Hướng dẫn xếp hạng, xếp lương giáo viên mầm non 2023

Hướng dẫn chi tiết cách xếp hạng, xếp lương giáo viên mầm non công lập và bảng lương theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023.
lương giáo viên mầm non

Sau đây là hướng dẫn chi tiết các trường hợp chuyển xếp hạng, xếp lương giáo viên mầm non theo quy định mới nhất, được áp dụng kể từ ngày 30/5/2023.

Theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 01/2021 quy định như sau: Viên chức bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được áp dụng bảng lương kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, trong đó xếp lương giáo viên mầm non từ hạng III đến hạng I với hệ số lương từ 2,10 đến 6,38. Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại Điều 9 Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, hướng dẫn xếp lương giáo viên mầm non từ hạng IV đến hạng II có hệ số lương từ 1,86 đến 4,98.

Do đó, khi chuyển, xếp lương giáo viên mầm non sang hạng mới theo quy định mới, sẽ xảy ra các trường hợp sau đây:

1. Giáo viên mầm non đạt chuẩn theo quy định mới

Trường hợp 1: Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06, theo quy định cũ, có hệ số lương 1,86 đến 4,06), nếu đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26, theo quy định mới, có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89), việc chuyển xếp lương theo bảng sau:

Hạng IV

(Hệ số lương  Bậc)

Hạng III

(Hệ số lương  Bậc)

Nâng lương lần sau

1,86 - 1

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

2,06 - 2

2,1 - 1

Theo quyết định cũ

2,26 - 3

2,41 - 2

Theo quyết định cũ

2,46 - 4

2,72 - 3

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

2,66 - 5

2,72 - 3

Theo quyết định cũ

2,86 - 6

3,03 - 4

Theo quyết định cũ

3,06 - 7

3,34 - 5

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

3,26 - 8

3,34 - 5

Theo quyết định cũ

3,46 - 9

3,65 - 6

Theo quyết định cũ

3,66 - 10

3,96 - 7

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

3,86 - 11

3,96 - 7

Theo quyết định cũ

4,06 - 12

4,27- 8

Từ ngày có quyết định xếp lương mới

4,58 - 9

Theo quyết định cũ

4,89 - 10

Theo quyết định cũ

Trường hợp 2: Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26, theo quy định mới) có hệ số lương như trên, việc chuyển đổi chỉ đổi mã số.

Trường hợp 3: Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04, theo quy định cũ) có hệ số lương 2,34 đến 4,98 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25, theo quy định mới) có hệ số lương như trên và chỉ đổi mã số.

Trường hợp 4: Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25, có hệ số lương 2,34 đến 4,98) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24, có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38) khi được xác định là là người trúng tuyển trong kì thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng II lên hạng I. Việc chuyển xếp lương như ở bảng sau:

Hạng II mã số V.07.02.25

(Hệ số lương – Bậc)

Hạng I mã số V.07.02.24

(Hệ số lương – Bậc)

Nâng lương lần sau

2,34 - 1

Chưa chuyển xếp lương mới

2,67 - 2

3,00 - 3

3,33 - 4

3,66 - 5

3,99 - 6

4,00 - 1

Theo quyết định cũ

4,32 - 7

4,34 - 2

Theo quyết định cũ

4,65 - 8

4,68 - 3

Theo quyết định cũ

4,98 - 9

5,02 - 4

Theo quyết định cũ

5,36 - 5

Theo quyết định cũ

5,70 - 6

6,04 - 7

6,38 - 8

2. Trường hợp giáo viên mầm non mới tuyển dụng

Giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non đã trúng tuyển tức là giáo viên mầm non hạng III có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89.

3. Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn

Trường hợp 1: Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06, theo quy định cũ) chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 (cao đẳng sư phạm) thì giữ nguyên mã số V.07.02.06 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06) cho đến khi đạt chuẩn thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26, theo quy định mới) có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89 hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định.

Như vậy, Trường hợp này không bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mới mà vẫn xếp hạng như quy định cũ.

Trường hợp 2: Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04, theo quy định cũ) có hệ số lương 2,34 đến 4,98 nhưng do chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25, theo quy định mới) nên bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26, quy định mới) có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89. Sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25 theo quy định mới) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II mà không phải thi hoặc xét thăng hạng.

Căn cứ pháp lý để chuyển xếp lương giáo viên mầm non

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức./.
Minh Hùng (tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. Tôi là Hiệu trưởng 1 trường MN nay lương tôi 4,98 vượt khung 11% nếu chuyển sang lương mới tôi xếp vào bậc thứ mấy của bảng lương mới 2021. Tôi muốn được giải đáp. Xin trân trọng Cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh20:05

  Tôi giáo viên mầm non hưởng hạng III, hệ số 3,03. Tôi đã học bằng đại học, thăng hạng 2 nếu tôi chuyển sang mức lương mới của năm 2021, tôi muốn được giải đáp,xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh14:01

  Tôi đang là gvmn hạng IV vậy sau khi học xong đh thì có cần phải học chức danh NN để lên hạng III mới k

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh10:59

  Tôi là P.Hiệu trưởng 1 trường MN nay lương tôi 4,98 vượt khung 5% nếu chuyển sang lương mới tôi xếp vào bậc thứ mấy của bảng lương mới 2021. Tôi muốn được giải đáp. Xin trân trọng Cảm ơn!

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Hướng dẫn xếp hạng, xếp lương giáo viên mầm non 2023
Hướng dẫn xếp hạng, xếp lương giáo viên mầm non 2023
Hướng dẫn chi tiết cách xếp hạng, xếp lương giáo viên mầm non công lập và bảng lương theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK_LNOVqopgd7f2NpQ6zvCciQxrsW4s5ijDJ149xFuKssbqL5JUktCSoPBm1CXTOuU0aoMsgc-Alolg_4zc3-Ev3mjZPkhJZPUW8TN654zP5FJDMFCKdvmQOb9Ii24jQSyZ6RL0ReJZQo/w200-h172/luong-giao-vien-mam-non.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK_LNOVqopgd7f2NpQ6zvCciQxrsW4s5ijDJ149xFuKssbqL5JUktCSoPBm1CXTOuU0aoMsgc-Alolg_4zc3-Ev3mjZPkhJZPUW8TN654zP5FJDMFCKdvmQOb9Ii24jQSyZ6RL0ReJZQo/s72-w200-c-h172/luong-giao-vien-mam-non.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2021/02/xep-hang-xep-luong-giao-vien-mam-non.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2021/02/xep-hang-xep-luong-giao-vien-mam-non.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content