Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu người lao động cán bộ công chức từ 2021

Quy định chi tiết lộ về tuổi nghỉ hưu, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021 áp dụng đối với người lao động, cán bộ, công chức.
Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, cán bộ công chức từ 2021Sau đây là quy định chi tiết lộ về tuổi nghỉ hưu, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021 áp dụng đối với người lao động, cán bộ, công chức

1. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam
Lao động nữ
Năm đủ tuổi nghỉ hưu
Tuổi nghỉ hưu
Năm sinh
(từ tháng/năm đến tháng/năm)
Năm đủ tuổi nghỉ hưu
Tuổi nghỉ hưu
Năm sinh
(từ tháng/năm đến tháng/năm)
2021
60 tuổi
3 tháng
Từ T.1/1961
- T.9/1961
2021
55 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1966
- T.8/1966
2022
60 tuổi
6 tháng
Từ T.10/1961
- T.6/1962
2022
55 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1966
- T.4/1967
2023
60 tuổi
9 tháng
Từ T.7/1962
- T.3/1963
2023
56 tuổi
Từ T.5/1967
- T.12/1967
2024
61 tuổi
Từ T.4/1963
- T.12/1963
2024
56 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1968
- T.8/1968
2025
61 tuổi
3 tháng
Từ T.1/1964
- T.9/1964
2025
56 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1968
- T.5/1969
2026
61 tuổi
6 tháng
Từ T.10/1964
- T.6/1965
2026
57 tuổi
Từ T.6/1969
- T.12/1969
2027
61 tuổi
9 tháng
Từ T.7/1965
- T.3/1966
2027
57 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1970
- T.8/1970
2028
62 tuổi
Từ T.4/1966
trở đi
2028
57 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1970
- T.4/1971

2029
58 tuổi
Từ T.5/1971
- T. 12/1971


2030
58 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1972
- T. 8/1972


2031
58 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1972
- T. 4/1973


2032
59 tuổi
Từ T.5/1973
- T. 12/1973


2033
59 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1974
- T. 8/1974


2034
59 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1974
- T.4/1975


2035
60 tuổi
Từ T.5/1975
trở đi

2. Lộ trình nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh theo danh sách dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn (và vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý):
- Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:
  • Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đảng;
  • Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
  • Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội;
  • Thứ trưởng Bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;
  • Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ VN; cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội ở TW;
  • Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM; Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Giám đốc NXB Chính trị quốc gia - Sự thật;
  • Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng;
  • Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thuộc TW;
  • Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh;
  • Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các ban đảng của Thành ủy Tp. Hà Nội và Tp. HCM.
- Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu với đối tượng trên cụ thể như sau:

Lao động nam
Lao động nữ
Năm đủ tuổi nghỉ hưu
Tuổi nghỉ hưu
Năm sinh
(từ tháng/năm đến tháng/năm)
Năm đủ tuổi nghỉ hưu
Tuổi nghỉ hưu
Năm sinh
(từ tháng/năm đến tháng/năm)
2021
65 tuổi
3 tháng
Từ T.1/1961
- T.9/1961
2021
60 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1966
- T.8/1966
2022
65 tuổi
6 tháng
Từ T.10/1961
- T.6/1962
2022
60 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1966
-T.4/1967
2023
65 tuổi
9 tháng
Từ T.7/1962
- T.3/1963
2023
61 tuổi
Từ T.5/1967
-  T.12/1967
2024
66 tuổi
Từ T.4/1963
- T.12/1963
2024
61 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1968
- T.8/1968
2025
66 tuổi
3 tháng
Từ T.1/1964
- T.9/1964
2025
61 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1968
- T.5/1969
2026
66 tuổi
6 tháng
Từ T.10/1964
- T.6/1965
2026
62 tuổi
Từ T.6/1969
- T.12/1969
2027
66 tuổi
9 tháng
Từ T.7/1965
- T.3/1966
2027
62 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1970
- T.8/1970
2028
67 tuổi
Từ T.4/1966
trở đi
2028
62 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1970
- T.4/1971
2029
63 tuổi
Từ T.5/1971
- T.12/1971
2030
63 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1972
- T.8/1972
2031
63 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1972
- T.4/1973
2032
64 tuổi
Từ T.5/1973
- T.12/1973
2033
64 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1974
- T. 8/1974
2034
64 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1974
- T.4/1975
2035
65 tuổi
Từ T.5/1975
trở đi

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền quyết định thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức thuộc diện nói trên nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu đối với các trường hợp này không quá 5 tuổi so với quy định về Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (quy định tại mục 1 nói trên) tại thời điểm nghỉ hưu.

3. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn 

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại về Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (quy định tại mục 1 nói trên) tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thấp hơn của người lao động được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam
Lao động nữ
Năm đủ tuổi nghỉ hưu
Tuổi nghỉ hưu
Năm sinh
(từ tháng/năm đến tháng/năm)
Năm đủ tuổi nghỉ hưu
Tuổi nghỉ hưu
Năm sinh
(từ tháng/năm đến tháng/năm)
2021
55 tuổi
3 tháng
Từ T.1/1966
- T.9/1966
2021
50 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1971
- T.8/1971
2022
55 tuổi
6 tháng
Từ T.10/1966
- T.6/1967
2022
50 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1971
- T. 4/1972
2023
55 tuổi
9 tháng
Từ T.7/1967
- T.3/1968
2023
51 tuổi
Từ T.5/1972
- T.12/1972
2024
56 tuổi
Từ T.4/1968
- T.12/1968
2024
51 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1973
- T.8/1973
2025
56 tuổi
3 tháng
Từ T.1/1969
- T.9/1969
2025
51 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1973
- T.5/1974
2026
56 tuổi
6 tháng
Từ T.10/1969
- T.6/1970
2026
52 tuổi
Từ T.6/1974
- T.12/1974
2027
56 tuổi
9 tháng
Từ T.7/1970
- T.3/1971
2027
52 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1975
- T.8/1975
2028
57 tuổi
Từ T.4/1971
trở đi
2028
52 tuổi
8 tháng
Từ T. 9/1975
- T. 4/1976
2029
53 tuổi
Từ T.5/1976
- T.12/1976
2030
53 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1977
- T.8/1977
2031
53 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1977
- T.4/1978
2032
54 tuổi
Từ T.5/1978
- T.12/1978
2033
54 tuổi
4 tháng
Từ T.1/1979 - T.8/1979
2034
54 tuổi
8 tháng
Từ T.9/1979
- T.4/1980
2035
55 tuổi
Từ T.5/1980
trở đi

Tham khảo hình minh họa về lộ trình tăng lương theo quy định của Bộ luật lao động

Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, cán bộ công chức từ 2021_1

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu người lao động cán bộ công chức từ 2021
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu người lao động cán bộ công chức từ 2021
Quy định chi tiết lộ về tuổi nghỉ hưu, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021 áp dụng đối với người lao động, cán bộ, công chức.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj73JAAUCNoTlHMX3TwzK_O-MPEQj3HUf2T4m_bWJZIIf7IQj2lhvaX5br8NG4C_irTyC124FtKzHsviYDM7QMJ8YU8PN6G4pcGeMu6Ns8PNwlrZHOXrdK5TfyNhJlocc_JBxBQEQZDVXs/s200/tang-tuoi-huu-nam-nu_New.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj73JAAUCNoTlHMX3TwzK_O-MPEQj3HUf2T4m_bWJZIIf7IQj2lhvaX5br8NG4C_irTyC124FtKzHsviYDM7QMJ8YU8PN6G4pcGeMu6Ns8PNwlrZHOXrdK5TfyNhJlocc_JBxBQEQZDVXs/s72-c/tang-tuoi-huu-nam-nu_New.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/05/do-tuoi-nghi-huu-cua-nguoi-lao-dong-can-bo-tu-2021.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/05/do-tuoi-nghi-huu-cua-nguoi-lao-dong-can-bo-tu-2021.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content