Quy định mới nhất về chế độ tiền lương cán bộ công chức, viên chức

Quy định mới nhất về việc tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp cho cán bộ công chức, viên chức, người có công, người hưởng lương hưu.
Sau đây là những quy định mới nhất của Đảng, Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang:

I. Đối với khu vực công

1. Về mức lương cơ sở

- Từ ngày 01/7/2019: 1.490.000 đồng/tháng (Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018).
Nhằm cải thiện thu nhập đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp, người có công, người hưởng lương hưu, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trong đó Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp như sau:
 • Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
 • Giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.
Năm 2020 - 2021: Vẫn áp dụng hệ thống thang bảng lương hiện hành, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng lên thành 1.600.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/1/2021.

Tham khảo: Bảng lương mới từ 2021 của công chức viên chức, công an quân đội

2. Từ năm 2021, bãi bỏ mức lương cơ sở và xây dựng 05 bảng lương mới

Thay vì quy định mức lương cơ sở và hệ số hưởng cho các đối tượng thuộc khu vực nhà nước thì kế hoạch tới đây sẽ là bãi bỏ điều này, thay vào đó là mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể tại 05 bảng lương sau đây:
- 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.
- 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.
- 03 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:
+ 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);
+ 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;
+ 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).
(Mục b,c Điểm 3.1 Khoản 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp).

Tham khảo thêm: 5 bảng lương cán bộ công viên chức từ 2021 và lộ trình tăng lương

3. Tiến tới bãi bỏ 05 loại phụ cấp hiện hành

Danh sách các loại phụ cấp sẽ bị bãi bỏ bao gồm:
- Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);
- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);
- Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội;
- Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);
- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Đồng thời:

- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước.
- Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.
- Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.
(Mục d, Điểm 3.1 Khoản 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018).

Tham khảo thêm: Tổng hợp phụ cấp cán bộ, công viên chức, quân đội công an từ 2021

4. Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ NSNN

Có thể kể đến một số khoản như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...
(Khoản 4 Phần III Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018)

II. Đối với khu vực doanh nghiệp

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

- Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;
- Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;
- Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;
- Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.
(Điều 3 Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018).

2. Sẽ bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng thì Chính phủ cũng sẽ bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ nhằm nâng cao độ bao phủ của tiền lương tối thiểu và đáp ứng tính linh hoạt của thị trường lao động.
(Mục a, Điểm 3.2 Khoản 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018).

3. Điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo lộ trình

- Từ năm 2018 đến năm 2020: điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.
- Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Ý KIẾN

 1. cho e hỏi, Tiến sĩ có hệ số lương bao nhiêu ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện chưa có quy định về hệ số lương của Tiến sĩ. Có nơi quy định hệ số lương khởi điểm của Tiến sĩ là 3.00, có nơi lại quy định khác.

   Điều 22 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
   "Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng."

   Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
   "Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng"

   Theo tinh thần của các quy định trên, có thể hiểu hệ số lương khởi điểm của tiến sĩ là bậc 3 của ngạch tuyển dụng.

   Xóa
 2. Hiện mình đang làm nhân viên thư viện kiêm văn phòng ở trường tiểu học thì mức lương tối thiểu của mình năm 2021 là bao nhiêu? C/o nhiu ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo 2 phương án tiền lương trong đề án thì mức tiền tuyệt đối để xây dựng hệ thống bảng lương mới áp dụng thống nhất từ năm 2021 là 4,14 triệu đồng (đây là mức lương thấp nhất của công chức, viên chức trong bảng lương mới, tương ứng với hệ số 1,86, trình độ trung cấp trong bảng lương hiện hành).

   Xóa
  2. Cho mình hỏi :đến năm 2021 mình là nhân viên mầm non bằng cao đẳng thì có mức lương thế nào ạ.cảm ơn

   Xóa
 3. Cho mình hỏi: Đến năm 2021, lương của hiệu phó trường tiểu học so với lương của giáo viên tiểu học (xét trong cùng một trường, cùng một trình độ như nhau, thời gian thâm niên công tác) sẽ có chênh lệch cụ thể là bao nhiêu?
  Xin trân trọng cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 4. Tôi là giáo viên cao đẳng sp văn THCS, đến năm 2021 công tác được 25 năm, lương của tôi sẽ là bao nhiêu?

  Trả lờiXóa
 5. Hiện nay tôi đang hưởng mức lương cao đẳng hệ số 3,34. Đến năm 2021 mức lương của tôi sẽ là bao nhiêu?

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Quy định mới nhất về chế độ tiền lương cán bộ công chức, viên chức
Quy định mới nhất về chế độ tiền lương cán bộ công chức, viên chức
Quy định mới nhất về việc tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp cho cán bộ công chức, viên chức, người có công, người hưởng lương hưu.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguT046_RmJCmTGjNkAQMP6Zq_Zm1_SSwMj2cs80QNZhgqKD7LWqlqV-vJKCu0ZpmfvFybaCphJsaum6wP5NKhpXdEGQK1LSbVOopv5XaffCq2dlcM4wb7HZmeBVk68NmqIcsdUEwDt5XU/s640/bang+luong+can+bo+cong+chuc.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguT046_RmJCmTGjNkAQMP6Zq_Zm1_SSwMj2cs80QNZhgqKD7LWqlqV-vJKCu0ZpmfvFybaCphJsaum6wP5NKhpXdEGQK1LSbVOopv5XaffCq2dlcM4wb7HZmeBVk68NmqIcsdUEwDt5XU/s72-c/bang+luong+can+bo+cong+chuc.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2016/03/che-do-tien-luong-can-bo-cong-vien-chuc.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2016/03/che-do-tien-luong-can-bo-cong-vien-chuc.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content