Nghị định thông tư hướng dẫn Luật Cán bộ công chức viên chức

Luật Cán bộ, công chức viên chức mới nhất hiện hành và các văn bản (Nghị định, Thông tư) hướng dẫn thi hành 2020.
Luật Cán bộ công chức viên chức mới nhất và văn bản hướng dẫn
Sau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn Luật Cán bộ công chức, viên chức mới nhất hiện hành, được phân loại theo từng chủ đề:
Quy định chung

Quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Quy định về quản lý biên chế công chức, chính sách tinh giản biên chế

 • Nghị Định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
 • Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP
 • Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức (Hiệu lực 20/7/2020)
 • Thông tư 07/2010/TT-BNV hướng dẫn Quy định tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP
 • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
  • Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
  • Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP
 • Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
 • Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
 • Hướng dẫn 18-HD/BTCTW năm 2018 thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
 • Thông tư 47/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng
 • Quyết định 1066/QĐ-TTg về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và nâng ngạch công chức

Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Quy định về thôi việc, nghỉ hưu, xử lý luật cán bộ công chức

Quy định về cán bộ công chức xã, phường thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

 • Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
 • Hướng dẫn 35-HD/BTCTW năm 2015 thực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội
 • Hướng dẫn 36/HD-BTCTW bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ công chức và chế độ báo cáo thống kê

Quy định về Viên chức:

Quy định về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức

Một số quy định liên quan đến cán bộ công chức, viên chức

Quy định về tiền lương, bảng lương của CBCC, viên chức:
Quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với CBCC, viên chức:
Tham khảo văn bản về lao động:
Hết hiệu lực: (cập nhật 9/2020)

Ý KIẾN

 1. Nặc danh16:57

  thanks so much

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh16:25

  Rất cảm ơn nhưng chưa thật sự cập nhật

  Trả lờiXóa
 3. Cảm ơn bạn đã góp ý, nhưng tớ thấy các văn bản trên là cập nhật mới nhất rồi đó bạn, nếu bạn thấy văn bản nào chưa có, bạn có thể gởi yêu cầu lên đây, tớ sẽ cố gắng cập nhật ngay...
  Bổ sung thêm: Luật Viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012) và một số văn bản khác

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nac Danh22:02

   Một người được hợp đồng làm cán bộ Nông nghiệp xã từ năm 2002; đến năm 2004 được bầu là Phó chủ tịch UBND xã được hưởng lương theo ngạch cán bộ cấp xã hệ số: 1,95 đến tháng 10 năm 2009 được nâng bậc lương lên bậc 2 là 2,45; đến tháng 2 năm 2010 được bầu là Chủ tịch UBND xã được bảo lưu hệ số 2,45 đến tháng 4 năm 2010 tốt nghiệp, nhận bằng Kỹ sư Nông nghiệp và được xếp lương lại theo Quyết định của UBND huyện là bậc 1 hệ Đại học 2,34; được hưởng phụ cấp chức vụ 0,25 và được coi đó là bảo lưu hệ số chênh lệch; Xin được hỏi như vậy việc xếp lương có thực hiện đúng không, và nếu trường hợp không lầm chức danh chủ tịch nữa hệ số chức vụ không được hưởng đồng nghĩa với hệ số lương bị tụt giảm từ 2,45 xuống còn là 2,34 mà không bị vi phạm kỷ luật hay kiểm điểm gì thì như vậy có đúng với luật công chức không ? xin trả lời giúp ; xin trân thành cảm ơn./.

   Xóa
  2. thanh tung21:57

   Một người được hợp đồng làm cán bộ Nông nghiệp xã từ năm 2002; đến năm 2004 được bầu là Phó chủ tịch UBND xã được hưởng lương theo ngạch cán bộ cấp xã hệ số: 1,95 đến tháng 10 năm 2009 được nâng bậc lương lên bậc 2 là 2,45; đến tháng 2 năm 2010 được bầu là Chủ tịch UBND xã được bảo lưu hệ số 2,45 đến tháng 4 năm 2010 tốt nghiệp, nhận bằng Kỹ sư Nông nghiệp và được xếp lương lại theo Quyết định của UBND huyện là bậc 1 hệ Đại học 2,34; được hưởng phụ cấp chức vụ 0,25 và được coi đó là bảo lưu hệ số chênh lệch; Xin được hỏi như vậy việc xếp lương có thực hiện đúng không, và nếu trường hợp không lầm chức danh chủ tịch nữa hệ số chức vụ không được hưởng đồng nghĩa với hệ số lương bị tụt giảm từ 2,45 xuống còn là 2,34 mà không bị vi phạm kỷ luật hay kiểm điểm gì thì như vậy có đúng với luật công chức không ? xin trả lời giúp ; xin trân thành cảm ơn./.

   Xóa
  3. Nặc danh16:55

   Huyện xếp vậy là đúng, vì theo 92 khi chuyển sang ăn lương theo bằng cấp thì cán bộ cấp xã mới có phụ cấp chức vụ, như vậy là 2,34+0,25>2,45

   Xóa
 4. Nặc danh18:50

  VD: Trường Tiểu học A trực thuộc của phòng GD&ĐT huyện …. Trường TH A đang trong tình hình thực tế là: Hiệu trưởng chuyển công tác theo sự điều động của sở nội vụ của Tỉnh .. . Xét thấy tình hình thực tế của đơn vị. Trường Tiểu học A đã họp chi bộ giới thiệu đề án quy hoạch nhân sự và đã đưa ra hội đồng sư phạm lấy tín nhiệm về cơ cấu, số lượng đề án nhân sự cán bộ quản lý lãnh đạo. Nhà trường đã làm tờ trình về việc bàn giao chức vụ hiệu trưởng và đề nghị bổ nhiêm cán bộ quản lý lãnh đạo. Nới gửi:
  1. Phòng giáo dục và đào tạo huyện ….
  2. Phòng Nội vụ Huyện …..
  3. UBND huyện ……
  Có gửi Kèm theo: Quyết định điều động công chức, viên chức của giám đốc sở nội vụ tỉnh … điều động Ông (Bà ): ....... Hiệu trưởng trường Tiểu học A từ ngày 23/5/2011 đến nay, chưa thấy có văn bản trả lời về tờ trình của trường Tiểu học A trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, y chuẩn về việc bàn giao chức vụ hiệu trưởng và đề án nhân sự đã được quy hoạch có sẵn của đơn vị.

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh18:52

  - Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Tại CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG; Điều 3: Nguyên tắc trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo: và Điều 4: Trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của cán bộ, công chức lãnh đạo; CHƯƠNG II: BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO trong Điều 7: Trình tự bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo đã quy định rõ. 1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm. 2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể qua các bước: A- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ; B- Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh18:52

  - Căn cứ Luật số: 58/2010/QH12 đã bổ sung trong điều 37 thuộc Mục 5. ( Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.)
  - Căn cứ : NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC; CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đã quy định rõ trong các điều thuộc các mục:
  Mục 4
  BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨC
  Điều 43. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh18:53

  Nếu sảy ra trường hợp:
  1. Trường tiểu học A bị ép đưa cán bộ quản lý lãnh đạo ở nơi khác về bỏ qua bước lấy ý kiến thăm dò của chi bộ, cán bộ chủ chốt của cơ sở thì quy trình bổ nhiệm của trường Tiểu học A thực hiện từ cơ sở trình đề án đã được quy hoạch nhân sự lên các các thẩm quyền là đúng hay sai?
  - Nếu đúng là đúng ở khâu nào trong quy trình bổ nhiệm?
  - Nếu sai, sai ở khâu nào trong quy trình bổ nhiệm?
  2. Trường Tiểu học A đã có quyền dân chủ hay đã mất quyền dân chủ khi đề án nhân sự của trường Tiểu học A đã có trình các cấp XEM XÉT PHÊ DUYỆT ĐỂ CHUẨN Y VỀ NGUỒN NHÂN SỰ CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, ĐÃ ĐƯỢC NẰM TRONG DỰ ÁN QUY HOẠCH CỦA NHA TRƯỜNG từ trước.
  - Tại sao không y chuẩn công chức lãnh đạo tại cơ sở đã nằm trong dự án quy hoạch của nhà trường, mà Y chuẩn điều động công chức lãnh đạo từ nơi khác về?
  3. Các cấp có thẩm quyền không có văn bản chỉ đạo về việc bàn giao Chức vụ hiệu trưởng tạm thời về bàn giao tài sản và công việc cho ai đảm nhiệm. Thì Trường Tiểu học A vẫn thực hiện kiểm kê tài sản, cơ sở vất chất, tài chính … cuối năm và niêm phong tại chỗ có được không?
  4. Theo như quyết định điều động của giám đốc Sơ nội vụ về việc điều động công chức, viên chức với bà …. Hiệu trưởng trường Tiểu học A. Từ ngày 28/4/2011 nhưng đến ngày 17/5/2011 bà … hiệu trưởng mới nhận được quyết định và trình Quyết định kịp thời về ban lãnh đạo nhà trường và trình các các có thẩm quyền chuẩn y. Đến nay ngày 31/5/2011 trường Tiểu học A vẫn không nhận được một văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về công tác ban giao của nhà trường đã đề nghị trong nội dung tờ trình ngày 20/5/2011, Vậy các cấp, ngành có liên quan đã thực hiện đúng theo điều 3 của Quyết định của Giám đốc sở nội vụ Tỉnh chưa?

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh19:10

  Hôm nay tôi thay mặt cả 1 tập thể đang ở trong tình hình thực tế như VD tren, rất bất bình về việc làm sai luật của nhà nước quy đinh, từ trước đến nay Huyen tôi là vậy, dựa vao các cơ sở k nắm rõ luật cán bộ công chức lãnh đạo nên lơi dụng khe hở để lách luật, nguoi có quyền thế sắp xếp gia đinh họ vào chỗ mà không đúng vị trí của họ
  Chinh vi vậy kính mong các đồng chí lãnh đạo các cấp, nghiên cứu về luật hiểu sâu về luật của nhà nươc đã quy đinh, bớt chút thời gian vàng ngọc để hướng dân chung tôi nắm rõ được quy trình bổ nhiệm công chức lãnh đạo, Đây cũng là vấn đè nóng trong xã hội hiện nay k phải chỉ riêng trường của chung tôi mà rất nhiều trường k hiểu rõ quyền - hạn mà luật đã quy định.
  Xin trân thành cảm ơn sự giup đỡ tận tình cho tập thể miềm núi chúng tôi.

  Trả lờiXóa
 9. 1 và 2: Trường tiểu học A bị ép đưa cán bộ quản lý lãnh đạo ở nơi khác về bỏ qua bước lấy ý kiến thăm dò của chi bộ, cán bộ chủ chốt của cơ sở là sai. Trường TH A đã làm đúng quy trình bổ nhiệm. Phải ưu tiên từ nguồn quy hoạch lãnh đạo ở cơ sở trước, nếu không được thì mới đưa nguồn LĐ ở nơi khác về.
  3. Nếu không có hiệu trưởng thì hiệu phó là người có toàn quyền quyết định, chỉ đạo các công việc của trường cho đến khi có hiệu trưởng mới.
  4. Nhà trường nên tiếp tục có công văn gởi các cấp có liên quan, đồng thời gởi công văn (về các vấn đề bạn đã nêu) lên sở GDĐT là cấp trên trực tiếp để được trả lời chính thức

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh22:03

  thay mặt tập thể trường Tiểu học A xin trân thành cảm on quý lãnh đạo và Minh Hùng đã trả lời và hướng dẫn
  Trường Tiểu hoc A xin hỏi thêm về công tác bà giao chức vụ hiệu trưởng.( bàn giao tài sản, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ..., tài chính, nhân sự...
  Trường Tiểu học A đã có tờ trình lần 1 ngày 20/5 đén ngày 29/5 k có văn bản trả lời V/v hướng dẫn chỉ đạo công tác bàn giao nhà trường, nhà trường tiep tục tổ chức hop hội đồng sư phạm lấy ý kiến thống nhất của tập thể và trích nghị quyết lam tờ trình lần thứ 2 nhung k có văn bản chỉ đạo ai là nguoi nhạn bàn giao nhà trường.

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh22:13

  1. Vậy phó hiệu trưởng không nhận bàn giao khi chưa có văn bản hướng dẫn chỉ đạo của PG&DDT hoăc phòng nội vụ, UBND huyện là đúng hay sai?
  2. Để đảm bảo quản lý tài sản của nhà nước, chỉ đạo nhà trường và tạo điều kiện cho Hiệu trưởng hoàn thành nhiệm vụ đến nhận công tác mới theo QĐ điều động của sở nội vụ, Phó hiệu trường có ra được quyết định thành lập tổ nhận bàn giao ( thanh phần can bộ cốt cán của nhà trường)có đúng k?
  Kính mong quý lãnh đạo và đ/c Minh Hùng xem xét và trả lời.
  Xin trân trọng cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 12. Nếu không có hiệu trưởng thì hiệu phó là người có toàn quyền quyết định, chỉ đạo các công việc của trường. Do đó, Phó hiệu trường thay mặt cho trường quyết định thành lập tổ nhận bàn giao là đúng. Tuy nhiên trước khi thực hiện, Phó Hiệu trưởng nên tiếp tục ký công văn gởi lên Sở GDĐT hoặc gặp trực tiếp để xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên trực tiếp

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh21:38

  Xin trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo và Minh Hùng!
  Nói thật là họ đã xếp đặt đưa em gái họ về trường TH A ( em Bi thư huyện), PGD, Phòng Nọi vụ biết là sai đấy nhưng cung cứ lam thinh. ở nơi đây nó thanh nếp rồi, bao nhiêu năm nay họ xếp đặt người nhà vào chỗ k phải của họ. mà k một đơn vị nào lên tiếng. chỉ có trường Tiểu học A thực hiện thực hiện theo quy trình bổ nhiệm cung gây bức súc cho tầng lớp lãnh đạo. ở huyên tôi cẻ huyện goi là" Huyện của ông H.." 2 nhiệm kì qua cứ cái nếp này họ đã lách luật lợi dung các khe hở của cơ sở nên đưa người về đúng.Trường tôi đã có tờ trình ngày 20/5 và ngày 29/5 nếu sảy ra trường hợp:
  1. Họ cứ ra quyết định ép đưa người về không qua bước thăm dò ý kiến của cán bộ chủ chốt cơ sở.
  2.Không có văn bản trả lời lý do gì? mà đề án nhân sự của trường TH A k được chấp nhận
  3. Nhu vậy là không thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm công chức lãnh đạo
  Trường TH A có đấu tranh để bắt buộc họ làm đúng quy trình thì chỉ là cô độc vì là họ có chức quyền, tiền?
  Thật buồn pháp luật nhà nước đề ra,mà nhưng người có quyền có chức lại tự đưa cho m một luật riêng, Bi thư huyện can thiệp quá thô bạo vào linh vực cán bộ tổ chức. Chung tôi thấp cổ bé họng nên luật nhà nước ở cao quá không nghe tiếng, cho nên họ ở giữa họ làm bừa.
  Thay mặt trường TH A xin trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo và Minh Hùng!
  Chung tôi đọc hiểu ít về luậtnhưng thực hiện theo đúng luật, nhưng lãnh đạo hieu luật nhưng lại làm sai luật thì có kết tội được k?

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh21:48

  ai kêt tội họ, chung tôi có làm đơn khiếu nại thì họ có quyền, thế lực và đông tiên để mua che đậy kín hết
  Thật sự mong ước của chung tôi nhung nội dung có thật này nên phải đăng báo để cho công luật tham gia vào cuộc, vì k phải chi riêng ở đơn vị giáo dục mà còn nhiêu nhiều dơn vị khác nhiều huyên khác cung có nếp thế này
  Nếu được quý lãnh đạo giúp đỡ cho thông tin lên báo giáo dục thời đại, báo pháp luật thì chung tôi xin cung cấp địa chỉ rõ ràng và nội dung chi tiết để đăng báo. đây là mặt trời sáng của chung tôi

  Trả lờiXóa
 15. Nặc danh08:47

  Minh Hung à! Chắc xã hội bây giờ đều thế, nên MInh Hùng cung khó trả lời có đúng K?

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh08:50

  Cấp huyện như vậy rồi, có lên cấp tỉnh thì mẹ chăng bao che cho con chứ ai lại phơi bày cái sai của con đâu?

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh08:53

  Cuối cùng nhưng cán bộ,giáo viên ở các cơ sở là người chịu thiệt thòi nhất là không có quyền dân chủ khi lựa chọn cho minh một người quản lý lãnh đạo cao nhất về chỉ đạo nhà trường.

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh08:55

  Xin hỏi tôi muốn ly hôn nhưng có được quyền nuôi 2 đứa con không? xin luật gia tư vấn gúip tôi với

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh23:24

  Tôi đang công ở trường THCS... vào ngành năm 1998. Nếu tháng 08/2011 tôi được điều động về Phòng Giáo dục và Đào tạo... phụ trách chuyên môn khối THCS. Vậy tôi có phải thi tuyển công chức hay không?

  Trả lờiXóa
 20. Có nguoi nói: viên chuc nha nuoc truoc thòi điểm được nghi hưu trí được nghi 3 thang huỏng nguyên lương và các khoản phụ cấp. Vậy, đúng hay sai. Nêu đúng thì quy định ở văn bản nào. Mong ban giúp minh xin cán ơn.

  Trả lờiXóa
 21. Điều 2 Nghị định 67/2010/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định
  1. Cán bộ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và được hưởng thêm các chế độ sau:
  a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
  b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
  c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;
  d) Đối với cán bộ xếp lương chức vụ:
  Tại thời điểm có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu;
  đ) Đối với cán bộ xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:
  Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng để nghỉ hưu.
  Nếu có thời gian công tác trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và trong quá trình công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời gian 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề trong cùng ngành chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có) để nghỉ hưu.
  2. Tiền lương tháng để tính trợ cấp được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).
  Link toàn văn văn bản này:
  http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-inh-672010n-cp-ve-che-o.html

  Trả lờiXóa
 22. Nặc danh15:49

  áp dụng Luật CBCC năm 2008 để thanh toán tiền phép cho những ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định nhưng chưa nghỉ có được không? vì Thông tư 141/2011TT-BTC chỉ được áp dụng cho năm 2012

  Trả lờiXóa
 23. @Nặc danhViệc thanh toán chế độ nghỉ phép hiện tjai đang áp dụng theo văn bản cũ là Thông tư số 108 TC/HCVX ngày 30/12/1993.

  Trả lờiXóa
 24. Nặc danh07:56

  Vậy thông tư hướng dẫn luật viên chức năm 2012 đã có chưa vậy anh?

  Trả lờiXóa
 25. @Nặc danhLuật Viên chức chưa có hiệu lực nên chưa có Văn bản hướng dẫn. Phải đợi sau ngày 1/1/2012

  Trả lờiXóa
 26. Xin cho mình hỏi chút xíu: Hiện tại mình đang công tác tại 1 đơn vị CNTT trực thuộc tỉnh, đơn vị mình sẽ thu hẹp lại nhân sự, mình thuộc diện có con nhỏ dưới 36 tháng (hien tai con minh được hơn 13 tháng). Vậy nếu đơn vị mình đơn phương chấm dứt hợp đồng với mình trước năm 2012 thì mình được áp dụng luật viên chức nào? Hiện tại mình biết có luật viên chức mới nhưng tới 1/1/2012 mới áp dụng.

  Và mình có 1 thắc mắc là thời điểm tính 2 bên chấm dứt hợp đồng là khi nào? Có phải tính từ ngày có thông báo của đại diện mà nơi mình đang làm việc?

  Cám ơn mọi người (thuyhong710@gmail.com)

  Trả lờiXóa
 27. Xin cho mình hỏi chút xíu: Hiện tại mình đang công tác tại 1 đơn vị CNTT trực thuộc tỉnh, đơn vị mình sẽ thu hẹp lại nhân sự, mình thuộc diện có con nhỏ dưới 36 tháng (hien tai con minh được hơn 13 tháng). Vậy nếu đơn vị mình đơn phương chấm dứt hợp đồng với mình trước năm 2012 thì mình được áp dụng luật viên chức nào? Hiện tại mình biết có luật viên chức mới nhưng tới 1/1/2012 mới áp dụng.

  Và mình có 1 thắc mắc là thời điểm tính 2 bên chấm dứt hợp đồng là khi nào? Có phải tính từ ngày có thông báo của đại diện mà nơi mình đang làm việc?

  Cám ơn mọi người (thuyhong710@gmail.com)

  Trả lờiXóa
 28. vẫn chưa có Hướng dẫn thực hiện Luật viên chức nhỉ? bà con oi! Ai có thì chỉ dùm đi!

  Trả lờiXóa
 29. @truong tienCho đến nay chưa có văn bản hướng dẫn Luật Viên chức

  Trả lờiXóa
 30. Trước hết xin cám ơn Minh Hùng đã trả lời.
  Cho mình hỏi thêm: nên hiểu như thế nào về mục 1 Điều 59 của Luật Viên chức: "Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 07 năm 2003 có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của Luật này. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để bảo đảm các quyền lợi, chế độ chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng".
  Liệu như vậy những viên chức tuyển dụng trước ngày 01/7/2003 có phải ký hợp đồng LĐ không xác định thời hạn không nhỉ? Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 31. Nặc danh09:07

  xin được hỏi. Việc bổ nhiệm một trưởng phòng chức năng của một đơn vị sự nghiệp mà người được bổ nhiệm chưa giữ chức vụ phó trưởng phòng đã được bổ nhiệm vào chức trưởng phòng là đúng hay sai ?

  Trả lờiXóa
 32. Nặc danh10:18

  xin được hỏi tôi đang là giáo viên day hợp đồng tai Hải Dương chuẩn bị cho việc xét tuyển viên chức vào một trường cấp 3.Tuy nhiên về văn bằng thì tôi có bằng Đại học tại chức và băng thạc sĩ tốt nghiệp tại Học viện TDTT Quảng Châu Trung Quốc.Vạy xin hỏi tôi có đủ điều kiện được xét vào viên chức không? Xin trân thành cám ơn!

  Trả lờiXóa
 33. Nặc danh20:20

  Mình thấy chỉ có văn bản đối với công chức thôi, không có viên chức

  Trả lờiXóa
 34. @Minh Hùng Anh Minh Hùng có viết sách luật bán ở thị trường không? Thấy anh am hiểu về luật quá.

  Trả lờiXóa
 35. @Minh ThúyChỉ có bán sách ebook văn bản pháp luật được xuất bản tại trang web này thôi.
  Tham khảo cách mua sách ebook tại trang web THEO LINK TẠI ĐÂY

  Nếu có nhu cầu thì mua ủng hộ nhé!

  Trả lờiXóa
 36. Nặc danh22:03

  A,B,C rủ nhau thành lập Cty TNHH và nhất trí soạn thảo điều lệ có khoản như sau :"Trong 3 thành viên người nào vi phạm nghĩa vụ góp vốn thì mất quyền biểu quyết trong công ty , quyền biểu quyết của thành viên đó được chuyển cho 2 thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty "Hỏi điều khoản trên được ghi vào điều lệ công ty thì có phù hợp với luật Doanh nghiệp kg ?xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 37. Nặc danh21:13

  Cho tôi hỏi:
  Trong trường học, những đối tượng nào được tham gia bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lãnh đạo?
  Có các đối tượng sau:
  1. Giáo viên được tuyển dụng vào biên chế;
  2. Nhân viên thiết bị, thư viện được tuyển dụng biên chế
  3. Giáo viên ký hợp đồng giảng dạy (Chưa tuyển biên chế)
  4. Nhân viên của công ty bảo vệ ký hợp đồng bảo vệ trường
  5. Nhân viên thiết bị, thí nghiệm hợp đồng
  6. Phục vụ, cantin hợp đồng bán tại trường
  Cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trừ nhân viên vệ sĩ và phục vụ căn tin.

   Xóa
 38. Nặc danh10:27

  Thế giáo viên mới ký hợp đồng cũng bỏ phiếu hả bác?
  Em tưởng họ chưa là viên chức? Vì trong QĐ của Thủ tướng chính phủ thì toàn bộ công chức, viên chức được tham gia bỏ phiếu tín nhiệm.
  (Chưa qua tuyển viên chức).

  Trả lờiXóa
 39. Nặc danh15:30

  xin cho hoi

  Trả lờiXóa
 40. Nặc danh15:32

  xin cho hỏi Luật viên chức có hiệu lực rồi tuy nhiên các văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, vậy đối với những văn bản này, đề nghị cho biết cần áp dụng văn bản nào?

  Trả lờiXóa
 41. Hoàng Văn Đăng07:02

  Xin cho hỏi: Hiệu trường trường tôi chỉ còn 45 ngày nữa là nghỉ hưu, vẫn bố nhiệm cán bộ quản lý chức danh Trưởng phòng công tác học sinh, KHoa Quản trị, Phó phòng tổ chức hành chính là đúng hay sai?
  Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 42. Nặc danh21:20

  Xin cho minh hỏi ở huyện mình có công văn là giáo viên được tuyển dụng nếu đơn vị mà dư thừa thì hiệu trưởng có quyenf kí quyết định thôi việc đối với giáo viên đó. xin cho hỏi có công văn về luật viên chức cho trương hợp này không

  Trả lờiXóa
 43. Nặc danh08:56

  Xin cho mình hỏi ở phường nơi mình làm việc có 1 trường hợp như sau : chú Lê văn A đã có bằng trung cấp lý luận chính trị - hành chính từ tháng 1/1999 năm 2000 chú được bổ nhiệm giữ chức vụ phường đội phó của phường liên tục đến tháng 8 năm 2010 thì được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND phường hiện tại chú muốn được chuyển xếp lương có bằng cấp theo Nghị định 92/NĐ - CP (bằng lý luận CT-HC từ năm 1999) thì thời gian giữ chức vụ phường đội phó từ năm 2000 - 7/2008 có được tính chuyển xếp lương cho chú Lê Văn A không ?
  Thân./.

  Trả lờiXóa
 44. Nặc danh07:19

  Anh Hùng ơi xin chỉ giùm em điều này.trước năm 2008 cha em có lập bản vẽ nhà đất do cha em đứng tên,có 1 phần đất không nằm trong bản vẽ do cha em có cho hộ kế bên mượn sử dụng,giờ hộ kế bên trả lại.mà cha em đã mất,hiện em đang đứng tên chủ hộ,vậy em có thể lập lại bản vẻ lại có phần đất này hay không. mong anh chỉ giúp giùm cách giải quyết. xin trân thành cám ơn.rất mong sự trợ giúp sớm của anh.

  Trả lờiXóa
 45. Nặc danh15:13

  Tôi đang làm việc tại một cơ quan nhà nước. Tính thời gian tuyển dụng đến nay, Tôi làm việc đã được 7 tháng. Hiện Tôi đang trong thời gian chế độ công chức tập sự. Vậy cho hỏi: Tôi có được hưởng chế độ nghỉ phép năm không?

  Trả lờiXóa
 46. Nặc danh22:33

  Xin hỏi: tôi là hiệu trưởng một trường PTCS vùng biên giới khó khăn được hưởng chế độ 135, vậy tôi có được hưởng chế độ công vụ không? xin chân thành cảm ơn

  Trả lờiXóa
 47. Xin hỏi: Tôi là Phó bí thư huyện đoàn. Trong đợt đại hội cấp huyện tôi không trúng cử ban chấp hành khóa mới và tất nhiên các chức vụ còn lại bị khuyết như: Chủ nhiệm UBKT, UV Ban thường vụ, và cả chức danh phó bí thư. Vậy theo luật tổ chức chức cán bộ thì trường hợp của tôi sẽ được luân chuyển hoặc điều động nnư thế nào. Xin cho được biết cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 48. Bao chan21:58

  Một người được hợp đồng làm cán bộ Nông nghiệp xã từ năm 2002; đến năm 2004 được bầu là Phó chủ tịch UBND xã được hưởng lương theo ngạch cán bộ cấp xã hệ số: 1,95 đến tháng 10 năm 2009 được nâng bậc lương lên bậc 2 là 2,45; đến tháng 2 năm 2010 được bầu là Chủ tịch UBND xã được bảo lưu hệ số 2,45 đến tháng 4 năm 2010 tốt nghiệp, nhận bằng Kỹ sư Nông nghiệp và được xếp lương lại theo Quyết định của UBND huyện là bậc 1 hệ Đại học 2,34; được hưởng phụ cấp chức vụ 0,25 và được coi đó là bảo lưu hệ số chênh lệch; Xin được hỏi như vậy việc xếp lương có thực hiện đúng không, và nếu trường hợp không lầm chức danh chủ tịch nữa hệ số chức vụ không được hưởng đồng nghĩa với hệ số lương bị tụt giảm từ 2,45 xuống còn là 2,34 mà không bị vi phạm kỷ luật hay kiểm điểm gì thì như vậy có đúng với luật công chức không ? xin trả lời giúp ; xin trân thành cảm ơn./.

  Trả lờiXóa
 49. ngoc hai22:00

  Một người được hợp đồng làm cán bộ Nông nghiệp xã từ năm 2002; đến năm 2004 được bầu là Phó chủ tịch UBND xã được hưởng lương theo ngạch cán bộ cấp xã hệ số: 1,95 đến tháng 10 năm 2009 được nâng bậc lương lên bậc 2 là 2,45; đến tháng 2 năm 2010 được bầu là Chủ tịch UBND xã được bảo lưu hệ số 2,45 đến tháng 4 năm 2010 tốt nghiệp, nhận bằng Kỹ sư Nông nghiệp và được xếp lương lại theo Quyết định của UBND huyện là bậc 1 hệ Đại học 2,34; được hưởng phụ cấp chức vụ 0,25 và được coi đó là bảo lưu hệ số chênh lệch; Xin được hỏi như vậy việc xếp lương có thực hiện đúng không, và nếu trường hợp không lầm chức danh chủ tịch nữa hệ số chức vụ không được hưởng đồng nghĩa với hệ số lương bị tụt giảm từ 2,45 xuống còn là 2,34 mà không bị vi phạm kỷ luật hay kiểm điểm gì thì như vậy có đúng với luật công chức không ? xin trả lời giúp ; xin trân thành cảm ơn./.

  Trả lờiXóa
 50. Nặc danh18:51

  Thật là buồn cười cả 1 bộ mà năm 2010 được quốc hội thông qua Luật viên chức từng ấy con người mà đến 2012 mới ra được nghị định 29 chắc có lẽ hết thế kỷ này chưa ra được thông tư hướng dẫn vậy nhà nước Việt Nam sinh ra bộ này chẳng để làm gì chỉ tốn tiền cho một lũ ăn không ngồi rồi

  Trả lờiXóa
 51. Nặc danh09:54

  cho minh hoi, hieu truong cua 1 truong cong lap bat ky duoc phap luat thua nhan la cong chuc, vay con hieu pho la cong chuc hay la vien chuc, (don thuan la nguoi giup viec cho hieu truong thoi0

  Trả lờiXóa
 52. Nặc danh09:10

  Xin trân trọng nhờ a Minh Hùng tư vấn giúp một việc như sau:
  Cơ quan chúng tôi là một đơn vị sự nghiệp công lập; Năm 2012, chúng tôi được giao bổ sung 2 biên chế, Nhưng nghị 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng viên chức lại chưa có thông tư hướng dẫn, vì vậy chúng tôi vẫn chưa thể tổ chức tuyển dụng được, trong công việc của cơ quan đang rất cần người để giải quyết; Mong a tư vấn giúp căn cư vào đâu và làm như thế nào...để có thể tuyển dụng được viên chức ngay mà ko cần chờ thông tư hướng dẫn...Cám ơn a!

  Trả lờiXóa
 53. liên minh Đắklak15:13

  Tôi biên chế nhà nước năm 1995 làm công tác kế toán( quản lý ),tại liên minh HTX Tỉnh Đakalk đến nay gần 20 năm ,cho đến 2005 theo TT số 50/2005 về chế độ phụ cấp cho kế toán và được chuyển là kế toán trưởng mức phụ cấp 0.5 và phụ cấp trách nhiệm 0.1 cho đến năm 2011 cơ quan lên kế hoạch luân chuyển CBCC và chuyển tôi vào vị trí kế toán của đơn vị trực thuộc (tôi hoàn toàn không bị kỷ luật gì mặc khác năm 2009 tôi nhận bằng khen của Liên Minh Trung ương)và cắt hết toàn bộ phụ cấp của tôi ( 0.5 +0.1)và cho hưởng 6 tháng sau luân chuyển . Việc làm này của lãnh đạo cơ quan có mang tính trù dập, chèn ép tôi hay không? tôi không biết hỏi tổ chức nào ,cơ quan nào để biết được sự thật của vấn đề

  Trả lờiXóa
 54. Tôi công tác từ năm 1978, có sổ bhxh, nay vì công tác ở hội chữ thập đỏ cấp huyện chức vụ chủ tịch quá lâu rồi nên muốn nghĩ hưu ở tuổi 53, như vậy tôi được hưởng chế độ nghĩ hưu trước tuổi không

  Trả lờiXóa
 55. Tôi công tác từ năm 1978, có sổ bhxh, nay vì công tác ở hội chữ thập đỏ cấp huyện chức vụ chủ tịch quá lâu rồi nên muốn nghĩ hưu ở tuổi 53, như vậy tôi được hưởng chế độ nghĩ hưu trước tuổi không

  Trả lờiXóa
 56. Nặc danh17:58

  Chào anh!
  Anh có thể hướng dẫn tôi Trình tự, thủ tục từ chức,đối với công chức hành chính tại UBND các cấp được ko? tôi tìm thì chỉ thấy hướng dẫn của các ngành, bộ thôi chứ ko thấy nội dung dành cho công chức hành chính tại UBND các cấp.
  Rất cảm ơn anh!

  Trả lờiXóa
 57. Nặc danh09:11

  Cho tôi hỏi hiện nay chúng tôi làm công tác tại các trạm y tế nhưng chuyên môn của chúng là dươc trung cấp đã có biên chế và cuối năm 2013 sẽ lên bậc 3 theo quy đinh của nhà nước hai năm 1 lần, nhưng do sự phân công của cấp trên chung tôi được phân công làm công tác dân số và đã được học và cấp giấy chứng nhận viên chức dân số vậy chúng se được hưởng mức lương và trợ cấp ưu đãi ngành như thế nào ??? chúng tôi đi học chuyên môn chứ không muốn làm công tác dân số nhưng do bắt buột nên chúng tôi phải lam, nhưng làm cả công tác chuyên môn " 2 trong 1" nhưng chúng tôi cảm thấy bất công cho chúng tôi , trong khi người làm chuyên môn mới vào chưa đầy năm lại có mức lương cao hơn so với người có thâm niên 5 đến 6 năm, anh(chi) làm ơn cho tôi một lời giải thích thật thỏa đáng.
  Rất cám ơn!

  Trả lờiXóa
 58. Nặc danh23:06

  Cho mình hỏi mình đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa chuyển ngạch vậy có phải dợi vanbanr hướng dẫn mới không

  Trả lờiXóa
 59. Nặc danh14:24

  Tư vấn pháp luật cho em hỏi:Em làm việc tại cơ quan nhà nước gần 9 năm bị vi phạm kỷ luật cách chức không phải buộc thôi việc nhưng cơ quan nhà nước không bố trí công việc khác nên em thất nghiệp hơn một năm nay làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và em đóng BHXH 9 năm làm em bị giáng đoạn không được liên tục .Em đợi đến nay vẫn chưa bố trí vậy cơ quan nhà nước có vi phạm luật lao động không? nếu sai ai là người bồi thường cho em ;Trong thời gian không bố trí công việc em có được hưởng lương không nếu được em khiếu nại ở đâu? vì em là Đảng viên .Xin tư vấn pháp luật giúp em chân thành cảm ơn/ Gủi vào địa chỉ: quangcuong011@yahoo.com

  Trả lờiXóa
 60. Nặc danh21:12

  Xin hỏi Tổ tư vấn pháp luật và anh Minh Hùng:
  Viên chức A có trình độ đào tạo Cao đẳng tốt nghiệp năm 1998 được tuyển dụng vào biên chế nhà nước năm 1999, đến năm 2011 tốt nghiệp Đại học; Vậy đến nay viên chức A có đủ điều kiện để xét chuyển công chức không qua thi tuyển theo điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và khoản a điểm 1 Điều 58 Chương VI Luật Viên chức số 58/2010/QH12 không? (vị trí việc làm hiện tại mà viên chức A đang đảm nhiệm là vị trí được viên chức đảm nhiệm từ năm 2002 đến nay và cũng là vị trí chức danh nghề nghiệp sẽ đề nghị để chuyển vào công chức là Vị trí có chỉ tiêu biên chế công chức tỉnh giao).

  Theo điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP có nêu "Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng" và khoản a điểm 1 Điều 58 Chương VI Luật Viên chức số 58/2010/QH12 nêu "Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự ngiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển".
  Theo điểm b khoản 1 Điều 10 thông tư số 13/2010/TB-BNV có nêu :
  "Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
  - Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;
  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này."
  Tại điểm c khoản 2 Điều 10 thông tư số 13/2010/TB-BNV có mục nêu: "Viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này);";
  Tại khoản 6 Điều 10 thông tư số 13/2010/TB-BNV lại nêu "Việc xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển đối với viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viên chức."

  Hiện tại viên chức A đã có trình độ Đại học và thời gian làm việc (thời gian kinh nghiệm) trong lĩnh vực chuyên môn mà viên chức A đảm nhiệm là 10 năm cũng là vị trí nghề nghiệp chuyên môn đề nghị xét chuyển công chức cho viên chức A. Vậy theo Luật cán bộ công chức và Luật viên chức thì trường hợp viên chức A chỉ mới tốt nghiệp Đại học và hưởng lương ngạch Đại học được 2 năm mà trước đó là Cao đẳng mã ngạch 15113 tương đương Đại học có đủ điều kiện để xét chuyển thành công chức được hay không ?

  Rất mong được sự quan tâm trả lời cụ thể chi tiết của Ban tư vấn pháp luật và anh Minh Hùng.
  Xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 61. Cho tôi hỏi?:
  Công chức có hành vi vi phạm pháp, nhưng sau 03 năm mới phát hiện vi phạm thì còn thời hiệu xử lý kỷ luật không ?. (vì trong Điều 6, nghị định số 34/2011/NĐ-CP, có nêu thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể tử thời điểm công chức có hành vi vi phạm...) Vấn đề trên đang bức xúc nhiều tranh luân. Mong sớm được giải thích, Cám ơn.../.

  Trả lờiXóa
 62. Nặc danh21:58

  cho em hỏi luật công chức và viên chức khác nhau như thế nào ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
   Luật cán bộ công chức quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.
   - Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
   Luật công chức quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

   Xóa
 63. Nặc danh14:34

  Gia đình tôi có cho một gia đình khác ở nhờ đất ngay cạnh nhà tôi. họ từ nơi khác tới, gia đình tôi cũng không biết họ như thế nào. chỉ vì người ta đi làm thuê cùng với mẹ tôi, kể lể này nọ nên mẹ tôi thương tình cho ở nhờ một thời gian. mới đầu họ cũng đang ở nhờ một người hàng xóm gần nhà tôi. Nhưng không biết vì lý do gì bị người đó đuổi đi. Gia đình tôi cho ở bẵng đã hơn 2 năm người ta vẫn không chịu đi. Nếu gia đình đó tốt thì không nói làm gì. Đã ở nhờ chớ, mà còn đi nói với hàng xóm là gia đình tôi đã bán đất cho họ, họ đã trả 20 triệu rồi, chỉ còn 80 triệu thôi.Làm mọi người ai cũng nghĩ là nhà tôi đã bán đất thiệt.Rồi còn lừa mượn tiền bố mẹ tôi mà không trả, còn mượn danh gia đình tôi đi mượn tiền này nọ, nói xấu gia đình tôi. Bố mẹ tôi thương người nghĩ nếu đuổi người ta đi thì người ta không có chỗ ở, tội người ta. Tôi lại không thích loại người dối trá đó. Mọi người cho tôi ý kiến với!

  Trả lờiXóa
 64. Việc công chức có được hợp đồng thuê khoán với cơ quan đang công tác không? Căn cứ nội dung nào?

  Trả lờiXóa
 65. Luật sư mình hỏi quyếtđịnh biệt phái có phải là quyết định điều động luân chuyển không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.
   * Thời hạn: Không xác định
   * Điều kiện: Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức vaf phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới.
   * Đối tượng áp dụng: Công chức
   * Đối tượng ưu tiên: Không có quy định
   - - Biệt phái Là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Hoặc: Là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời gian nhất định
   * Thời hạn: Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.
   * Điều kiện: Không quy định điều kiện cụ thể.
   * Đối tượng áp dụng: Công chức, Viên chức
   * Đối tượng ưu tiên: Công chức, viên chức đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

   Xóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,39,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,10,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Nghị định thông tư hướng dẫn Luật Cán bộ công chức viên chức
Nghị định thông tư hướng dẫn Luật Cán bộ công chức viên chức
Luật Cán bộ, công chức viên chức mới nhất hiện hành và các văn bản (Nghị định, Thông tư) hướng dẫn thi hành 2020.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRf9-ShbqOURTtKVSClLrSJsDFoXIy2nO_SR5Ax2N1NL2h6CYiZz7uujNJexqRNIvg0KKL25tBQEmLj1ysbf9cM1z0SQOFU336FmCozoh7Bo2hsskWVmN0XXIR_A2kmzczIxxzY4wMNA4/s228/LuatCBCC.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRf9-ShbqOURTtKVSClLrSJsDFoXIy2nO_SR5Ax2N1NL2h6CYiZz7uujNJexqRNIvg0KKL25tBQEmLj1ysbf9cM1z0SQOFU336FmCozoh7Bo2hsskWVmN0XXIR_A2kmzczIxxzY4wMNA4/s72-c/LuatCBCC.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/04/luat-can-bo-cong-chuc-va-van-ban-huong.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/04/luat-can-bo-cong-chuc-va-van-ban-huong.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content