Thủ tục cắt nhập hộ khẩu; cấp tách chuyển xóa khẩu mới nhất

Hướng dẫn thủ tục cấp sổ hộ khẩu; tách, cắt nhập xóa hộ khẩu; điều kiện; cách chuyển khẩu và điều chỉnh thay đổi hộ khẩu thường trú mới nhất.
Thủ tục cắt khẩuBài viết sau sẽ tổng hợp các thủ tục cấp sổ hộ khẩu; tách, cắt nhập xóa hộ khẩu; điều kiện; cách chuyển khẩu và điều chỉnh thay đổi hộ khẩu thường trú.

1. Hướng dẫn thủ tục, điều kiện nhập khẩu, cấp sổ hộ khẩu

2. Hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú

3. Thủ tục tách sổ hộ khẩu:

Các trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:
a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
b) Người đã nhập khẩu theo diện quan hệ gia đình (ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột) và không theo diện gia đình (mà trước đây chủ hộ đồng ý cho nhập) được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.
Như vậy, muốn tách hộ khẩu khi cùng nơi cư trú chỉ cần tiến hành thủ tục tách hộ khẩu mà không nhất thiết phải có nhà riêng. Lưu ý cần phải được chủ hộ đồng ý cho tách hộ khẩu.

Thủ tục, hồ sơ tách sổ hộ khẩu:

Khi tách sổ hộ khẩu, người cần tách khẩu đến cơ quan công an nơi đã cấp sổ hộ khẩu, xuất trình sổ hộ khẩu gốc; điền vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02, Xem hướng dẫn cách ghi mẫu và tải mẫu tại đây). Trong mẫu HK02 phải ghi ý kiến đồng ý cho tách khẩu của chủ hộ và chủ hộ ký tên vào (nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b Điều 27 nói trên).

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không  giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

Điều 28 Luật Cư trú qui định về cấp giấy chuyển hộ khẩu như sau: Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:
- Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;
- Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến Luật cư trú hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu như sau:

* Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu

a) Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;
b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Lưu ý: Cơ quan công an nơi có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu không được yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan Công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu.

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu, bao gồm: 

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02, Xem hướng dẫn cách ghi mẫu và tải mẫu tại đây)
b) Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Trường hợp chuyển cả hộ thì ghi rõ vào giấy chuyển hộ khẩu và sổ hộ khẩu là chuyển đi cả hộ để cơ quan Công an nơi chuyển đến thu sổ hộ khẩu cũ khi cấp sổ hộ khẩu mới. Trường hợp chuyển một người hoặc một số người trong hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu những nội dung cơ bản sau: Thông tin người chuyển đi, thời gian cấp giấy chuyển hộ khẩu, địa chỉ nơi chuyển đến.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của Công an nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.

* Các trường hợp không cấp giấy chuyển hộ khẩu:

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:
- Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng  một huyện, quận, thị xã của thành phố thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà tr­ường và cơ sở giáo dục khác;
- Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân;
- Được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, CAND ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể;
- Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đ­ưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế”.
- Các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (trừ trường hợp đã được cơ quan áp dụng các biện pháp hạn chế quyền tự do cư trú đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản).

7. Thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu:

Điều 29 Luật Cư trú quy định cụ thể về điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu theo đó:
“1. Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (Mẫu HK02, Xem hướng dẫn cách ghi mẫu và tải mẫu tại đây); ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.
2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu; 
3. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.
Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu;
4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.
Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh; trong cùng một huyện, quận, thị xã thuộc thành phố thuộc Trung ương; thành phố, thị xã thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.
5. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.
6. Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.

8. Đối tượng cấp sổ hộ khẩu, giá trị pháp lý của sổ hộ khẩu và thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu

Về đối tượng cấp sổ hộ khẩu:

Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình (Điều 25)

 “1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có ng­ười từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì đ­ược cử một ng­ười trong hộ làm chủ hộ.
Những ng­ười ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.
2. Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.
3. Ng­ười không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì đ­ược nhập chung vào sổ hộ khẩu đó”.

Sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân: (Điều 26)

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu theo quy định;
b) Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;
c) Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;
d) Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo sống tại cơ sở tôn giáo.
2. Người không thuộc đối tượng quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 25 nếu có đủ điều kiện quy định và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

Về giá trị pháp lý của sổ hộ khẩu:

Sổ hộ khẩu là để xác nhận nơi thường trú của công dân. Bộ Công an là cơ quan Nhà nước duy nhất phát hành sổ hộ khẩu và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, đổi, sử dụng, quản lý sổ hộ khẩu thống nhất trong toàn quốc. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá, thế chấp, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng sổ hộ khẩu trái pháp luật.

Tham khảo các văn bản hướng dẫn về hộ khẩu:

Ý KIẾN

 1. Nặc danh00:51

  cmnd co the lam lai o noi khac minh sinh ra dc khong

  Trả lờiXóa
 2. Theo Điều 3, Nghị Định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về CMND: Đối tượng được cấp CMND là Công dân VN từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ VN phải đến cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp CMND.
  Do đó bạn có thể làm cmnd khác nơi sinh của bạn (trong trường hợp nơi đăng ký HKTT khác nơi bạn sinh ra)

  Tham khảo các văn bản quy định về CMND tại đây:

  http://www.tracuuphapluat.info/2011/01/quy-inh-moi-nhat-ve-ho-khau-chung-minh.html

  Tham khảo thủ tục cấp CMND tại đây:

  http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/cap-moi-chung-minh-nhan-dan-tai-cong.html

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh09:03

  Mình có hộ khẩu ở thành phố nhưng không có nhà thì có được phép đứng ra bảo lãnh cho người khác làm KT3 không? Bác nào biết thì vui lòng chỉ giùm minh nha!Thanks!

  Trả lờiXóa
 4. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú thì: người đứng ra bảo lãnh đăng ký tạm trú phải là chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú. Do đó bạn không thể đứng ra bảo lãnh được.
  Bạn có thể tham khảo bài viết: "Các trường hợp đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký tạm trú" (phần Thủ tục đăng ký tạm trú): theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-6-truong-hop.html

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh11:16

  hai vợ chồng tôi đang ly hôn, tôi nuôi một con nhỏ. hiện giờ mẹ con tôi cùng chung hộ khẩu với chồng. nay tôi muốn tách khẩu ra để hai mẹ con tôi ổn định cuộc sống nhưng chồng tôi nhất quyết không đửa sổ cho tôi đi tách, nếu cứ dây dưa mãi thì tôi không thể đi làm và con tôi cũng không thể đi học. vậy tôi phải làm sao để có thể tách ra và chuyển đi nơi khác?(ở cùng tp bảo lộc)và cần những văn bản gì? đến đâu để thực hiện việc tách khẩu?tôi đã có chổ ở khác và chủ hộ ở đó cũng cho tôi nhập khẩu vào.

  Trả lờiXóa
 6. Bạn có thể báo mất sổ HK và làm lại (nếu bạn là chủ hộ). Tuy nhiên theo bạn nói thì bạn chuyển đi nơi khác trong cùng thành phố nên bạn làm hồ sơ đăng ký thường trú ở nơi khác mà không cần phải có Giấy chuyển hộ khẩu (tức không cần phải có HK). Chi tiết thủ tục tham khảo tại bài viết: "Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh" (theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/thu-tuc-ang-ky-thuong-tru-tai-cong-quan.html ) và mục "Giấy chuyển HK" ở bài viết trên.

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh13:41

  trân thành cảm ơn anh Minh Hùng nhiều lắm. mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. cảm ơn anh rất nhiều

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh14:28

  Chào anh Minh Hùng! hôm trước tôi có hỏi về việc tách sổ và anh cũng nói rằng nếu tôi chuyên đi trong cùng TP nên tôi ko cần sổ HK cũ, nhưng tại chổ tôi họ ko chấp nhận và họ bắt tôi phải có HK cũ thì mới cho tôi tách và CA khu vực nơi chồng tôi cư ngụ cũng ko chịu giúp lấy sổ giùm tôi vì họ có quen biết, vậy tôi phải làm sao? và thực hiện như thế nào? Mong anh sớm giúp đỡ mẹ con tôi. tôi xin chân thành cảm ơn anh.

  Trả lờiXóa
 9. Bạn viết đơn khiếu nại gởi Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trình bày hoàn cảnh của bạn như đã nêu, nêu luôn phần họ (là CA thành phố hay Công an phường?) không chấp nhận giải quyết cho bạn, đề nghị họ giải thích, trả lời lý do, yêu cầu họ xem xét giải quyết. Bạn không liên hệ CSKV làm gì.

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh14:33

  cảm ơn Anh nhiều lắm!

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh14:30

  Hỏi:Em đang ở xã Lương Hòa huyện Bến Lức tỉnh Long An ,em đang có hộ khẩu chung với gia đình gồm ba mẹ và em gái.Nay em đã lập gia đình và đã co con nên em muốn tách hộ khẩu để tiện .Như vậy em phải làm thu tục như thế nào,tốn phi là bao nhiêu?Hộ khẩu củ do ba em làm chủ hộ.Xin cảm ơn.Em đang ở xã Lương Hòa huyện Bến Lức tỉnh Long An ,em đang có hộ khẩu chung với gia đình gồm ba mẹ và em gái.Nay em đã lập gia đình và đã co con nên em muốn tách hộ khẩu để tiện .Như vậy em phải làm thu tục như thế nào,tốn phi là bao nhiêu?Hộ khẩu củ do ba em làm chủ hộ.Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh19:11

  cho minh hoi, minh muon lam lai giay khai sinh thay doi ho dem co duoc khong nhi?

  Trả lờiXóa
 13. Điều 27 Bộ luật Dân sự quy định, bạn có quyền quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:
  a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
  b) Theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha, mẹ đẻ đã đặt;
  c) Theo yêu cầu của cha, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
  d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;
  đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
  e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;
  g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  Khoản 1 Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định: Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch

  1. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.
  - Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.
  2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch. Chủ tịch UBND xã, huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch. Trường hợp cần xác minh, thì được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh09:19

  Cho tôi hỏi
  Tôi hiện sinh sống và có hộ khẩu tại Phường 4, thành phố vũng tàu.Trước đây mẹ tôi đứng tên chủ hộ và có cho em trai tôi đăng ký hộ khẩu cho em dâu tôi ( theo trường hợp vợ về ở với chồng). Sau này mẹ tôi mất thì tôi đứng tên chủ hộ.Hiện nay sổ hộ khẩu có tên tôi, vợ tôi, em dâu tôi và hai con của người em dâu (cháu gọi tôi bằng bác ruột).
  Trước đây người em dâu này cùng hai con đã sinh sống tại nhà em trai tôi( cùng phường Thắng nhất).Nay em dâu tôi và em trai tôi đã ly hôn 3 năm nay và người em dâu cùng hai con hiện đang sinh sống tại nhà bố mẹ đẻ cũng tại phường Thắng nhất thành phố Vũng tàu.Tôi đã yêu cầu người em dâu cùng hai con chuyển hộ khẩu về nơi sinh sống, nhưng người em dâu này không chịu vì muốn có hộ khẩu tại gia đình tôi, không muốn tách ra để có cớ thường xuyên gây khó dễ.
  Hiện nay,người em dâu này lấy lý do mượn hộ khẩu nhà tôi để đi làm thủ tục đăng ký học cho con rồi có ý định giả mạo chữ ký của tôi để tách thêm sổ hộ khẩu riêng(cùng địa chỉ của gia đình tôi)để đăng ký thường trú cho người khác(chồng sắp cưới) và có ý đồ muốn giữ luôn hộ khẩu của gia đình tôi( vì nhiều lần tôi đòi lại sổ hộ khẩu thì không chịu trả).
  Nay tôi muốn lấy lại hộ khẩu và xóa đăng ký thường trú của người em dâu này cùng hai con thì phải làm những thủ tục gì, xin được hướng dẫn.
  Xin cám ơn nhiều.

  Trả lờiXóa
 15. Hành vi của cô em Dâu (nếu có) là hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Bạn gởi đơn báo cho Công an thành phố Vũng Tàu để họ xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm.

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh14:26

  Chào anh Minh Hùng.

  Tôi bị mất sổ hộ khẩu thì quy trình báo mất và làm lại như thế nào? Anh có thể chỉ rõ. Tôi ở Hà Nội.

  Cảm ơn anh!

  Trả lờiXóa
 17. @Nặc danhBạn xem bài viết "Hướng dẫn thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện"
  theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2011/09/huong-dan-thu-tuc-oi-cap-lai-so-ho-khau.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Anh Minh Hùng !

   rất mong anh dành chút thời gian tư vấn giúp tôi:

   Sau khi lấy chồng, tôi cắt hộ khẩu tại Thị trấn Phúc Yên - Vĩnh Phúc và nhập hộ khẩu theo chồng tại Huyện Đông Anh - Tp.Hà Nội. Cách đây 5 năm chúng tôi ly dị, tôi chuyển về tạm trú tại nhà em gái tại Quận Hoàng Mai- HN. Nay tôi muốn tách hộ khẩu nhưng chồng cũ gây khó dễ, không cho mượn hộ khẩu, không chịu tách hộ khẩu cho tôi và con gái. Vì vậy 2 me con tôi hết sức khó khăn trong sinh hoạt, học tập, làm việc. Ngay cả CMND cũ đã hết hạn, nay cũng không có Sổ hộ khẩu để làm CMND mới. Vậy bây giờ tôi phải làm sao ? Tôi có thể mang quyết định ly hôn để giải quyết việc này không ? Mong anh giúp tôi với.
   Nếu có thể, xin anh vui lòng gửi Email vào địa chỉ: tmhung25@gmail.com giúp tôi được không ạ /

   Xóa
 18. Nặc danh16:36

  tôi đã kết hôn, nhưng chưa nhập khẩu về với nhà chồng (khác địa chỉ cư trú) nay đã nhập cho con theo cùng tôi (bố tôi là chủ hộ). Tôi muốn tách hai mẹ con thành 1 sổ mới (tiện việc tiền điện nước) nhưng không an hộ khẩu kêu phải nhập chồng về mới tách được? liệu có đúng ko? Tôi phải làm gì? cảm ơn anh trước.

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh14:24

  Chào A. Minh Hùng.
  Gia đình tôi có hộ khẩu thường trú tại 163 Ba Đình, Q.8, và một miếng đất tại phường 4 Q.8. Sau đó, chúng tôi bán nhà 163 Ba Đình Q.8 và dời về sống ở miếng đất 769/7C Pham The Hien P.4 Q.8. Nay, chúng tôi muốn làm hộ khẩu tại miếng đất P.4 Q.8, nay công an P.4 không xét duyệt vì đất nhà chúng tôi ở lại nằm trong khu qui họach.
  1) Đất ở P.4 là đất hương hỏa đã có từ năm 1976.
  2) Gia đình tôi đã dọn về sống hẳn ở khu đất 769/7C Pham The Hien P.4 Q8 từ năm 1996, nhưng đã qua bao nhiêu lần qui họach dời đổi của phường mà quá trình qui họach đến nay vẫn như vậy, giá cả đền bù, thời gian chính thức tiến trình qui họach đến nay vẫn chưa được công bố. Chúng tôi muốn làm tạm trú ở 769/7C Pham Thế Hiển thì công an địa phương yêu cầu phải có tạm vắng ở 163 Ba Đình, nhưng tại đây thì lại không chấp nhận ký tạm vắng nữa vì gia đình tôi đã bán nhà đi quá lâu.

  Vậy chúng tôi phải làm thế nào để làm đúng pháp luật. Và yêu cầu ở mỗi địa phương là hợp lý không. Nhờ anh chỉ giúp dùm.

  Cảm ơn anh nhiều.

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh16:08

  em nam nay 18t, ba em da bi xoa ho khau o quan 3 tu nam 1990 do ban nha, me em thi da bo di khong biet tung tich. Nay cha con em dang o nha muơn, em khong co ho khau nen khong lam chung minh nhan dan duoc. Co cach nao em nhap duoc ho khau duoc khong? Hoac nho nguoi ta cho nhap ho khau duoc khong ạ? Cam on

  Trả lờiXóa
 21. Huynh Chi An21:17

  Chào bạn, xin bạn tư vấn giùm mình vấn đề sau đây :
  Minh vừa sinh con được 1 tháng rưỡi và đã làm giấy khai sinh rồi ( chưa được 2 tháng ) nhưng chưa nhập hộ khẩu cho con và vợ mình vẫn chưa tách khẩu ở bên ngoại, bạn cho mình hỏi là giờ mình muốn vừa nhập khẩu cho con vừa tách khẩu cho vợ mình cùng lúc luôn có được không, có gặp khó khăn gì không ? nếu được thì bạn hướng dẫn giùm mình thủ tục thế nào ? phải chuẩn bị những gì ? và làm ở phường hay quận ? Chân thành cảm ơn bạn

  Trả lờiXóa
 22. Hue My14:15

  Chào Anh Minh Hùng,

  Nhờ anh tư vấn giúp vấn đề sau:

  Tôi có căn nhà riêng tại thành phố Hồ Chí Minh và chưa có gia đình. Hộ khẩu của tôi tại căn nhà này. Tháng 8 năm 2011, tôi đã làm thủ tục nhập hộ khẩu cho vợ chồng em ruột tôi và con của em tôi. Vì hộ khẩu vợ chồng em ruột tôi trước năm 2010 ở miền Trung nên tôi chỉ làm được thủ tục nhập khẩu theo dạng cho ở nhờ. Nay do công việc, tôi phải sang nước ngoài làm việc trong khoản thời gian từ 1 năm đến 2 năm. Vậy xin nhờ anh tư vấn tôi có phải làm các thủ tục gì về tạm vắng không. Trong thời gian tôi đi vắng, việc ở nhờ và hộ khẩu của vợ chồng em tôi có bị ảnh hưởng gì không? Nếu có phát sinh vấn đề gì thì tôi không thể trở về Việt nam để giải quyết nên trường hợp tôi muốn tách hộ khẩu cho vợ chồng em tôi để em tôi chủ động trong mọi vấn đề về hộ khẩu thì có được không?

  Cám ơn sự tư vấn của anh

  Hue My

  Trả lờiXóa
 23. @Nặc danhCông an quy định vậy là đúng.

  Trả lờiXóa
 24. @Hue My- Bạn không thuộc trường hợp phải khai báo tạm vắng (bạn có thể tham khảo Điều 32 Luật Cư trú quy định về khai báo tạm vắng theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2010/07/toan-van-luat-cu-tru-nam-2006.html
  - Bạn nên làm thủ tục tách khẩu (tách hộ cùng nhà) cho gia đình em của bạn. Việc này pháp luật cho phép.

  Trả lờiXóa
 25. @Huynh Chi An- Bạn có thể vừa nhập khẩu cho con vừa nhập khẩu cho vợ vào Hộ Khẩu của bạn.
  - Thủ tục rất đơn giản: bạn mang theo giấy đăng ký kết hôn, CMND của hai người, bản sao giấy khai sinh của con, sổ hộ khẩu của bạn, giấy chuyển khẩu của vợ, điền vào 2 mẫu đơn lấy tại công an phường

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh08:36

  - tôi co dứa con đã lập gia dình và có con , có nhà riêng đã 10 năm nhưng không chịu tách hộ khẩu riêng vậy tôi phải làm như thế nào mới tách hộ khẩu riêng cho con được.

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh14:41

  tôi có hộ khẩu o tỉnh, bây giờ chuyển lên thành phố HCM. Đã có phiếu báo chuyển nhưng tôi không thể nhập khẩu thành phố HCM được ! Bây giờ nếu tôi không chuyển nữa thì có được không? Và tôi có phải nộp lại phiếu chuyển cho CA tỉnh không? Nếu sao này tôi chuyển thành phố khác nữa thì có được không? Nếu ai có thể giúp tôi thì tôi mang ơn nhiều lắm!

  Trả lờiXóa
 28. Nặc danh14:44

  anh Minh Hùng oi! xin hãy giúp em voi! vụ hộ khẩu tp HCM đó!

  Trả lờiXóa
 29. Nhung14:46

  mọi người ơi! giúp em mau mau nhe! em muôn biết gấp!!! (em gái ở tinh muốn chuyển khẩu)

  Trả lờiXóa
 30. @Nặc danhCách tốt nhất là bạn viết đơn khiếu nại gởi đến Trưởng Công an Quận 8. Trong nêu rõ trường hợp (như đã nêu) của bạn, yêu cầu họ xem xét giải quyết và trả lời cho bạn.

  Trả lờiXóa
 31. @Nhung1. Bạn chuyển khẩu hay không là quyền của bạn.
  2. Bạn phải liên hệ công an nơi bạn cư trú để báo cho họ biết việc bạn không nhập khẩu vào TP HCM được để họ hủy phiếu báo chuyển khẩu
  3. Có làm thủ tục ở bước 2 thì bạn mới làm thủ tục chuyển đi nơi khác được

  Trả lờiXóa
 32. Nặc danh08:11

  anh làm ơn tư vấn giúp em.em đã có gia đình và ở riêng được 10 năm, nhưng em là con một trong gia đình không có anh em , mẹ em đã mất và ba em đã ở với một người khác. bây ghio72 ba em kêu em tách hộ khẩu ra riêng nhưng em không chịu tách riêng như vậy em có vi phạm luật cư trú không anh.

  Trả lờiXóa
 33. @Nặc danhĐiều 9 Luật Cư trú quy định công dân có Quyền "Lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan". Do đó nếu bạn không muốn tách hộ khẩu thì không vi phạm gì cả.

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh13:23

  yghjg

  Trả lờiXóa
 35. Nguyễn Đình Trung22:00

  Chào anh Minh Hùng.
  Nhờ anh tư vấn giúp vấn đề sau:
  Cha mẹ tôi hiện nay đang sống tại tỉnh Thanh Hóa. Thời gian tới Cha, Mẹ sẽ chuyển vào Cần Thơ sống với vợ chồng tôi. Tuy nhiên khi chuyển khẩu và sổ hưu của Mẹ tôi lại gặp vấn đề sau: Trong sổ hộ khẩu ghi năm sinh là 1952(Giấy CMND trước đây cũng là 1952, nhưng hiện nay đã mất). Nhưng trong sổ hưu lại ghi năm sinh là 1948.Khi đi gặp cán bộ địa phương thay đổi hộ khẩu cho cùng với sổ hưu thì cán bộ làm khó này nọ.
  Tôi mong anh tư vấn dùm xem có cách nào để thay đổi hộ khẩu cho năm sinh giống với sổ hưu được không? và căn cứ pháp luật quy định ở văn bản hướng dẫn nào của Luật cư trú?
  Xin chân thành cám ơn!
  Nguyễn Đình Trung
  dinhtrung1080@yahoo.com.vn

  Trả lờiXóa
 36. Nặc danh14:51

  Xin anh Minh Hùng chỉ bảo giúp cho!
  Tôi và cô em gái đã lập gia đình nhưng hộ khẩu vẫn đăng ký ở nhà mẹ đẻ (con gái tôi cũng hộ khẩu theo mẹ,chồng và con của em gái tôi cũng hộ khẩu theo nhà ngoại còn chồng tôi thì hộ khẩu riêng).Nay bị mất sổ hộ khẩu,nếu đi làm lại thì họ có bắt tôi và con tôi phải tách hộ khẩu về nhà chồng không(vì tôi muốn để hộ khẩu ở đây để sau này cho con học trường gần nhà bà ngoại là trường có truyền thống tốt)Và xin hỏi thủ tục làm lại sổ hộ khẩu như thế nào? mong anh chỉ giúp.
  Xin chân thành cám ơn anh!

  Trả lờiXóa
 37. Nặc danh19:06

  Chào anh Minh Hùng
  nhờ anh tư vấn giúp em.
  Ba me em co cho hai me con chị kia nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của gia đình em. mà không có quan hệ họ hàng gì.thủ tục nhập hộ khẩu đã được hoàn tất.nay em muốn hỏi cho người ngoài nhập khẩu như vậy có ảnh hưởng gi không?họ có quyền tranh giành tài sản trong gia đình em không?
  mong nhận được trả lời của anh
  xin chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 38. @Nặc danhViệc nhập khẩu của cha mẹ bạn cho người khác như bạn nói là theo diện bảo lãnh. Họ không có quyền gì đối với tài sản trong gia đình bạn.

  Trả lờiXóa
 39. Nặc danh19:40

  toi la chu ho nhung vo chong toi da bo nhau 8 nam nay hien gio chong toi cam so ho khau con gai toi moi lay chong sinh chau dc 1 thang nay toi muon lay hk nhung gio toi dang phai thue nha o vay co lam dc hk moi o xin tu van gium toi voi

  Trả lờiXóa
 40. Hue My17:00

  Chào Anh Minh Hùng,

  Theo như Luật cư trú và như hướng dẫn của anh thì tôi có thể làm thủ tục tách khẩu (tách hộ cùng nhà) cho gia đình em ruột mà trước đây được nhập hộ khẩu nhà tôi theo dạng ở nhờ. Tuy nhiên khi đến công an quận thì nhân viên phụ trách thông báo đối với trường hợp ở nhờ như của em tôi thì chỉ được tách hộ khẩu nếu em tôi đã có nhà ở hợp pháp riêng. Xin hỏi yêu cầu như vậy có đúng không. Nếu nhân viên đó làm sai thì tôi nên làm như thế nào để được giải quyết.

  Cám ơn

  Huệ My

  Trả lờiXóa
 41. Nặc danh21:02

  Chao A.Minh Hung
  Me toi mat da 30 nam va bo toi lay nguoi khac 22 nam nay nhung khong dang ky ket hon duoc vibi mat giay chung tu .nay bo toi muon nhap khau ve ho khau cua me ke toi thi co nhap duoc khong? thu tuc can giay to gi?Nho anh chi dum cho toi voi. Toi xin cam on.

  Trả lờiXóa
 42. @Hue MyBạn viết đơn khiếu nại gởi cho Trưởng công an Quận, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH công an Quận để được trả lời và giải quyết.

  Trả lờiXóa
 43. @Nặc danhBố của bạn làm thủ tục nhập khẩu theo diện chủ hộ (hộ mẹ kế của bạn) bảo lãnh.
  Bạn đọc bài viết ở trên và bài Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và bài Mẫu khai nhân hộ khẩu và hướng dẫn cách ghi mẫu để biết thủ tục

  Trả lờiXóa
 44. Nặc danh20:30

  chao anh hung em muon hoi hien gio em dang song o ha noi sap toi em muon vao lam dong sinh song em chua co so ho khau o ha noi thi vao lam dong eem co the lam so ho khau trong do duoc khong

  Trả lờiXóa
 45. Nặc danh20:36

  chao anh hung em muon hoi hien gio em dang song o ha noi nam nay em 25 tuoi va sap toi em vao lam dong sinh song vay khi em vao lam dong em co duoc lam so ho khau khong va khi em lay vo o trong lam dong thi can thu tuc gi

  Trả lờiXóa
 46. Nguyen Duy Hai16:58

  Chào Anh Hùng! Cho em hỏi, hiện nay em ở Quận Bình Thạnh TP.HCM có nhà và đã đủ điều kiện nhập khẩu. Nhưng khi làm thủ tục chuyen khẩu tại Hà Nam thì CA xã yêu cầu phải có giấy tiếp nhập tại nơi muốn nhập khẩu (Quận Bình Thạnh)ho moi lam thu tuc chuyen khau, em có hỏi CA F13 Quận Bình Thạnh thì họ nói theo luật mới thì không cần giấy tiếp nhận. Cho em hoi nhu vay theo Luat thi ai dung? Cam on anh

  Trả lờiXóa
 47. Nặc danh19:31

  Chào chú Minh Hùng!
  Cháu 20 tuổi, hiện nay cháu đang ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) cùng gia đình chú ruột cháu, gia đình chú thím có 2 người con là 1 anh đang ở Úc và 1 đứa em gái đang sống cùng gia đình. Cháu đã học tập, sinh sống ở đây từ hồi còn học lớp 7, trước kia cháu ở tỉnh Đak Lak cùng bố mẹ cháu. Nhưng sau đó cháu chuyển hộ khẩu về ở TPHCM, hồi đó do bố mẹ muốn cháu được học trường công lập nên bắt buộc gia đình chú phải làm giấy nhận cháu là con nuôi, làm lại giấy khai sinh. Nay gia đình chú chuẩn bị sang định cư bên Úc (do con đầu cùa chú bảo lãnh). Cho cháu hỏi chú Hùng là cháu có cần phải tách hộ khẩu và nhập hộ khẩu về nhà bác ruột của cháu được không? Hiện nay bác ruột của cháu đang ở Thủ Đức. Vì tên bố mẹ trong giấy khai sinh hiện tại của cháu là tên của chú thím nên cháu có cần phải làm lại giấy khai sinh với tên của bố mẹ đẻ cháu được không?
  Những thủ tục này cần có những gì, làm có khó khăn không? Cháu xin chú tư vấn giúp cháu, cháu xin cảm ơn chú nhiều!

  TB: cho cháu hỏi thêm với hộ khẩu ở nhà bác ruột của cháu và giấy khai sinh sau khi làm lại là tên bố mẹ đẻ của cháu thì sau này cháu đi học tiếp hoặc đi làm thì có vấn đề gì không? Cháu có cần phải sửa lại hồ sơ sinh viên tại trường cháu đang học không vì trong hồ sơ cháu khai tên của chú thím.

  Trả lờiXóa
 48. @Nặc danh- Chú của bạn đã chuyển đi nên bạn chuyển đến sống với bác của bạn? Bạn chuyển khẩu sang nhà bác ruột để làm gì? Nếu không có lý do gì cần thiết thì bạn không cần phải chuyển khẩu. Cứ để nguyên HKTT, nếu cần thì làm thủ tục tạm trú có thời hạn.
  Nếu muốn thì việc chuyển HKTT sang Quận khác khá rất đơn giản, bạn liên hệ trực tiếp Công an Quận Bình Thạnh lấy mẫu rồi họ sẽ hướng dẫn cụ thể, làm trong ngày.
  - Bạn muốn thay đổi giấy khai sinh để làm gì? Bạn cứ để vậy để đi học rồi đi làm, sau này thay đổi lại cũng được.

  Trả lờiXóa
 49. Nặc danh19:52

  Thưa chú Hùng!
  Lý do cháu chuyển khẩu là vì chú thím sẽ bán nhà trước khi đi Úc. Việc chuyển khẩu thì cháu đang tiến hành. Cháu cảm ơn chú đã tư vấn cho cháu.

  Trả lờiXóa
 50. Thân gởi anh Minh Hùng !
  Tôi đã có hộ khẩu o Củ Chi , Tp HCM , tôi đã lập gia đình nam 2011 va có con trong nam 2012.cho tôi hổi bây giờ tôi muốn nhập khẩu cho vợ và con tôi cùng một lúc có được ko? thủ tục như thế nào ? xin chân thành cảm ơn. Quốc Tuấn ( quoctuan301@gmail.com)

  Trả lờiXóa
 51. Nặc danh10:34

  Chào anh Minh Hùng!
  Tôi trước kia nhập khẩu vào Hộ khẩu của gia đình chú ruột Ở Đồng Nai!
  Nay tôi đã mua đất và làm nhà cấp 4 (có giấy mua bán) ở xã!
  Vậy nếu tôi muốn làm 1 sổ hộ khẩu riêng cho tôi thì thủ tục làm như thế nào? Mong được anh tư vấn!
  Xin chân thành cảm ơn anh!

  Trả lờiXóa
 52. Gửi anh Minh Hùng!
  Tôi lấy chồng và nhập hộ khẩu ở Hà Nội, nay tôi về nhà mẹ tôi ở tỉnh Đak Nông sinh sống, tôi muốn nhập khẩu về nhà mẹ ruột tôi ở Đak Nông, tôi liên hệ với CA phường làm hộ khẩu ở Hà Nội thì họ bắt tôi phải xin giấy chấp nhận nhập khẩu ở Đak Nông gửi cho họ thì họ mới tách khẩu. Tôi liên hệ ở Đak Nông thì người ta không đồng ý cấp loại giấy đó, họ trả lời là theo quy định mới thì không cần có loại giấy đó mà cứ ra Hà Nội cắt khẩu về Đak Nông người ta sẽ nhập khẩu cho. Xin hỏi bây giờ tôi phải làm sao để chuyển khẩu từ Hà Nội về Đak Nông? Tôi xin cảm ơn anh!

  Trả lờiXóa
 53. @Nặc danh1. Bạn mang theo các giấy tờ chứng minh chổ ở hợp pháp (giấy mua bán nhà), sổ hộ khẩu ở Đồng Nai.
  2. Điền vào Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01), Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02). Nếu Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai hoặc Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Điền thêm Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07).
  3. Đem các giấy tờ nêu trên đến Đội Cảnh sát quản lý hành chính công an huyện để làm.
  Tham khảo bài viết "Mẫu khai nhân hộ khẩu và hướng dẫn cách ghi các mẫu khai"
  theo link:
  http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html
  để tải mẫu và biết cách ghi mẫu.

  Trả lờiXóa
 54. @CandyCông an Đăk Nông đã hướng dẫn đúng. Bạn có thể viết đơn kiến nghị gởi cho công an phường hoặc công an Quận nơi bạn đang có hộ khẩu ở HN yêu cầu họ giải quyết.

  Trả lờiXóa
 55. Nặc danh10:54

  Chào Anh!

  Gia đình tôi có đăng ký tạm chú tạm vắng tại HN từ năm 2009(đã có bìa tạm trú,hiện gia đình tôi đang ở trọ gần nhà người chú họ(người chú họ là người HN, và đát sử dụng đã có sổ đỏ), được sự đồng ý cho nhập nhờ hộ khẩu vào gia đình chú, gia đình tôi đã làm thủ tục trên quận( đã xong). nhưng khi trên quận chuyển giấy xác nhận về phường thì công an khu vực không xác nhận cho tôi được nhập khẩu. vậy tôi xin hỏi việc không xác nhận đó của đ/c công an khu vực có đúng không??
  Xin giúp tôi! cảm ơn anh.

  Trả lờiXóa
 56. @Nặc danhBạn viết ngay đơn khiếu nại gởi công an Quận và công an phường, nêu rõ trường hợp của bạn để họ giải quyết, yêu cầu họ trả lời về việc không cho nhập khẩu!

  Trả lờiXóa
 57. Nặc danh14:57

  Cảm ơn Anh!

  Nhưng hiện tại Gia đình tôi không ở trong nhà chú tôi mà ở trọ gần nhà chú tôi(không phải đát nha fchú tôi). Việc đó có được không anh. luật có quy đinh khi nhập khẩu nhờ vào nhà ai thì bắt buộc ở thời điểm đó phải đang sinh ssóng cùng nhà không anh??

  Trả lờiXóa
 58. @Nặc danhKhông có quy định khi nhập khẩu nhờ vào nhà ai thì bắt buộc ở thời điểm đó phải đang sinh sống cùng nhà đó.

  Trả lờiXóa
 59. Nặc danh02:07

  Chào anh Minh Hùng!

  Hiện giờ mẹ tôi đang là chủ hộ. Tuy nhiên trước đó bố tôi làm chủ hộ và đã nhập cho 2 người quen vào hộ khẩu nhà tôi. Sau đó, bố tôi tách hộ khẩu ra cho họ và lấy địa chỉ ở nhà tôi nhưng hiện tại họ lại không sống ở địa chỉ nhà tôi. Tôi muốn hỏi anh rằng liệu những người đó có quyền lợi gì về đất đai, nhà cửa không và gia đình tôi giờ muốn cắt hộ khẩu của họ có được không? Mong anh giải thích giúp! Cám ơn anh nhiều!

  Trả lờiXóa
 60. @Nặc danhNhững người đã đăng ký hộ khẩu vào nhà bạn không có quyền gì đối với đất đai, nhà cửa của bạn. Họ chỉ cư trú trên đó và chịu sự điều chỉnh của Luật Cư trú.
  Các quyền lợi về đất đai nhà cửa (ví dụ: thừa kế, chia tài sản...) thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật dân sự.
  Để chuyển khẩu họ đi nơi khác thì mẹ bạn viết đơn gởi công an nơi đã cấp hộ khẩu trình bày lý do là họ đăng ký HK nhưng không cư trú đề nghị công an xem xét giải quyết.

  Trả lờiXóa
 61. Theo tôi được biết, người có đủ điều kiện hợp pháp được tách hộ khẩu? sao qui định ở nơi tôi cư trú lại không được tách hộ khẩu .

  Trả lờiXóa
 62. @ngotruongphiphiNơi bạn cư trú là ở huyện nào? tỉnh nào? Mọi hành vi không cho tách hộ khẩu khi đã đủ điều kiện là sai. Mà bạn chỉ mới nghe nói hay là đã làm hồ sơ rồi mà họ nói không được? Nếu đúng như bạn nói thì bạn viết đơn khiếu nại gởi ngay cho công an cấp trên để họ giải quyết.

  Trả lờiXóa
 63. Nặc danh07:48

  Xin chào anh,
  Cho tôi hỏi tôi có hộ khẩu ở TP.HCM nhưng nhập nhờ nhà một người bác. Nen khi toi sinh em bé làm khai sinh cho bé theo hộ khẩu mẹ là ở TP.HCM. Nhưng khi nhập hộ khẩu thì do bên gia đình bác tôi không đồng ý cho bé nhập hộ khẩu. Vì thế, vui lòng cho tôi hỏi nếu tôi đến công an phường xác nhận chưa nhập hộ khẩu theo Mẹ thì về nguyên tắc nhập theo hộ khẩu của Cha nhưng có thể nhập về hộ khẩu của ông Ngoại bé được không. Bé nhà tôi năm nay đã gần 3 tuổi rồi. Cám ơn anh.

  Trả lờiXóa
 64. @Nặc danhVề nguyên tắc trẻ em phải theo bố mẹ, nên con anh chỉ có thể nhập khẩu theo bố hoặc mẹ.

  Trả lờiXóa
 65. hạnh14:00

  chào anh! anh cho em hỏi.em lấy chồng và chưa chuyển khẩu về nhà chồng nay bố mẹ chồng em cho vợ chồng em ra ở riêng thì em phải làm gì để tách hộ khẩu của chồng em và nhập hộ khẩu của em và chồng em ra một hộ khẩu mới

  Trả lờiXóa
 66. @hạnhVậy bạn phải làm thủ tục nhập khẩu về nhà chồng đã rồi mới làm thủ tục tách hộ cùng nhà hoặc chuyển khẩu. Bạn liên hệ công an cấp quận huyện thành phố nơi chồng bạn có Hộ khẩu để được hướng dẫn làm cùng lúc 2 thủ tục trên

  Trả lờiXóa
 67. Nặc danh10:19

  Chào mọi người.! tôi ten là Nghiêm Xuân Hùng
  Tôi có vấn đề cần mọi người giúp. Hiện tôi có hộ khẩu tại dưới quê nhưng tôi sinh sống trên Điện Biên và làm nhà ở trên đó vợ tôi có hộ khẩu trên đây rồi. Vây tôi phải viết phiếu khai báo về nội dung như thế nào cho hợp lý.
  Mong mọi người trả lời giúp tôi với tôi xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 68. @Nặc danhBạn tham khảo bài viết :"Mẫu khai nhân hộ khẩu mới và hướng dẫn cách ghi các mẫu khai HK"
  theo link
  http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html
  Lưu ý: Trong phần khai Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07)
  - Mục “Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ lý do chuyển hộ khẩu là nhập khẩu theo vợ là .... có HKTT tại...
  - Mục “Họ và tên chủ hộ nơi đi” và “quan hệ với chủ hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ trực tiếp với chủ hộ nơi người đăng ký thường trú chuyển đi (nơi đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu). Tức là nơi bạn đang có HKTT thì ai là chủ hộ, nếu bạn không phải chủ hộ thì quan hệ thế nào với chủ hộ.
  - Mục “Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu”: Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu. (ví dụ như bạn có con thì ghi vào)

  Trả lờiXóa
 69. Nặc danh14:25

  chào mọi người,xin trả lời giúp tôi với
  tôi đã lấy chồng nhưng chưa chuyển khẩu về nhà chồng,nếu tôi không chuyển khẩu về nhà chồng thì có sao không,dể lâu mà không chuyển thì có bị phạt không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn để vậy cũng không sao, không bị phạt đâu mà lo.

   Xóa
 70. Chào anh Hùng! Hiện giờ tôi đang làm việc và sinh sống tại Tp.HCM gần 1 năm, nhưng hộ khẩu tôi đang ở quê. Vậy tôi muốn nhập khẩu vào TP có được không? (Tôi không có người thân, tôi đang ở trọ). Nếu được cần những điều kiện gì???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều 20, Luật Cư trú quy định Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau
   Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
   1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
   2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
   b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;
   c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
   d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
   đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;
   3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
   4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
   Bạn có thể đọc thêm bài viết Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương theo link sau để hiểu rõ hơn
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html

   Xóa
 71. Nặc danh23:51

  Chào anh Hùng.Tôi đang có vấn đề thắc mắc xin anh trả lời giúp.:
  1/Tôi có mua căn nhà ở quận Hoàng Mai-Hà Nội,căn nhà chưa có sổ đỏ,tôi có sổ hộ khẩu ở Phú Xuyên -Hà Nội,còn vợ con lại có hộ khẩu ở Thanh Trì-HN,vậy gia đình tôi có được nhập hộ khẩu về quận Hoàng Mai không?Với điều kiện và thủ tục ra sao?
  2/Và tôi thấy nói về KT3,không rõ nó có tác dụng gì trong việc cấp hộ khẩu?
  3/Tôi là chủ hộ của sổ hộ khẩu tại Phú Xuyên trong đó có bố,mẹ và em trai là thành viên,hiện tại tôi muốn tách bố mẹ và em trai làm sổ hộ khẩu khác với bố tôi là chủ hộ(bố tôi đã về hưu)liệu có được không?
  Cảm ơn anh!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 1/Nếu nhà bạn mua bán giấy tay, bạn có thể xin xác nhận tình trạng nhà tại UBND phường (thuộc quận Hoàng Mai), mang đến Công An quận Hoàng Mai yêu cầu hướng dẫn thủ tục thay đổi nơi thường trú cho bạn và vợ con bạn.
   2/KT3 là từ cũ, hiện nay gọi là tạm trú ngoài thành phố đến. Không áp dụng trường hợp của bạn
   3/Trường hợp này bố bạn viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu liên hệ công an Huyện Phú Xuyên - Hà Nội để xin tách hộ. Bạn ghi rõ ý kiến đồng ý vào phần ý kiến chủ hộ của phiếu báo.

   Xóa
 72. Chào anh Hùng. Xin cho tôi hỏi về vấn đề đăng ký tạm trú như sau:
  Tôi làm việc tại văn phòng công trường của 1 công ty xây dựng, văn phòng chúng tôi hiện tại có 14 người, vì thời gian đóng trên địa bàn xây dựng công trình gần 1 năm nên tôi muốn đăng ký tạm trú cho tất cả 14 người trên, vậy có nhất thiết mỗi người phải viết 1 đơn xin tạm trú riêng không? Và theo pháp luật thì thời gian quy định chậm nhất từ khi đên cư trú là bao lâu nếu không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt, mức phạt là bao nhiêu? Cảm ơn anh nhiều

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn liên hệ công an phường nơi đang đóng văn phòng mua mẫu khai HK01 và HK02 về cho 14 người điền vào, có thể kèm theo ảnh sau đó đóng lệ phí mua sổ, gởi lại CAP để họ hướng dẫn thủ tục.
   - Theo quy định trong vòng 1 tháng kể từ ngày đến bạn phai làm thủ tục tạm trú. Nếu họ kiểm tra phát hiện vi phạm sẽ bị phạt. (áp dụng cho mỗi người)
   Nghị định Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, ATXH quy định như sau
   Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú
   1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
   a) Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú;
   b) Không thực hiện đúng quy định về điều chỉnh, bổ sung hoặc những thay đổi khác trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;
   c) Không thực hiện đúng những quy định về khai báo tạm vắng;
   d) Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú hoặc không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.

   Xóa
 73. Tôi muốn hỏi,tôi có hộ khẩu tại TPHCM tại 1 địa chỉ.Nay,tôi vừa mới mua 1 căn nhà tại TPHCM và muốn chuyển hộ khẩu về đây theo địa chỉ nhà mới này.Nhưng Giấy tờ hợp pháp về nơi ở mới (sổ hồng)tôi đang cầm cố tại Ngân hàng. Vậy cho tôi hỏi,tôi dùng bản photo công chứng Sổ hồng đó kèm với các giấy tờ còn lại như:phiếu chuyển HK,giấy khai nhân khẩu....có được hay không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh20:57

   Hoàn toàn được. Bạn làm như sau :
   1/Liên hệ cơ quan Công An(cấp Quận, Huyện)nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú, yêu cầu họ cấp giấy chuyển hộ khẩu cho bạn về địa chỉ nơi ở mới (địa chỉ ghi trên sổ hồng của bạn)
   2/Khi được cơ quan Công An nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú cấp giấy chuyển hộ khẩu, bạn mang đến Cơ quan Công An(cấp Quận, Huyện)nơi bạn sẽ đến đăng ký thường trú để đăng ký thay đổi hộ khẩu thường trú. Hồ sơ gồm:
   a/Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu) lấy tại cơ quan Công An
   b/Giấy chuyển hộ khẩu (được cấp)và sổ hộ khẩu cũ (trường hợp chuyển cả hộ)
   c/Bản photo có công chứng chủ quyền nhà (sổ hồng) mang tên bạn
   d/Bản photo và bản chính (để đối chiếu)Hợp đồng thế chấp tài sản (là chủ quyền nhà của bạn)giữa bạn và Ngân hàng. CMND của bạn và của người cùng chuyển theo bạn (trường hợp hơn một người).

   Xóa
 74. Nặc danh12:33

  Anh ơi! Em muốn hỏi là hộ khẩu của gia đình em có mẹ em và 2 chị em nhưng mẹ và chị gái em mất cách đây 3 năm và thêm vào đó là cũng vào thời điểm đó nhà e bị ngập lụt nên giấy tờ tuy thân va hộ khẩu của nhà e bị mất hết.hộ khẩu nhà em o 1 phường khác còn e sống ở 1 phường cùng 1 quận.vậy bây giờ e muốn làm lại sổ hộ khẩu thì phải làm thế nào ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Liên hệ Công an phường nơi bạn có hộ khẩu thường trú. Trình bày và viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu xin cấp lại sổ hộ khẩu bị mất. Công an sẽ xác nhận số hộ và nhân khẩu theo địa chỉ thường trú cho bạn. Sau đó bạn mang phiếu báo đã có xác nhận của Cảnh sát khu vực (có ký tên đóng dấu của Chỉ huy Công an Phường) đến Công An Quận (Huyện) nơi đó để xin cấp lại hộ khẩu mất.
   Nếu Mẹ và chị bạn khi mất đã làm giấy chứng tử, bạn có thể nộp kèm theo phiếu báo và yêu cầu được xóa tên trong sổ hộ khẩu. Trường hợp chưa có giấy chứng tử thì làm lại sổ hộ khẩu sau đó làm chứng tử (tại UBND phường) rồi đi xóa hộ khẩu của người đã mất.

   Xóa
 75. Nặc danh16:59

  Tôi đang làm thủ tục nhập hộ khẩu cho cha me vào tphcm.

  Sổ hộ khẩu đang đứng tên tôi, khi làm thủ tục nhập khẩu cho cha mẹ, Công an Q.9 đòi giấy xác nhận tình trạng nhà vì cho rằng nhà tôi chưa có sổ hồng. Như vậy có đúng không?

  Minh Chieu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trường hợp nhà của bạn nằm trong Khoản 4 Điều 4 Nghị Định 107/CP (QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ) thì Công An Quận 9 đã làm đúng. Còn lại thì không đúng. Bạn có thể yêu cầu Công an quận 9 trả lời cho bạn bằng văn bản nêu rõ lý do và căn cứ điều khoản nào của Luật cư trú hay Nghị định liên quan đến luật cư trú mà đòi xác nhận tình trạng nhà.

   Xóa
  2. Cảm ơn bạn Vũ Nguyên Khoa đã trả lời thắc mắc cho các bạn. Rất vui nếu bạn tiếp tục chia sẽ các hiểu biết của mình cho cộng đồng.

   Xóa
 76. Thưa luật sư,

  Tôi và vợ lấy nhau được gần 1 năm, hiện tại sắp có con nên tôi muốn nhập khẩu cho vợ từ Thanh Hóa về Hà nội.Tôi đã có hộ khẩu Hà nội, chủ hộ khẩu là bố tôi. Hiện tại do nhà chật, 2 vợ chồng tôi đang thuê nhà ngoài để sống.

  Tôi cũng nghiên cứu luật cư trú và hỏi thủ tục trên CA Quận, hoàn thành đầy đủ hồ sơ nộp cho CA Quận và được hẹn 15 ngày sau trả kết quả (có xác nhận của bố tôi cho con dâu đăng ký thường trú).

  Nhưng hôm vừa rồi vấn đề: không hiểu sao đồng chí CA Phường về quản lý hộ khẩu lại biết và đến nhà tôi, nói với bố tôi là "Sao anh nhập hộ khẩu cho con dâu lại không qua em????" (tôi rất lấy làm lạ vì thủ tục nhập khẩu như tôi nghiên cứu là chỉ qua CA Quận), và rằng hiện tại tôi không sống ở cùng nhà với bố tôi nên việc nhập khẩu sẽ không được.

  Do lo không nhập được, bố mẹ tôi có nói là tôi nên gặp đồng chí đó, nói khó và nói là không biết luật nên "qua mặt"... rồi lobby để xử lý việc dễ dàng hơn.

  Xin luật sư tư vấn giúp tôi, đồng chí CA Phường nói như vậy có đúng không, việc đó có cản trở đến việc nhập khẩu của vợ tôi hay không? Và tôi nên làm thế nào.

  Xin cảm ơn luật sư.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đã làm đúng quy định của pháp luật và đã được công an Quận cấp giấy hẹn. Công an phường không có quyền cản trở và không được phép cản trở đến việc nhập khẩu của bạn. Sau khi được nhập hộ khẩu thì bạn báo cho CSKV biết để họ quản lý nắm dân, nắm hộ thôi.

   Xóa
 77. Chào anh Minh Hùng, quê em ở Phù Mỹ, Bình Định, em đi làm và ở nhà chung với ông cậu tại Tp.HCM, Em mới lập gia đình và ở chung với Cậu mợ , vợ em đang mang bầu tới tháng 10/2012 này sinh, vợ chồng em muốn nhập khẩu vào HK của gia đình cậu mợ thì thủ tục như thế nào ạh, nhà cậu em có HK ở quận 12,mong anh tư vấn dùm em với, Cảm ơn anh nhiều, chúc anh sức khỏe.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn xem các điều kiện và thủ tục để được nhập khẩu vào TP HCM tại bài viết :"Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh và thành phố thuộc Trung ương"
   theo link:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html

   Xóa
 78. Chào anh Minh Hùng , Hiện tại em đã học tập và sống làm việc ở TP HCM được 6 năm rồi , Nay cha mẹ em có mua một căn nhà trong tp hcm để cho em sống và làm việc. Em muốn làm hộ khẩu mới tại tp hcm phải cần làm những thủ tục gì xin Anh hướng dẫn giúp . Mà trong khi em còn có tên trong hộ khẩu ở tỉnh nhà thì phải cần làm những thủ tục như thế nào ?.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn làm như sau :
   1/Liên hệ cơ quan Công An(cấp Quận, Huyện)nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú ở tỉnh, yêu cầu họ cấp giấy chuyển hộ khẩu cho bạn về địa chỉ nơi ở mới (địa chỉ ở TP HCM)
   2/Khi cơ quan Công An nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú cấp giấy chuyển hộ khẩu, bạn mang đến Cơ quan Công An Quận ở TP HCM nơi bạn sẽ đăng ký thường trú để đăng ký thay đổi hộ khẩu thường trú. Hồ sơ gồm:
   a/Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu) lấy tại cơ quan Công An
   b/Giấy chuyển hộ khẩu (được cấp)và sổ hộ khẩu cũ (trường hợp chuyển cả hộ)
   c/Các giấy tờ Chứng minh nhà ở hợp pháp của bạn.
   d/CMND của bạn và của người cùng chuyển theo bạn (trường hợp hơn một người).
   - Tham khảo các mẫu khai HK và cách ghi mẫu ở đây:
   http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html

   Xóa
 79. Mong anh Minh Hùng, trả lời sớm giúp tôi.

  Trả lờiXóa
 80. Nặc danh16:38

  tôi xin hỏi anh trai tôi có con ngoài giá thú ở Bắc Giang. Hiện cháu đang theo học tại Hà nội vào muốn nhập vào hộ khẩu của gia đình anh tôi thì có được không và thủ tục cần những gì?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn xem câu trả lời cho bạn Pham Van Loc ở trên.

   Xóa
 81. Nặc danh20:56

  Xin chào anh Minh Hùng !
  Hiện em là Công an viên phụ trách Hậu cần ở xã. Em đang thấy những hạn chế của những người phụ trách hậu cần thời gian trước đó, như: 01 người đến Công an xã cắt chuyển HK về nơi khác ngoài địa bàn huyện, tỉnh, nhưng cán bộ phụ trách hậu cần ở xã này không gởi hồ sơ chết lên Đội CS1 cấp huyện và người công dân này đến địa phương khác nhập HK. Vậy người công dân này đã có 2 nơi đăng kí thường trú ? Trường hợp này xin anh cho ý kiến !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện nay việc cắt chuyển hộ khẩu (tức cấp giấy chuyển hộ khẩu) do công an huyện làm. Nếu phát hiện trường hợp nào như vậy, bạn báo cho Đội CSQLHC để họ thông báo cho công an địa phương khác biết, phối hợp xử lý.

   Xóa
 82. Nặc danh22:04

  Bây giờ mình chuyển HK ở Q5 về Q.Tân Bình , HK của mình là ba mình chủ hộ , giờ mình chuyển HK ko cần chủ hộ có mặt được ko bạn . Chuyển về cho mẹ mình làm chủ hộ , ko cần chủ hộ trước có mặt được ko bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nói không rõ ý nên không thể trả lời được.

   Xóa
 83. Chào anh Hùng, anh cho tôi hỏi là nếu tôi mua đất khu dự án chỉ có Hợp đồng góp vốn xây dựng, sau đó tôi cất nhà nhưng chưa được cấp sổ hồng thì có đăng ký hộ khẩu tại TP HCM được không? Cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn có thể đăng ký HKTT tại Tp HCM vì giấy tờ như bạn nói chứng minh được chổ ở của bạn là hợp pháp, không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật.

   Xóa
 84. Dear anh Hùng,

  Như tôi trình bày ở trên. Hiện tại tôi đã nhận được kết quả trả về của Quận không đồng ý cho vợ tôi đăng ký thường trú: Do vợ tôi không ăn ở tại địa chỉ đăng ký thường trên, nên việc nhập khẩu không được căn cứ vào điều 12 và 20 luật Cư trú.
  ( do xác nhận CA phường như trên....)
  Xin luật sư tư vấn giúp tôi. Xin cám ơn anh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều 20 Luật Cư trú quy định về Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau:
   Công dân thuộc 1 trong những trường hợp sau đây thì được ĐKTT tại thành phố trực thuộc trung ương:
   1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một 1 trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
   2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
   ...
   Do vậy vợ bạn phải đăng ký tạm trú tại nơi ở của bố bạn và ở đó từ 1 năm trở lên thì mới làm thủ tục nhập khẩu được (theo điều kiện 1).

   Xóa
 85. Manh Toan00:14

  Xin chào anh Minh Hùng

  Anh cho tôi hỏi nhà Ngoại tui trước khi đi mỹ , có để cậu tui làm chủ hộ . Nay trong nhà có chuyện vì nhà cửa , nên đả 2 năm nay cậu tui không giao hộ khẩu cho tui để làm giấy tời và xin cắt khẩu . Nay tui muốn hỏi có thể tách khẩu mà không có hộ khẩu gốc được không ạ , hiện tại dì tui đả bảo lãnh cho tui nhập vào hộ khẩu mới . Nhưng không có hộ khẩu gốc để cắt

  Trả lờiXóa
 86. Xin chào TRA CỨU PHÁP LUẬT:
  Em ở Quảng Nam.
  nói chung là vợ chồng em có 1 cô con gái 5 tuổi.
  bây giờ em muốn tách khẩu cho bé ở với bà ngoại cùng Thành Phố nhưng chỉ khác Phường thì phải cần làm những thủ tục gì và có đơn giản không ạ>
  nếu như tách thì thời gian tốt đa là bao nhiêu ngày.
  Em xin cảm ơn TCPL.
  invitinh@gmail.com

  Trả lờiXóa
 87. Chào anh Minh Hùng,
  Em có thắc mắc này rất mong anh giải đáp, hiện em đã có hộ khẩu và là chủ hộ tại quận Tân Bình, em mới mua căn hộ chung cư ở quận7 nhưng chủ nhà đầu tiên mua lại của chủ đầu tư đang đợi cấp sổ hồng để sang tên lại cho em, em có thể chuyển hộ khẩu về quận 7 khi chưa đứng tên sổ hồng hay không? Ngoài ra, em đang làm visa đi du lịch nước ngoài, em có thể dùng căn hộ này để chứng minh tài sản hay không và bằng thủ tục giấy tờ gì khi đang chờ sổ hồng.
  Mong anh dành thời gian giải đáp giúp em.
  Cảm ơn anh nhiều.

  Trả lờiXóa
 88. Chào anh Minh hùng
  Tôi đang gặp một vướng mắc trong thủ tục làm sổ hộ khẩu, mong anh tư vấn giúp.
  Cách đây khoảng 1 năm tôi có làm thủ tục tách sổ hộ khẩu ở quê để lên thành phố làm hộ khẩu mới. vì lúc đó vợ chồng tôi chưa làm được nhà nên ngại ko làm sổ hộ khẩu, nay nhà đã xây xong nên tôi định đi làm hộ khẩu mới cho 2 vợ chồng. tôi nghe nói rằng cắt hộ khẩu > 6 tháng thì làm hộ khẩu mới ko được phải không? nếu vậy tôi phải làm thế nào? rất mong anh tư vấn giúp. cám ơn

  Trả lờiXóa
 89. Đình Thịnh10:33

  Chào anh Minh Hùng,
  Em hiện nay đang có sổ KT3 tại tp HCM. Trước đây em có làm giấy chuyển khẩu từ Tây Ninh lên TP nhưng chưa nhập khẩu được tại đây và trong quá trình di chuyển đã làm mất giấy chuyển khẩu. Nay em muốn nhập lại hộ khẩu ở Tây Ninh thì phải làm những thủ tục gì và liên hệ với cơ quan nào?
  Cảm ơn anh.

  Trả lờiXóa
 90. Kính gửi anh Minh Hùng,
  Em muốn nhờ anh tư vấn TH sau:
  Hộ khẩu chồng em tại Hà Tây ( Hà Nội) nhưng khi lấy chồng em ko nhập khẩu về nhà chồng, nên hai mẹ con vần mang hộ khẩu tại Thái Bình. Hiện em đã mua nhà chung cư tại Q. Hoàng Mai, Hà Nội nhưng nhà chưa có sổ đỏ và em đã đăng ký tạm trú KT3 từ năm 2010. Nay đẻ thuận lợi cho việc học của con, em muốn nhập khẩu về nơi ở hiện tại ở Q. Hoàng Mai. Chồng em ra phường hỏi thủ tục thì được hướng dẫn là:
  - Vợ viêt giấy cho chồng đứng tên chủ hộ
  - Chồng cắt khẩu về địa chỉ hiện tại rồi nhập 2 mẹ con vào
  Trong khi cán bộ làm KT3 trước đây cho em lại hướng dẫn là em có thể nhập khẩu bình thường vì đã có KT3 và sở hữu nhà ở hiện tại ( nhưng do hiện nay người này ko phụ trách khu vực nhà em nữa). Em ko hiểu túm lại là như thế nào vì em cũng hiểu nếu có KT3 và sở hũu nhà thì em được nhập khẩu vào chỗ ở mới rồi, chứ đâu cần chồng em phải cắt khẩu. Mong anh cho em ý kiến. Em cảm ơn nhiều.

  Trả lờiXóa
 91. Nguyễn Đức.23:16

  Chào anh Minh Hùng,
  Tôi đã xem các TH bên trên được anh tư vấn, nhưng trường hợp của tôi thì có lẽ chưa giống ai bên trên.
  Vậy xin nhờ anh tư vấn giúp TH của tôi như sau:
  Trước đây, bố mẹ tôi mua và cho tôi đứng tên trên giấy tờ mua bán nhà đất ( giấy mua bán viết tay với chủ hộ cũ, chỉ có làm chứng của tổ trưởng Tổ dân phố mà không có đấu đỏ của phường) tại quận Cầu Giấy, ( các anh trai tôi đều được bố mẹ tôi cho nhà riêng ở quê). Căn nhà tôi đang ở hiện chưa có sổ đỏ, sổ hộ khẩu thì đứng tên tôi là chủ hộ, đầu năm nay, tôi đón mẹ tôi về ở chung và nhập chung hộ khẩu với tôi. Hiện nay,vợ chồng anh trai tôi chuyển về Hà nội và thuê trọ gần nhà tôi, do cháu bé con trai anh chị cần đăng ký học nên tôi đồng ý để gia đình anh tôi nhập khẩu vào nhà tôi. Cán bộ công an khu vực ( CAKV) đã làm giúp như sau: Làm mẫu đơn đồng ý nhập khẩu gia đình anh tôi vào địa chỉ nhà tôi, nhưng người ký đồng ý trên đơn lại là mẹ tôi. Theo như thông tin từ chị CAKV thì sẽ trao cho gia đình anh tôi 1 sổ HK mới và mẹ tôi sẽ đứng tên Chủ hộ của sổ mới.
  Vậy tôi muốn hỏi: với TH trên, liệu về sau anh chị tôi có thể dựa vào sổ hộ khẩu mới này để tranh chấp nhà cửa đất đai với tôi đươc hay không?
  Tôi băn khoăn vì 3 lý do sau:
  1. Căn nhà là do bố mẹ cho tôi, nhưng không có Hợp đồng cho tặng thừa kế, chỉ là thông báo miệng trong nhà và giấy tờ xác định quyền sở hữu chỉ là giấy tờ mua bán viết tay mà chưa có sổ đỏ.
  2. Mẹ tôi lại là chủ hộ trong sổ HK mới ===> liệu sau này anh tôi có thể dùng điều kiện này để tranh chấp căn nhà với tôi không?
  3. Tôi đứng tên chủ hộ của nhà, nhưng không hề được đề cập tới trong giấy tờ, liệu CB CAKV làm vậy có chính xác không?
  Thực ra đây là điều mà tôi lo xa, hy vọng không bao giờ xảy ra. Nhưng tôi rất mong muốn được biết.
  Mong anh tư vấn giúp.
  Trân thành cám ơn anh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Việc tranh chấp tài sản thừa kế không liên quan gì đến hộ khẩu và người đứng tên chủ hộ.
   - Bạn đã có giấy tờ mua bán viết tay đứng tên bạn và có người chứng kiến là đủ cơ sở xác định bạn là chủ sở hữu mảnh đất, bạn không phải lo ngại gì cả. Tranh chấp có thể xảy ra nếu 1 người khác có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhà, đất là của họ (chứ không phải là sổ hộ khẩu)

   Xóa
 92. Tôi lê tiến Hải ở nghi trung, có cháu lâu nay có hộ khẩu ở trong hộ gia đình tôi nay vì điều kiện nên tôi chuyển hộ khẩu cho cháu đến anh con bà gì ở thị trấn Quán Hành và anh con bà gì đã đòng ý, ở xã tôi họ làm thủ tục đầy đủ rồi và tôi đã chuyển hồ sơ đến công an thị trấn Quán Hành, nếu công an Thị Trấn Quán Hành từ chối nhập khẩu cho cháu tôi thì đúng hai say. Và nếu đầy đủ thủ tục ròi thì sau bao lâu công an thị trấn Quán Hành nhập khẩu cho cháu tôi. Mong được sự trả lời của anh Minh Hùng

  Trả lờiXóa
 93. xã, thị trấn có được từ chối việc nhập khẩu cho mọi người không khi các thủ tục chuyển đến đã đầy đủ và người cho nhập khẩu đã đồng ý

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thủ tục nhập khẩu hay không là do công an cấp huyện ký duyệt chứ không phải công an cấp xã, thị trấn.

   Xóa
 94. Nguyen Ngoc Son23:33

  Kính gửi anh Minh Hùng:
  Em mới cưới vợ đã có giấy đăng ký kết hôn, e ra làm thủ tục nhập khẩu cho vợ và đồng thời tác khẩu luôn cho 2 vợ chồng, mọi thủ tục e làm trên CA Quận, nhưng ngày hôm sau đồng chí cảnh sát khu vực có điện nói với e trường hợp của e là không được tách hộ, vì lý do nhà e đang ở trong quy hoạch mà dự án quy hoạch đó kéo dài hơn 20 năm rồi, a cho e hỏi đồng chi CSKV đó nói là đúng hay sai và e phải làm gì để được tách khẩu?
  Trân thành cảm ơn anh!
  Rất mong sớm nhận được hồi âm của anh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CSKV nói đúng vì việc tách hộ có liên quan đến việc đền bù giải tỏa sau này. Việc đền bù sẽ căn cứ vào số hộ. (Ví dụ Nếu gia đình bạn tách thành 2 hộ thì sau này Ban quản lý dự án sẽ đền bù thành 2 lô đất...). Do đó thường những trường hợp như thế này để tránh phức tạp và tiêu cực nên thường công an sẽ tạm dừng việc tách hộ hoặc nhập hộ khẩu tại các khu vực thuộc diện có quy hoạch.

   Xóa
 95. Nguyễn Đức09:20

  Thân gửi anh Minh Hùng,
  Mong sớm nhận hồi âm từ anh cho câu hỏi nhờ anh tư vấn được gửi lúc: 21/7/12 23:16 từ Nguyễn Đức.
  Cám ơn anh nhiều.

  Trả lờiXóa
 96. Nặc danh11:55

  Em chào anh Hùng. Em rất mong nhận được tư vấn cho trường hợp của em sau đây:

  Nơi thường trú của em và chồng đều ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Tuy nhiên, em đã có nhà riêng tại quận Hoàng Mai, Hà Nội với tên bố em là chủ hộ và nhà này đã có sổ đỏ. Hiện nay chỉ có em và chồng ở tại nhà đó. Em rất muốn chuyển khẩu cả 2 vợ chồng về Hoàng Mai, Hà Nội để tiện cho con cái học hành sau này thì thủ tục như thế nào ạ? Có khả thi không và nếu có, thì thời gian hoàn thành thủ tục là bao lâu ạ?

  Em cám ơn anh Hùng rất nhiều. Rất mong nhận được hồi âm của anh!

  Trả lờiXóa
 97. Xin anh trả lời cho câu hỏi của
  CIvileb vào 14/7/12 15:15

  Trả lờiXóa
 98. Nặc danh18:04

  Xin chào anh Minh Hùng,
  Em rất mong được anh tư vấn giúp, trường hợp của em như sau:
  Em có việc làm ổn định, em là giáo viên biên chế ở một trường THPT tại Hà Nội đã được 5 năm. Gia đình em cũng đã đăng kí tạm trú tại phường ( nơi em công tác)cách đây 3 năm. Sổ đăng kí tạm trú của em không có thời hạn. Hiên chúng em đang thuê nhà tại một địa chỉ khác cũng ở cùng phường đó nhưng chưa khai báo đăng kí lại. Như vậy chúng em có thể nhập hộ khẩu được không? Nếu được thì em phải nhập vào địa chỉ mới hay địa chỉ cũ?
  Rất mong anh bớt chút thời gian tư vấn giúp em. Em xin trân trọng cảm ơn.
  Thanh Hương

  Trả lờiXóa
 99. Chuột15:12

  Có giấy khai sinh nhưg đã 19năm mà mẹ bạn ấy k nhạp hộ khẩu cho bạn ấy. Và nhà thì đã chuyển chổ ở khác đc 2năm. Nhưg khi mẹ bạn ấy đến chổ ở khi xưa thì côg an khu vực đó k chịu chứng cho bạn ấy và bảo 2năm nay đi đâo và làm gì thì đến đó xác thực k có vi phạm pháp luật rồi qay lại sẽ xem xét và chứg cho bạn ấy nhập hộ khẩu? ..Nhưg bạn ấy sốg 1mình tự lập ngài đâi mai đó nên có ở thì cũg chẵg ai béc. Giờ làm s mới có thể nhập hổ khẩu đc a.?

  Trả lờiXóa
 100. phan tanh anh13:22

  chào anh
  tôi có một chuyện muốn nhờ anh hung tư vấn giúp.
  gia đình tôi có một sổ hk ông tôi Phan A bà Nguyễn B bố tôi Phan C va 4 cô em gái của bố tôi D, E, F, G..bố tôi đã tách khẩu 3 cô đã tách.....sau một thời gian ông+ ba chết cô còn lai làm chủ hộ.giờ cô tôi có chồng và cô tôi tách khẩu theo chồng ai xẽ giữ hk.?
  hk tra cho bố tôi..hay UBND xẽ giữ.?nếu UBND thì gia đình tôi xẽ lam gì để láy lại hk....vi hk quyết dịnh đến việc tài sản gia đình.

  Trả lờiXóa
 101. xuyến13:38

  chào anh.
  tôi tên là Phan Tấn Anh
  anh cho tôi hỏi nếu tôi là chủ hộ, anh hai tôi đã có sổ hộ khẩu khác......
  nhưng tôi la nữ giờ tôi đi lâý chồng zậy tôi xẽ thừa kế đất đai bố tôi để lại hay anh hai tôi......trong khi bố mẹ qua đời..k đế lại di chúc thừa kế...chỉ để lại sổ hk với tên tôi là chủ hộ.
  mong anh giải đáp giúp.thks

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bố mẹ qua đời không để lại di chúc thì phần tài sản để lại được chia đều cho các con, không liên quan đến hộ khẩu.

   Xóa
 102. Công Định15:06

  Chào Anh Minh Hùng!

  Vợ chồng tôi hiện hiện đã có nhà riêng và sắp có em bé, chúng tôi sống khác tỉnh và thành phố so với bố mẹ tôi, chúng tôi muốn tách khẩu để làm hộ khẩu mới. Như vậy các bước làm như thế nào ah? Mong anh tư vấn giúp chúng tôi. Cảm ơn anh nhiều chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nên liên hệ với công an thành phố nơi bạn đang sống để được họ giải đáp.

   Xóa
 103. Nặc danh13:47

  Chào anh Minh Hùng !
  Em ở quê lên TP.Hồ Chí Minh sống đã lâu và được cấp sổ tạm trú không thời hạn.Lúc đó em xác nhận lý lịch chỉ cần mang sổ tạm trú không thời hạn mà không cần về quê.Nay em chuyển về sống ở Bình Dương vậy em có thể lên TP.Hồ Chí Minh xác nhận lý lịch để xin việc được không ? Mong anh tư vấn giúp. Cám ơn anh nhiều !!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đã chuyển về Bình Dương thì chính quyền địa phương nơi bạn đang sống xác nhận lý lịch cho bạn.

   Xóa
 104. Nặc danh05:51

  cho mình hỏi: hiện mình có hộ khẩu ở tỉnh lẻ, vừa rùi mới mua nhà riêng ở HÀ Nội,giờ muốn làm hộ khẩu Hà Nội thì mình cần phải làm như thế nào cầncó những điều kiện gì?mình mới ở nước ngoài về và ở HÀ Nội được 2 tháng.

  Trả lờiXóa
 105. Nặc danh15:21

  gia đình em có sổ hộ khẩu bên nhà ngoại, nay ba mẹ em đã ly hôn nên nhà ngoại muốn cắt hộ khẩu của ba em. Vậy em phải làm sao để cắt hộ khẩu của ba em?? em và mẹ em vẫn ở nhà ngoại vậy đổi chủ hộ là em được không?
  Cám ơn anh nhiều.

  Trả lờiXóa
 106. Nặc danh20:41

  Chào anh Minh Hùng!
  em rất monh được anh giải đáp cho em thắc mắc sau:
  Ngày xưa nhà ông bà ngoại em ở Phố Hai Bà Trưng-Hoàn Kiếm-Hà Nội, và đăng kí HKTT ở đó, do bố mẹ em ly hôn, em về sống với mẹ và nhập HK ở nhà ông bà ngoại. Nhưng vì một số lí do gia đình, ông ngoại em đã bán nhà và mua ngôi nhà khác do không tìm hiểu kĩ nên mua phải đất nhảy dù bị nhà nước thu hồi, lúc đó là năm 1995. Từ đó cho đến nay gia đình em phải đi thuê nhà đã gần 20 năm nay, cuộc sống rất vất vả mỗi lần động đến giấy tờ. Nay em đã 20 tuổi, và nhà em vẫn còn giữ HKTT ở quận Hoàn Kiếm. Anh cho em hỏi, bây giờ các giấy tờ xác nhận như làm CMND hoặc xác nhận của địa phương, em có thể lên quận Hoàn Kiếm nơi ở ngày xưa của gia đình để làm việc với Công An hộ tịch ở đó được không ạ!!! Liệu họ có đồng ý cấp giấy tờ cho em không ạ? Rất mong được sự phản hồi sớm của anh!
  Em chân thành cảm ơn!!!

  Trả lờiXóa
 107. Thanh Hà08:47

  Chào anh Minh Hùng
  giấy khai sinh của em bị ghi sai tên đệm của bố Nguyễn Văn... thành Nguyễn Quang...
  em muốn làm lại giấy khai sinh cho đúng với tên đệm của bố em theo trong hộ khẩu. Em phải làm thủ tục như thế nào?
  Rất mong nhận được sự phản hồi sớm của anh!
  Em cảm ơn anh nhiều!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn phải xác định là giấy khai sinh đúng hay là hộ khẩu đúng? Bạn phải liên hệ công an cấp quận huyện thành phố nơi bạn có Hộ khẩu để họ lục lại giấy khai sinh gốc để xác định họ tên chính xác của bố bạn. Sau đó, nếu đúng như bạn nói thì bạn liên hệ tư pháp phường xã nơi có hộ khẩu để họ điều chỉnh lại.

   Xóa
 108. Chào anh Minh Hùng. Em muốn hỏi anh một việc.
  em đính chính lại năm sinh trong sổ bhxh cho phù với hồ sơ gốc. và em đã làm theo chỉ dẫn của CBBHXH nhưng khi nộp họ vẫn khônh chấp nhận và họ trả lời hồ phải trước năm đóng bảo hiểm xã hội mà hồ sơ trước năm em đóng bhxh không còn nữa mà em đã làm lại toàn bộ hồ sơ mới sau năm đóng bảo hiểm. vậy mong anh tư vấn giúp em.

  Trả lờiXóa
 109. Em muốn nói cụ thể thêm để anh hiểu. Em đã xuống công an thanh phố để xin mượn lại sổ hộ khẩu cũ.nhưng họ không cho mươn. mà em chỉ còn sổ hộ khẩu cũ pho to cong chứng trước năm em đóng bảo hiểm xã hội mà thôi.
  Cụ thể: Em sinh năm 1980 (tất cả hồ sơ gốc đều 1980).
  em đi làm năm 1996 và đóng bhxh năm 1996. do nhầm lẫn về lý lịch nên trong hợp đồng lao động lại ghi năm 1979 và so bhxh cũng năm 1979. Nay em muốn điều chỉnh năm sinh trong sổ bhxh theo hồ sơ của em như CMND, Sổ hộ khẩu, các bằng cấp liên quan v.v. Tuy nhiên do hồ sơ như bằng cấp, CMND, Sổ hộ khẩu, các bằng cấp liên quan v.v. đều từ năm 1997.. Vì vậy bhxh đã không điều chỉnh cho em mà họ đòi phải là hồ sơ trước 1996 (trước năm em đóng BHXH). Nhưng hồ sơ trước 1996 gia đình em đã làm thất lạc do mưa bão và gia đình đã làm lại từ năm 1997. Vậy em phải làm sao để được điều chỉnh năm sinh cũ thành năm sinh mới. Em đã có nộp 1 bộ hộ khẩu cũ từ năm 1994 mà photo công chứng năm 2007 nhưng họ vẫn không chịu. giờ em không còn một giấy tờ nào liên quan trước năm 1996 cả. Nay em nhờ anh Hùng tư vấn giúp em, em phải làm gì để điểu chỉnh lại sổ BHXH của mình theo đung năm sinh cua mình đây. Em mong anh giúp. Xin cảm ơn anh nhiều.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn làm đơn xin xác nhận các thông tin năm sinh và hồ sơ, hộ khẩu gốc và các thông tin mà bên BHXH yêu cầu trong đó nêu rõ lý do như bạn đã trình bày ở trên (và xin sao y hồ sơ) gởi cho Trưởng Công an thành phố để bên công an lục hồ sơ tàng thư gốc. Sau khi đã có xác nhận và hồ sơ của công an, bạn liên hệ BHXH để làm lại.

   Xóa
 110. Nặc danh00:04

  Chào anh Minh Hùng!
  Ngày xưa nhà ông bà ngoại em ở Phố Hai Bà Trưng-Hoàn Kiếm-Hà Nội, và đăng kí HKTT ở đó, do bố mẹ em ly hôn, em về sống với mẹ và nhập HK ở nhà ông bà ngoại. Nhưng vì một số lí do gia đình, ông ngoại em đã bán nhà và mua ngôi nhà khác do không tìm hiểu kĩ nên mua phải đất nhảy dù bị nhà nước thu hồi, lúc đó là năm 1995. Từ đó cho đến nay gia đình em phải đi thuê nhà để ở, cuộc sống rất vất vả mỗi lần động đến giấy tờ. Nay em đã 20 tuổi, và nhà em vẫn còn giữ sổ HKTT ở quận Hoàn Kiếm. Anh cho em hỏi, bây giờ em muốn làm các giấy tờ liên quan như CMND, hoặc xin xác nhận của địa phương, em có thể lên quận Hoàn Kiếm nơi ở ngày xưa của gia đình để làm việc với Công An hộ tịch ở đó được không ạ!!! Liệu họ có đồng ý cấp giấy tờ cho em không ạ? Rất mong được sự phản hồi sớm của anh!

  Trả lờiXóa
 111. Nặc danh08:51

  Chào anh Minh Hùng, anh có thể vui lòng giải đáp giúp em thắc mắc này được không? Em xin cảm ơn anh.
  Hai mẹ con em hiện đang nhập hộ khẩu nhà ông bà nội ở Hà Tây, nay mẹ em mua được nhà tại HN nên muốn chuyển hộ khẩu về nhà mới thì thủ tục như thế nào, và tên chủ hộ trong sổ HK có bắt buộc trùng với tên chủ hộ trong Sổ đỏ không ạ? Rất mong nhận được sự phản hồi sớm của anh!

  Trả lờiXóa
 112. Chào anh Minh Hùng!Em có một chút thắc mắc nhờ anh giải đáp giúp ạ.
  Em mới lấy chồng. Chồng em quê ở Hà Nam, còn em ở Phú Xuyên, Hà Nội. Chồng em đã nhập khẩu vào gia đình em ở Phú Xuyên. Nay muốn tách khẩu hai vợ chồng thành một hộ riêng thì cần những thủ tục gì ạ? Vì một số cán bộ xã có nói rằng luật cư trú ở Hà Nội đã thay đổi nghiêm ngặt hơn, cần phải có nhà cửa đất đai, hoặc chứng nhận thuê nhà dài hạn (vì vợ chồng em đi làm trên Hà Nội) thì mới tách khẩu được. Em không biết có đúng vậy không? Mong anh giải đáp giúp ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều!

  Trả lờiXóa
 113. Nặc danh14:05

  em chào anh. Em có một chút thắc mắc muốn nhờ anh giải đáp ạ.
  trước khi lấy chồng,em có làm thủ tục chuyển khẩu tại nhà mẹ đẻ.nhưng chưa kjip nhập khẩu vào gia đình nhà chồng thì có một số trục trặc nên chúng em không thể kết hôn.nay em muốn làm thủ tục nhập lại khẩu vào sổ của mẹ đẻ em có được không ạ.
  em mong anh giả đáp sớm giúp em ạ

  Trả lờiXóa
 114. Chào a.Minh Hùng, mong anh giúp giải đáp thắc mắc của em. Hiện tại em đang có hộ khẩu ở quận Hoàn Kiếm, nhưng đã chuyển nhà sang quận Cầu Giấy được hơn 10 năm, hiện tại em vẫn đang giữ hộ khẩu ở q.Hoàn Kiếm. Tình trạng nhà bên Cầu Giấy thuộc diện đất kẹt giữa Cầu Giấy và Từ Liêm nên vẫn chưa được cấp sổ đỏ nên em không rõ có thể chuyển hộ khẩu về Cầu Giấy được không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để chuyển khẩu về Cầu Giấy, bạn phải có xác nhận của UB xã nơi bạn có nhà, xác nhận nhà bạn đang ở không thuộc diện tranh chấp, giải tỏa, đang sống ổn định (dù chưa có sổ đỏ). Bạn lên Công an Quận lấy mẫu giấy này đem về UB xã xác nhận thì mới chuyển khẩu được.

   Xóa
 115. Chào anh Minh Hùng!
  Gia đình em có 5 người, ba mẹ em, em gái em đang học Đại học Huế, em trai em đang học lớp 8, còn em đang đi làm tại khu công nghiệp ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, gia đình em đang có hộ khẩu tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, do ba em làm chủ hộ. Ba em thường xuyên say rượu, đánh đập mẹ em và em trai của em đang ở cùng nhà, nên em muốn đưa mẹ và em trai về ở cùng mà không cho ba em biết vì nếu biết ba em lại tìm đến gây khó khăn. Tuy nhiên em trai của em đang đi học, nếu muốn đi học phải có sổ hộ khẩu tại khu vực này. Em đang muốn cắt hộ khẩu cho em trai em và nhập khẩu vào hộ khẩu của bà chủ nhà mà em đang ở. Vậy em có thể cắt khẩu cho em của em mà không cần ý kiến của chủ hộ không? Có cần giấy tờ gì không? Vì em của em chưa đủ 18 tuổi, liệu có được không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em trai bạn không thể làm thủ tục chuyển khẩu được vì trẻ em muốn chuyển khẩu phải có cha mẹ đi kèm hoặc có sự đồng ý của cha mẹ.

   Xóa
 116. Nặc danh20:50

  Chào anh Minh Hùng! Anh có thể giải đáp cho em thắc mắc sau đây được không ạ! Em xin cảm ơn anh.
  Ngày xưa nhà ông bà ngoại em ở Phố Hai Bà Trưng-Hoàn Kiếm-Hà Nội, và đăng kí HKTT ở đó, do bố mẹ em ly hôn, em về sống với mẹ và nhập HK ở nhà ông bà ngoại. Nhưng vì một số lí do gia đình, ông ngoại em đã bán nhà và mua ngôi nhà khác do không tìm hiểu kĩ nên mua phải đất nhảy dù bị nhà nước thu hồi, lúc đó là năm 1995. Từ đó cho đến nay gia đình em phải đi thuê nhà để ở, cuộc sống rất vất vả mỗi lần động đến giấy tờ. Nay em đã 20 tuổi, và nhà em vẫn còn giữ sổ HKTT ở quận Hoàn Kiếm. Anh cho em hỏi, bây giờ em muốn làm các giấy tờ liên quan như CMND, hoặc xin xác nhận của địa phương, em có thể lên quận Hoàn Kiếm nơi ở ngày xưa của gia đình để làm việc với Công An hộ tịch ở đó được không ạ!!! Liệu họ có đồng ý cấp giấy tờ cho em không ạ? Rất mong được sự phản hồi sớm của anh!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn có thể làm lại các giấy tờ có liên quan CMND vì trên giấy tờ bạn vẫn còn HKTT tại Quận Hoàn Kiếm. Nếu CA phường thuộc Quận Hoàn Kiếm không chịu xác nhận, bạn có thể viết đơn gởi Trưởng Công an Quận Hoàn Kiếm, trình bày hoàn cảnh của bạn như đã nêu để họ xem xét giải quyết.

   Xóa
 117. Nặc danh07:07

  chào aanh năm nay em 18 tuổi em muốn đổi năm sanh lên 22 tuổ có được khong anh

  Trả lờiXóa
 118. Nặc danh07:09

  xin anh chỉ zùm hay em nhờ anh được không e định đi học em se cám ơn hậu tạ anh hết lòng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc chắn không được đâu bạn, giấy khai sinh căn cứ vào giấy chứng sinh (sinh ra ngày tháng năm nào) nên không thay đổi được.

   Xóa
 119. Nặc danh18:34

  Chào anh Minh Hùng

  Em hiện nay vẫn thuộc hộ khẩu của ông nội , nguyên quán Hải Phòng ( ko cụ thể )
  Bố em và em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ông nội thậm chí cũng ko rõ quê gốc ở đâu vì lí do chiến tranh, em cũng chỉ vể HP thăm mấy ng bà con có 1 lần từ rất lâu, không có ấn tượng gì cả.
  Nay em muốn tách hộ khẩu riêng vì chuẩn bị lấy vợ, liệu em có thể xin đổi nguyên quán thành HN được không ? Không phải phân biệt vùng miền mà vì em thật sự coi HN là quê quán, một phần nữa cũng thuậnn tiện hơn cho sinh hoạt .mong anh tư vấn.

  Vợ sắp cưới của em nguyên quán hả nội, liệu sau này nếu em đứng tên chủ hộ thì con em làm khai sinh có đứng nguyên quán theo mẹ được không hay phải theo chủ hộ ?

  Cám ơn anh, chúc anh mạnh khoẻ.

  Trả lờiXóa
 120. hien14:15

  Chào anh Minh Hùng
  Tôi lập gia đình đã được 1 năm chồng tôi cũng ở cùng làng nay vợ chồng tôi muốn tách hộ khẩu có được không.Tôi có làm đơn xin tách nhưng ở huyện nói tôi phải chuyển hộ khẩu về gia đình nhà chồng vài tháng hoặc vài năm thì mới tách được.

  Trả lờiXóa
 121. nạc danh10:32

  chào anh Minh Hùng.
  anh cho tôi hỏi tôi muốn tách hộ khẩu ra khỏi gia đình, phải làm những thủ tục như thế nào? ở xã tôi tôi lên xã, xã hướng dẫn tôi là muốn tách khẩu, có hộ khẩu thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới được cấp sổ hộ khẩu phải không anh? bây giờ tôi có nhà riêng nhưng bố mẹ tôi chưa có điều kiện tách đất cho tôi. vậy tôi mong anh tư vấn cho. Cám ơn anh, chúc anh mạnh khoẻ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việc tách khẩu không cần phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ cần bạn có nhà ở riêng, hợp pháp, không thuộc diện tranh chấp, giải tỏa. Bạn đến Công an huyện để xin các mẫu khai và giấy xác nhận nhà ở hợp pháp, làm theo hướng dẫn tại bài viết "Hướng dẫn thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện"
   theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2011/09/huong-dan-thu-tuc-oi-cap-lai-so-ho-khau.html

   Xóa
 122. dear anh Hung,
  Nho anh tu van giup truong hop cua em nhu sau:
  Gia dinh em dang co so ho khau tai Da Nang,do ba em dung ten chu ho.Em cung anh trai ruot va bo me chuyen vao HCM song da duoc 5 nam, chi co em va anh trai em co KT3 tai HCM (nha cua chu ruot)ba me em tuy song o HCM cung 5 nam nhung van chua co KT3, gio em mua duoc 1 can ho tai HCM, da co so hong, em muon chuyen ho khau den dia chi can ho vua mua, nhu vay em phai lam ho khau theo dang lam so ho khau moi hay chuyen ho khau, va thu tuc phai lam la nhu the nao ah?

  Trả lờiXóa
 123. cho e duoc hoi,e co nhap ho khau cua me o tai tphcm,nhung e van chua dc lam chung minh nhan dan,vi me e k chap nhan vi so e chia tai san sao nay,nen do du khong cho e lam chung minh nhan dan,bay jo e muon di lam.nhung k co cmnd,e co 1 nguoi anh ho,chap nhan cho e dc nhap ho khau de co giay to hop le,khong biet e co duoc quyen nhap hay khong?e xin cam on

  Trả lờiXóa
 124. Chào anh Minh Hùng,

  Hiện tại con tôi đang có đăng ký HKTT tại phường Giang Biên, quận Long Biên. Để thuận tiện cho việc đi học sau này, tôi muốn con tôi được nhập khẩu vào HKTT nhà cô ruột của cháu tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

  Mong anh tư vấn cho trường hợp của tôi.

  Chân thành cảm ơn anh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Về nguyên tắc con nhỏ phải theo cha mẹ. Nên trường hợp của bạn là không được. Công an chỉ xem xét cho nhập cả hộ (gồm cha, mẹ, con) mà thôi. Do đó nếu muốn con bạn được nhập khẩu vào HKTT nhà cô ruột tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Thì phải chuyển khẩu cả bạn, vợ bạn và con bạn về nhà cô (theo diện bảo lãnh).

   Xóa
 125. Chào anh Minh Hùng!
  Tôi có vấn đề thắc mắc xin được anh giải đáp. Vấn đề như sau:
  Hiện tại, gia đình riêng của chúng tôi gồm có 3 người, là cha tôi và 2 chị em của tôi. Chúng tôi đã có chổ ở riêng và muốn tách hộ khẩu về chổ ở mới này. Chổ ở mới thuộc Q.BTân. Hộ khẩu đăng ký thường trú thì thuộc Q.6. Sổ hộ khẩu này thuộc dạng sổ cũ (màu xanh) là do chúng tôi chưa thay đổi. Trong sổ hộ khẩu cũ có nhiều nhân khẩu, trong đó cha của tôi làm chủ hộ.
  Vừa qua, tôi và cha tôi có lên công an Q.6 để xin thay đổi mẩu sổ hộ khẩu mới, đồng thời xin tách hộ nhưng không thành vì anh công an Q.6 cứ nằng nặc yêu cầu trình giấy tờ nhà. Chúng tôi không xuất trình được giấy tờ nhà vì lý do như sau:
  - Chỏ ở mới (Q. Bình Tân): Giấy tờ nhà đã bị thế chấp. Hiện tại chỉ còn bộ giấy tờ photo nhưng không đầy đủ.
  - Chổ ở cũ (Q.6): Giấy tờ nhà do con của người Dì (chị của mẹ) cất giữ. Vì có những xích mích nên người này nhất quyết không cho chúng tôi mượn giấy tờ nhà để đi tách hộ khẩu. Người con này đã mua lại căn nhà của chính mẹ ruột của mình nên hiện tại là chủ căn hộ.
  Vì không xuất trình được giấy tờ nhà nên mục đích tách hộ không thực hiên được.
  Chúng tôi thật sự rất bối rối trong trường hợp này, rất mong anh Minh Hùng tư vấn hướng giải quyết.
  Xin chân thành cảm ơn anh!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 1. Bạn làm thủ tục chuyển khẩu ở Quận 6(mẫu HK 07), những người chuyển đi là gia đình bạn như đã nói, không cần phải có giấy tờ nhà ở Quận 6.
   Tham khảo: "Mẫu khai nhân hộ khẩu mới và hướng dẫn cách ghi các mẫu khai HK
   ( theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html )
   2. Bạn không cần phải làm thủ tục tách hộ hay làm sổ HK mới.
   3. Bạn đến CA Quận Bình Tân xin nhập khẩu. Họ sẽ đưa các mẫu khai để bạn điền vào, trong đó có giấy xác nhận nhà ở hợp pháp. Cầm giấy này đến UBND phường nơi bạn đang có nhà ở xác nhận tình trạng nhà ở của bạn là hợp pháp, không có tranh chấp. (Do đó bạn cần phải có giấy tờ nhà ở Quận Bình Tân. Nếu bộ photo phải có chứng thực)
   4. Sau khi UBND phường xác nhận giấy này, cầm kèm theo các mẫu khai đã khai và giấy chuyển khẩu (mẫu HK07 đã làm ở quận 6) đến công an Quận Bình Tân để làm thủ tục nhập khẩu.

   Xóa
 126. Chào anh Minh Hùng!
  Xin cảm ơn anh đã tư vấn để giải quyết tình huống trên. Tiếp theo, tôi xin trình bày vấn đề về thế chấp giấy tờ nhà ở Q. Bình Tân để anh tư vấn giúp. Sự việc như sau:

  Căn nhà ở Q. Bình Tân được mua dưới dạng viết tay nhưng có chứng thực của địa phương. Tại thời điểm mua và tính đến bay giờ, chúng tôi vẫn chưa được cấp sổ hồng vì còn nợ thuế đất. Chúng tôi có thể khẳng định rằng không có tranh chấp về quyền sử dụng đất và những tài sản gắn liền trên đát với bất kỳ ai khác.

  Vào thời gian trước, ba mẹ của tôi có mượn nợ của một người hàng xóm. Ba mẹ tôi đã lấy giấy tờ nhà để thế chấp. Việc mượn nợ này được viết giấy tay để xác nhận (không có chứng thực chữ ký của phường). Tính đén bây giờ, mẹ tôi đã mất được hơn 5 năm.

  Cách đây vài tháng, tôi có lên UBND Q. Bình Tân để làm giấy xác nhận nhà ở không có tranh chấp để phục vụ cho mục đích HK và những chuyện khác nhưng UBND không xác nhận vì cho rằng căn nhà nằm ở diện đang có tranh chấp quyền sử dụng (Qua tìm hiểu, tôi được biết, bên chủ nợ có viết đơn gửi lên UBND Q. Bình Tân để trình bày việc mượn nợ lúc trước). Đồng thời, UBND còn ra quyết định treo sự việc này trong 6 tháng.

  Thưa anh Minh Hùng, tôi có tìm hiểu trên web về các dạng tranh chấp và tôi nghĩ rằng tranh chấp hiện tại của gia đình chúng tôi và người hàng xóm là một tranh chấp thuộc về Trách Nhiệm & Nghĩa Vụ Dân Sự chứ không phải tranh chấp thuộc dạng Tranh Chấp Đất Đai. Và nếu như vậy, cơ quan có thẩm quyền để giả quyết vụ việc này là Tòa Án Nhân Dân Q. Bình Tân chứ không phải là UBND. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc UBND Q. Bình Tân phải có nghĩa vụ xác nhận rằng căn nhà hiện tại của gia đình chúng tôi là không có tranh chấp về quyền sử dụng.
  Thưa anh Minh Hùng, những suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Nếu đúng thì tôi sẽ làm gì trong khi UBND cứ nhất quyết không chịu xác nhận vào giấy "nhà ở không có tranh chấp". Còn nếu sai, rất mong anh Minh Hùng tư vấn và chỉ cho chúng tôi hướng giải quyết.
  Chân thành cám ơn anh! Chúc anh ngày làm việc vui vẻ và thuận lợi!

  Trả lờiXóa
 127. Nặc danh13:01

  vợ chồng tôi mua đất và xây nhà (có sổ đỏ chính chủ tại Hà Đông - Hà Nội)tháng 10/2012. chúng tôi có hộ khẩu tai Chương Mỹ - Hà Nội, nay tôi muốn chuyển khẩu về nơi nhà tôi mới xây xong nhưng anh CAKV Phường tại Hà Đông nói "phải tạm trú 1 năm trở lên mới làm được hộ khẩu".
  Xin cho biết hiện tôi đang thuộc diện KT2 vậy sao tôi phải tạm trú 1 năm trở lên?
  muốn chuyển thì tôi phải làm thủ tục gì?
  Chân thnafh cảm ơn

  Trả lờiXóa
 128. Nặc danh23:28

  Em sắp lập gia đình nhưng bên nội em không đồng ý, nay em muốn hỏi là khi đi làm giấy đăng ký kết hôn mà không có mặt người bên nội em và hộ khẩu đem theo thì có được không vì ông nội em là chủ hộ và là người đang giữ hộ khẩu và em chỉ có cmnd thôi.Em xin chân thành cám ơn lời giải đáp vấn đề này giúp em!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việc đăng ký kết hôn là việc của 2 người nam nữ, không liên quan đến 2 bên nội ngoại và cũng không cần phải đem theo Hộ khẩu, chỉ cần CMND.

   Xóa
 129. chào anh Hùng !Mong anh tư vấn giúp em 2 việc :

  1- Em muốn tách hộ khẩu chuyển ra độc lập với gia đình để không phụ thuộc, liên quan cùng gia đình(hộ khẩu gđ Nha Trang Khánh Hòa ). Hiện em 21 tuổi,đã ở riêng tại nhà thuê trên tp.HCM và đang có công việc tại cty tư nhân ở đây. Mong anh hướng dẫn chi tiết giúp em về điều kiện trên với ạ !
  2- Em muốn đăng ký đổi toàn bộ họ tên Ngô V T chuyển thành Trần T T . Nhưng bố em sẽ ko đồng tình . Chú thích : Bố em Ngô... , mẹ Trần ... , ông nội Nguyễn ... ( bố em là con ruột nhưng ko cùng họ với ông nội ) em cần phải làm gì đây ? Anh tư vấn giúp em .em chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 1. Điều kiện nhập khẩu tại Tp HCM là bạn phải có nhà riêng hợp pháp. Nếu ở nhà thuê phải có chủ hộ ở Tp HCM bảo lãnh và bạn có đăng ký tạm trú ở Tp HCM từ 1 năm trở lên. Tham khảo thêm bài viết: "Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" (theo link http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html )
   2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị đinh 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì một trong những phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch là “Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhận có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự”.
   Những “lý do chính đáng” để thay đổi họ, tên, chữ đệm được quy định tại Điều 27 BLDS gồm: “Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây: Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con; thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại; thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình; thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính; các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.”
   Như vậy nếu bạn có 1 trong các lý do chính đáng đã được quy định thì mới làm thủ tục đổi tên được.

   Xóa
 130. nguyen khoi01:59

  chú hùng thân mến. cháu quê ở bắc giang lấy chồng về ninh bình.tháng 10 năm 2012 cháu xin giây chyển hộ khẩu lên hà nội. vì gia đình nhà chồng cháu muốn cháu nhập vào nhà bác cháu để làm giấy khai sinh cho con của cháu sau này có thể học được ở hà nội.bác cháu là người chính gốc ở hà nội. nhưng đến nay vẫn chưa xác nhập được vì bác cháu bận. vậy giấy chuyển khẩu của cháu còn hiệu lực không? và nếu cháu không xin chuyển lên hà nội được nữa thì cháu có thể giữ nguyên hộ khẩu ở bắc giang được không?xin chú tư vấn giúp cháu.

  Trả lờiXóa
 131. Chào anh Minh Hùng! Hai vợ chồng em đều quê ở Thanh Hóa, hiện nay đang công tác tại Hà Nội, cả hai đều là quân nhân, chúng em chưa có nhà riêng, hiện đang mượn nhà công vụ ở. Trước kia cả hai vợ chồng em đều đi du học 12-13 năm ở NN, mới về nước được hai năm nay, bg các con em đến độ tuổi đi học, nhưng khi đi xin học, trường yêu cầu phải có HK Hà Nội, khẩu của gđ em đều đăng ký ở Thanh hóa, chúng em muốn đăng ký khẩu HN cho các con đi học được đúng tuyến, nhưng khi hỏi qua CA khu vực thì được trả lời là nhà CV đó không thể đăng ký về đó được vì là nhà khẩu chung, em cũng đã hỏi chủ nhà quen trước kia thuê nhà của họ và họ đồng ý cho mình nhập khẩu về nhà của họ (Dạo trước khi mới về nước chúng em có thuê nhà nhưng do nhà thuê thay đổi vị trí liên tục nên kg đăng ký tạm trú tạm vắng). Vậy chúng em cần phải làm như thế nào để có thể đăng ký khẩu hợp pháp và đúng theo luật quy định của nhà nước để các con em có thể kịp nhập học trong tháng 9 năm nay?
  Rất mong được sự tư vấn giúp đỡ từ phía anh, trân thành cảm ơn anh!
  Thư phản hồi xin gửi theo email: tanyapham.vip@gmail.com

  Trả lờiXóa
 132. Cho tui hỏi tui mới lấy chồng định chuyển hộ khẩu theo chồng,nhưng người chủ hộ là ba chồng tui ko có ở tp.hcm,nên cho hỏi khi nhập khẩu không có mặt của chủ hộ khẩu được ko!Mong mọi người trả lời giúp giùm,cảm ơn mọi người !!!1

  Trả lờiXóa
 133. Gửi a Minh Hùng


  Em đã tách khẩu và có nhập khẩu thêm con vào rồi,nhưng e có vấn đề mong a giúp đỡ, cmnd của em có số xxxxxx9xx nhưng trong hộ khẩu lại là xxxxxx0xx các thứ liên quan đến cmnd là rất nhiều,lúc e làm cmnd do các a công an ghi sai của e trong sổ hộ khẩu của bố mẹ e nên e tách khẩu theo đó mà số cmnd sai đi theo hộ khẩu mới, em nghe nói 5 năm đổi cmnd 1 lần làm lại thi` dựa theo hộ khẩu để làm,vậy a chỉ e cách thay đổi cái số 0 trong hộ khẩu thành số 9 với!mà làm lại cmnd thì sẽ thành người khác mất,...

  :(( a chỉ em cách,em cám ơn a rất nhiêuif

  Trả lờiXóa
 134. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 135. tôi là bộ đội đang công tác gần nhà gia đình bên vợ vậy tôi có nhập hộ khẩu côn tôi vào hộ khẩu bên vợ được không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Được chứ sao không. Bạn tham khảo bài viết: Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu cho con mới sinh 2013
   Link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2012/06/huong-dan-thu-tuc-ang-ky-nhap-ho-khau.html

   Xóa
 136. Nhờ Luật Sư Minh Hùng tư vấn giúp...

  Tôi đã kết hôn ( Giấy kết hôn đăng ký ở Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài nước ngoài ) cả 2 vợ chồng cùng huyện , khác xã và đã có con được 3 tuổi ( cháu bé sinh ra ở nước ngoài đã đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài rồi ), bây giờ chúng tôi đã về nước cả vợ và con tôi chưa nhập khẩu vào sổ hộ khẩu cùng gia đình tôi ( Gia đình nhà chồng ) tôi đang có hộ khẩu thường trú cùng mẹ của tôi tại 1 xã A bây giờ tôi có ý định làm nhà tại 1 xã B. Vậy tôi có ý định tách khẩu và chuyển khẩu 1 mình về xã B trước, xã mà tôi có ý định xây nhà ở đó, sau đó mới làm thủ tục nhập khẩu cho vợ và con trực tiếp về xã B có được không ? Hay là phải làm thủ tục nhập khẩu cho vợ và con của tôi về cùng gia đình tôi ( xã mà hiện nay tôi đang cư trú là xã A ) sau đó mới tách khẩu và chuyển cả gia đình về xã B được ? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn luật sư thật nhiều.

  Trả lờiXóa
 137. Hiện em đã có KT3 ở quận Thanh Xuân Hà Nội được hơn 3 năm, vậy anh cho em hỏi em đã đủ điều kiện để nhập khẩu Hà Nội chưa ạ? Thủ tục như nào? Cảm ơn anh!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều kiện nhập khẩu tại Hà Nội là bạn phải có nhà riêng hợp pháp. Nếu ở nhà thuê phải có chủ hộ ở Hà Nội bảo lãnh và bạn có đăng ký tạm trú ở Hà Nội từ 2 năm trở lên. Tham khảo thêm bài viết: "Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương"
   theo link:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html

   Xóa
 138. huy hoang01:16

  Chú thân mến. Cháu xin giấy chuyển hộ khẩu từ tháng 9 năm2012. Nhưng giờ vẫn chưa nhập được khẩu ở nơi ở mới. Vậy bây giờ cháu muốn mang giấy tờ (giấy chuyển hộ khẩu)quay lại nơi ở cũ để giữ nguyên hộ khẩu cũ được không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chú thân mến. Cháu xin giấy chuyển hộ khẩu từ tháng 11 năm2012. Nhưng giờ vẫn chưa nhập được khẩu ở nơi ở mới. Vậy bây giờ cháu muốn mang giấy tờ (giấy chuyển hộ khẩu)quay lại nơi ở cũ để giữ nguyên hộ khẩu cũ được không? cho cháu hỏi thêm là: năm nay cháu 20 tuổi tại sao cháu không nhập chung được với bà nội? câu trả lời xin chú gửi về mail: ngviettrungntv@gmail.com giúp cháu, cháu xin cảm ơn!

   Xóa
  2. - Vậy thì bạn làm thủ tục nhập khẩu lại vào nơi ở cũ.
   - Bạn phải nói rõ hơn trường hợp của bạn thì mới trả lời cụ thể được.

   Xóa
  3. vùng13:59

   Xin. Chao a!.e muôn cat khâu ơ quê đê nhâp vao` nơi khac.nhưng ơ xa~ ho yêu câu phải co xa~xac nhân cua nơi minh nhap khâu thi moi cho cat. Trong khi nơi e nhap khâu thi yêu câu phải co giây cua nơi ơ quê moi cho cat nhap khâu. Giơ e phải làm sao. Mong a tra lơi giúp e.cam ơn a!!!!

   Xóa
 139. Nặc danh11:13

  Có bác nào biết thủ tục xin trả lời giúp vụ chuyển hộ khẩu này của gia đình tôi với nhé:
  Cả gia đình 4 khẩu (2 con nhỏ) chuyển nơi thường trú từ địa bàn Quận Thanh Xuân về địa bàn huyện Từ Liêm. Khi ra Công an huyện Từ Liêm gặp cán bộ phụ trách địa bàn khu vực thì được đưa cho 2 mẫu: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và Bản khai nhân khẩu -> Không hiểu hướng dẫn này của CA Từ Liêm có đúng không nhỉ? Xin hỏi các giấy tờ cần đem ra CA Từ Liêm để làm thủ tục cấp sổ hộ khẩu mới theo quy định cần những giấy tờ gì ngoài các giấy tờ sau:
  - Giấy chuyển hộ khẩu của CA Thanh Xuân (sau khi đưa sổ HK hiện tại + Phiếu báo thay đổi sẽ được cấp giấy này).
  - Sổ đỏ nhà đất tại Từ Liêm của chủ hộ mới.
  - CMTND + Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng.
  - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
  - ...

  Trân trọng cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 140. anh cho em hỏi trường hợp em có hộ khẩu ở daklak giờ em muốn cắt khẩu trên daklak và nhập khẩu ở tân uyên bình dương thì phải làm thế nào? ( em đã có đất ở bình dương rồi nhưng chưa xây nhà...hiện tại em vẫn ở trọ đã được 3 năm rồi)

  thanks anh

  Trả lờiXóa
 141. Chào anh. Em muốn hỏi 3 vấn đề:
  1. Gia đình em (em, vợ, và con) đều đã cư trú và làm việc tại HN được 3 năm. Con em mới 5 tháng tuôi. Bây giờ em muốn làm đăng ký thường trú Theo quy định tại Luật Cư trú 2006; Nghị định số 56/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 107/2007/NĐ-CP. Khi em lên phường xin làm thủ tục thì họ bảo không được. Phải có đất mới làm được cái này. Xin hỏi anh cách giải quyết.
  2. Vợ chồng em đã có hộ khẩu ở quê. Em là chủ hộ. Bây giờ thành viên trong gia đình em có được chuyển khẩu (làm đăng ký thường trú) tại HN ko? (trong từng trường hợp của em, vợ, và con em).
  3. Muốn có đăng ký thường trú tại HN mà không có đất cũng như người quen cho nhập khẩu thì có làm được ko? Vợ chồng em định cư ngoài này nhưng chưa đủ tiền mua đất. Sau này con em đi học bị trái tuyến sẽ rất khó khăn. Xin hỏi anh cách giải quyết.
  Trân trọng cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 142. Nặc danh15:08

  Em tên tâm xin nhờ a hùng giúp dùm em.
  Chuyện là em có hộ khẩu ở trà vinh nhưng em đã lên thành phố HCM làm cho bệnh viện từ dủ được 3 năm nay rồi trước khi lên làm việc thì e ở nhà cô e nhưng chưa có đăng ký tạm trú, giờ thì e muốn nhập vào hộ khẩu cô e thì phải làm thế nào hả anh? có phải em cần phải đăng ký tạm trú đủ 1 năm mới được nhập hộ khẩu vào nhà cô em? mong anh hùng tư vấn giúp dùm e

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều kiện nhập khẩu tại Tp HCM là bạn phải có nhà riêng hợp pháp. Nếu ở nhà thuê phải có chủ hộ ở HCM bảo lãnh và bạn có đăng ký tạm trú ở Tp HCM từ 1 năm trở lên. Tham khảo thêm bài viết: "Điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương"
   theo link:
   http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-3-ieu-kien.html

   Xóa
  2. Nặc danh16:33

   Em cảm ơn anh Minh hùng nhiều

   Xóa
 143. Chào Anh Hùng!
  Tôi nay đang ở tại Hà Nội,hộ khẩu hiện đang ở Gia Lai.Tôi đã có nhà riêng tại Hà Nội nhưng lại đứng tên mẹ tôi.Nay tôi muốn đăng kí hộ khẩu mới ở Hà Nội thì phải làm những gì,mong anh giúp đỡ!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn phải đăng ký tạm trú 1 năm trở lên tại HN. Bạn làm thủ tục nhập khẩu theo diện cha mẹ bảo lãnh cho con. Nhưng trước khi nhập khẩu HN bạn phải làm thủ tục chuyển khẩu (cắt khẩu) tại Gia Lai.

   Xóa
 144. Nặc danh09:05

  Chào anh Minh Hùng!
  Em muốn hỏi về việc chuyển khẩu Như sau:
  - Em có hộ khẩu tại quận Đống Đa - Hà Nội
  - Bố mẹ em (hộ khẩu tại Nam Định) có mua 1 căn nhà cũng tại quận Đống Đa (nhà này có hợp đồng mua bán công chứng - chưa tách sổ đỏ)
  - Vậy e có thể chuyển khẩu về nhà mới (đứng tên chủ hộ) khi được sự đồng ý của bố em e kg?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 1. Bố mẹ bạn làm thủ tục cắt khẩu ở Nam Định và nhập khẩu vào Quận Đống Đa theo diện có nhà ở hợp pháp (nhà đã mua có công chứng thì đã là nhà ở hợp pháp rồi).
   2. Sau khi bố mẹ bạn đã nhập khẩu được rồi thì làm thủ tục nhập khẩu cho bạn vào hộ bố mẹ bạn theo diện bảo lĩnh và kết hợp làm luôn thủ tục thay đổi chủ hộ.

   Xóa
  2. Nặc danh14:48

   Cảm ơn anh nhiều! Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc

   Xóa
 145. Chú Minh Hùng thân mến ..! chú cho cháu hỏi về trường hợp của cháu như sau ạ : hộ khẩu của cháu ở Hải Phòng nhưng cháu chuyển khẩu sang Quảng Ninh,cháu lấy chồng nước ngoài rồi chú ạ , giờ cháu muốn chuyển khẩu về Hải Phòng để thuận tiện cho việc bảo lãnh mẹ cháu sang thăm thân . bây giờ cháu phải làm những thủ tục gì để chuyển khẩu về nơi hộ khẩu cũ ạ ? cháu mong câu trả lời gửi về email: minhtam4892@gmail.com
  Xin cám ơn chú rất nhiều !!!

  Trả lờiXóa
 146. cho chau hoi 1 chut ah.. la the nay ho khau gd chau bi sua chua 1 ti phia trang vua cha chau gio chau muon tach ho khau cua chau thi co dc ko ah .?
  chau cam on nhju

  Trả lờiXóa
 147. Cho tôi hỏi như sau: Gia đình tôi có 4 người, tôi lập gia đình tháng 01/2013. Chồng tôi làm công an PCCC, hộ khẩu đăng ký tại Sở Cảnh sát PCCC. Bây giờ tôi muốn tách hôp khẩu ra riêng, tôi làm chủ hộ để sau này có con đi học được thuận tiện hơn. Hiện tại tôi chưa có đất và chưa có nhà. Không biết tôi có tách được không ạ?

  Trả lờiXóa
 148. Tôi bị treo hộ khẩu tại quê 20 năm, nay tôi về xin cắt hộ khẩu đi nơi khác công an xã không làm cho.Bắt tôi đóng góp tất cả các khoản cho xã như người đang sống tại xã 20 năm nay .vậy đúng hay sai.

  Trả lờiXóa
 149. Nặc danh19:21

  Bác nào biết giải đáp giùm em với em có hộ khẩutphcm,có sổ hộ khẩu riêng đứng tên em làm chủ hộ nhưng em lại không có nhà riêng,giờ em lập gia đình và muốn nhập khẩu chồng em vào sổ của em luôn thì có được không vậy( chồng em hộ khẩu ở vũng tàu)

  Trả lờiXóa
 150. Nặc danh09:57

  giúp em với, em đang ở số nhà 12 bây giờ em muốn chuyển về số 6 cùng đường Chi Lăng, P Minh Khai, Hưng Yên.trong đó nhà số 6 thì người đứng tên chủ đất là mẹ em (đang ở sổ hộ khẩu số 12) còn chủ hộ khẩu số 6 lại là anh trai em.
  vậy em phải làm những thủ tục nào ạ????

  Trả lờiXóa
 151. Cho em xin hỏi anh 1 việc này với ạ..
  Em năm nay 28 tuổi ba mẹ gia đình em đều ở Thái Bình. Năm 2007 em có tách khẩu để chuyển vào Khánh Hòa để làm ăn. Nhưng hiện giờ Hộ Khẩu ở Khánh Hòa nơi em chuyển vào đó không còn nữa . Mà em chỉ còn CMND ở Khánh Hòa mà thôi. Nay em muốn chuyển về Thài Bình có được không anh . Tài liệu ở Khánh Hòa em chỉ còn duy nhất CMND.. vậy kinh mong anh giúp đỡ xem có cách nào để giải quyết dc ko anh . Em xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 152. Em còn điều này nữa ạ... Gia đình nơi em chuyển vào Khánh Hòa bây giờ em không biết ở đâu cả.

  Trả lờiXóa
 153. Nặc danh10:41

  Em chào anh. Vợ chồng em đã đăng ký KT3 hơn 3 năm tại nhà do mẹ em đứng tên trong SH. Hiện ba mẹ em đang sống ở quê và hộ khẩu ở quê. Nay vợ chồng e muốn nhập hộ khẩu vào nhà này (ba mẹ e đồng ý) nhưng mẹ em không muốn cắt khẩu ở quê để nhập vào nhà này rồi bảo lãnh cho vợ chồng e nhập HK. Vậy vợ chồng e có nhập hộ khẩu được k mà mẹ e vẫn k phải cắt khẩu. Và làm thủ tục gì ? Em cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 154. Nặc danh07:26

  em xin chao truong trinh.em muon hoi ve viec nhu sau: nha e co 3 anh em trai.em moi lấy vợ bây giờ em muốn tách hộ khẩu ra để làm chủ hộ riêng.vậy nếu em tách ra rồi sau này trên cơ sở pháp lý e co dược chia đất của bố em ko?(nha và đất bố em đang ở cùng 2 em trai e)

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

1 – 200 trên 290   Mới hơn›   Mới nhất»
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Thủ tục cắt nhập hộ khẩu; cấp tách chuyển xóa khẩu mới nhất
Thủ tục cắt nhập hộ khẩu; cấp tách chuyển xóa khẩu mới nhất
Hướng dẫn thủ tục cấp sổ hộ khẩu; tách, cắt nhập xóa hộ khẩu; điều kiện; cách chuyển khẩu và điều chỉnh thay đổi hộ khẩu thường trú mới nhất.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGXTERgob3ukCruIBXUQbw-KiSP9QkwhjwlVJtIqCql9wgqWof9YkmJfiry2kNIT349iv_Y7v1_JcJ5YlA5WTCRGcJKqOuq9Y9Tmb71Q6USF_JH7VfEvlqy-Htq2eHPNrn7Km6NMGlBV0/s200/luatcutru-min.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGXTERgob3ukCruIBXUQbw-KiSP9QkwhjwlVJtIqCql9wgqWof9YkmJfiry2kNIT349iv_Y7v1_JcJ5YlA5WTCRGcJKqOuq9Y9Tmb71Q6USF_JH7VfEvlqy-Htq2eHPNrn7Km6NMGlBV0/s72-c/luatcutru-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-5-cap-so-ho.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-5-cap-so-ho.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content