Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2015

Quy định chung:
Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế:
Quy trình quản lý, đăng ký thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế:
Quy định về quản lý, xử lý, cưỡng chế nợ đọng thuế:
Quy định về xử lý vi phạm pháp luật, cưỡng chế về thuế:
Quy định về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:
Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
Quy định về khai thuế qua mạng, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:
Quy định về trao đổi, cung cấp thông tin về thuế giữa các cơ quan, tổ chức:
Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp:
Quy định liên quan đến thanh tra, khiếu nại tố cáo về thuế:
Quy định liên quan đến cán bộ công chức ngành thuế:
Hết hiệu lực: (Cập nhật 18/8/2015)

Đăng ký nhận tin, bài viết:

Tham khảo cùng chủ đề:

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.