Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021

Theo dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập, mức lương của giáo viên sẽ có sự thay đổi, cụ thể như sau:

Đối với giáo viên mầm non:

- Lương giáo viên mầm non sẽ được xếp theo 4 hạng I, II, III, IV (tương đương viên chức loại A2, A1, A0 và B). Trong đó, chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38). Với cách tính này, mức lương cơ sở của giáo viên mầm non thấp nhất là 2,967 triệu đồng/tháng và cao nhất là 10,208 triệu đồng/tháng. Đây là mức lương rất cao so với hiện tại.
- Ngoài lương cơ sở, giáo viên mầm non còn được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, với mức là 35%.
- Nếu tính thu nhập mới của giáo viên mầm non theo công thức: Lương mới = (Lương + Phụ cấp ưu đãi - Mức đóng BHXH và không tính phụ cấp thâm niên) thì thu nhập cao nhất của GVMN lên tới 12,709 triệu đồng/tháng.
- Dự kiến bảng lương mới đối với giáo viên mầm non (nếu tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng và trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp) như sau:
lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021

lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021_4

- Từ ngày 01/11/2020, theo quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non, đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được phê duyệt ở các trường mầm non công lập sẽ được hưởng chế độ như viên chức (hạng IV) đến hết năm 2021.

Đối với giáo viên tiểu học:

- Bảng lương mới sẽ áp dụng đối với cán bộ quản lí (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), giáo viên dạy chương trình tiểu học trong các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học, trường chuyên biệt công lập, cơ sở giáo dục khác giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học.
- Lương giáo viên tiểu học sẽ được trả theo 5 loại, tương đương với 4 hạng: hạng I, II, III, IV. Riêng hạng IV: phân chia thêm theo giáo viên có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng. 
- Hệ số lương giáo viên được nhận sẽ từ 1,86 đến cao nhất là 6,78. Do đó, so với mức lương hiện tại thấp nhất 2.771.400 đồng/tháng và cao nhất là 7.420.200 đồng/tháng thì mức lương mới sẽ điều chỉnh tăng hơn nhiều, với mức thấp nhất là 2.976.000 đồng/tháng đến cao nhất là 10.848.000 đồng/tháng.
- Dự kiến bảng lương mới đối với giáo viên tiểu học (nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng và trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp) như sau:
lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021_1

Đối với giáo viên trung học cơ sở:

- Đối tượng được áp dụng là cán bộ quản lí (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc), giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục THCS trong các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập.
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Luật Giáo dục 2019 bao gồm hạng I, II, III. Đối với giáo viên chưa đạt chuẩn thì giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng IV.
- Hệ số lương được chia theo từng bậc, mức thấp nhất là hệ số 2,1, mức cao nhất được nâng lên cao ngang bậc THPT là hệ số 6,78 thay vì 6,38. Với mức này, lương cơ bản cao nhất sẽ là 10,848 triệu đồng/tháng.
-  Trường hợp giáo viên đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II hoặc hạng I, nhưng hệ số lương thấp hơn hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng thì vẫn bổ nhiệm vào hạng. Tuy nhiên, sẽ không thực hiện xếp lương mà vẫn hưởng hệ số lương và bảng lương đang hưởng cho đến thời điểm được hưởng hệ số ngang bằng với hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng thì chuyển xếp vào bảng lương của hạng.
- Phụ cấp ưu đãi tăng nên thu nhập của giáo viên cao nhất lên tới khoảng 12,963 triệu đồng/tháng, thấp nhất khoảng 4,015 triệu đồng/tháng.
- Dự kiến bảng lương mới đối với giáo viên THCS (sau khi tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng và trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp) như sau:
lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021_2

Đối với giáo viên trung học phổ thông

- Giáo viên THPT sẽ được tính lương theo 3 hạng chức danh nghề nghiệp là I, II và III. 
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); hạng II áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38). Mức cao nhất là hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78).
- Nếu lương cơ bản tăng lên 1,6 triệu đồng thì mức lương thấp nhất của giáo viên THPT là 3,744 triệu đồng/tháng và cao nhất là 10,848 triệu đồng/tháng.
- Mức lương thực tế và một số khoản phụ cấp của giáo viên cũng sẽ được tăng lên tương ứng khoảng 7,38% so với quy định hiện hành.
- Dự kiến bảng lương mới đối với giáo viên THPT (sau khi tăng lương cơ sở và trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp) như sau:
lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021_3

Đối với giảng viên trường Đại học, cao đẳng sư phạm: tham khảo Bảng lương giảng viên  Đại học, cao đẳng sư phạm từ 2021

Một số điểm cần chú ý:

- Các bảng lương mới, phụ cấp mới nói trên đã được Bộ GDĐT xin ý kiến và đang dự thảo để ban hành chính thức. Hiện tại, giáo viên vẫn sẽ hưởng các chế độ như hiện hành. Chế độ mới theo bảng lương trên sẽ được áp dụng sau khi tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng, dự kiến vào ngày 01/01/2022. Còn trong năm 2021 vẫn áp dụng bảng lương cũ, với cách tính lương theo lương cơ bản là 1,49 triệu đồng/tháng.
- Ngày 12/11/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó không tăng lương cơ sở năm 2021 theo lộ trình (từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng) mà vẫn áp dụng mức lương cơ sở cũ là 1,49 triệu đồng/tháng. Đến thời điểm hiện tại, do chưa cân đối về nguồn ngân sách nên Quốc hội vẫn chưa chốt thời điểm cụ thể để tăng lương cơ sở là thời điểm nào. Do đó, việc tăng lương
- Theo Nghị quyết 27/NQTW về cải cách tiền lương sẽ thực hiện cải cách lương cán bộ, công chức, viên chức (trong đó có giáo viên) dự kiến vào năm 2021. Tuy nhiên, tại Hội nghị lần thứ 13 của BCH Trung ương Đảng bế mạc vào ngày 9/10/2020, BCH Trung ương Đảng đã thống nhất thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới là kể từ ngày 01/7/2022 chứ không phải từ ngày 01/7/2021 theo như Nghị quyết 27.
- Với cách tính mới, lương của giáo viên mới vào nghề được nâng lên so với hiện nay. Trong khi giáo viên lâu năm sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên, vì thế thu nhập có thể bị giảm đi.
- Về các loại phụ cấp, mức phụ cấp mới nhất cho giáo viên từ năm 2021, tham khảo bài viết TẠI ĐÂY./.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo:

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến: 7
 1. tại sao cùng một bực, một hạng mà gv mầm non lương lại thấp hơn các cấp học khác

  Trả lờiXóa
 2. Sự chênh lệch giữa hạng 2 và hạng 3 quá lớn

  Trả lờiXóa
 3. Hạng 2 gần gấp đôi hạng 3 thế có chênh lệch quá ko ah?

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh6/8/20

  Giáo viên THPT hạng 3 thấp lương hơn GV THCS hạng 4

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tưởng cải cách kiểu gì. Hóa ra luong mới thấp hơn lương cũ những 500k

   Xóa
 5. Cho hỏi: Tôi là GV THCS hạng III, Hệ số 2,10 hưởng từ tháng 11/2017, khi xếp lương mới thì hệ số lương của tôi sẽ là bao nhiêu và hưởng từ khi nào ?

  Trả lờiXóa
 6. Cho hỏi giáo viên mầm non phải con người không mà sao thấy không được quan tâm làm từ sáng cho đến 12h chưa được nghỉ khi bệnh không có tiền để trị bệnh? Cho tôi hỏi giáo viên mầm non là gì vậy?

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,22,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,12,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,35,CMND,15,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,20,Ebook,11,Game,3,Giao thông,48,Giấy tờ xe,31,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,15,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,12,Phần mềm PC,95,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ tục hành chính,73,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,14,Trực tuyến,6,Văn bản,2135,Văn phòng,14,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021
Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021
Dự kiến Bảng lương, hệ số lương mới của giáo viên mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, THPT từ năm 2021.
https://1.bp.blogspot.com/-6cGGl7ItuXI/Xwm7oimYiAI/AAAAAAAANdg/bPfQZtTKFoYXAg3du_E1WIVHVQHHt_jFgCLcBGAsYHQ/s1600/Luong-Giao-Vien-Mam-non.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-6cGGl7ItuXI/Xwm7oimYiAI/AAAAAAAANdg/bPfQZtTKFoYXAg3du_E1WIVHVQHHt_jFgCLcBGAsYHQ/s72-c/Luong-Giao-Vien-Mam-non.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/07/bang-luong-giao-vien-tieu-hoc-thcs.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/07/bang-luong-giao-vien-tieu-hoc-thcs.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content