Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2014

Quy định chung
Quy định về đăng ký, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp
Quy định về kế toán, kiểm toán, sử dụng vốn, quản lý tài chính, xử lý vi phạm
Hết hiệu lực

1 comments:

Nặc danh
26/5/14 16:10 Trả lời

Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp đã được thay thế bằng Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kính mong ban quản trị trang web xem xét chỉnh sửa lại cho phù hợp.

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Nên đọc phần Hỏi đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời

 
Trang chủGiới thiệu và Quảng cáoMục lục WebsiteTrở lại đầu trang
© 2010-2013 Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm