Bảng lương giảng viên Đại học, cao đẳng sư phạm 2022-2023

Bảng lương, hệ số lương của viên chức là giảng viên trường Đại học, cao đẳng sư phạm theo mức lương cơ sở đến 30/6/2023 và dự kiến từ ngày 01/7/2023.
lương giảng viên cao đẳng sư phạm
Sau đây là bảng lương, hệ số lương mới nhất của viên chức là giảng viên các trường Đại học, cao đẳng theo quy định mới nhất tính đến ngày 30/6/2023 (áp dụng theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) và dự kiến bảng lương mới (tăng khoảng 20,8%) từ ngày 01/7/2023 (nếu áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng).

Bảng lương giảng viên là viên chức trong các trường Đại học được xếp cụ thể như sau: 

- Giảng viên Đại học cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00; 
- Giảng viên ĐH chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78; 
- Giảng viên ĐH (hạng III), trợ giảng (Hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
(Theo quy định tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập)

BẢNG LƯƠNG GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

Đơn vị: triệu đồng

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Giảng viên ĐH cao cấp hạng I - Viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6,20

6,56

6,92

7,28

7,64

8,00

Mức lương theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng đến ngày 01/6/2023)

9.238

9.774,4

10.310,8

10.847,2

11.383,6

11.920

Mức lương theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2023)

11.160.000

11.808.000

12.456.000

13.104.000

13.752.000

14.400.000

Giảng viên ĐH chính hạng II - Viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4,40

4,47

5,08

5,42

5,76

6,10

6,44

6,78

Mức lương theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng đến 30/6/2023)

6.556

7.062,6

7.569,2

8.075,8

8.582,4

9.089

9.595,6

10.102,2

Mức lương theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng (tính từ 01/7/2023)

7.920.000

8.532.000

9.144.000

9.756.000

10.368.000

10.980.000

11.592.000

12.204.000

Giảng viên đại học hạng III - Viên chức loại A1

Hệ số lương

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Mức lương theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng đến 30/6/2023)

3.486,6

3.978,3

4.470

4.961,7

5.453,4

5.945,1

6.436,8

6.928,5

7,420,2

Mức lương theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng (tính từ 01/7/2023)

4.212.000

4.806.000

5.400.000

5.994.000

6.588.000

7.182.000

7.776.000

8.370.000

8.964.000

Bảng lương giảng viên là viên chức trong các trường cao đẳng sư phạm: 

Theo quy định tại Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập (có hiệu lực từ ngày 20/11/2020), Bảng lương giảng viên là viên chức trong các trường cao đẳng sư phạm công lập được xếp cụ thể như sau:
- Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00; 
- Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78; 
- Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

BẢNG LƯƠNG GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Đơn vị: triệu đồng

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Giảng viên CĐSP cao cấp hạng I - Viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6,20

6,56

6,92

7,28

7,64

8,00

 

 

 

Mức lương theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng đến 30/6/2023)

9.238

9.744,4

10.310,8

10,847,2

11,383,6

11,920

 

 

 

Mức lương theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2023)

11.160.000

11.808.000

12.456.000

13.104.000

13.752.000

14.400.000

 

 

 

Giảng viên CĐSP chính hạng II - Viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4,40

4,47

5,08

5,42

5,76

6,10

6,44

6,78

 

Mức lương theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng đến ngày 30/6/2023)

6.556

7.062,6

7.569,2

8.075,8

8.582,4

9.089

9.595,6

10,102,2

 

Mức lương theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng (tính từ ngày 01/7/2023)

7.920.000

8.532.000

9.144.000

9.756.000

10.368.000

10.980.000

11.592.000

12.204.000

 

Giảng viên CĐSP hạng III - Viên chức loại A1

Hệ số lương

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Mức lương theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng đến 30/6/2023)

3.486,6

3.978,3

4.470

4.961,7

5.453,4

5.945,1

6.436,8

6.928,5

7.420,2

Mức lương theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng (tính từ ngày 01/7/2023)

4.212.000

4.806.000

5.400.000

5.994.000

6.588.000

7.182.000

7.776.000

8.370.000

8.964.000

Tham khảo bài viết này để biết về mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên Đại học, cao đẳng sư phạm: Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục mới nhất

Một số điểm cần chú ý:

- Giảng viên Đại học, Cao đẳng sư phạm vẫn hưởng lương, phụ cấp theo các chế độ như hiện hành.

- Hiện Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh tăng lương cơ cở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 01/7/2023. Việc tăng lương theo vị trí việc làm đối với giáo viên theo Nghị quyết 27/NQTW về cải cách tiền lương cũng bị hoãn và chưa có mốc thời gian để thực hiện.

- Đối với viên chức giảng dạy được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, trường hợp đã được bổ nhiệm và đang xếp lương ở chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hạng I nhưng chưa xếp bậc cuối cùng của chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hạng I thì được xếp lên 1 bậc trên liền kề từ ngày được bổ nhiệm chức danh giáo sư, thời gian xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày giữ bậc lương cũ.

Trường hợp đã xếp bậc cuối cùng của chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hạng I thì được cộng thêm 3 năm (36 tháng) để tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư.

- Đối với viên chức giảng dạy được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư thì được đặc cách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hạng I nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định./.

Minh Hùng (tổng hợp)

Ý KIẾN

Tổng số
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,8,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng lương giảng viên Đại học, cao đẳng sư phạm 2022-2023
Bảng lương giảng viên Đại học, cao đẳng sư phạm 2022-2023
Bảng lương, hệ số lương của viên chức là giảng viên trường Đại học, cao đẳng sư phạm theo mức lương cơ sở đến 30/6/2023 và dự kiến từ ngày 01/7/2023.
https://1.bp.blogspot.com/-xYTsE64ZMoo/X4extmrMlaI/AAAAAAAANyg/SNX_ZqMV1HUXSV0OMK1hzsk3uiHKg8o5wCLcBGAsYHQ/w200-h133/Tien-Luong-min.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-xYTsE64ZMoo/X4extmrMlaI/AAAAAAAANyg/SNX_ZqMV1HUXSV0OMK1hzsk3uiHKg8o5wCLcBGAsYHQ/s72-w200-c-h133/Tien-Luong-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/10/bang-luong-giang-vien-cao-dang-su-pham.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/10/bang-luong-giang-vien-cao-dang-su-pham.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content