1zK7dqLNoOGuLL18MhZx2sHdzzuJKvEeb4Xu5YFHWovxNYm3yZ0xF7tqO7h6r-zQFGd7ZQtgGvBYm6-E8ZfgE/s72-c/hokhau-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content