Bảng xếp lương hệ số viên chức ngành y tế mới nhất

Bảng lương, hệ số lương viên chức ngành y tế mới nhấtSau đây là 4 bảng xếp lương theo hệ số, bậc lương mới nhất của viên chức ngành y tế bao gồm: Bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, y tế công cộng, dân số viên, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y, dựa trên mức lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng/tháng (dự kiến từ năm 2023 là 1,6 triệu đồng/tháng).
Bảng lương, hệ số lương chức danh nghề nghiệp ngành y tế được áp dụng theo Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Cụ thể như sau:

1. Bảng lương Bác sĩ cao cấp hạng I; Bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng I; Dược sĩ cao cấp hạng I; Y tế công cộng cao cấp (áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1, bảng 3) 

Đơn vị: triệu đồng/tháng
Hệ số lương
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
6.2
6.56
6.92
7.28
7.64
8.0
Mức lương đến cuối năm 2022
9.238
9.774
10.311
10.847
11.384
11.920
Mức lương dự kiến từ 2023
9.920
10.496
11.072
11.648
12.224
12.800

2. Bảng lương Bác sĩ chính hạng II, bác sĩ y học dự phòng chính hạng II, Dược sĩ chính hạng II, Y tế công cộng chính hạng II, dân số viên hạng II; Điều dưỡng hạng II; Hộ sinh hạng II, Kỹ thuật y hạng II (áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A2.1, bảng 3)

Đơn vị: triệu đồng/tháng
Hệ số lương
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Bậc 7
Bậc 8
4.4
4.74
5.08
5.42
5.76
6.1
6.44
6.78
Mức lương đến cuối năm 2022
6.556
7.063
7.569
8.076
8.582
9.089
9.596
10.102
Mức lương dự kiến từ 2023
7.040
7.584
8.128
8.672
9.216
9.760
10.304
10.848

3. Bảng lương Bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng hạng III, Dược sĩ hạng III, Y tế công cộng hạng III, dân số viên hạng III; Điều dưỡng hạng III; Hộ sinh hạng III; Kỹ thuật y hạng III; Khúc xạ nhãn khoa hạng III (áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 - Bảng 3)

Đơn vị: triệu đồng/tháng
Hệ số lương
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Bậc 7
Bậc 8
Bậc 9
2.34
2.67
3.0
3.33
3.66
3.99
4.32
4.65
4.98
Mức lương đến cuối năm 2022
3.487
3.978
4.470
4.962
5.453
5.945
6.437
6.929
7.420
Mức lương dự kiến từ 2023
3.744
4.272
4.800
5.328
5.856
6.384
6.912
7.440
7.968

 4. Bảng lương Y sĩ; Dược hạng IV; dân số viên hạng IV; Điều dưỡng hạng IV; Hộ sinh hạng IV; Kỹ thuật y hạng IV (áp dụng hệ số lương viên chức loại B, bảng 3)

Đơn vị: triệu đồng/tháng


Hệ số lương
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Bậc 7
Bậc 8
Bậc 9
Bậc 10
Bậc 11
Bậc 12
1.86
2.06
2.26
2.46
2.66
2.86
3.06
3.26
3.46
3.66
3.86
4.06
Mức lương đến cuối năm 2022
2.771
3.069
3.367
3.665
3.963
4.261
4.559
4.857
5.155
5.453
5.751
6.049
Mức lương dự kiến từ 2023
2.976
3.296
3.616
3.936
4.256
4.576
4.896
5.216
5.536
5.856
6.176
6.496

Lưu ý:

- Như vậy, chức danh nghề nghiệp của các cán bộ y tế được phân thành 3 hạng: hạng I dành cho cán bộ cao cấp, hạng II là sơ cấp và hạng III là người có trình độ chuyên môn thấp hơn. Nhân viên y tế cao cấp tương đương công chức hạng A3, ví dụ nhóm A3.1 có hệ số lương từ 6,2 đến 8. Nhân viên y tế cơ sở tương đương công chức hạng A2, nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 đến 6,78. Những người có trình độ chuyên môn thấp hơn thì tương đương công chức hạng A1, hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

- Đối với nhân viên y tế trường học được xếp lương tương ứng loại B (hệ số lương từ 1,86 - 4,06) hoặc loại A0 (hệ số lương từ 2,1- 4,89), được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề tối đa 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Nếu có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV thì được xem xét bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ. Khi đó nhân viên y tế sẽ có mã số mã ngạch theo chức danh đã bổ nhiệm. (công văn 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD hướng dẫn việc bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức làm công việc hỗ trợ phục vụ trong trường học)

- Không được kết hợp nâng bậc lương viên chức khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp.

- Hiện nay đang kiến nghị nâng hệ số lương khởi điểm của bác sĩ từ 2,34 lên 2,67, tức tăng 1 bậc vì theo quy định hiện tại bác sĩ phải mất 6 năm để học tập, sau khi tốt nghiệp tiếp tục thực hành 18 tháng thì mới được hưởng hệ số lương bậc 1 là 2,34.

Văn bản quy định:

 • Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, bổ sung thêm nhóm chức danh bác sĩ y học dự phòng
 • Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng, quy định mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế công cộng
 • Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
 • Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược, quy định mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp dược
 • Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
 • Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
Minh Hùng (tổng hợp)

Bài liên quan

Ý KIẾN

Tổng số: 12
 1. Nặc danh4/1/22

  Bản thân tôi công tác trong ngành y tế được 15 năm, Năm 2006 bản thân tôi nhận quyết định 58 hợp đồng lao động của huyện đến nam 2015 là quyết định 58 của huyện hết hiệu lực và năm 2016 bản thân tôi thi đậu viên chức làm công y tế vậy tôi xin hỏi bản thân được hưởng thâm niên hay không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo tôi biết ngành y tế không có chế độ thâm niên.....

   Xóa
 2. Đưa lên là 2022 sẽ tăng nhưng tới giờ vân chưa tăng......

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Do tình hình dịch bệnh Covid nên việc tăng lương vẫn bị tạm hoãn cho đến giờ.

   Xóa
 3. Nặc danh11/5/22

  đến tháng nào được áp dụng tăng lương cho nghành y vậy

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh11/5/22

  lương nghành y quá thấp áp lực thì cao đề nghị nhà nước sớm có chế độ đặc thù tăng lương cho nhân viên y tế

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh17/5/22

  Cũng là cơ quan nhà nước mà sao mước lương ngành y so với các ngành khác nó lạ lắm.

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh7/7/22

  Nhà nước đã có chính sách lương cho ngành y tế quá bạc đãi, so với số lượng công việc khổng lồ họ đã phải làm

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh7/7/22

  Sự bất công quá lớn cho lương ngành y tế

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh30/7/22

  Sai lầm quá lớn khi học và theo nghề y. Cái nghề gì mà bạc bẽo thấy ớn, dân thì chửi, đánh y bs, lương thì quá thấp, công việc thì cả núi. Lúc nào cũng thấy nói tăng lương cho nvyt mà toàn thấy tăng ở báo đài ti vi chứ chưa thấy nvyt đc tăng lương mà sau dịch giờ chỉ thấy tăng công việc và áp lực

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh31/7/22

  Ko có lời để miêu tả

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh13/8/22

  mài răng đi các bạn đồng nghiệp

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,19,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,93,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,77,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,6,Văn bản,2148,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bảng xếp lương hệ số viên chức ngành y tế mới nhất
Bảng xếp lương hệ số viên chức ngành y tế mới nhất
Bảng xếp lương theo hệ số, bậc lương mới nhất ngành y tế (bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, y tế công cộng, dân số viên, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y).
https://1.bp.blogspot.com/-6vDsP4AMyGU/WxKgPgKIUaI/AAAAAAAAK2o/OSV9QdnvCs0ORf7OfsS0oZ4gHMYI67zwACLcBGAs/s200/luong%2Btoi%2Bthieu-min.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-6vDsP4AMyGU/WxKgPgKIUaI/AAAAAAAAK2o/OSV9QdnvCs0ORf7OfsS0oZ4gHMYI67zwACLcBGAs/s72-c/luong%2Btoi%2Bthieu-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/06/bang-luong-he-so-luong-vien-chuc-nganh.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/06/bang-luong-he-so-luong-vien-chuc-nganh.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content