Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Luật Đất đai và các văn bản (Nghị định, Thông tư, Quyết định...) liên quan, hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2023.

Sau khi Luật Đất đai năm 2013 được thi hành, công tác quản lý đất đai đã góp phần tạo hành lang pháp lý cho việc khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, phát huy nguồn lực đất đai trong phát triển KT - XH, bảo vệ môi trường... Quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường; thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất phát triển; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được đảm bảo. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng Luật Đất đai vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế, bất cập, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

Sau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai mới nhất hiện nay được phân loại theo từng chủ đề:

Quy định chung

Quy định về cơ sở dữ liệu đất đai; hồ sơ, bản đồ địa chính

 • Thông tư 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai
 • Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
 • Thông tư 35/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
 • Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính
 • Thông tư 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
 • Thông tư 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính
 • Thông tư 03/2022/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Quy định về thống kê, kiểm kê, lập bản đồ; điều tra, đánh giá đất đai

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai
 • Thông tư 14/2017/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thông tư 13/2019/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai
 • Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Quy định về đăng ký quyền sử dụng đất; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy định về giao đất, đấu giá đất, thu hồi đất, cho thuê đất; bồi thường hỗ trợ và tái định cư

Quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và kinh nghiệm khi mua, bán thế chấp nhà đất

Quy định liên quan đến định giá đất, sử dụng đất, cho thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất:

Quy định về chế độ pháp lý đối với việc quản lý, sử dụng các loại đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng)

 • Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 • Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
  • Thông tư 02/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 18/2016/TT-BTC
 • Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
 • Nghị quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11 về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp
 • Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
  • Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
  • Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 07/2015
 • Thông tư 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-BTNMT
 • Thông tư 17/2014/TT-BTNMT hướng dẫn xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa

Quy định về sắp xếp lại, xử lý đất thuộc Sở hữu nhà nước

 • Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
  • Nghị định 167/2017/NĐ-CP về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
  • Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 • Thông tư 37/2018/TT-BTC hướng dẫn về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
  • Thông tư 125/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 37/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

Quy định về xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo và thanh tra, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ý KIẾN

 1. Nặc danh06:40

  xin hỏi trong luật đất đai mới nhất thì việc CON SANG TÊN CHO BỐ thì phí được tính như thế nào

  Trả lờiXóa
 2. nguyen hoai Nam17:59

  Cám ơn bạn HOÀNG TUẤN đã chia sẽ và hướng dẫn cụ thể cho độc giả. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

  Trả lờiXóa
 3. Các bạn ơi cho mình hỏi:
  Mình đã làm sổ đỏ đất mang tên con trai nhưng giờ không muốn cho con trai nữa mà muốn cho một người nào khác có được không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoang Tuan17:02

   bạn đã tặng cho quyền sử dụng đất cho con và con bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn không còn quyền sỡ hữu đối với thửa đất đó. Do đó bạn không còn quyền cho tặng người khác thửa đất đó nửa. Trừ khi việc cho tặng của bạn trước khi là trái quy định pháp luật và cơ quan chức năng hủy giấy chứng nhận cấp cho con bạn. ắt hẳn con trai bạn rất buồn khi đọc được câu hỏi của bạn.

   Xóa
 4. Tiền này là tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất đó bạn, có thể trước đất đó là đất lâm nghiệp, nông nghiệp nay bạn chuyển qua làm đất ở thì phải nộp tiền chênh lệch giữa giá đất nông, lâm nghiệp so với giá đất ở

  Trả lờiXóa
 5. Thẩm quyền giao đất và thu hồi đất là của ủy ban nhân dân. Do vậy phải là chủ tịch ký thay mặt UNND

  Trả lờiXóa
 6. SuongNguyen21:21

  em có một câu muốn hỏi ạ. " UBND tỉnh Đ ban hành quyết định thu hồi đất tổng thể để thực hiện dự án. Sau đó, huyện A ban hành quyết định thu hồi đất từng hộ gia đình, cá nhân. Hỏi người dân có quyền khiếu nại quyết định thu hồi đất tổng thể của tỉnh không?

  Trả lờiXóa
 7. các bắc ơi cho em hỏi em một mảnh đất mặt đường em mua vào năm 2010 sổ bìa đỏ hồng 53.2 mét vuông đất ở không có mét vuông nào sử dụng riêng cả đến lúc em làm nhà lên ubnd xã không cho em xay dựng hết đất lai còn phạt cảnh cáo nhà em la lẫn chiến hành lang giao thông .nhà em làm nhà đúng diện tích mét vuông đất o nhà em bản đồ ghi rõ tính từ tim đường vào là 10 mét đùng trong sổ đỏ bìa hồng mói nhưng ubnd bảo gia đình nhà em lẫn chiến hành lang là 2 mét chiều dài vậy các bắc cho em hỏi sổ bìa đỏ không có giá trị sao đúng mét vuông 53,2 mét vuông là đất ỏ hoàn toàn phạt nhà em em thì phát luật không hiểu rõ về đất đai mong các bắc nói cho em biết

  Trả lờiXóa
 8. Chào anh Hùng!
  Tôi có 1 việc muốn hỏi anh như sau :
  Khoảng từ năm 1940 ông bà tôi mất đi để lại cho 3 người con cùng sống chung trên 1 mảnh đất,thời gian đó các cụ không quan tâm lắm đến giấy tờ đát đai . Nay nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn dân , khi kê khai nguồn gốc đất ở tôi mới biết mảnh đất đang ở chỉ có tên ông con trai cả và 2 không có tên bố tôi mặc dù bố tôi vẫn có phần đất của ông bà để lại ( nay là thổ đất mà tôi đang ở và bố tôi đã qua đời ) . Đây là phần đất mà bố tôi để lại cho tôi hiện không có tranh chấp , và tôi vẫn đang thực hiện nộp thuế đất cho nhà nước đầy đủ từ trước tới nay . Vậy trường hợp của tôi muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tôi phải làm gì ? Thủ tục như thế nào ? Anh giúp tôi với . Rất cám ơn anh !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh08:48

   mảnh đất ông bà để lại mà đáp ứng điều kiện là không có tranh chấp, đất được sử dụng trước thời điểm quy hoạch mà được UBND xã xác nhận (trường hợp không có những giấy tờ theo quy định tại khoản 1,2,5 Điều 50 Luật đất đai) thì bạn đến nộp tại văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất là được.

   Xóa
 9. mấy cái liên quan đến đất đai này rất là đau đầu

  Trả lờiXóa
 10. thanh tuyen19:05

  cho cháu hỏi: nhà cháu có 10 thước ruộng cấy do ông nội để cho cấy và nuôi ông hàng tháng sau đó ông mất dc 20 năm nay rồi 10 thước ruộng đó vẫn đc nhà cháu cấy bình thường cho đến bây giờ có chính sách dồn điền đổi thửa nên gia đình có sảy ra tranh chấp với 10 thước ruộng đó, bà nội thì vẫn còn nhưng ko thể cấy đc, bà đã có đơn chuyển nhượng đất đó cho nhà cháu nhưng UBND xã ko đồng ý, và bây giờ rút thăm để dồn ruộng đã loại thăm 10 thước ruộng đó, cho cháu hỏi UBND xã làm như thế đúng hay sai ạ và gia đình cháu pahir làm như thế nào

  Trả lờiXóa
 11. nhà tôi còn một phần giá trị sở hữu của người chị.(1/13) vậy làm sao tôi có thể đứng chủ quyền ? ( trong khi chị tôi không chịu nhường quyền sở hữu cũng như không chịu lấy tiền hoàn trả của tôi cho 1/13 đó. )

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu chị của bạn không chịu nhường quyền sở hữu 1/13 căn nhà thì bạn không thể làm thủ tục đứng tên chủ quyền được.

   Xóa
 12. Nặc danh11:25

  Anh Minh Hùng,em có một số thắc mắc về đất đai,xin anh giải đáp cho e.
  Nếu gia đình e có sổ đỏ,ba em làm từ năm 1999 tới giờ thì người khác (cô, chú) có quyền đòi chia không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoàng Tuấn08:43

   Chào bạn
   Theo sự hiểu biết của tôi thì: Bạn chưa nêu cụ thể nguồn gốc phần đất của cha bạn được cấp GCN nên rất khó để tư vấn cho bạn. Nếu là đất do cha mẹ bạn tự tạo lập (khai hoang, nhận chuyển nhượng, nhận cho tặng, thừa kế...) thì Căn cứ Điều 106 Luật đất đai năm 2003,khi cha bạn đã được cấp GCN QSDĐ, nếu đất không bị tranh chấp, kê biên, còn trong thời hạn sử dụng thì cha bạn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất, pháp luật bảo hộ quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất hợp pháp, không ai có quyền đòi chia QSDĐ trong trường hợp này. Ngoại trừ trường hợp GCN của cha bạn cấp năm 1999 là không hợp pháp.

   Xóa
 13. xuanngai.qh@gmail.com21:02

  Chào anh!
  Đây là nội dung một lá đơn

  Tôi làm tờ trình này xin trình bày lên các ban nghành nêu trên sự việc như sau:
  Trước năm 1970, mẹ tôi ( Trần Thị ,,,, hiện ở tại, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, nghệ an) có phá hoang vùng đất trồng tre,cây lấy gỗ và cây hoa màu...ở khu vực nhà Thánh xóm 6 . Khu đất nằm trên vị trí địa lý:
  - Phía Bắc giáp vườn ông ,,,,
  - Phía Nam giáp ao, vườn ông ,,,,
  - Phía Tây giáp đường ngoài của xóm.
  - Phía Đông-Nam giáp Kênh Nam Hà
  Khu đất đó được đơn vị Trắc địa của Tỉnh Nghệ an đo đạc năm 1996. Có diện tích là 720m . Đất khai hoang chưa có bìa đỏ .
  ( Trong xóm có nhiều người biết và xác minh khu đất là của gia đình bà Trần Thị ,,, khai hoang từ lâu).
  Tháng 10/2006 tôi có bán 2 bụi tre ( một bụi giữa vườn, một bụi ở bờ kênh (cả hai bụi này đều giáp vườn nhà ông ,,,) và một số cây bạch đàn, khuynh diệp vì giải tỏa bờ kênh Nam Hà. Mặt khác ông Đào Xuân ,,,, có nói là chú ,,, chặt cây bạch đàn to ở ao nhà cháu đi để cháu xây ao nhưng nay ao chưa xây và đất đã lấn)
  Và khu đất nói trên bị hai gia đình : ông Đào Xuân ,,,, và ông Đào Xuân ,,, lấn chiếm từ năm đó (2006). Trong những năm kế tiếp đó bản thân tôi đi làm ăn xa, ở nhà bố mẹ tôi đã già, ốm đau luôn, nên cũng không coi sóc vườn được nữa, đám đất đó bị hai ông hàng xóm lấn, mãi đến năm 2012 tôi mới có dịp để làm đơn gửi UBND xã Quỳnh là 1 ngày 23 tháng 7 năm 2012 và không giải quyết. Đến hôm 31/1/2013 tôi làm tiếp một lá đơn nữa thì UBND xã Quỳnh hoa giải quyết như thế nàỳ ( tóm tắt)
  - Tại sao khi họ lấn chiếm anh không làm đơn đề nghị UBND xã giải quyết? ( lý do tôi đã trình bày ở trên , tôi không ở nhà)
  - Đất khai hoang bị người khác lấn bây giờ ông làm đơn đòi lại là không hợp lý ?
  - Đất ông khai hoang mà không trồng gì bị người khác lấn chiếm là đúng ?
  - Hai nhà kia lấn đã chia đôi xây một bức tường ở giữa bây giò UBND xã giải quyết thì ai đền được?
  Trên đây là một loạt câu trả lời của ban tư pháp và địa chính xã Quỳnh Hoa
  Nay tôi trình bày lên nhờ anh xem cách giải quyết của CÔNG CHỨC Xã Quỳnh Hoa như vậy có đúng không?
  Ý kiến của anh về vấn đề này đối với trường hợp tôi
  Tôi thành thật cảm ơn !

  Anh có thể gửi câu trả lời cho tôi qua gmail xuanngai.qh@gmail.com
  Hoăc địa chỉ: Xuân Ngãi xóm 6, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoàng Tuấn09:24

   Chào bạn
   Bạn nên gửi đơn lên UBND xã nơi có đất phản ánh việc đất bạn bị lấn chiếm. UBND xã không có thẩm quyền ban hành quyết đinh giải quyết tranh chấp mà chỉ hòa giải 2 bên, nếu hòa giải không thành thì chuyển hồ sơ lên UBND huyện (trường hợp không có GCN QSDĐ) để giải quyết (nếu có GCN QSDĐ thì chuyển tòa án giải quyết), Phòng Tài nguyên môi trường huyện là cơ quan tham mưu cho UBND huyện giải quyết việc này. UBND huyện sẽ ban hành Quyết định hành chánh về việc giải quyết tranh chấp đất đai của bạn.
   Trường hợp nếu UBND xã không chuyển hồ sơ lên UBND huyện thì bạn có quyền tự gửi đơn phản ánh đến UBND huyện yêu cầu giải quyết cho bạn, UBND huyện sẽ giao Phòng tài nguyên môi trường phối hợp UBND xã để xác minh, thu thập chứng cứ nguồn gốc sử dụng đất của 02 bên (như họp dân, các giấy tờ, chứng cứ do 2 bên cung cấp), mời 2 bên lên đối thoại trước khi ban hành quyết định.
   Hiện nay chưa thấy có quy định nào làm căn cứ để Công chức xã trả lời 4 câu mà bạn nêu bên trên.
   (Bạn cũng không cần bận tâm đối với các câu trả lời miệng, nếu UBND xã không thống nhất vói đơn phản ánh của bạn, trả hồ sơ ra thì phải trả lời cho bạn bằng văn bản.)
   Căn cứ Điều 161 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2003 thì bạn đã có chứng cứ về nguồn gốc sử dụng đất là giấy tờ của đơn vị Trắc địa của Tỉnh Nghệ an đo đạc năm 1996. Có diện tích là 720m.

   Chúc bạn thành công

   Xóa
 14. Nặc danh01:34

  Anh Minh Hùng ơi cho em hỏi chút xíu.
  Hiện đất nhà em ở có tổng diện tích 500m2 trong đó 150m2 là nhà ở và 350m2 là đất trồng cây lâu năm nhưng nộp thuế trên sổ đỏ là đất nhà ở. Nay có dự án khai thác khoáng sản nên e xin hỏi anh là mức giá đền bù khai thác khoáng sản khác với giá đền bù với công trình phúc lợi như thế nào? Gia đình em có mỗi mẹ đi làm nhà nước, bố ốm đau thường xuyên Và em thì đang không có công ăn việc làm chỉ trông chờ vào mấy cây ăn trái đó, theo anh thì khi lấy đất gia đình em có được hỗ trợ chuyển đổi việc làm không? Và theo em nghe ngóng được là theo quy định mới của cuộc họp quốc hội vừa qua có bổ sung thêm là dự án sau 3 năm kể từ ngày thông báo mà không thực hiện được thì sẽ thu hồi cấp phép, trở thành đất không quy hoạch như vậy có đúng không ạ.
  Mong anh trả lời giúp em với kính chúc anh sức khỏe tốt và mang lại niềm vui cho mọi người.

  Trả lờiXóa
 15. Chào Anh Hùng!
  Nhà cô em có một 100m2 đất ở. Chồng của cô em đã chết (không để lại di chúc),cô có một người con gái đang ở Mỹ. Me chồng cô còn sống.
  Mẹ chồng đồng ý nhường phần tài sàn là 100m2 đất cho cô và đã có đơn cam kết không tranh chấp.
  Nay co muốn lập thủ tục khai nhận di sản, nhưng khổ nổi co em không liên lạc được với người con bên Mỹ.
  Hỏi cô em phải làm gì và liên hệ với co quan nào để dược giải quyết.
  Em cảm ơn anh rất nhiều.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoang Tuan16:12

   Chào bạn, theo tôi biết thì Cô bạn có thể liên hệ phòng công chứng để khai nhận di sản thừa kế, trong đó có ghi chú: phần di sản thừa kế do bà bà Nguyễn Thị X thụ hưởng do chưa bài tỏ ý chí nên được bảo lưu. khi cấp GCN cho cô bạn, cơ quan TNMT sẽ in câu điều kiện này vào phần ghi chú trong trang 2.

   Xóa
 16. Nặc danh09:52

  Bạn nên khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền yêu cầu chia thừa kế vì bố mẹ bạn mất đi không để lại di chúc, bác anh trai bố bạn và bố bạn đều là hàng thừa kế thứ nhất, có quyền hưởng thừa kế như nhau theo quy định của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 17. nhà em có mảnh đất do ngày xưa bố mẹ bên ngoại cho bố mẹ em đi khai hoang để trồng ngô.số đất trên đã khai hoang từ năm 1983 bây giờ đã gần 30 năm. nhà em cũng có sổ đỏ nhưng bây giờ ông bà bên ngoại mất hết rồi giờ con cháu của bên ngoại lại đòi lại số đất trên như vậy có đúng không? nếu nhà em chưa có sổ đỏ thì họ đòi như vậy đúng không?

  Trả lờiXóa
 18. Nhà tôi mua 1 mảnh đất từ năm 1992, đến nay mới làm thủ tục chuyển nhượng thì tôi có phải nộp thuế TNCN hay không? và có bị phạt không?

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh10:54

  nhà tôi có một mảnh vườn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,trước đây nó là một cái gò đồi nằm giữa thôn gia đình tôi nhận sủ dụng và nộp thuế đầy đủ,nay gia đình tôi san bằng đất chỗ đó để sản xuất thì xã lại có quyết định thu hồi để làm nhà ở,vậy cho tôi hỏi xã có quyền thu hồi đất để làm nhà ở không,và nếu có thì việc đền bù như thế nào ?

  Trả lờiXóa
 20. An Vy08:37

  Em chào anh Minh Hùng!
  Gia đình em mới được Nhà nước bán lô đất 100m2 thuộc khu quy hoạch dân cư. Gia đình em đã đóng tiền theo quy định và mới đây đã được Nhà nước cấp sổ chứng nhận quyền sử dụng đất; nhưng trong sổ lại có thêm mục ghi chú: không được bán, sang nhượng ... Anh cho em hỏi như việc trong sổ chứng nhận quyền sử dụng đất có thêm mục ghi chú như vậy là đúng hay sai đối với luật đất đai đang hiện hành?
  Em cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe !

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh23:27

  chào a Hùng! xin cho e hỏi, nhà e và nhà hàng xóm cùng xây dựng chung hàng rào nhưng hàng rào đó nằm trên phần đất của gia đình e, vậy bây giờ ba e muốn xây nhà, ba e có thể phá bỏ hàng rào đó và đặt nền móng nhà lên hàng rào thuộc phần đất cuả gia đình e được không. Mong a sớm cho e câu trả lời, a có thể gởi qua mail: tigonlovely92@gmail.com, e xin chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 22. Nặc danh06:50

  chào

  Bạn đang tìm kiếm một khoản vay kinh doanh, vay
  cá nhân, thế chấp, cho vay tự động, củng cố cho vay học sinh
  cho vay, cho vay không có bảo đảm, đầu tư mạo hiểm, vv
  .. Hoặc bạn từ chối một khoản vay ngân hàng hoặc bất kỳ phương tiện tài chính
  cho một hoặc nhiều reasons.You cho
  Tiền trong sự lựa chọn của bạn! Tôi là một
  cho vay tư nhân, tôi cho vay đối với các công ty và cá nhân
  cá nhân với lãi suất thấp và giá cả phải chăng là 3%. ? Quan tâm liên hệ với chúng tôi qua email: ecobank02@aol.com


  Chi tiết về các ứng dụng cho vay

  tên:
  Ngày sinh:
  thể loại:
  Tình trạng:
  địa chỉ:
  thành phố:
  phạm vi:
  Mã bưu điện:
  đất nước:
  số tiền cho vay:
  Thời hạn cho vay:
  Email của bạn:

  Trả lờiXóa
 23. Nhà tôi mua mảnh đất ở hà Nội, 30m2 năm 2008. Đất này do cơ quan cấp cho cán bộ của công ty trong cơ quan. Sau đó , đất được bán qua bán lại, đến nhà tôi là chủ thứ 4. Giữa các lần bán đi bán lại chỉ có giấy chuyển nhượng nhà viết tay giữa bên mua và bên bán (chủ sở hữu đất) và giấy tờ đóng thuế sử dụng đất hàng năm. Năm 2012, UBND phường tiến hành đo đạc đất của tất cả các hộ trong phường và thu 700.000 lệ phí đo dất của mỗi hộ. Cùng với đó là các hộ dân làm giấy tờ, đơn... để làm sổ đỏ. Năm 2012, cán bộ địa chính phường gọi nhà tôi ra phường và yêu cầu nhà tôi phải xác minh đất nhà tôi không có tranh chấp thì mới được cấp sổ đỏ. Để làm được thì có 2 cách. Cách 1: Mời người bán đất cho nhà tôi ra phường xác minh. Cách 2 đăng tin lên báo Hà Nội Mới. Tôi muốn hỏi làm như vậy có đúng không

  Trả lờiXóa
 24. Ông bà nội tôi có 1 căn nhà nhỏ trên mảnh đất 40m vuông(diện tích đất là 1000m2).Khi ông bà nội tôi còn sống thì có nói với mọi người trong gia đình rằng sau này phần đất 40m đó sẽ là của riêng Ba tôi.Đến năm 1970 ông nội tôi mất thì không để lại di chúc gì ngoài những lời nói miệng không ai làm chứng,và cũng kể từ năm đó thì ngôi nhà 40m vuông nói trên chỉ có riêng ba mẹ tôi sống tới bây giờ.Sau khi ông nội mất thì đến năm 1980 bà nội tôi cũng qua đời và cũng không để lại di chúc hay giấy tờ gì khác,đây là một thiếu sót của ông bà tôi cũng như của ba tôi vì không nghĩ rằng sau này sẽ có tranh chấp.Trong quá trình sinh hoạt ở ngôi nhà 40m thì Ba mẹ tôi đã trùng tu và gia cố lại nhà rất nhiều lần.Ông bà tôi có 4 người con gồm 1 bác ,2 cô và ba tôi (tất cả chưa ai từng ở ngôi nhà đó ngoại trừ ba tôi),đến năm 1993 ba tôi đã được cấp gcn qsdd cho mảnh đất . Bây giờ các bác và cô tôi lại đòi chia đất với ba tôi. Tôi xin hỏi như vậy có được không va ba tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Em xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 25. Chào anh Minh Hùng!
  Em ở Đăk Lăk. Gia đình thuộc hộ nghèo, khi huyện thu hồi đất lần thứ nhất vào đầu năm 2013, gia đình em đã được bồi thường về đất và hỗ trợ cả hộ nghèo, em muốn hỏi lần thu hồi thứ hai này vào tháng 5/2013, gia đình em có một miếng đất khác bị thu hồi thì có được hỗ trợ về hộ nghèo không?
  Mong sớm nhận câu trả lời của anh để tham khảo.

  Trả lờiXóa
 26. Tôi tên là: Trần Văn Tuấn ở bản Chuôn xã Kim Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình xin được hỏi vấn đề như sau:
  1.Từ những năm 2005 đến năm 2008 gia đình tôi và một số gia đình khác trong bản được UBND xã Kim Thủy cho phép khai hoang một số diện tích đất rừng và trồng mới cây nguyên liệu (cây keo)từ đó đến nay cây đã được 6 đến 7 năm tuổi và các gia đình sữ dụng ổn định và không tranh chấp. Ban quản lý (BQL)rừng phòng hộ Động Châu huyện Lệ Thủy được thành lập năm 2006 và đến tháng 6 năm 2010 UNBD tỉnh Quảng Bình quy hoạch và chuyễn giao cho BQL rừng phòng hộ Động Châu một số diện tích đất rừng để quản lý trong đó có diện tích của các hộ đã trình bày ở trên mà các hộ dân chúng tôi không hề biết. Đến tháng 11 năm 2011 Ban quản lý dự án nâng cấp đường 565 (Tỉnh lộ 16 củ) thu hồi đất của các hộ lúc đó các hộ mới biết và đã gửi tờ trình đến UBND huyện Lệ Thủy và Trung tâm kỷ thuật địa chính tỉnh Quảng Bình. Ông Đỗ Tư Vân Phó giám đốc trung tâm kỷ thuật địa chính tỉnh và cán bộ phụ trách đã lện trực tiếp kiểm tra thực địa, làm việc với UBND xa Kim Thủy và các hộ dân Trong biên bản ghi rỏ: Qua kiểm tra thực địa hiện trạng rừng trồng sản suất (keo tràm) do quá trình rà soát, bóc tách giữ đại diện UBND xã Kim Thủy và lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Động Châu không xác định ranh giới sử dụng của các hộ nên không tách phần diện tích các hộ đã trồng rừng. Do đó hồ sơ khi thực hiện trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường giãi phóng mặt bằng để cải tạo, nâng cấp đường 565 (Tỉnh lộ 16 củ)đã được UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi đất là BQL rừng phòng hộ Động Châu nhưng thực tế trong đó có diện tích của các hộ sử dụng ổn định, phù hợp với quy hoạch 3 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đề nghị Trung tâm Kỷ thuật địa chính, UBND xã Kim Thủy hoàn chỉnh số liệu làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh diện tích đất rừng trồng từ BQL rừng phòng hộ Động Châu chuyễn sang các hộ đang sử dụng đất để phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB công trình cải tạo nâng cấp đường 565 theo đúng kế hoạch.
  Sau đó chúng tôi đã giửi tờ trình lên UBND tỉnh và UBND tỉnh đã có công văn chuyển và giao cho UBND huyện Lệ Thủy xem xét và giải quyết. UBND huyện Lệ Thủy củng đã có vông văn trả lời với các hộ là không thuộc thẩm quyền giải quyết nên đề nghị các hộ tìm đến cơ quan liên quan để được giải quyết. Chúng tôi đã đến trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh và các vị lãnh đạo trả lời là chờ đợi UNBND huyện giải quyết, sự việc đến nay đã hơn một năm nhưng không được giải quyết Vậy theo Anh (chị) thì giờ các hộ chúng tôi phải làm như thế nào để được giải quyết?
  -Củng sự việc ấy chúng tôi tìm và hỏi cán bộ làm công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường 565 họ trả lời: Kể cả khi bóc tách đất các hộ ra khỏi BQL rùng phòng hộ Động Châu thì các hộ vẫn không được đền bù vì theo luật đất đai mới... Theo ANh (chị) như vậy có đúng không?
  Chúng tôi rất mong ý kiến trả lời của Anh (chị) xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh16:57

  e có vấn đề nay muốn được hỏi a. Năm 1993 thì ba e đang là cán bộ của phòng GTVT, lúc đó do chưa có chỗ ở nên được cơ quan cho ở nhờ mảnh đất của cơ quan. Đến nay đã được 20 năm và ba e cũng đã chuyển công tác sang ngành khác. Và mảnh đất nhà e ở hiện nay cũng không thấy ai nhắc gì đến. Vậy nhà e có thể xin cấp quyền sử dụng đất của mảnh đất đó được không a? Em đã ở đó hơn 20 năm rồi.

  Trả lờiXóa
 28. Gia đình em mua một miếng đất dài 17m rộng 5m tại xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh Tp.hcm . Đây là đất vườn đã được người chủ chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn lên nhà ở và đã được cấp giấy phép. Gia đình em đã xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở và ở khoảng 1năm nay. Gia đình em mua đất lại từ một người (chưa xây dựng nhà ở và chỉ có hợp đồng mua bán bằng tay) đã mua từ chính người chủ đất. Bên cạnh gia đình em là một gia đình khác cũng đã mua một miếng đất diện tích tương tự và xây nhà ở (mua từ người chủ đất). Tuy nhiên, trên giấy tờ chuyển mục đích sử dụng đất của chủ sở hữu 2 miếng đất của 2 gia đình thuộc cùng một lô đất do chủ sở hữu đất vẫn đứng tên. Bây giờ 2 gia đình đều chưa xin được số nhà (lên chính quyền xã hỏi, họ bảo chỉ có thể cấp được 1số nhà cho 2gia đình vì thuộc cùng 1 lô đất - em thấy thật vô lý và bức xúc). Và nếu như muốn làm giấy tờ nhà đất thì phải cả 2 gia đình cùng làm 1lúc, cùng đóng thuế nhà nước (em nghe nói phải đóng thuế sử dụng đất khá là nhiều, do chủ đất vẫn chưa đóng) và những thủ tục rất phức tạp. Gia đình em hộ khẩu ở ngoài bắc. Do 2 gia đình đều thiếu hiểu biết về pháp luật nên không biết phải làm như thế nào.Vậy cho em hỏi, nếu 2 gia đình muốn xin cấp số nhà và làm thủ tục nhà đất, thì liệu có tách được quyền sử dụng đất với chủ và gia đình em vs gia đình hàng xóm có thể tách riêng nhau ra không? Hay 2gia đình làm giấy tờ nhà đất vẫn phải làm chung và vẫn phải do chủ sở hữu đứng tên? Phải làm những thủ tục gì? Chịu các khoản lệ phí nào? Căn cứ và tham khảo vào những điều luật nào? Em xin chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoang Tuan08:38

   Chào bạn Tô Thủy
   tôi có thể chia sẽ với bạn như sau:
   Trước tiên bạn phải tìm hiểu tại TPHCM có quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đất như thế nào. Ví dụ như tại Cần Thơ, UBND TPCT có Quyết định số 49/QĐ-UBND quy định: đất thổ cư (ODT) phải từ 40m2 trở lên, đất vườn (CLN) phải từ 150m2 trở lên mới được tách thửa. (điều này mỗi Tỉnh, thành phố có quy định diện tích tối thiểu để tách thửa riêng, bạn liên hệ với cán bộ địa chính UBND phường để hỏi)
   Sau khi đối chiếu với quy định, nếu diện tích đất của bạn thỏa mãn điều kiện tách thửa thì bạn có quyền thực hiện việc tách thửa đất của mình ra khỏi giấy chủ đất mà không cần phụ thuộc vào nhà kế bên có chịu làm hay không.
   Tuy nhiên, Điều 66 Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định :"Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận mới được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất..." Do đó, người thứ 2 chưa có giấy chứng nhận mà chuyển nhượng bằng giấy tay cho bạn là đã vi phạm pháp luật. Việc này có thể tự thỏa thuận như sau
   1. Người chủ đất gốc (có giấy chứng nhận) sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng cho người chủ đất của bạn, sau khi ông này có GCN thì tiếp tục lập hợp đồng chuyển nhượng cho bạn ( tuy nhiên phải cẩn thận vì nếu chủ đất bạn không uy tính, sau khi ra giấy chủ quyền tên họ nhưng họ không chịu sang tên cho bạn mà làm khó dễ bạn);
   2. Bạn thỏa thuận với chủ đất gốc và chủ đất của bạn để làm hợp đồng chuyển nhượng từ chủ đất gốc sang trực tiếp cho bạn.

   Về lệ phí: khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng bên mua đóng 0.5% lệ phí trước bạ, bên bán đóng 2% thuế thu nhập cá nhân (theo giá trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc theo giá nhà nước quy định)
   Vể tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất vườn lên đất thổ cư: nếu thửa đất đã chuyển mục đích sử dụng xong, không phải "ghi nợ tiền sử dụng đất" thì không phải đóng thêm tiền này. Còn nếu trên giấy chứng nhận của chủ đất chuyển mục đích nhưng chưa đóng tiền mà "ghi nợ tiền SDĐ" thì chủ đất phải đóng tiền này mới chuyển nhượng được cho bạn. tiền SDĐ này theo giá đất quy định hàng năm tại tỉnh, thành phố nơi có đất
   chúc bạn thành công

   Xóa
 29. Nặc danh05:47

  Cho em hỏi : cha mẹ cho con ở riêng trên đất vườn. vậy diện tích bao nhiêu mét vuông mới làm hồ sơ được ?

  Trả lờiXóa
 30. Nặc danh12:03

  cho em hỏi.ba em được bà cô ruột cho mảnh đât 2000 m vuông,nam 1990, đến 2002 đã làm sổ đỏ, mà địa chính làm sổ nhằm với đất của người kế bên, giờ ba em có sổ đỏ mà không phải sổ đất hiện đang ở. Giờ bà cô cho ba em đất đã chết năm 2007, bà cô còn kế bên đất ba em là 1000m vuông, khi chết bà cho ông chú, giờ ông chú đòi ba em trả lại đất mà bà cô đã cho ba em. Giò ba em phải làm sao. Nhờ anh chỉ giùm. Với lại bà cô có cho một con đường đi vô nhà mà không có giấy tờ gì xác nhận, giờ ông chú bích đường không cho đi nửa, vây giờ phải làm sao?

  Trả lờiXóa
 31. manh dat 3 met ban ke .thuoc ban do 299 va theo dieu 50 luat dat dai.thi bo ban van duoc cap binh thuong ma khong phai dong bat ky khoan chi phi gi!

  Trả lờiXóa
 32. manh dat 3 met ban ke .thuoc ban do 299 va theo dieu 50 luat dat dai.thi bo ban van duoc cap binh thuong ma khong phai dong bat ky khoan chi phi gi!

  Trả lờiXóa
 33. Năm 2007, khi mẹ tôi còn sống anh em tôi có thống nhất tách phần đất 230m2 của mẹ tôi cho em tôi, nhưng em tôi lại không tách mà sang tên hết diện tích đó mặc dù chỉ có mẹ tôi điểm chỉ không có chữ kí của toàn bộ chị em tôi. Nay em tôi đòi tất cả diện tích đó có cả hai gian nhà mẹ tôi ở. Vậy người em tôi làm thủ tục sang tên đó đã đúng chưa? Chị em tôi muốn đòi lại quyền thừa kế đó vì mẹ tôi đã mất năm 2008, bố tôi mất năm 2000 không để lại di chúc gì chỉ thống nhất bằng miệng.

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh10:22

  Nha toi di vao nam lam kinhte moi, den nam1996 gia dinh toi lam an ko dc nen quay ve que duoc nguoi bac cho mot mieng dat ko nam chong so do. Bay gio toi muon lam so do thi pai nhu the nao

  Trả lờiXóa
 35. Nặc danh09:13

  cho em hỏi ông của em đã cho người khác ở đất tạm trên 20 năm rồi. nay muốn lấy đất lại phải làm sau.

  Trả lờiXóa
 36. Nặc danh22:25

  nhà tôi có một mảnh đất mặt đường QL1a chiều ngang 10m, dài khoảng 30m. 10 năm trước Bà nội có viết giấy tay cho gia đình bên cạnh sử dụng tạm thời 1 phần đất để sinh hoạt (vì không có đất ở), giờ Bà đã mất, nhà bên đã xây nhà trên phần đất đó và không muốn trả lại và muốn hơn nữa ... Giờ nhà tôi muốn thu hồi lại phần đất đó có được không? pháp luật có ủng hộ ?

  Trả lờiXóa
 37. Xin chào anh Minh Hùng, cùng toàn thể anh chị em!
  Cho tôi xin trình bày và mong được tư vấn như sau:
  Gia đình tôi đang sử dụng khuôn viên được bác ruột chuyển nhượng, có cạnh ranh giới phía Đông và Nam là giáp các hộ gia đình trong thôn, phía Tây và phía Bắc giáp đường Thôn và đường Đê, (Được UBND xã xác nhận khi chuyển nhượng tháng 3 năm 1998) và không có sự tranh chấp với các hộ xung quanh. (Nhưng trong giấy chuyển nhượng không ghi giải thửa, tờ số bản đồ.)
  Gia đình tôi đã sử dụng ổn định, khi có chủ trương cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Năm 2010 gia đình tôi đo lại diện tích thì tăng lên 474m2. cán bộ địa chính xã không đồng ý với lý do " Phía Bắc giáp Đê là phần đất UBND xã quản lý thuộc thửa đất khác". Sau đó UBND xã tổ chức cưỡng chế giao cho người khác. (Được biết xã đã ký biên bản giao đất trước đó năm 2009).
  Theo hồ sơ quản lý đất đai mà tôi được biết, khi UBND xã đương nhiệm và Huyện giải quyết thì thửa đất bác tôi sử dụng đến thời điểm đo đạc 1987 là thửa 314 phía Bắc giáp thửa 315. (Điều này Không đúng với việc gia đình bác tôi đã sử dụng chuyển nhượng cho gia đình tôi và có ghi trong giấy chuyển nhượng).
  Thửa 314 bản đồ đo trùm lên hai hộ gia đình bác tôi và gia đình hộ phía đông (ghi trong hồ sơ 299). Nhưng không hết ranh giới và tách thành thửa 315 (gia đình vẫn sử dụng không hề hay biết)
  Hộ gia đình phía Đông đương nhiên không có tên trong bản đồ nhưng cũng đã chuyển nhượng nhà đất cho người khác năm 2000 được UBND xã xác nhận khi chuyển nhượng.
  Như vậy bản đồ đo vẽ sai. Được UBND xã xác nhận đúng như thực tế sử dụng trên thực địa. Nhưng xã đương nhiệm và huyện khẳng định bản đồ là cơ sở để giải quyết, giao lại diện tích tăng trong khuôn viên cho UBND xã quản lý.
  Việc huyện giải quyết như vậy có đúng không?
  Gia đình tôi hiện vẫn sử dụng toàn bộ khuôn viên như ghi trong giấy chuyển nhượng. Vậy tôi cần phải làm thủ tục gì để được sử dụng hợp pháp cũng như được cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ khuôn viên theo giấy chuyển nhượng và phần diện tích biến động nêu trên.
  Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 38. thu huong07:54

  thua anh tra loi rum em em co 300m2 dat nha o gio toi muon tach cho em trai toi 100m2 toi co phai nop tien gi khong a

  Trả lờiXóa
 39. Cần phôt hộ khẩu chứng minh của từng người .rồi mang lên co quan đại chính xã phường để làm thủ tục tách thửa

  Trả lờiXóa
 40. Nặc danh22:43

  toi co cha me cho dat va sang ten cho toi vay toi co the mua dat khac voi ten toi hay ko

  Trả lờiXóa
 41. anh chị cho mình hỏi chút nhe? Anh mình tặng mình một mảnh đất khi mình đi sang tên sổ đỏ cán bộ địa chính nói' nếu cho tặng thì phải nộp 250/0 thuế có" cán bộ địa chính nói thế có đúng không?

  Trả lờiXóa
 42. Chào anh Hùng!
  Cho em hỏi. hiện nay nhà em co khu đất đã cấp năm 1982 và đã có bìa đỏ nhưng bìa đỏ không đúng với diện tích thực tế, thực tế đất nhà em nhiều hơn trong sổ đỏ, năm 2014 này nhà nước cấp lại bìa đúng vơi diện tích thực thì phần diện tích của nhà em có được cấp vào bìa không, nếu có nhà em phải lam những gì. đất nhà em 2 phía là đường đi lại, còn hai phía nữa người dân đã ở mà không có tranh chấp,
  mong anh trả lời cho em, nếu gửu cho em theo vietdung1980ht@gmail.com thì em cảm ơn nhiều. chúc anh thành công trong mọi việc!

  Trả lờiXóa
 43. Nặc danh16:26

  Vào 1982 Ở xã tôi có khoảng 16 hộ dân có khai hoang đất trồng lúa và trồng cây ngắn ngày khoảng đến năm 1992 người dân không được các cấp có thẩm quyền thông báo, hoặc thượng lượng mà mà chỉ nghe nói đã giao phần đất này cho Khu Bảo Tồn thiên nhiên Bình Châu phước bửu huyện Xuyên Mộc tỉnh BV-VT quản lý người dân bức xúc nến đã làm đơn khiếu nại ra xã, huyện trả lời là đất Bảo tồn quản lý không giải quyết, vậy những bức xúc này người dân có thể làm đơn đến cấp nào giải quyết đúng theo quy định pháp luật và nguyện vọng người dân./ Thân kinh chào

  Trả lờiXóa
 44. Đất ở Hà Nội hiện nay dưới 30m2 có được cấp sổ đỏ không ? Tôi xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 45. Nặc danh08:58

  Đầu tiên là bạn bảo ông chuẩn bị các giấy tờ sau:Thứ nhất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất (01 sào) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho ông, trường hợp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn đứng tên của bà (hai ông bà đều đứng trên trên giấy chứng nhận) thì phải có sự đồng ý của bà(trường hợp bà bạn còn sống)-nếu bà bạn đã mất thì phức tạp hơn chút vì phải xem bà có để lại di chúc về chia tài sản cho ai không?nếu không có di chúc thì đơn giản rùi.
  Trường hợp nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thi phải có một trong các giấy tờ theo quy định của luật đất đai chứng minh được ông bạn là chủ sở hữu thực của mảnh đất đang muốn tặng cho.
  Thứ hai: ông bạn làm một hợp đồng tặng cho tài sản là quyền sử dụng đất, trong hợp đồng ghi rõ cho diện tích bao nhiêu?các phía đông tây nam bắc giáp đất của ai?và có người làm chứng cũng như có sự xác nhận của công chứng viên-sau đó hợp đồng caanfphair được công chứng tại cơ quan/tổ chức-là văn phòng công chứng để xác nhận.
  Thứ ba: Xin xác nhận của xã là mảnh đất đó của ông bạn không có sự tranh chấp với ai.

  Trả lờiXóa
 46. Nặc danh08:36

  Ban quản lý xây dựng đã kiểm tra và kết luận nhà ông ta xây dựng không có giấy phép thì bạn không lo

  Trả lờiXóa
 47. Thiều Thị Thúy12:27

  tôi muốn hỏi anh chi là khu vực dân cư tôi đang ở thuộc 1 phường của nội thành Hà Nội gồm có 9 hộ dân chúng tôi đều đã được cấp sổ đỏ và đong thuế đất cho nhà nướcđầy đủ nhưng đã nhiều năm nay vẫn có một đường điện trung thế đi qua và hai đầu cột điện đó đã được chôn ngầm rồi và chỉ còn lại đúng đoạn giữa chạy qua 9 nhà chúng tôi .Về địa hình hoàn toàn có thể chôn ngầm được .Vậy chúng tôi xin hỏi có điều luật nào bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi không ? và đường dây điện này có điều luật nào quy định phải di dời không?theo luật pháp Thủ đô hiện hành và luật điện lực và đất đai.chúng tôi phải làm những việc gì để đòi hỏi quyền lợi của công dân

  Trả lờiXóa
 48. Nặc danh18:15

  Tôi có hòm thư thuyky1202@gmail.com
  Xin muốn hỏi các anh chị một vài vấn đề như sau:
  Chín hộ gia đình chúng tôi sống ở một phường nội thành Hà nội. Đã nhiều năm nay chúng tôi phải sống dưới đường điện cao thế ngay chính giữa nóc nhà của cả chính hộ. Chúng tôi đều đã có sổ đỏ, và chấp hành đầy đủ, nộp thuế cho nhà nước. Các hộ dân xung quanh chúng tôi đã được điện lực di dời cột ra khỏi khu vực đất của họ, còn chúng tôi vẫn bị ở dưới đường điện cao thế.
  Chúng tôi có được luật pháp bảo hộ và cho di dời đường điện đó ra khỏi khu vực nhà chúng tôi không? Để được đảm bảo sức khỏe cũng như khi mưa bão, dòng điện cao thế có thể gây chết người. Vả lại, quyền lợi của chúng tôi được quy định ở Điều luật nào của Nhà nước và Thủ đô? Liệu chúng tôi có quyền lợi chính đáng đó không và làm cách nào để giải quyết việc này?
  Xin cám ơn các anh chị đã trợ giúp và trả lời vào email của tôi!

  Trả lờiXóa
 49. Nặc danh14:31

  Gia đình tôi có cho một gia đình khác ở nhờ đất ngay cạnh nhà tôi. họ từ nơi khác tới, gia đình tôi cũng không biết họ như thế nào. chỉ vì người ta đi làm thuê cùng với mẹ tôi, kể lể này nọ nên mẹ tôi thương tình cho ở nhờ một thời gian. mới đầu họ cũng đang ở nhờ một người hàng xóm gần nhà tôi. Nhưng không biết vì lý do gì bị người đó đuổi đi. Gia đình tôi cho ở bẵng đã hơn 2 năm người ta vẫn không chịu đi. Nếu gia đình đó tốt thì không nói làm gì. Đã ở nhờ chớ, mà còn đi nói với hàng xóm là gia đình tôi đã bán đất cho họ, họ đã trả 20 triệu rồi, chỉ còn 80 triệu thôi.Làm mọi người ai cũng nghĩ là nhà tôi đã bán đất thiệt.Rồi còn lừa mượn tiền bố mẹ tôi mà không trả, còn mượn danh gia đình tôi đi mượn tiền này nọ, nói xấu gia đình tôi. Bố mẹ tôi thương người nghĩ nếu đuổi người ta đi thì người ta không có chỗ ở, tội người ta. Tôi lại không thích loại người dối trá đó. Mọi người cho tôi ý kiến với!

  Trả lờiXóa
 50. tôi muốn hỏi là bên A muốn lấy quyền sử dụng đất,nhưng bên B vân cầm giấy tờ nhưng không đồng í cắt phần đất đã bán cho bên A,khi bên A xây cái gì trên mảnh đất đó,bên B nếu không cảm thấy hài lòng về công trình đó sẽ đập phá,vậy phải giải quyết thế nào

  Trả lờiXóa
 51. Khi nhà nước thu hồi đất, nhà tôi bị giải tỏa trắng . Đất nhà tôi có giấy chứng thư kiến điền và giấy xác nhận nhà ở hợp lệ của UBND phường xác nhận đủ điều kiện cấp giấy CN QSD Đất và đã nộp thuế cho nhà nước theo giá đất ở đầy đủ thì được bồi thường ra sao ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định cụ thể như sau:
   Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở
   1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất ở mà đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:
   a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;
   b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.
   2. Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.
   4. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
   5. Trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

   Xóa
  2. Điều 9. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
   1. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.
   Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.
   Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.
   3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, những vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.
   4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

   Xóa
 52. Nặc danh20:58

  chào luật sư em có 1 thắc mắc muốn nhờ luật sư giải đáp giúp ?
  giờ đất mang tên mẹ em , mà mẹ em muốn sang tên cho anh trai nhưng lại lo vấn đề là vợ chồng anh trai không hòa thuận chưa chắc có thê ở bên nhau . nhue vậy đất sẽ bị chia làm đôi . vì muốn giữ đất cho con cho cháu nên muốn cho một mình anh trai em thì có được không ạ ?
  em cảm ơn luật sư va mong muốn sớm nhận được phản hồi của luật sư ạ !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu đất đứng tên mẹ của bạn thì mẹ của bạn có thể cho riêng cho anh trai của bạn và đứng tên riêng 1 mình anh trai bạn.

   Xóa
 53. Nặc danh17:18

  Ởvn trước năm 1960 khi chưa có hợp tác hóa nn quyền sử dụng sở hửu đất thuôcp ngươi dân khi xd hợp tác xả nn htx tiểu thủ công nghiêp đất là củ tập thể xo bỏ các mô hình kinh tế tập thể nhà nước xóa luôn quyền sở hửu của cả người dân lẩn tập thể rồi
  Nế ông nội có giấy cuathơi kỳ trước 1960 không hợp lệ sau1960
  Là giấy mớiđât ruộng hết hạn sử dung của ruông thuộc canh tác nhà nưc thu hồi

  Trả lờiXóa
 54. Chào luật sư em có 1 thắc mắc muốn hỏi. Nhà em có sử dụng 1 mảnh đất ngày xưa là đất bờ bụi,sát với mảnh đất nhà em được cấp sổ đỏ.Mảnh đất đó nhà em sử dụng từ năm 1997, mảnh đất đó không tranh chấp, không ai tranh giành vì nó sát nhà em, nhà em khai khẩn thành đất vườn, diện tích cũng chỉ 60m2.Bây giờ nhà em muốn làm sổ đỏ mảnh đất đó được không, cơ sở pháp lý để làm sổ đỏ. Luật sư tư vấn cho em ạ.Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
 55. Nặc danh09:42

  Xin kính chào anh MINH HUNG,xin anh giải đáp cho e một số thắc mắc sau ah.

  -Hiện tại gia đình em có mua thửa đất 180m2 đã được 10năm và được xã và huyện đồng ý cấp sổ đỏ.
  Hiện tại có các khu đất mang số thứ tự 1,2,3nằm kề sát nhau. nhà em từ trước đến nay là ở̀ vị trí đất số 3 và sổ đỏ là toàn bộ diện tích là đất lâu năm.
  -Tuy nhiên gần đây xã có thông báo rằng vị trí đất nhà em bị nhầm,nếu khảo sát trên bản đồ của xã và huyện thì mảnh đất nhà e phải là vị trí số 1. Và xã yêu cầu gia đình em phải về đúng vị trí.
  -Theo như luật mới thì hiện tại thì nếu làm sổ đỏ thì một nửa là đất lâu năm .một nửa sẽ là đất ngắn hạn.
  -vậy cho e hỏi hiện tại quyển sổ cũ nhà e toaǹ bộ đất lâu năm ,tuy nhiên nếu xã yêu cầu trở về đúng vị trí thì sổ đỏ và thời gian sử dụng đất có bị thay đổi không a?
  Mong anh giải đáp thắc mắc của e ah,xin cảm ơn anh ah.

  Trả lờiXóa
 56. Nhà tôi có trồng cây mõ tù năm 2009 đến nay năm 2018 lại có người làm đơn nói tôi chiếm đất của họ.khu đất đấy trước là chung 1 bìa đỏ về sau tách chia cho 2 anh em.bìa đỏ hiện tại gia đình giữ lại không có khu đất đấy lên sem bản đồ ở ubnd xã thì cũng không thấy có vậy giờ tôi phải làm sao.bản đồ ở ubnd xã là đo đạc năm 2013

  Trả lờiXóa
 57. Cho tôi hỏi khi muố tách sổ đỏ thì cần những giấy tờ nào.

  Trả lờiXóa
 58. Xin chào luật sư . Cho tôi hỏi muốn tách sổ đỏ thì cần nhữg giấy tờ gì. Cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi.

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

«Cũ nhất   ‹Cũ hơn   201 – 268 trên 268
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
Luật Đất đai và các văn bản (Nghị định, Thông tư, Quyết định...) liên quan, hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2023.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgE7rwytZchp249OBjdlIUO4CP6RwdSXTn3FDvAAtZBV61yRgT2DZu4RIp__yOyOE-dfp9EbfuJj3KvdjvEY_Ok9KsmMMzS2jGeICpENSeKV4b9Z2GIJ48q5p_nJm5ExYWjO-_uY0PEmiXNNUHpXHnvmbRBwPXNkBycTsObzyWB05i-369MydeJfdYt=w200-h159
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgE7rwytZchp249OBjdlIUO4CP6RwdSXTn3FDvAAtZBV61yRgT2DZu4RIp__yOyOE-dfp9EbfuJj3KvdjvEY_Ok9KsmMMzS2jGeICpENSeKV4b9Z2GIJ48q5p_nJm5ExYWjO-_uY0PEmiXNNUHpXHnvmbRBwPXNkBycTsObzyWB05i-369MydeJfdYt=s72-w200-c-h159
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/10/luat-at-ai-va-cac-van-ban-huong-dan-thi.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/10/luat-at-ai-va-cac-van-ban-huong-dan-thi.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content