Luật kế toán mới nhất và Nghị định thông tư văn bản hướng dẫn 2021

Luật kế toán mới nhất và các văn bản (Nghị định, Thông tư, công văn...) hướng dẫn thi hành năm 2021.
Văn bản hướng dẫn Luật kế toán 2015Sau đây là Luật Kế toán mới nhất và Nghị Định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn thi hành đang có hiệu lực, được phân loại theo từng chủ đề. (Tải miễn phí sách ebook Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn: TẠI ĐÂY)

Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn chung

Quy định liên quan đến báo cáo tài chính

Hệ thống 30 chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn

Quy định liên quan đến chứng chỉ hành nghề kế toán, dịch vụ kế toán

 • Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
  • Thông tư 199/2011/TT-BTC hướng dẫn việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
 • Thông tư 70/2015/TT-BTC về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 
 • Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
  • Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
 • Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
  • Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
 • Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
  • Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
 • Thông tư 09/2021/TT-BTC về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Quy định về chế độ kế toán trong một số loại hình doanh nghiệp cụ thể

 • Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công (Hiệu lực 01/01/2020)
 • Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư 
 • Quyết định 08/2013/QĐ-TTg về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Thông tư 19/2015/TT-NHNN Quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Thông tư 76/2019/TT-BTC về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
 • Thông tư 107/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Người điều hành dầu khí
 • Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia
 • Thông tư 199/2014/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm
 • Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán
 • Thông tư 334/2016/TT-BTC sửa đổi và thay thế phụ lục 02 và 04 Thông tư 210/2014/TT-BTC
 • Thông tư 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
 • Thông tư 181/2015/TT-BTC Chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục
 • Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
 • Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC
 • Thông tư 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
 • Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Quyết định về Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng
 • Thông tư 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
 • Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định về kế toán thuế

 • Thông tư 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa
 • Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 
 • Quyết định 879/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế 

Quy định về thủ tục hành chính, quản lý Nhà nước về kế toán 

 • Thông tư 38/2013/TT-NHNN quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
 • Quyết định 888/QĐ-KBNN năm 2014 về Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước 
 • Quyết định 286/QĐ-BTC năm 2018 về công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 
 • Thông tư 04/2018/TT-BNV về hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Quy định về kiểm toán, kiểm toán độc lập

 • Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập 
 • Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
 • Thông tư 40/2020/TT-BTC về hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kiểm toán độc lập
 • Thông tư 214/2012/TT-BTC về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ (Hiệu lực 01/7/2022)
 • Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
 • Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Tội phạm về kế toán:

 • Bình luận Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 Bộ luật hình sự)

Quy định về lương ngành kế toán: Bảng lương, bậc lương, mã ngạch kế toán mới nhất

Tham khảo thêm Luật Chứng khoán mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành

Minh Hùng (Tổng hợp)

Hết hiệu lực: (Cập nhật 06/2022)

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Luật kế toán mới nhất và Nghị định thông tư văn bản hướng dẫn 2021
Luật kế toán mới nhất và Nghị định thông tư văn bản hướng dẫn 2021
Luật kế toán mới nhất và các văn bản (Nghị định, Thông tư, công văn...) hướng dẫn thi hành năm 2021.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SMhpvheeX4rbuS8NG5S_OdwzqoLWabz090YXp1JX0IzPlIQCYnMouKL5JoP6V6ngGnc5pTc1Cy0M76Rt3K6rQfTbIgtfe1PD9Uaae7kQV8fyNPwxVh2XFjO-ZFyR90gIdoYUhhTjBj4/s1600/luatketoan2015-min.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SMhpvheeX4rbuS8NG5S_OdwzqoLWabz090YXp1JX0IzPlIQCYnMouKL5JoP6V6ngGnc5pTc1Cy0M76Rt3K6rQfTbIgtfe1PD9Uaae7kQV8fyNPwxVh2XFjO-ZFyR90gIdoYUhhTjBj4/s72-c/luatketoan2015-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2018/10/luat-ke-toan-va-nghi-dinh-thong-tu-huong-dan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2018/10/luat-ke-toan-va-nghi-dinh-thong-tu-huong-dan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content