Phụ cấp cán bộ công viên chức, quân đội công an từ 2021

Tổng hợp các phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (quân đội, công an) đến năm 2021.
phụ cấp cán bộ, công viên chứcSau đây là tổng hợp các loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức, LLVT (quân đội, công an) ở thời điểm hiện tại cũng như tính đến năm 2021 sau khi thực hiện xong đề án cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW
Lưu ý: Đến năm 2021, một số loại phụ cấp sẽ tiếp tục được áp dụng, một số phụ cấp sẽ bị bãi bỏ hoặc gộp chung lại. Cụ thể như sau:

1. Phụ cấp thâm niên vượt khung

Áp dụng đối với CBCC, viên chức (xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước từ TW đến cấp xã và trong các đơn vị sự nghiệp công lập) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh. Mức phụ cấp bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng. Tùy vị trí cụ thể, từ năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. Phụ cấp này vẫn được áp dụng sau khi thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021.
Lưu ý: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì bị kéo dài thêm 06 tháng tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung so với thời gian quy định. Nếu bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì bị kéo dài thêm 12 tháng tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung so với thời gian quy định.
  • 70 đối tượng được hưởng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó nếu sau 03 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng, từ năm thứ 4 trở đi được tính thêm 1%:
  • 68 đối tượng hưởng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch sau 02 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch. Từ năm thứ 3, mỗi năm tính thêm 1%:

2. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo 

- Áp dụng đối với các đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm. Loại phụ cấp này tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021.
- Mức phụ cấp bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ hưởng 01 mức phụ cấp.

3. Phụ cấp khu vực

- Áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu. Loại phụ cấp này được tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021.
- Phụ cấp gồm 07 mức so với mức lương cơ sở. Đối với hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng vũ trang, phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì. Chi tiết như sau:
Đối tượng Mức hưởng (7 mức) Ghi chú
Đối tượng làm việc ở nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu 1. 0.1 x mức lương cơ sở
2. 0.2 x mức lương cơ sở
3. 0.3 x mức lương cơ sở
4. 0.4 x mức lương cơ sở
5. 0.5 x mức lương cơ sở
6. 0.7 x mức lương cơ sở
7. 1.0 x mức lương cơ sở
Hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc LLVT, phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì.

4. Phụ cấp đặc biệt 

- Áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. 
- Phụ cấp gồm 03 mức: 30%; 50% và 100% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang. 
- Từ năm 2021, sau khi thực hiện đề án cải cách tiền lương sẽ gộp phụ cấp này với phụ cấp thu hút  (Mục 5) và trợ cấp công tác lâu năm thành phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

5. Phụ cấp thu hút 

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.
Phụ cấp gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp từ 3-5 năm. 
- Từ năm 2021 sẽ gộp phụ cấp này với phụ cấp đặc biệt (Mục 4) thành phụ cấp công tác.

6. Phụ cấp lưu động 

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở. 
Phụ cấp gồm 3 mức: 
+ 0,2 x mức lương tối thiểu chung (mức lương cơ sở) 
+ 0,4 x mức lương tối thiểu chung(mức lương cơ sở) 
+ 0,6 x mức lương tối thiểu chung (mức lương cơ sở) 
- Loại phụ cấp này vẫn được tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021.

7. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm 

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương.
Phụ cấp gồm 4 mức:
+ 0,1 x mức lương cơ sở
+ 0,2 x mức lương cơ sở
+ 0,3 x mức lương cơ sở
+ 0,4 x mức lương cơ sở
- Từ năm 2021, gộp phụ cấp này với phụ cấp ưu đãi theo nghề (Mục 9) và phụ cấp trách nhiệm theo nghề (Mục 10) thành phụ cấp theo nghề.

8. Phụ cấp thâm niên nghề

Đối tượng hưởng
Mức hưởng
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp QĐND.
- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương CAND.
- Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.
- CBCC đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.
- 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, THADS, kiểm lâm
- Từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%

Ghi chú: Từ năm 2021, bãi bỏ loại phụ cấp này (trừ quân đội, công an, cơ yếu)

9. Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Đối tượng hưởng
Mức hưởng
CBCC, viên chức làm những nghề, công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, có chính sách ưu đãi của NN mà chưa được xác định trong mức lương (Giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường...
Gồm 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
Ghi chú: Từ năm 2021, gộp phụ cấp này với phụ cấp trách nhiệm theo nghề (Mục 10) và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (Mục 7) thành phụ cấp theo nghề.

10. Phụ cấp trách nhiệm theo nghề

Đối tượng hưởng
Mức hưởng
Các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương chức vụ thuộc ngành Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra và một số chức danh tư pháp
- Gồm 5 mức: 10%; 15%; 20%, 25% và 30% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
- Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định  này thì không hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại mục 9 nêu trên
Ghi chú: Từ năm 2021, gộp phụ cấp này với phụ cấp ưu đãi theo nghề (Mục 9) và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (Mục 7) thành phụ cấp theo nghề

11. Phụ cấp trách nhiệm công việc

Đối tượng hưởng Mức hưởng
Người làm việc trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bảo vệ cơ mật mật mã Gồm 3 mức:
- 0.1 x mức lương cơ sở
- 0.2 x mức lương cơ sở
- 0.3 x mức lương cơ sở
Người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc Gồm 4 mức:
- 0.1 x mức lương cơ sở
- 0.2 x mức lương cơ sở
- 0.3 x mức lương cơ sở
- 0.5 x mức lương cơ sở
Ghi chú: Loại phụ cấp này tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021.

12. Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh

Đối tượng hưởng Mức hưởng
Đối tượng làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT và cơ yếu nhưng không thuộc diện xếp lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan CAND và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND, chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND Gồm 2 mức: 30% và 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
Ghi chú: Loại phụ cấp này vẫn được tiếp tục áp dụng sau năm 2021.

13. Phụ cấp công vụ

Đối tượng hưởng
Mức hưởng
- Cán bộ
- Công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập)
- Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
- Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính NN, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức CT - XH (không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập)
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng QĐND
- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng CAND
- Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu
25% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm

Ghi chú:

- Từ năm 2021, sẽ bãi bỏ phụ cấp công vụ.
Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ.

Tham khảo

Ngoài 13 loại phụ cấp cơ bản nêu trên còn có một số loại phụ cấp khác như: phụ cấp đặc thù theo ngành, phụ cấp đặc thù quân binh chủng đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) (tiếp tục áp dụng sau năm 2021); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (đối với các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị), phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính chị - xã hội (sẽ bị bãi bỏ từ năm 2021).
Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,37,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Phụ cấp cán bộ công viên chức, quân đội công an từ 2021
Phụ cấp cán bộ công viên chức, quân đội công an từ 2021
Tổng hợp các phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (quân đội, công an) đến năm 2021.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHFAuALfhRUW4A1Jyp_ibwmcEd_GARPVHh7XES4TFzH773jLNSGj7piPuEDOYPMyaQPr8JOl9Dg2fSn7riz1hyphenhypheneDgvRKQj2-Y7tm2v_SXvpQijE2IBoHkaThQ5uE7L9n6RosjhVgihsHo/s200/luong+toi+thieu-min.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHFAuALfhRUW4A1Jyp_ibwmcEd_GARPVHh7XES4TFzH773jLNSGj7piPuEDOYPMyaQPr8JOl9Dg2fSn7riz1hyphenhypheneDgvRKQj2-Y7tm2v_SXvpQijE2IBoHkaThQ5uE7L9n6RosjhVgihsHo/s72-c/luong+toi+thieu-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2019/05/tong-hop-phu-cap-can-bo-cong-vien-chuc.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2019/05/tong-hop-phu-cap-can-bo-cong-vien-chuc.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content