Thông tư 12/2018/TT-BCA - Quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Trình tự thủ tục, biểu mẫu hồ sơ xét tha tù trước thời hạn có điều kiện theo Thông tư 12/2018/TT-BCA và việc thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn.
tha tù trước thời hạnBài viết sau đây sẽ hướng dẫn điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu, thời điểm được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện theo Thông tư 12/2018/TT-BCA và việc thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Tha tù trước thời hạn có Điều kiện là gì?

   Tha tù trước thời hạn có Điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các Điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ. 
   Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định mới, chuyển từ hình thức chấp hành án tại các cơ sở giam giữ sang chấp hành tại cộng đồng (tha tù trước thời hạn có điều kiện do các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện.

Các văn bản hướng dẫn về tha tù trước thời hạn có điều kiện 

Các điều kiện để được tha tù trước thời hạn 

Khoản 1 Điều 66 Bộ luật Hình sự quy định các điều kiện để được tha tù trước thời hạn như sau 
Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Phạm tội lần đầu;
b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;
c) Có nơi cư trú rõ ràng;
d) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;
đ) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.
Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn;
e) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này. 
Khoản 2 Điều 66 BLHS: Không áp dụng quy định trên đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII (Tội Xâm phạm an ninh quốc gia), Chương XXVI (tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), Điều 299 (tội khủng bố); người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội tại Chương XIV (Tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự) do cố ý hoặc người bị kết án 07 năm tù trở lên đối với một trong các tội cướp tài sản (điều 168), bắt cóc nhằm chiếm đoạt TS (Điều 169), Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248), mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251), chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252);
b) Người bị kết án tử hình được ân giảm; phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người đủ 75 tuổi trở lên; Người bị kết án tử hình về tội tham ô, nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.
a) Phạm tội lần đầu (theo điểm a Khoản 1): có thể được xem xét nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
- Trước đó chưa phạm tội lần nào; 
- Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự; 
- Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; 
- Trước đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích. 
b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt (điểm b Khoản 1): tức là phải chấp hành tốt Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, cụ thể như sau: 
- Người đang chấp hành án phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn phải có ít nhất 20 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có Điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. 
- Người đang chấp hành án phạt tù trên 20 đến 30 năm phải có ít nhất 16 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có Điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. 
- Người đang chấp hành án phạt tù trên 15 đến 20 năm phải có ít nhất 12 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có Điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. 
- Người đang chấp hành án phạt tù trên 10 đến 15 năm phải có ít nhất 08 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có Điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. 
- Người đang chấp hành án phạt tù trên 05 đến 10 năm phải có ít nhất 06 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có Điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. 
- Người đang chấp hành án phạt tù trên 03 đến 05 năm phải có ít nhất 04 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có Điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. 
- Người đang chấp hành án phạt tù từ 03 năm trở xuống phải có ít nhất 02 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có Điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. 
Ví dụ: Nguyễn Văn A bị kết án 14 năm. Tính đến ngày 31/3/2018, A đã chấp hành án được 07 năm tù. Để đủ Điều kiện xét tha tù trước thời hạn có Điều kiện (trong Quý I/2018), thì Nguyễn Văn A phải được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên của 08 quý liên tục liền kề như sau: Quý I/2018; Quý I, II, III, IV/2017; Quý II, III, IV/2016. 
c) Có nơi cư trú rõ ràng (điểm c Khoản 1) 
Nơi cư trú là nơi tạm trú hoặc thường trú theo quy định của Luật Cư trú mà người được tha tù trước thời hạn có Điều kiện về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được tha tù. 
Nơi cư trú rõ ràng là nơi cư trú có địa chỉ được xác định cụ thể. 
d) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. (điểm d Khoản 1) 
- Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền và án phí là đã nộp đầy đủ các Khoản tiền phạt và án phí thể hiện ở các biên lai, chứng từ hoặc có quyết định miễn chấp hành hình phạt tiền, miễn nộp án phí của Tòa án. 
- Đã chấp hành xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là một trong các trường hợp: Đã thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo bản án, quyết định của Tòa án; có quyết định đình chỉ thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền; có thỏa thuận bằng văn bản của bị hại hoặc đại diện hợp pháp của bị hại về việc không phải thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo bản án, quyết định của Tòa án được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 
đ) Đã chấp hành được ít nhất 1/2 mức phạt tù có thời hạn; ít nhất 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn (điểm đ Khoản 1) 
- Thời gian đã chấp hành án phạt tù là thời gian người đó bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù trong các cơ sở giam giữ hoặc thời gian người đó bị bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không kể thời gian được tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ và thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Thời gian đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù (nếu có) được tính để trừ vào Phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. 
Ví dụ: Nguyễn Văn B bị kết án 14 năm tù. Tính đến ngày 31/3/2018, B đã chấp hành án được 07 năm tù. Trong quá trình chấp hành án, B được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 01 năm, nên thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại là 06 năm. 
- Người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng được xác định theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. 
Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng được xác định theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. Việc xác định người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. 

Điều kiện tha tù trước thời hạn đối với người đang chấp hành án phạt tù theo các mức án

* Đối với người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng: khi có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 66 nêu trên và đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.
* Đối với người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng: khi có đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều 66 nêu trên.
* Đối với người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù: Khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản a,b,c Khoản 1 Điều 66 và đã chấp hành được 1/3 thời hạn phạt tù.

Khi nào phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện?

   Thời điểm xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện hàng năm, mỗi năm 3 đợt, cụ thể: Vào dịp 30/4 hàng năm (việc lập hồ sơ xét, đề nghị và thẩm định phải hoàn thành trước 15/4); Thời điểm xét tha dịp 2/9 hàng năm, (việc lập hồ sơ xét, đề nghị và thẩm định phải hoàn thành trước 15/8); Thời điểm xét tha dịp Tết Nguyên Đán hàng năm (việc lập hồ sơ xét, đề nghị và thẩm định phải hoàn thành trước 31/12). 
Điều 5. Lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện
1. Sau khi hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Quý I, 06 tháng, năm, các trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện rà soát, lập danh sách (kèm theo hồ sơ) đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền
2. Việc rà soát, lập hồ sơ xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện phải hoàn thành trước ngày 15/4 đối với phạm nhân đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù Quý I, trước ngày 15/8 đối với phạm nhân đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù 06 tháng và trước ngày 31/12 đối với phạm nhân đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù năm để đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định, đồng thời chuyển cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định của pháp luật. 

Trình tự thủ tục xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện

- Khi đến đợt xét, trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, nhà tạm giữ Công an cấp huyện lập hồ sơ, danh sách người đang thi hành án có đủ điều kiện chuyển cho Công an tỉnh (Cơ quan thi hành án hình sự). Cơ quan này lập Hội đồng họp xét, sau đó có văn bản đề nghị TAND tỉnh xem xét, quyết định, đồng thời chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp với Tòa án để kiểm sát;
    Đối với các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an thì lập hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện chuyển cho Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an. Hội đồng thẩm định của cơ quan này họp thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an hoàn thành hồ sơ, danh sách, làm văn bản đề nghị TAND tỉnh nơi phạm nhân đang chấp hành án xem xét, quyết định, đồng thời gửi một bộ hồ sơ, danh sách đến VKSND cùng cấp với Tòa án. 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan đề nghị, Chánh án TAND tỉnh mở phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp cử Kiểm sát viên tham gia và ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với từng phạm nhân.
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, Tòa án gửi quyết định cho phạm nhân, Viện kiểm sát cùng cấp, VKS cấp trên trực tiếp, cơ quan đã lập hồ sơ đề nghị, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người được tha tù trước thời hạn về cư trú, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định có trụ sở.
- Ngay sau khi nhận được quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, cơ sở giam giữ tổ chức công bố quyết định và thực hiện các thủ tục thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm các tài liệu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, gồm các tài liệu sau:

* Tài liệu do cơ quan xét tha tù trước thời hạn thu thập:

- Bản sao bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; Quyết định thi hành án;
- Tài liệu thể hiện phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt là các Quyết định hoặc bản sao Quyết định xếp loại chấp hành án phạt tù (Kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù quý, 06 tháng, năm; quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc phạm nhân lập công)
- Bản sao Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;
- Tài liệu xác định thời gian thực tế đã chấp hành án phạt tù là bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, Quyết định thi hành án.
- Văn bản đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh.

* Tài liệu phạm nhân và gia đình phạm nhân bổ sung:

- Đơn xin tha tù trước thời hạn có điều kiện của phạm nhân kèm theo cam kết không vi phạm pháp luật, các nghĩa vụ phải chấp hành khi được tha tù trước thời hạn; 
- Văn bản, tài liệu thể hiện việc chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nộp án phí (Các biên lai, hóa đơn, chứng từ, Quyết định miễn hình phạt tiền, miễn nộp án phí, Quyết định đình chỉ thi hành án, văn bản thỏa thuận của người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị hại về việc không phải thi hành khoản nghĩa vụ dân sự được UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận hoặc các văn bản, tài liệu khác thể hiện việc này...)
- Các tài liệu về cá nhân, hoàn cảnh gia đình của phạm nhân;
+ Tài liệu chứng minh người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Trường hợp có thân nhân là người có công với cách mạng phải có giấy xác nhận hoặc bản sao giấy tờ chứng minh có thân nhân là người có công với cách mạng được UBND cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị nơi người đó đã công tác, học tập xác nhận. Trường hợp là con nuôi hợp pháp của người có công với cách mạng thì phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền trước thời điểm người đó phạm tội; 
+ Bản sao giấy khai sinh hoặc bản trích sao phần bản án để xác định phạm nhân là người đủ 70 tuổi trở lên; 
+ Giấy xác nhận khuyết tật để xác định phạm nhân là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng (theo quy định của pháp luật về người khuyết tật); 
+ Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh để xác định nữ phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi; 
+ Bản sao giấy khai sinh hoặc bản trích sao phần bản án để xác định phạm nhân là người đang chấp hành án phạt tù dưới 18 tuổi;

Có khi nào phạm nhân đủ điều kiện tha tù trước thời hạn mà bị bỏ sót, không lập hồ sơ?

   Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tiến hành kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện. Nếu phát hiện những phạm nhân đủ điều kiện tha tù trước hạn nhưng không được trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện đề nghị thì sẽ có văn bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan trên lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
   Điều 5 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện như sau: "Khi thực hiện chức năng kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện, Viện kiểm sát có thẩm quyền phát hiện những phạm nhân đủ điều kiện tha tù trước thời hạn nhưng không được cơ quan có thẩm quyền đề nghị thì yêu cầu cơ quan đó lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho họ."

Ai có quyền ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện?

   Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam, trại giam thuộc Bộ Công an, Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ công an cấp huyện.
   Điều 66 Bộ Luật hình sự quy định như sau: "Theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù"

Việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện như thế nào? 

- Trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện công bố Quyết định của Tòa án về tha tù trước thời hạn có điều kiện cho toàn thể phạm nhân đang chấp hành án phạt tù biết; cấp Giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện và tha phạm nhân có Quyết định. 
- Công an cấp huyện nơi người được tha tù trước thời hạn về cư trú lập hồ sơ giao cho Công an cấp xã tham mưu UBND cấp xã phân công người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn và quản lý, giám sát, giáo dục họ trong thời gian thử thách.

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,39,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,10,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Thông tư 12/2018/TT-BCA - Quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện
Thông tư 12/2018/TT-BCA - Quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện
Trình tự thủ tục, biểu mẫu hồ sơ xét tha tù trước thời hạn có điều kiện theo Thông tư 12/2018/TT-BCA và việc thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXV-fk_fMGTylueaO6pESteXffSO1a4ate1e9K0kWzSvlA1V7xoqVoX1NM_asLpmtanJ6SItbOckivRqNJnvwUl1tlXw0w8OLLKNtZIosO91g9B6h09IO64Kds-9GJ3l5Y9jVQmde7xQE/s200/tha+tu+co+thoi+han-min.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXV-fk_fMGTylueaO6pESteXffSO1a4ate1e9K0kWzSvlA1V7xoqVoX1NM_asLpmtanJ6SItbOckivRqNJnvwUl1tlXw0w8OLLKNtZIosO91g9B6h09IO64Kds-9GJ3l5Y9jVQmde7xQE/s72-c/tha+tu+co+thoi+han-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2018/07/thu-tuc-ho-so-xet-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2018/07/thu-tuc-ho-so-xet-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content