Chế độ phụ cấp trợ cấp cán bộ công chức viên chức mới nhất

Luật cán bộ công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn về chế độ phụ cấp, trợ cấp mới nhất năm 2020.
phụ cấp trợ cấp cán bộ công chức viên chức
Hướng dẫn chế độ phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ công chức viên chức mới nhất theo quy định của Luật cán bộ công chức viên chức

Quy định về chế độ phụ cấp công vụ
 • Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ
 • Thông tư 24/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân
 • Thông tư 43/2012/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị quân đội
 • Thông tư 74/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP

Các loại phụ cấp mới vào năm 2021:

Quy định về chế độ phụ cấp thâm niên

Quy định về các loại phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm theo nghề

Quy định về phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo

 • Thông tư 22/2006/TT-BTC quy định cụ thể về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính 
 • Thông tư 13/2012/TT-BTP quy định Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
 • Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

 • Thông tư 78/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác
 • Thông tư 25/2007/TT-BQP thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với sĩ quan kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

Chế độ đối với cán bộ, công chức công tác ở nước ngoài

 • Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
 • Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
 • Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg về trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
 • Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg
 • Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
 • Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT
 • Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP

Quy định về trợ cấp khó khăn

Quy định về chế độ bồi dưỡng

 • Thông tư 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
 • Quyết định 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
 • Quyết định 41/2008/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy

Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Quy định về phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Một số quy định liên quan

 • Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phụ cấp đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động về tiền lương

Tham khảo thêm

Hết hiệu lực: (Cập nhật 9/2020)

Ý KIẾN

 1. Nặc danh10:14

  Chẳng hiểu vì sao Bộ quốc phòng và Chính phủ và các ngành liên quan lâu có nghị định hướng dẫn về thực hiện Luật cơ yếu đến thế?

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh10:47

  Chúng tôi cùng đồng cảm với ý kiến của bạn thắc mắc ở trên, chẳng hiểu các nhà nghiên cứu luật ra sao mà nó chẳng có tí đồng bộ nào cả cứ văn bản này ra thì lại đá văn bản khác, chúng tôi là cán bộ công chức công tác ở trong tổ chức cơ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ cơ mật mã trong lĩnh vực trọng yếu của quốc gia và lao động trong môi trường nguy hiểm và độc hại như vậy, luôn phải sống trong môi trường nghiêm khắc để bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ. Nhưng chế độ chính sách thì bị đối sử chẳng được bằng cán bộ công chức bình thường (Phải chăng những việc làm và sản phẩm của chúng tôi làm ra nó không cần thiết và nó không làm ra tiền nên chỉ được có vậy? Qua đây cá nhân tôi có bày tỏ ý kiến nếu đảng, nhà nước, các cơ quan bộ ngành thấy không cần đến công tác cơ yếu nữa thì giải thể nó luôn đi. Cùng là cán bộ, công chức công tác trong co quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cấp huyện từ 01/5/2011 được hưởng phụ cấp 30% gọi là phụ cấp công tác đảng, đoàn thể còn lại những người làm việc trong tổ chức cơ yếu thì lại không có, phải chăng bọn làm công tác cơ yếu không cần tiền, không cần ăn hít khí trờ mà sống bà bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước bảo vệ chế độ. có lẽ đảng, nhà nước không cần thì giải thể nó đi, không nữa thì có chế độ chính sách cho cán bộ trong ngành cơ yếu được hoạt động trong cơ chế trị trường để đảm bảo cuộc sống chứ.

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh15:45

  Tôi đề nghị có Nghị định thực hiện cơ chế rõ ràng phân cấp quản lý cơ yếu thuộc cấp Tỉnh và cơ yếu thuộc cấp huyện thuộc điều chỉnh của Luật Cơ yếu và nhiệm vụ phải rõ ràng, chứ như hiện nay cơ yếu thuộc các Văn phòng cấp ủy cấp huyện, nhiều lúc bị sai vặt làm đủ thứ kiêm nhiệm nào chuyên viên tổng hợp, nào công nghệ thông tin, có lúc còn sai rót nước trà cho các cuộc hội nghị mà khi quy hoạch đề bạt cán bộ chẳng thấy quy hoạch cơ yếu đâu, lãnh đạo bảo nếu có quy hoạch thì lên theo ngành dọc ấy, chứ ngành ngang không quy hoạch; vậy Cơ yếu cần quái gì kiêm nhiệm công tác Văn phòng, vì chúng tôi là cơ yếu mà đâu có hưởng lương của cán bộ công chức đâu mà kiêm chuyên viên.

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh15:58

  Đúng vậy, Tôi cảm thấy Cơ yếu cấp huyện như một nhân viên bị sai vặt, từ kiêm nhiệm chuyên viên tổng hợp, công nghệ thông tin, nhân viên tạp vụ phục vụ các cuộc hội nghị của cấp ủy, các cuộc họp mặt (vì ở Văn phòng cấp ủy huyện không có bộ phận phục vụ như ở Văn phòng cấp ủy Tỉnh) nên Văn phòng cấp ủy cấp huyện phục vụ tất, riết rồi cán bộ cấp xã coi công chức Văn phòng cấp ủy huyện như bưng bê trà nước, chỉ là một bộ phận phục vụ; Vì vậy theo quan điểm Tôi (25 năm trong ngành cơ yếu)nên chuyển Cơ yếu sang Văn phòng UBND cấp huyện để điều chỉnh theo Luật Cơ yếu (UBND các cấp quản lý cơ yếu.

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh16:23

  Không được hưởng phụ cấp 30%, nhưng văn phòng cấp ủy cấp huyện vẫn bắt cơ yếu làm việc như cơ yếu + Kiêm chuyên viên tổng hợp, thật là bất công.

  Trả lờiXóa
 6. mot nhan vien truong hoc20:44

  La nhan vien cung cong tac trong nghanh GD tai sao Nha nuoc lai khong quan tam den ho, khong cho ho mot khoan phu cap nao, ho cung can phai song moi co the lam viec duoc chu.

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh15:39

  Phải chăng Đảng, Nhà nước, các cơ quan đơn vị có sử dụng cơ yếu cho rằng Cơ yếu có cũng được không có cũng không sao, nếu vậy thì bỏ cơ yếu nhanh cho anh em còn làm việc khác mà sống chứ. bảo là có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước mà không có phụ cấp thì ăn gió cầm hơi mà bảo vệ à

  Trả lờiXóa
 8. đúng là làm cơ yếu ở cấp huyện thì thật là chán không được làm nhiệm vụ chuyên môn của mình mấy toàn là phải làm những việc sai vặt không tên ở văn phòng thui nhìu lúc nghĩ cũng ức chế thật đấy. Đảng và Nhà nước xem lại như thế nào chứ ngành cơ yếu là một ngành đặc thù trọng yếu về bảo vệ bí mật của quốc gia cơ mà. Nếu cơ quan nào không cần tổ chức cơ yếu thì giải thể đi cho nó làm việc đỡ phải bị ức chế như thế này.Nhìu lúc mình thấy a em cơ yếu ở cấp huyện không được mọi người nhìn bằng ánh mắt tôn trọng cho lắm, phải chăng ngành mình không có quyền hành gì trong xã hội và không làm ra tiền nên mọi người nhìn mình bằng con mắt như vậy???? mình chỉ mong sao mọi người hiểu và thông cảm cho a em cơ yếu chúng mình để mình có thể làm việc chuyên môn của mình thui chứ bọn mình không muốn bị sai vặt một chút nào cả? nếu là việc của chuyên môn của mình thì nửa đêm hay bất kể lúc nào Đảng và Nhà nước cần mình cũng có mặt va rất vui vẻ làm việc.

  Trả lờiXóa
 9. đúng là làm cơ yếu ở cấp huyện thì thật là chán không được làm nhiệm vụ chuyên môn của mình mấy toàn là phải làm những việc sai vặt không tên ở văn phòng thui nhìu lúc nghĩ cũng ức chế thật đấy. Đảng và Nhà nước xem lại như thế nào chứ ngành cơ yếu là một ngành đặc thù trọng yếu về bảo vệ bí mật của quốc gia cơ mà. Nếu cơ quan nào không cần tổ chức cơ yếu thì giải thể đi cho nó làm việc đỡ phải bị ức chế như thế này.Nhìu lúc mình thấy a em cơ yếu ở cấp huyện không được mọi người nhìn bằng ánh mắt tôn trọng cho lắm, phải chăng ngành mình không có quyền hành gì trong xã hội và không làm ra tiền nên mọi người nhìn mình bằng con mắt như vậy???? mình chỉ mong sao mọi người hiểu và thông cảm cho a em cơ yếu chúng mình để mình có thể làm việc chuyên môn của mình thui chứ bọn mình không muốn bị sai vặt một chút nào cả? nếu là việc của chuyên môn của mình thì nửa đêm hay bất kể lúc nào Đảng và Nhà nước cần mình cũng có mặt va rất vui vẻ làm việc.

  Trả lờiXóa
 10. biên giới08:00

  Mình xin chia xẻ với các bạn làm công tác cơ yếu, các ban rất bức xúc về chế độ cho người làm công tác cơ yếu điều đó cũng đúng thôi! Trước núc kinh tế đất nước còn đang khó khăn, một số chế độ chính sách cho cán bộ nói chung, ngành cơ yếu nói riêng còn chưa phù hợp và thỏa đáng. Tôi tin rằng Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm chế độ cho các bạn và các bạn cũng tin như vậy và cống hiến cho tốt nhé, nhất là các bạn trẻ mới vào nghề. Mình cũng là nhân viên cơ yếu cấp huyện công tác được 20 mươi năm rồi tiến không tiến được lùi không lùi được vẫn phải tin vào ngày mai đất nước phát triển Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn tới những người làm công tác cơ yếu chúng ta.

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh16:19

  làm Cơ yếu cấp huyện lãnh đạo không chịu hiểu cho, đồng nghiệp thì xoi mói lương cao này nọ lại rảnh việc. khi có việc xảy ra cần cơ yếu thì CY phải đáp ứng xuyên suốt, kịp thời và chính xác mọi thông tin cho lãnh đạo. Đây là một ngành nghề đặc trưng, suốt đời trung thành với Đảng, Nhà nước, chẳng có bổng lộc gì cả, Vì vậy đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác cơ yếu phải có các chế độ và mức lương xứng đáng cho cơ yếu

  Trả lờiXóa
 12. nguyen thi nguyet10:15

  tại sao văn phòng cấp uỷ xã phường đo làm cả ngày bao nhiêu công việc mà đảng và nhà nước lại không quan tâm cho họ với mức phụ cấp ít ỏi 0.8% mức lương tối thiểu. Hỏi như thế thì họ làm gì để tồn tại. Mong Đảng và nhà nước quan tâm hơn tới chức danh này.

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh14:46

  Cơ yếu ở cấp huyện không có phòng Cơ yếu như cấp tỉnh, nên thường xuyên bị ganh ghét, kể cả lãnh đạo không tạo điều kiện cho học nâng cao trình độ, mà bắt làm việc vặt như văn thư, CNTT, chuyên viên không đúng với chuyên môn đào tạo, vậy nếu không sử dụng nên xóa bỏ Cơ yếu cấp huyện cho chúng tôi chuyển công tác khác, chứ bị sai vặt riết chán quá.

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh14:22

  hóa ra cơ yếu ở đâu cũng thế ah !!! cứ tưởng chỉ có mình mới bị thế thôi chứ !!! hihi

  Trả lờiXóa
 15. Nặc danh23:34

  Ông trờ đúng là bất công. Csgt đứng đường thô 1 tháng kếm được mấy chục trệu. Làm cơ yếu mòn đt được hơn 300000. Kểu này phả tập đ bộ thô chứ tền đâu mà đổ xăng.

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh10:10

  Chà Cơ yếu ở cấp huyện trong cả nước đều bị sai vặt như nhau, chà chà riết rồi không ai dám đi học ngành Cơ yếu nữa, thà làm chuyên viên cho các ngành Quản lý thị trường, Hải quan, công an, địa chính, cảnh sát giao thông, công an khu vực, thanh tra xây dựng, phòng công chứng... cho xướng cái thân, cần gì làm quan chức mà vào ngành gì đó để bị sai vặt. Hì hì hì, riết rồi tui làm cơ yếu cũng chán lắm, nhưng tiến cũng không xong vì già rồi, mà lùi cũng không được, đành vậy, mấy anh em còn trẻ mới vào ngành nên suy nghĩ kỹ nha, nếu thấy không phát triển được thì xin chuyển sang công việc khác mà làm.

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh20:29

  tại sao luc nào cac xếp ngồi trên cũng chỉ biết đến bản thân mình mà quên đi nhân viên mình ở dưới ntn?chồng tồi là một công nhân chuyên nghiệp làm việc trong công ty xăng dầu quân đội mà mỗi tháng lương chỉ có 1,5triệu đến cao nhất là có 2 triệu
  trong khi phải nuôi con nhỏ.trong khi đó xăng dầu liên tục lên giá nhưng công ty vẫn trả lương như vậy cho công nhân.lương như vậy không đủ nuôi sông bản thân huống gi nói đên nuôi vợ con chứ.tôi mong Đảng và Nhà nước quan tâm hơn đến vấn đề này!!!

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh12:15

  tôi cung la nhân viên cơ yếu VPHU, thực ra thấy cũng bình thường thôi mà, nếu so sánh lương và công việc thì mình cũng có kém ai trong cơ quan đâu mà anh em cứ phải rên thế nhỉ. Công tác 12 năm như tôi nếu so sánh với một chuyên viên trong cơ quan cũng cùng số năm công tác thì lương của họ còn thua mình mà, mình lại ít phải đi công tác nên cũng ăn cơm nhà đỡ tốn kém, lễ tết không phải đi cửa trước cửa sau nhà lãnh đạo, vừa khỏe bụng lại không tốn kém, tháng còn dư được dăm củ mua chỉ vàng. Trong khi đó công việc cơ yếu nhàn hơn nhiều so với vị trí khác chứ. Còn việc phải kiêm nhiệm thì do mình chứ sao trách được lãnh đạo, như tôi ngay từ đầu nếu lãnh đạo nhờ làm việc gì thì mình đừng hăng hái quá thì thôi chứ sao, có một số đồng chí mới vào ngành đang hăng tiết vịt nên cứ thích thể hiện, đến khi nhận hậu quả lại than. Như tôi bây giờ chỉ thỉnh thoảng đi "uống rượu thuê cho Vắn phòng", thích thì đi không thích thì ở nhà bật điều hòa nằm ngủ cho khỏi phải tắm tốn xà phòng... hì hì.
  Nhắn nhủ số anh em mới vào nghề không nên thể hiện ngay từ lúc mới vào nhé...

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh06:53

  Co yeu o huyen doi thua len di rua bat la phai


  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh15:21

  Tôi chưa biết nhiều về các chức danh ở các ngành khác thì thế nào, song ngành giáo dục đang là một ngành có áp lực nhiều bậc nhất; từ lãnh đạo tỉnh, huyện, nhà trường, xã hội... Cán bộ, giáo viên nghiêm chỉnh thì chí ít cũng có học sinh tôn trọng, còn nhân viên tại các cơ sở giáo dục - người ta vẫn thường đùa xót xa là con ghẻ của ngành giáo dục- thì thời gian làm việc nhiều + tính chất công việc không rõ ràng(rất dễ thành chân sai vặt, ôsin của các sếp) + thu nhập thấp kém +ít nhận được sự coi trọng của xã hội dù có làm việc cố gắng đến đâu.Có lẽ 90% các nhân viên tôi gặp đều có ý định bỏ nghề, bản thân tôi nhiều lúc ôm ấp ý định bỏ nghề về làm nông cho khỏe, dù vất vả thể chất song thoải mái tinh thần. Nếu biết làm ăn + trời không phụ người chắc hẳn giàu có và được coi trọng gấp 5 lần làm nhân viên nhà nước. Hối hận vô cùng đã theo con đường sư phạm để rồi nhận lấy kết cục "đi cũng dở, ở không xong". Ai ơi nhớ lấy điều ni. Nhân viên nhà nước cấy chi cũng đừng! Haiz...

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh21:22

  Mập mờ quá! Chắc giáo viên mình không có đâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh11:19

   làm cơ yếu ở huyện đúng là ức chế quá đi mất thui mong sao các lãnh đạo quan tâm và chia sẻ cho ngành đặc thù này?? vì đây là ngành đặc thù mà lên hãy quan tâm và chia sẻ cho a em làm công tác cơ yếu nữa chứ đừng có bắt ae cơ yếu là phải kiêm nhiệm nhiều thứ hay là chân sai vặt ở văn phòng chứ?? để ae cơ yếu có thời gian ôn luyện kiến thức để có thế đáp ứng được trước mọi tình huống chứ??? người ta bảo nuôi quân 3 năm dùng một giờ mà có phải không các bạn

   Xóa
  2. Nặc danh15:03

   Các bác làm công tác cơ yếu cứ yên tâm, Bộ quốc phòng đang xây dựng văn bản mới về chế độ phụ cấp trách nhiệm bảo mật đối với cán bộ cơ yếu theo công văn chỉ đạo số 497/VPVP-KGVX ngày 16/1/2013 của Thủ tướng chính phủ. Cứ yên tâm thế nào đến cuối năm 2013 các bác cũng được toại nguyện về chế độ chính sách nhé. Hãy yêu ngành mến nghề và ... chờ đợi!

   Xóa
  3. Nặc danh12:34

   mệt mỏi lắm rồi bác ơi. bác bảo chờ là chờ thế nào luật có hiệu lực từ tháng 2/2012 mà không có nghị định. đến nay chưa có nghị định đừng nói chi là thông tư liên tịch, thông tư hướng dẫn nhập nhằng bên dưới nữa... chỉ khổ cho mấy anh làm công thôi, chắc do mấy lãnh đạo coi cơ yếu như sai vặt, thi đua cũng ko, động viên cũng khong. thôi thì tiếp tục chờ vậy chứ không lẻ đi ăn mày

   Xóa
  4. Nặc danh16:26

   văn bản của Bộ Quốc phòng Việt Nam thì cuối 2013 thế nào các bác Cơ yếu cũng có đầy đủ chế độ, ngạch bậc và ai là người quản lý, quản lý như thế nào; nhưng các bác nhớ xin luôn một cái thể ngành như bên quân đội và công an ấy, thẻ ngành của Ban Cơ yếu chính phủ cho oai oai tí coi. HiffHiHi.

   Xóa
 22. Nặc danh10:34

  Cho tui hỏi về tổ chức thì Cơ yếu Huyện ủy hoặc tương đương thuộc ai quản lý; Chánh văn phòng Huyện ủy quản lý hay ông Chánh văn phòng Tỉnh ủy quản lý để mà còn mò chứ, nữa nạc, nữa mỡ thế kia ai mà chịu nổi.

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh17:22

  Chúng tôi làm công tác Văn thư trường học thường xuyên tiếp xuc với máy moc phô tô, luu giấy tò học bạ lâu năm cũng toàn là những chất độc hại vậy mà sao Văn thư ở trường học lại không có khoản phụ cấp đo

  Trả lờiXóa
 24. Nặc danh17:25

  Chê độ cho tất cả các bộ phận khác riêng văn thư trường học không có một chế độ độ nào? Mong nhà nước có một cách nhìn khác về công tác Văn thư trường học

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh13:52

  cấp xã cũng nên quân tâm nhiều hơn đến cán ộ phận cơ yếu

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh23:22

  Tôi cũng đồng tình với bạn nói về nghề văn thư , chúng tôi cũng học ,cũng bằng cấp ,cũng làm việc nhiều ,nào phô tô , nào lưu trữ học bạ ,nào lưu trữ bài thi .việc làm thì nhiều lương thì hưởng ít khi lấy lương so ra chỉ bằng một phần ba luơng của giáo viên . Vậy mà không được nhà nước quan tâm tới . Mong rằng sẽ có cách nhìn mới đối với nhân viên văn thu trường học.

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh10:10

  Đề nghị phân định rõ ràng trong phân cấp quản lý cơ yếu, vì như vụ: Lư Văn Bền cơ yếu huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau bị Ban Thường vụ Huyện ủy ký quyết định cho nghỉ việc, bởi vì lương thì Huyện ủy trả lương và quản lý con người, còn Ban Cơ yếu Chính phủ chỉ ra quyết định điều động về làm việc, không như bên Công An hoặc Quân đội tất cả đều do ngành dọc kể cả lương nên dù cấp ủy Tỉnh hay cấp ủy huyện đều phải kiên nể vì là người của Bộ Công An và Bộ Quốc phòng trả lương nên không có quyền cho nghỉ, còn cơ yếu cấp nào do cấp đó trả lương nên không phải là người của Cơ yếu đâu. Nên xem xét lại; cũng từ vụ việc này anh em cơ yếu chớ làm mít lòng cấp huyện nơi mình công tác; cụ thể:
  Ông Lư Văn Bền là cán bộ cơ yếu, được Ban Cơ yếu Chính phủ điều động về công tác tại Huyện ủy U Minh bằng Quyết định số 171/QĐ-BCY. Vì vậy, theo quy định của pháp luật, ông Bền có bị kỷ luật phải do cơ quan quản lý (Ban Cơ yếu Chính phủ) chứ không phải Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh. Ngoài ra, hành vi vi phạm “là cán bộ, công chức đã quan hệ xã hội không rõ ràng; bị khiếu nại, tố cáo” mà bị hình thức buộc thôi việc là sai với tinh thần Nghị định số 35/2005/NĐ-CP và Thông tư số 03/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Cụ thể, đối với hình thức buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức hoàn toàn không có điều, khoản nào ghi “cán bộ, công chức đã quan hệ xã hội không rõ ràng, bị khiếu nại, tố cáo”.

  Chính vì vậy, ông Lư Văn Bền làm đơn khiếu nại gửi đến Huyện ủy, Tỉnh ủy và các cơ quan để yêu cầu xem xét quyết định sai thẩm quyền, chưa phù hợp với pháp luật. Hơn 3 năm nay, ông Bền vẫn khiếu nại, và các cơ quan vẫn chưa giải quyết. Trong khi đó, Huyện ủy U Minh tiến hành thi hành quyết định buộc thôi việc đối với ông Bền ngay mà không giải quyết bất cứ chế độ, chính sách gì cho người lao động.

  Trả lờiXóa
 28. Nặc danh14:29

  Kế toán trường học minh thấy thật bất công, làm vất vả mà không có chút phụ cấp. Ừ thì phụ cấp đứng lớp không có là đúng rồi, nhưng phụ cấp công vụ cũng không được là sao? đi làm được hơn 4 năm mà lương chưa được nổi 2.500 đ. Công việc thì nhiều từ làm phổ cập, emis, Pmis, BHXH, nhân sự. mở mắt ra là thấy làm báo cáo, chưa kể công việc chính kế toán. Lương không đủ tiền ăn sáng, xăng xe. haizzz

  Trả lờiXóa
 29. Nặc danh16:19

  Bạn gì làm kế toán trường học ơi, bạn đưa ra thật là vô lý rồi, kế toán trường học sao bì kịp với các ngành khác, Tui nói thật đấy, trước đây thì tui không biết, chứ như thời của tui học lớp 12 năm 1997 thì toàn là học sinh ngu, học dốt mới vào Cao đẳng sư phạm thui, chứ học giỏi chẳng ai thèm đâu, như tui đậu Cao đẳng sư phạm ngành toán - tin nè, nhà nước bao cấp hết khỏi đóng học phí; nhưng tui vẫn quyết định học lớp trung cấp tài chính kế toán 4 ở TPHCM, thời tui trung cấp cũng phải thi, còn Đại học Mở Bán công à chỉ việc nộp học bạ là vô học không cần thi vào Mở Bán công đâu; cho nên con tui đi học lớp 3 trúng giáo viên là nhỏ bạn học chung lớp 12 với tui, lúc đó nó học ngu nhất lớp, mà giờ là giáo viên dạy cấp 1 (giáo viên tiểu học); nên đừng so bì với tụi này, giáo viên toàn là dân học dốt, chỉ được 1% là tạm được thôi, nên lương thấp là phải rùi. Hì hì, hì.

  Trả lờiXóa
 30. Nặc danh21:13

  Công chức xã sao mà thiệt thoài so với cán bộ đoàn thể quá đi,công vêệc ít hơn công chức nhưng lại được nhiều khoản phụ cấp hơn quá đi hà, nào là phụ cấp phân loại xã, nào là phụ cấp chức vụ, còn công cức thì chỉ có phụ cấp công vụ mà thôi,kính đề nghị Trung ương xem xét đề ra chính sách ưu đãi mới công bằng vào, cho anh em công cưức xã đỡ phền lòng, cũng yên tâm công tác nữa. Trân trọng!

  Trả lờiXóa
 31. Nặc danh21:26

  Kính đề Nghị trung ương trong thời gian tới nên cân đối chi từ lĩnh vực lao động thương binh xã hội, an sinh xã hội để nâng lương hây hỗ trợ thêm cho anh em cán bộ, công chức cấp xã, là nơi gần dân, chịu nhiều công việc nhưng lương công chức xã nào đủ sống, nuôi bản thân chưa đảm bảo nữa, lấy đâu nuôi vợ, con, cả việc học hành nâng cao trình độ nữa. Vả lại, nên đề ra chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức phải đều nhau ở tất cả các địa phương, chớ đừng phân loại xã nghèo, xã giàu làm gì, vì ở xã giàu cán bộ, công chức có hối lộ của dân để mà sống được đâu, công việc ở xã giàu làm còn nhiều hơn nữa là đằng khác.
  Xin quý lãnh đạo đảng, nhà nước xem xét cho anh em chúng tôi được nhờ. Trân trọng!

  Trả lờiXóa
 32. Nặc danh21:52

  Công chức cấp xã nghèo à, tui làm ở huyện nè, mấy ông mà được hưởng công chức cấp xã là cán bộ thông kê, địa chính, xây dựng, thương binh xã hội, giao thông nông thôn... nghèo à, nghèo sao không cha nội nào chịu nghỉ đi xin chổ khác mà làm, nghèo mà ôm cái ghề cứng nghắc như có keo dính cái đít với cái ghế luôn, nhất là ghế địa chính cấp xã thằng nào thằng nấy mập như heo, chỉ thương cho khối Đảng và đoàn thể thôi, (ví dụ như: phó chủ tịch xã phân công phụ trách được lên chức phó bí thư Đảng ủy phụ trách khối Đảng và khối đoàn thể thì chả thằng phó chủ tịch nào chịu lên cả, bị ép lên chức chứ thằng nào chịu lên chức to mà phụ trách Đảng vụ và khối vận, chứ nếu phó chủ tịch mà kêu lên chủ tịch chắc nó tạ ơn rồi lên luôn.

  Trả lờiXóa
 33. Nặc danh16:25

  tôi là nhân viên văn thư làm tại trường mầm non,tại sao các cô đều có ưu đãi(...50%) vì sao tôi lại không? tôi cũng làm tại trường và cũng là một trong những thành phần trong ngành sư phạm vì sao tôi lại không được hưởng phủ cập nào vậy?

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh21:22

  Đảng lãnh đạo,vậy mà ở mỗi một xã chỉ có 1 Văn phòng Đảng ủy thôi mà không công chức được.Các cắp đã đế nghị nhiếu rồi mà Đảng,Nhà nước vẫn chưa quan tâm.thật là bất công?

  Trả lờiXóa
 35. Nặc danh21:53

  Có ai hiểu cho nỗi lòng cùa Văn phòng Đảng ủy,công việc thì nhiếu,trọng trách thì lớn lao,vậy mà vẫn chỉ là cán bộ không chuyên trách.Đến bao giờ Đảng mới nhìn thấy bộ phận tham mưu quan trọng cúa mình?Liệu rằng chúng tôi có còn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng được nữa k?

  Trả lờiXóa
 36. trih08:51

  tôi làm nhân viên thiết bị tại một trường tiểu học và kiêm cả làm thư viện,văn thư nữa sao tôi lại không được hưởng khoản phụ cấp nào.

  Trả lờiXóa
 37. Nặc danh15:31

  Rất vô lý khi cán bộ làm cơ quan quản lý nhà nước có phụ cấp công vụ mà đơn vị sự nghiệp lại không được hưởng?

  Trả lờiXóa
 38. Nặc danh15:00

  Là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam có 32 năm công tác vì bệnh hiểm nghèo mà mất thì được nhà nước trợ cấp bao nhiêu.

  Trả lờiXóa
 39. Nặc danh14:28

  lieu co tien trach nhiem bao ve co mat mat ma co yeu khong cac bac nhi?

  Trả lờiXóa
 40. Nặc danh15:57

  Đảng, nhà nước chỉ có bội thu cho họ thôi, còn cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp chả có gì cả. Cuộc đời quá bất công./.

  Trả lờiXóa
 41. Nặc danh15:41

  khong dung nhu gi van ban neu dau

  Trả lờiXóa
 42. Nặc danh10:10

  Mình làm Cơ yếu ở Huyện mà suốt ngày bị phó văn phòng & chánh văn phòng bảo làm các việc như photo, quản trị mạng, và các việc linh tinh nữa, thời gian để làm công tác chuyên môn thì không có mấy thấy thật là ức chế, ngành cơ yếu mình nên phải rõ ràng về công việc và công tác quản lý cán bộ cơ yếu cho làm sao để hợp lý chứ như này thì a em làm cơ yếu chẳng mấy ai có thể yêu ngành được nữa cả. Mình muốn viết vài dòng này tâm sự với các bạn có cùng cảnh ngộ như mình. Rất mong được sự thông cảm chia sẻ, quan tâm của các lãnh đạo và hãy thực sự coi trọng ngành cơ yếu vì đây là ngành cơ mật đặc biệt của Quốc gia mà???

  Trả lờiXóa
 43. Nặc danh10:18

  Cơ yếu là chân sai vặt ở cấp huyện, ông nào già như tui ở 03 nhiệm kỳ 15 năm, mấy ông chánh, phó Văn phòng nhỏ hơn không dám sai tui, chứ mấy a e nhỏ mới về bị sai vặt dữ lắm, trước đây tui cũng bị sai vặt, nhưng giờ thì không làm những chuyện lặt vặt nữa, không đúng việc không làm, nếu làm thì có quy chế phân công cụ thể, sai vặt không làm.

  Trả lờiXóa
 44. Nặc danh09:26

  đúng là như thế này thì không ai có thể yêu ngành được nữa, làm việc chuyên môn của mình thì ít mà lại làm việc vặt linh tinh thì nhiều, thật là chán quá đi. Ngành Cơ yếu mình phải có sự quản lý rõ ràng về công việc và trách nhiệm phải làm chứ cứ như thế này thì nhân viên cơ yếu không được mọi người coi trọng và chỉ coi như là chân sai vặt trong cơ quan mà thui. rất mong các lãnh đạo hiểu thêm cho nhân viên cơ yếu ở dưới cấp huyện cho chúng tôi. Nếu sai vặt ở cấp dưới mà nhân viên cơ yếu không làm thì không biết có làm sao không nhỉ mọi người?? vì đấy cũng đâu có phải là việc mà mình phải làm chứ????

  Trả lờiXóa
 45. Nặc danh09:29

  những lúc bổ nhiệm lãnh đạo sao không thấy tên cán bộ cơ yếu vào đấy chứ?? mà những lúc sai vặt đâu đâu cũng thấy mặt cơ yếu là sao vậy, từ những việc nhỏ nhất đâu đâu cũng thấy cơ yếu từ đi uống rượu thuê đến photo, quản trị mạng, văn thư đâu đâu cơ yếu cũng phải kiêm là sao?? đến thời gian dành cho công việc chuyên môn thì ít mà làm công việc vặt thì nhiều như thế thì chuyên luôn xuống biên chế làm công việc vặt luôn chứ cần gì phải tuyển biên chế làm cơ yếu làm gì chứ????

  Trả lờiXóa
 46. Nặc danh14:54

  Khà khà, cơ yếu mà cự lại lãnh đạo Văn phòng là toi mạng, bị đì chết mẹ luôn; nhưng các bác cứ làm lâu lâu khoảng 03 nhiệm kỳ như tui nè, ông chánh phó văn phòng nào sai vặt không làm, vào cuộc họp có Thường trực Thị ủy chơi luôn chánh, phó văn phòng, nhưng chơi rồi đừng có mơ mà có tên trong bảng quy hoạch chức danh phó Văn phòng nhá, hahaha;

  Trả lờiXóa
 47. Nặc danh13:28

  thư viện kế toán trường học là con ghẻ của nhà nước mà, nên nhà nước chăm lo làm chi, buồn quá! than trách ai cho được, tại cái nghề nó bạc bẽo là vậy

  Trả lờiXóa
 48. be_man14:11

  ai cũng có chỉ viên chức trường học không có, không phụ cấp ưu đãi, không phụ cấp thâm niên, không phụ cấp công vụ, không phụ cấp nghề... không và không ai nhìn thấy....

  Trả lờiXóa
 49. Nặc danh09:09

  Mấy ông ở trên họp nhiều quá quên thông tư hướng dẫn nghị định 32/2013 rồi. Cơ yếu yêu nghành lắm nếu nghị định này được triển khai thực hiện.đỡ phần nào khó khăn cho anh em. Các bác nhỉ

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,39,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,10,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Chế độ phụ cấp trợ cấp cán bộ công chức viên chức mới nhất
Chế độ phụ cấp trợ cấp cán bộ công chức viên chức mới nhất
Luật cán bộ công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn về chế độ phụ cấp, trợ cấp mới nhất năm 2020.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9Avz9mbUu9sKBOJgjI901xjYg1lDdi2-LhzqD0OPOlsvRUVGiS8dPj0UYdTeW-Mh28baNXbyrBjD1SfrRafivxO8HxqM6e3xrNdxFSfWR0x26OvOU69qCHZKrCPk3BU29_rYMnaYw2ug/w162-h200/phucaptrocap.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9Avz9mbUu9sKBOJgjI901xjYg1lDdi2-LhzqD0OPOlsvRUVGiS8dPj0UYdTeW-Mh28baNXbyrBjD1SfrRafivxO8HxqM6e3xrNdxFSfWR0x26OvOU69qCHZKrCPk3BU29_rYMnaYw2ug/s72-w162-c-h200/phucaptrocap.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/12/quy-inh-ve-phu-cap-tro-cap-can-bo-cong.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/12/quy-inh-ve-phu-cap-tro-cap-can-bo-cong.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content