Cách ghi viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01)

Hướng dẫn chi tiết cách ghi, viết, kê khai mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01), giấy xác nhận thông tin cư trú theo quy định mới nhất 2024.
mẫu tờ khai CT01
Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01) là biểu mẫu được công dân sử dụng nhiều nhất khi đến cơ quan công an để khai báo các thủ tục về cư trú. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú thay thế cho các biểu mẫu cũ như phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu, bản khai nhân khẩu.

Mẫu tờ khai CT 01 được sửa đổi đơn giản, dễ hiểu hơn so với mẫu cũ nhưng để kê khai được chính xác, đầy đủ hết các cột, mục theo đúng yêu cầu của cơ quan công an cũng khá khó khăn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách ghi, viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01) dễ hiểu nhất, đồng thời có cả video clip hướng dẫn.

I. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01) là gì?

Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú được sử dụng để khai báo khi có sự thay đổi, điều chỉnh về thông tin nhân hộ khẩu, cư trú trong các trường hợp:

 1. Đăng ký thường trú (nhập khẩu), xóa đăng ký thường trú (xóa khẩu)
 2. Tách hộ (tách khẩu)
 3. Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (chuyển nơi cư trú, thay đổi về thông tin cá nhân, đổi chủ hộ...)
 4. Đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (Xem thủ tục: TẠI ĐÂY)
 5. Xác nhận thông tin về cư trú (Xem chi tiết thủ tục)
Link tải: Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú CT01

II. Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01) có những nội dung gì?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi (1) : …………...……...…...……
1. Họ, chữ đệm và tên: ................
2. Ngày, tháng, năm sinh:.../.../.... 3. Giới tính:.............
4. Số định danh cá nhân/CMND:.................................
5. Số điện thoại liên hệ:.......................6. Email:..........
7. Nơi thường trú:.........................
8. Nơi tạm trú:..............................
9. Nơi ở hiện tại:...........................
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:................................................
11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ: ..................................................... 12. Quan hệ với chủ hộ:…….................................……
13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ: .................................
14. Nội dung đề nghị (2): .......................................................
15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:
mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú_1 

…,ngày…....tháng....năm…

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

…,ngày…..tháng....năm…

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…,ngày…...tháng...năm…

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…,ngày....tháng...năm…

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Cách ghi, viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú như thế nào?

Người kê khai trực tiếp ghi, điền thông tin vào mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú theo các mục như sau:  

* Mục "Kính gửi (1)":

Ghi Cơ quan công an nơi đến làm thủ tục đăng ký cư trú (tức công an phường, xã, thị trấn hoặc Công an huyện, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đăng ký cư trú và có thẩm quyền xác nhận, ký đóng dấu).

Ví dụ: Kính gửi: Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

* Mục người ghi tự kê khai

- Mục 1. Họ, chữ đệm và tên”: Ghi bằng chữ in hoa hoặc thường, đủ dấu (viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh) của người có sự thay đổi thông tin cư trú (chuyển khẩu, nhập khẩu, tạm trú...). Ví dụ: HOÀNG THÙY LINH.

Lưu ý: Người kê khai mục này (và các mục tiếp theo từ số 2 đến số 10) là người có thay đổi thông tin cư trú trong các trường hợp đã nêu ở trên. Trường hợp người có thay đổi thông tin cư trú là người chưa thành niên dưới 18 tuổi (ví dụ: trẻ em nhập khẩu vào hộ cha mẹ) thì hoặc là người đó trực tiếp ghi hoặc nhờ người khác kê khai, ghi hộ nhưng Mục 1 vẫn phải ghi tên của người chưa thành niên.

- Mục 2. Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi ngày, tháng, năm sinh theo năm dương lịch và đúng với giấy khai sinh của người có thay đổi thông tin cư trú. Lưu ý: ghi 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh. Ví dụ: 17/02/1991.

- Mục 3. Giới tính”: Ghi giới tính của người có thay đổi thông tin cư trú là "Nam" hoặc "Nữ"

- Mục "4. Số định danh cá nhân/CMND": Ghi đầy đủ số định danh cá nhân (tức là số căn cước công dân gồm có 12 số) hoặc số CMND (9 số).

- Mục "5. Số điện thoại liên hệ": Ghi số điện thoại di động hoặc điện thoại bàn hiện đang sử dụng.

- Mục "6. Email": Ghi địa chỉ email cần liên lạc (Không bắt buộc, nếu có thì ghi). Ví dụ: tracuuphapluat@gmail.com

- Mục "7. Nơi thường trú": Ghi địa chỉ nơi đang đăng ký thường trú theo địa danh hành chính (tức là địa chỉ ghi trong hộ khẩu hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú) của người có thay đổi thông tin cư trú. Ghi cụ thể theo thứ tự: số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Nếu chưa có thì để trống (trường hợp nhập khẩu cho trẻ em mới sinh)

Ví dụ: xóm 6, thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hoặc số nhà 123/4, đường Duy Tân, phường Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Mục "8. Nơi tạm trú": Ghi theo địa chỉ nơi đang đăng ký tạm trú (ghi trong sổ tạm trú). Cách ghi như hướng dẫn ở mục số 7. Trường hợp người có thay đổi thông tin cư trú vừa có nơi thường trú, vừa có nơi tạm trú thì ghi đầy đủ. Nếu không có tạm trú thì không ghi.

- Mục "9. Nơi ở hiện tại": Ghi theo địa chỉ hiện tại đang ở theo địa danh hành chính. Địa chỉ chỗ ở hiện tại có thể là nơi thường trú, nơi tạm trú hoặc nơi người có thay đổi thông tin cư trú mới chuyển đến. Cách ghi như hướng dẫn ở mục số 7.

- Mục "10. Nghề nghiệp, nơi làm việc": Ghi rõ hiện nay làm công việc chính là gì, tên cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa chỉ nơi làm việc của người có thay đổi thông tin cư trú.

Ví dụ: Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp HCM; bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện K hoặc chưa có việc làm.

- Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ" và Mục "12. Quan hệ với chủ hộ" có cách ghi cụ thể như sau:

a) Trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú theo diện đã có chỗ ở, nhà ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình hoặc được chủ nhà cho mượn, thuê ở:

+ Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú, tạm trú (người này cũng chính là chủ nhà ở hợp pháp hoặc là người được chủ nhà cho mượn nhà để ở). Do đó Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": phải ghi là chủ hộ, tức đăng ký mình làm chủ hộ.

b) Trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú theo diện được chủ hộ đồng ý cho nhập khẩu hoặc cho tạm trú:

+ Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập khẩu, cho tạm trú
+ Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó. Ví dụ: Ghi là: "Vợ, con ruột, con rể, cháu ruột" hoặc ghi là "Người ở nhờ, ở mượn, ở thuê, cùng ở nhờ, cùng ở thuê, cùng ở mượn"...

c) Trường hợp thay đổi, xác nhận thông tin về cư trú (ví dụ: thay đổi về nơi cư trú; chỉnh sửa thông tin cá nhân; tách hộ; xóa đăng ký thường trú, tạm trú hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú...) thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo thông tin đã khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú hoặc ghi theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

- Mục "13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ": Ghi đầy đủ số định danh cá nhân (tức là số căn cước công dân gồm có 12 số) hoặc số CMND (9 số) của người chủ hộ.

- Mục "14. Nội dung đề nghị (2)": Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung cần đề nghị. Ví dụ: "Đăng ký thường trú vào địa chỉ A do ông D làm chủ hộ"; "Đăng ký tạm trú vào hộ B ở địa chỉ C do ông A làm chủ hộ"; "Tách hộ cùng nhà"; "Đăng ký thường trú cho con là E vào địa chỉ ABC" hoặc "Điều chỉnh về năm sinh"...

- Mục "15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi": Điền đầy đủ các cột mục về thông tin của những người có cùng thay đổi về cư trú với người đã ghi tên ở mục số 1 (người đứng tên trên bản khai). Ví dụ: Nếu có những người con, cháu cùng nhập khẩu với người đứng tên trên bản khai thì ghi thông tin từng người vào hoặc ví dụ: chồng và các con cùng tách hộ với người đứng tên trên bản khai thì gõ thông tin từng người. Trong mục này cần lưu ý: 

+ Mục Quan hệ với người có thay đổi: Ghi rõ mối quan hệ với người khai mẫu tờ khai CT1
+ Mục Quan hệ với chủ hộ: Ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đã ghi ở Mục số 11.

* Mục ý kiến và chữ ký xác nhận của những người liên quan ở cuối mẫu tờ khai:

- Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)" và mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỔ Ở HỢP PHÁP (3)": Ở 2 mục này, chủ hộ và chủ nhà phải ghi rõ nội dung ý kiến của mình và ký tên xác nhận. Chủ hộ cũng có thể vừa là chủ nhà vừa là chủ sở hữu hoặc không. Ví dụ: con là chủ hộ nhưng Cha mẹ là chủ sở hữu nhà.

Ví dụ về cách ghi cụ thể như sau:"Đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa chỉ A" hoặc "Đồng ý cho tách hộ để đăng ký thường trú tại địa chỉ X"...

- Mục "Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)": Khi người chưa thành niên (con dưới 18 tuổi), người hạn chế hành vi dân sự, người không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của những người này phải ghi rõ ý kiến vào mục này. Ghi cụ thể như sau: "Đồng ý cho con tôi hoặc ông/bà/anh/chị là: ....được...(ghi cụ thể các trường hợp thay đổi thông tin về cư trú).

Ví dụ: Đồng ý cho 2 con tôi là Nguyễn Văn C và Nguyễn Hoàng T được đăng ký thường trú theo mẹ.

- Mục "NGƯỜI KÊ KHAI": Người kê khai là người trực tiếp ghi mẫu và ký tên xác nhận vào mẫu. Người kê khai có thể là người đã thành niên có thay đổi thông tin về cư trú hoặc là cha mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên, người hạn chế về nhận thức

* Yêu cầu khi ghi mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú:

- Viết chữ rõ ràng, cùng một loại mực, không viết tắt; Không tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã ghi.

- Căn cứ vào giấy khai sinh, căn cước công dân, sổ hộ khẩu... để ghi thông tin vào mẫu cho chính xác.

* Xem video hướng dẫn chi tiết thủ tục:

VI. Câu hỏi thường gặp khi ghi viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú

1. Tôi thuê nhà ở riêng thì trong mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú, mục số 11 và 12 ghi như thế nào?

Trả lời:

Nếu bạn đăng ký thường trú tại nhà đang thuê và đang ký vào cùng hộ gia đình đó thì phải được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ (trong hộ khẩu) đồng ý. Do đó:

- Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ và tên của chủ hộ của căn nhà đang thuê (chủ hộ đứng tên trên hộ khẩu)

- Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": Ghi quan hệ thực tế với chủ hộ căn nhà đang thuê (nếu có quan hệ họ hàng) hoặc ghi là "người được thuê nhà" (nếu không có quan hệ họ hàng)

- Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ": ghi ý kiến đồng ý của chủ hộ cho thuê

- Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỔ Ở HỢP PHÁP": Ghi ý kiến của chủ sở hữu đứng tên căn nhà (chủ hộ và chủ sỡ hữu có thể là 1 người hoặc là 2 người khác nhau)

- Mục "NGƯỜI KÊ KHAI": Bạn ký tên.

Nếu bạn đăng ký tạm trú: Cách ghi cũng tương tự như trên.

2. Tôi (chủ hộ) và 1 vợ, 2 con chuyển sang đăng ký thường trú tại nơi ở mới thì tờ khai thay đổi thông tin cư trú phải làm mỗi người 1 tờ hay chỉ cần 1 tờ do 1 người kê khai (chủ hộ), các thành viên trong gia đình cùng thay đổi thì ghi vô danh sách thôi (mục 15)?

Trả lời:

Bạn chỉ cần kê khai vào 01 tờ khai thay đổi thông tin cư trú do bạn (chủ hộ) kê khai, các thành viên khác trong gia đình cùng thay đổi thì ghi vào mục số 15.

3. Tôi mới mua nhà ở huyện Hoài Đức, Hà Nội (sổ đỏ do 2 vợ chồng đứng tên) và tôi đang muốn làm sổ hộ khẩu ở chỗ mới này, địa chỉ thường trú cũ của vợ chồng mình ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội (sổ hộ khẩu, do bố mình làm chủ hộ) thì mục 11, 12, 13, 14 tôi ghi như thế nào? ý kiến của chủ hộ; ý kiến của chủ sở hữu hoặc người đại diện chỗ ở hợp pháp ghi thế nào?

Trả lời:

Trường hợp nhà mới, chưa có ai đăng ký thường trú thì Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ và tên của chủ hộ là bạn hoặc vợ bạn (tùy theo thỏa thuận giữa 2 người ai là chủ hộ). Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": Ghi là "Chủ hộ". Mục 15: Ghi những người cùng nhập khẩu (VD: Bạn là chủ hộ thì vợ, con bạn là người cùng nhập khẩu). 

Sau khi xác định được ai là chủ hộ và ai là chủ sở hữu thì bạn ghi theo hướng dẫn ở bài viết trên.

Trường hợp đây là nhà mua lại và chủ nhà cũ là chủ hộ (nhưng chủ nhà cũ chưa xóa thường trú). Thì vợ chồng bạn thuộc trường hợp được chủ hộ (cũ) đồng ý cho nhập. Còn vợ chồng bạn vẫn là chủ sở hữu. Cách ghi đã hướng dẫn ở trên.

Hoặc bạn có thể đợi chủ cũ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú rồi làm như trường hợp 1.

4. Chồng tôi có hộ khẩu ở Bình Thuận (cha chồng là chủ hộ). Tôi có hộ khẩu Lâm Đồng (cha ruột làm chủ hộ). Hiện  6 tại vợ chồng tôi đang làm việc tại TpHCM và thuê nhà trọ ở, giờ làm thủ tục đăng ký tạm trú. Vậy khi ghi tờ khai thay đổi thông tin cư trú, mục số "11. Họ và tên chủ hộ", tôi ghi họ và tên tôi hoặc chồng tôi phải không? Vợ chồng tôi điền chung trên 1 tờ khai hay là mỗi người 1 tờ?

Trả lời:

Chủ hộ là người đứng tên chủ hộ trong hộ khẩu thường trú của căn nhà mà bạn đang thuê trọ. Vợ chồng bạn không phải là chủ hộ mà chỉ là người thuê. Muốn nhập khẩu hay tạm trú vào nhà thuê thì phải có sự đồng ý của người này.

Hai vợ chồng bạn chỉ cần kê khai vào 01 tờ khai thay đổi thông tin cư trú là được.  Một người đứng ra khai, người còn lại ghi thông tin vào mục số 15.

Chúc các bạn ghi mẫu thành công!

Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo: Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật cư trú năm 2020

Ý KIẾN

 1. Cảm ơn, rất dễ hiểu 👍

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh23:57

   Cụ thử kê khai cho trường hợp đăng ký hộ khẩu thường trú cho trẻ mới sinh sinh xem có dễ hiểu không. Quá khó hiểu.

   Xóa
 2. Xin cho tôi hỏi.
  Bố tôi có hộ khẩu thường trú ở Dak Lak, có mua căn nhà ở HCM đứng tên bố tôi và cho tôi là con ở tại đó, bố tôi ko ở.
  Thì khi tôi khai tạm trú. tôi phải điền như thế nào?
  Tên tôi là chủ hộ, hay tên bố tôi.
  Tên tôi điền những mục nào?/ Tên bố tôi điền những mục nào?
  Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để được đăng ký tạm trú vào căn nhà mà bố bạn đã mua ở Thành phố HCM thì bố của bạn phải đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại căn nhà này. (Sau đó bạn đăng ký tạm trú vào hộ này theo diện được chủ hộ đồng ý cho nhập). Lúc đó chủ hộ là bố của bạn mới ghi ý kiến đồng ý cho bạn tạm trú vào mục Ý KIẾN CHỦ HỘ và mục Ý KIẾN CỦA CHỦ SỠ HỮU trong mẫu khai thay đổi thông tin cư trú. Còn bạn ký tên vào mục NGƯỜI KÊ KHAI.

   Xóa
  2. Còn nếu bố bạn không đăng ký thường trú, tạm trú và căn nhà chưa có ai đăng ký thường trú, tạm trú thì cách ghi khi bạn muốn đăng ký tạm trú vào căn nhà này như sau:
   - Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ và tên của bạn (là người được chủ nhà là bố bạn cho ở nhờ)
   - Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": bạn phải ghi là chủ hộ, tức là bạn đăng ký mình làm chủ hộ.
   Lúc đó, mục Ý KIẾN CHỦ HỘ ở cuối trang thì bạn ký tên bạn, còn ba của bạn ký ở mục Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU

   Xóa
 3. Nặc danh11:49

  Xin hỏi bác tôi mua nhà đất nhưng không ở, cũng không đăng ký tạm trú hay thường trú tại địa chỉ trên.
  Tôi có mượn nhà để ở nay đi làm thủ tục đăng ký tạm trú tại đó.
  Thì mục thông tin chủ hộ là để tên tôi hay tên bác tôi
  Xin cám ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đối với trường hợp của bạn, nếu căn nhà đó chưa có ai đăng ký thường trú, tạm trú thì cách ghi như sau:
   - Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ, tên của bạn (là người được chủ nhà cho ở nhờ)
   - Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": phải ghi là chủ hộ, tức bạn đăng ký mình làm chủ hộ.
   Do đó, mục Ý KIẾN CHỦ HỘ ở cuối trang thì bạn ký tên bạn, còn Bác của bạn ký ở mục Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU

   Xóa
  2. Nặc danh20:12

   Cán bộ họ nói online qua dịch vụ công: Hồ sơ xin đăng ký tạm trú có thời hạn và phải có ý kiến bảo lãnh của chủ nhà về thời hạn cho tạm trú. Vậy có đúng không, và phải bổ sung giấy gì vậy Bạn? Xin cảm ơn!

   Xóa
  3. Nặc danh21:48

   Mục ý kiến của chủ hộ phải bỏ trống chứ vì lúc đó mới đang đăng ký làm chủ hộ chứ đã là chủ hộ đâu mà ký bạn?

   Xóa
 4. Tôi có hộ khẩu ở BR-VT (Ba tôi là chủ hộ).
  Vợ tôi hộ khẩu ở Bình Thuận (Ba vợ là chủ hộ).
  Vợ chồng tôi có mua 1 căn chung cư ở TP.HCM (hợp đồng vợ đứng tên) giờ muốn đăng ký thường trú tôi làm chủ hộ thì được không hay phải là vợ tôi làm chủ hộ? Và thông tin điền như thế nào và cần xác nhận của chủ hộ ở quê không? Nhờ giải đáp giúp ạ. Xin cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo quy định thì chủ hộ do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử. Do đó, nếu bạn và vợ bạn thống nhất bạn là chủ hộ thì bạn ghi vào mẫu CT01 như sau (thuộc trường hợp đăng ký thường trú theo diện đã có chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình):
   + Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ và tên của bạn
   + Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": Ghi là Chủ hộ, tức bạn đăng ký mình làm chủ hộ.
   + Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỔ Ở HỢP PHÁP": Ghi ý kiến của vợ bạn và vợ bạn ký tên.
   + Mục "NGƯỜI KÊ KHAI": Bạn ký tên.
   - Mẫu khai này không cần phải xác nhận các chủ hộ ở quê.

   Xóa
 5. Tôi ở thuê nhà riêng thì mục 11 và 12 ghi như thế nào là chuẩn ạ, Tks
  .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Nếu bạn đăng ký thường trú tại nhà đang thuê thì phải được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó. Do đó:
   + Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ và tên của chủ hộ của căn nhà đang thuê
   + Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": Ghi quan hệ thực tế với chủ hộ căn nhà đang thuê (nếu có quan hệ họ hàng) hoặc ghi là "người được thuê nhà" (nếu không có quan hệ họ hàng)
   + Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ": ghi ý kiến đồng ý của chủ hộ cho thuê
   + Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỔ Ở HỢP PHÁP": Ghi ý kiến của chủ sở hữu đứng tên căn nhà (chủ hộ và chủ sỡ hữu có thể là 1 người hoặc là 2 người khác nhau)
   + Mục "NGƯỜI KÊ KHAI": Bạn ký tên.
   - Nếu bạn đăng ký tạm trú: Cách ghi tương tự như trên.

   Xóa
  2. Nặc danh10:15

   tại sao khi tôi hỏi công an phường lại bảo ghi mục 11 chính là người đi thuê ạ

   Xóa
 6. ad cho em hỏi là em có nhà cho thuê, giờ em muốn cho các bạn thuê nhà đăng ký tạm trú, nhưng các bạn ý không biết làm thủ tục, thì em kê khai hộ có được không ạ. Như vậy các mục 1-14 thì em đều ghi thông tin của bản thân em hết ạ (vì em đã có tạm trú ở căn nhà này), còn mục 15 thì ghi tên những người đang thuê nhà ạ? Em cám ơn anh/chị nhiều ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn không có thay đổi thông tin về cư trú nên bạn khai thông tin của bạn vào mẫu này là không đúng. Người có thay đổi thông tin về cư trú (thay đổi nơi tạm trú) là những người thuê nhà, do đó họ mới phải ghi thông tin vào mẫu CT01 chứ không phải là bạn. Vì vậy bạn nên hướng dẫn họ ghi vào mẫu CT01.

   Xóa
  2. Nếu em có 3 người cùng thuê như vậy thì các mục 1-10 là ghi tên 1 người thuê đứng ra đại diện, mục 11-13 thì ghi tên em vì em là chủ hộ, và những người còn lại cần làm tạm trú thì liệt kê vào mục 15 được không ạ. Tại em thấy giờ có làm đăng ký tạm trú online và trên cổng dịch vụ công đó cho nhập đc danh sách những người đăng ký tạm trú, thì em ko biết trong mẫu CT01 này ghi hết tên họ vào đc ko ạ. Em cám ơn ạ

   Xóa
  3. Theo thông tin do bạn cung cấp thì bạn chỉ là người tạm trú ở căn nhà đó thôi, không phải là chủ hộ nên mục 11-13 không ghi tên bạn được mà phải ghi theo chủ hộ thực tế (tức là người chủ hộ đã đồng ý cho bạn tạm trú)

   Xóa
 7. AD ơi, nếu không có CMND và cũng không có CCcD mà chỉ có hộ chiếu thì em ghi số hộ chiếu được không ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mẫu đã quy định chỉ có CMND và CCCD thôi bạn.

   Xóa
 8. Bạn ơi cho mình hỏi chút
  Nhà mình có 2 vk ck và 02 con, đã tách khẩu riêng, giờ chuyển khẩu sang tỉnh khác.
  Thì mục (4) Ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ có phải ghi không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu 2 con bạn là người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) thì vẫn phải ghi ý kiến của vợ chồng bạn vào mục này.

   Xóa
 9. Ad cho em hỏi: Nhà em có 4 người(bố, mẹ, em và em gái) hiện đang thuê nhà ở và bố em là người đứng ra thuê. Em là người khai tờ khai này để đăng kí tạm trú thì mục 11, 12, 15 và mục ý kiến thì ghi kiểu gì ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà bạn đều là người thuê thì mục 11 là tên người cho thuê nhà, (trích - (b) Trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú theo diện được chủ hộ đồng ý cho nhập khẩu hoặc cho tạm trú:
   + Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập khẩu, cho tạm trú
   + Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó. - Ở đây nhà bạn có thể là người ở nhờ, ở mượn, ở thuê, cùng ở nhờ, cùng ở thuê, cùng ở mượn...
   + Mục "15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi": Điền đầy đủ các cột mục về thông tin của những người có cùng thay đổi về cư trú với người đã ghi tên ở mục số 1 (người đứng tên trên bản khai).
   - Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)" và mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỔ Ở HỢP PHÁP (3)": Ở 2 mục này, chủ hộ và chủ nhà phải ghi rõ nội dung ý kiến của mình và ký tên xác nhận.
   Trường hợp của bạn thì người cho thuê nhà (tức ông chủ cho thuê nhà) ghi: Đồng ý cho đăng ký thường trú (tạm trú) tại địa chỉ ..." (

   Xóa
 10. Em muốn đăng kí tạm trú thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn xem bài viết này: Thủ tục đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú mới nhất 2021
   Link bài viết: https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-6-truong-hop.html

   Xóa
 11. Nặc danh00:35

  Tôi đang thuê phòng trọ và đăng ký tạm trú online. Ở mục 11tôi ghi tên chủ hộ, mục 12 tôi ghi "người thuê nhà". Sau khi nộp hồ sơ của tôi bị trả lại với lý do" không hợp lệ". Tôi được trả lời rằng mục 11,12 phải ghi tên của mình và phải đính kèm " giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Hiện nay tôi đang thuê phòng trong một dãy trọ. Xin hỏi ghi thế nào là đúng trong trường hợp của tôi. Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. -Bạn đang thuê trọ nên bạn không phải là chủ hộ mà bạn chỉ thuộc diện được chủ hộ đồng ý cho ở. Mục 11 bạn ghi họ tên của người chủ hộ của nhà đang cho thuê, mục 12 ghi là: người thuê nhà của chủ hộ.
   - Nếu bạn ghi mục 11 là chủ hộ thì CÔNG AN yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ đất là đúng.

   Xóa
  2. Nặc danh21:11

   Em chào anh. Sau khi sửa và nộp lại hồ sơ online. Hồ sơ của e vẫn bị trả lại, mục 11 được yêu cầu ghi" tên chủ hộ là tên người ở nhờ" và phải đính kèm "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Xin hỏi phải ghi thế nào mới đúng, đăng ký tạm trú có cần phải chứng minh diện tích đất k ạ?. (Hiện em đang thuê phòng trọ ạ)

   Xóa
  3. Nặc danh17:05

   Mục 11 ghi tên chủ hộ nếu người thuê đăng ký tạm trú vào hộ đó, còn muốn đăng ký tạm trú như hộ ghép (có sổ riêng) thì ghi tên chủ hộ là tên người thuê.

   Xóa
  4. Nặc danh23:07

   Anh cho em hỏi chồng em là người Trung Quốc. E thuê phòng trọ. Chồng em ở cùng với em..nên e là người kê khai... thì trong mục" những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi".. thì em ghi tên chồng em là tiếng trung giống ở trong căn cước công dân luôn..hay là em ghi tên đã được phiên dịch ra ạ chẳng hạn như là Wang DouJing

   Xóa
  5. Nặc danh11:55

   Cán bộ mục 11 phải ghi tên người tạm trú...mục 12 ghi chủ hộ tạm trú...kèm theo giấy tờ nhà...xong cho chủ hộ cho thuê đồng ý ký tên...hỏi cán bộ hướng dẫn đúng hay bài viết này viết sai?

   Xóa
 12. Chào bạn Minh Hùng.
  Bạn cho hỏi trường hợp của tôi như sau:
  - Hiện tại HKTT của tôi và gđ tại quận Bình Thạnh (2vc+2con), tôi là chủ hộ
  - Tôi đã có nhà riêng (Sổ hồng) tại Quạn Thủ đức
  - Gđ tôi đang sống tại nhà riêng như ở trên (Thủ đức), nhà cũ đã bán (Bình Thạnh)
  Theo luật mới Y/c là tôi phải ĐKTT tại nơi ở mới (Thủ đức)
  Xin hỏi hồ sơ ĐK online như sau:
  - Mẫu đơn CT01 phải làm mỗi người 1 tờ (4 tờ) hay chỉ cần 1 tờ do 1 nguoi kê khai (chủ hộ), các thành viên trong gia đình cùng thay đổi thì ghi vô danh sách thôi (mục 15)
  - Trường hợp con thứ 2 nay 11 tuổi, chưa lam CCCD nên kê khai nộp online trong cổng DVC quốc gia mục CCCD phải bỏ trống, trang web báo lỗi buộc nhập thông tin mục này. Vậy xử lý như thế nào, có thể ghi thông tin nào thay thế (chỉ nhập số).
  Xin cảm ơn
  Hoàng Long

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Mẫu đơn CT01 chỉ cần khai 1 tờ do 1 chủ hộ kê khai, các thành viên trong gia đình cùng thay đổi thì ghi vào mục 15.
   - Trường hợp con của bạn chưa làm CCCD nên không có số để kê khai tại cổng DVC quốc gia. Cách xử lý là bạn hỏi tư pháp phường nơi làm khai sinh để hỏi xem con bạn có mã định danh cá nhân khi làm khai sinh không để nhập vào công DVC. Nếu không có mã định danh thì tạm thời bạn chưa kê khai thông tin con thứ 2 của bạn khi làm thủ tục nhập khẩu online. Khi công an báo tiếp nhận hồ sơ thì sau đó mình bổ sung, kê khai sau (đến trực tiếp)

   Xóa
  2. Xin cảm ơn Bạn

   Xóa
 13. Dạ chào anh MInh Hùng ạ. Chị họ em mua nhà đât và có đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà đất đó. Hiện tại em đag ở trên đất và có nhu cầu đăng ký làm sổ tạm trú tại nhà đất này. Vậy cho em hỏi mục 11 em ghi tên chủ hộ là tên CHị họ và mối quán hệ với chủ hộ là EM HỌ phải ko ạ. Em xin cám ơn

  Trả lờiXóa
 14. Xin cho tôi hỏi:
  Vợ chồng tôi ở ngoại tỉnh, có mua một chung cư ở hà nội (hai vợ chồng đứng tên), bây giờ muốn đăng ký thường trú do tôi làm chủ hộ (có 1 con nhỏ), phần ý kiến của chủ hộ, ý kiến của chủ sở hữu, ý kiến của cha mẹ ghi như thế nào?
  Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu 2 vợ chồng thỏa thuận bạn là người đứng tên chủ hộ (và căn chung cư này là mua mới, chưa có ai đăng ký thường trú trước đó) thì phần ý kiến chủ hộ: bạn ghi đồng ý cho vợ, con được đăng ký thường trú. Phần ý kiến của chủ sở hữu: bạn chỉ ký tên. Phần ý kiến của cha, mẹ: Ghi đồng ý cho con tôi là:... được đăng ký thường trú theo hộ của tôi.

   Xóa
  2. Xin cho hỏi, nếu trường hợp mua lại chung cư cũ, chủ cũ đã đăng ký thường trú trước đó thì làm thế nào bạn.

   Xóa
  3. - Lúc đó phần ý kiến của chủ hộ ghi ý kiến của người chủ cũ (là chủ hộ) đồng ý cho đăng ký thường trú. Phần ý kiến của chủ sở hữu: bạn chỉ ký tên. Phần ý kiến của cha, mẹ: Ghi đồng ý cho con tôi là:... được đăng ký thường trú vào hộ của ông...
   - Hoặc bạn có thể đợi chủ cũ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú rồi làm như trên.

   Xóa
  4. Nặc danh17:38

   Nhập khẩu lần đầu cho con thì cha mẹ có cần ký không?

   Xóa
 15. Văn Tin16:45

  Chào Ad, mình mới mua nhà ở huyện Hoài Đức, Hà Nội (sổ đỏ do 2 vc mình đứng tên) và mình đang muốn làm sổ hộ khẩu ở chỗ mới này, địa chỉ thường trú cũ của vợ chồng mình ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội ( sổ hộ khẩu, do bố mình làm chủ hộ) thì mục 11, 12, 13, 14 mình ghi như thế nào? và ý kiến của chủ hộ; ý kiến của chủ sở hữu hoặc người đại diện chỗ ở hợp pháp ghi ntn ạ? cảm ơn ad!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Trường hợp nhà mới, chưa có ai đăng ký thường trú thì Mục "11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ": ghi họ và tên của chủ hộ là bạn hoặc vợ bạn (tùy theo thỏa thuận giữa 2 người ai là chủ hộ). Mục "12. Quan hệ với chủ hộ": Ghi là "Chủ hộ". Mục 15: Ghi những người cùng nhập khẩu (VD: Bạn là chủ hộ thì vợ bạn là người cùng nhập khẩu). Sau khi xác định được ai là chủ hộ và ai là chủ sở hữu thì bạn ghi theo hướng dẫn ở bài viết trên.
   - Trường hợp đây là nhà mua lại và chủ nhà cũ là chủ hộ (nhưng chủ nhà cũ chưa xóa thường trú). Thì vợ chồng bạn thuộc trường hợp được chủ hộ (cũ) đồng ý cho nhập. Còn vợ chồng bạn vẫn là chủ sở hữu. Cách ghi đã hướng dẫn ở trên.
   - Hoặc bạn có thể đợi chủ cũ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú rồi làm như trường hợp 1.

   Xóa
  2. Văn Tin15:30

   Cảm ơn nhiều ạ

   Xóa
 16. Cho em hỏi về mục số 8 và mục số 9 ạ. Em đã ở địa chỉ A 1 thời gian rồi ạ, nhưng giờ em mới đăng ký tạm trú, thì em khai mục số 9 như thế nào ạ? Em cảm ơn ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục 8 và mục 9: Ghi cùng 1 địa chỉ nơi bạn đang ở, tức là nơi bạn đang tạm trú.

   Xóa
 17. Cho hỏi là chủ hộ do tuổi tác và bệnh không thể ký tên được thì có lăn tay được không?

  Trả lờiXóa
 18. Em thuê nhà, chỉ thay đổi thông tin cư trú mà không thay đổi về nhân khẩu, hộ khẩu thì mục (15 những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi) em phải khai như thế nào ạ? Có phải em với chủ nhà không và quan hệ với người thay đổi là chủ nhà và người ở thuê không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu chỉ có mình em thuê nhà thì không ghi mục 15 (nếu có ai cùng thuê mới ghi). Quan hệ với chủ nhà (chủ hộ): ghi người thuê nhà

   Xóa
 19. Em thuê nhà, chỉ thay đổi thông tin cư trú mà không thay đổi về nhân khẩu, hộ khẩu thì mục (15 những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi) em phải khai như thế nào ạ? Có phải em với chủ nhà không và quan hệ với người thay đổi là chủ nhà và người ở thuê không ạ?

  Trả lờiXóa
 20. Cho mình hỏi với ad ơi: Mình mua nhà đã 2 năm rồi mà chưa đăng ký tạm trú, thường trú gì hết, bây giờ mình muốn đăng ký thường trú luôn không cần đăng ký tạm trú thì có được không? rồi mục 8 nơi tạm trú thì mình không có đăng ký thì mình bỏ trống được không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đăng ký thường trú ở 1 nơi khác và sống ở 1 nơi khác quá 30 ngày nên phải làm thủ tục đăng ký tạm trú trước khi làm thủ tục đăng ký thường trú.

   Xóa
 21. Nặc danh10:14

  Chào ad, gia đình mình gồm 6 người đi thuê một cái nhà nguyên căn chưa làm tạm trú, ba mình đứng ra thuê và trả tiền, mình là người kê khai hồ sơ đăng kí tạm trú cho cả nhà thì muc 1 mình điền tên ba mình, mục 11 tên của ba mình luôn và mục 12 ghi là chủ hộ, ở phần ý kiến chủ hộ để ba mình ký, phần ý kiến chủ sở hữu là chủ nhà cho thuê và người kê khai ghi tên mình thì có đúng không ạ

  Trả lờiXóa
 22. Ba bạn chỉ là người thuê nhà, không phải chủ hộ. Mục 11, 12: Ghi thông tin chủ hộ (là chủ nhà cho thuê và quan hệ với người đó). Chữ ký chủ hộ ký là của chủ nhà.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ hộ trong tờ khai CT01 chính là "chủ hộ của hộ tạm trú" đang thực hiện việc đăng ký, ví dụ nhà bạn này 6 người và cả gia đình cùng chung hộ khẩu ở một nơi khác, gia đình thống nhất để ba làm chủ hộ thì mục số 11 ghi thông tin của ba bạn ấy, còn mục số 12 phải xem xét lại mục 1 là ai đang kê khai, nếu là người con kê khai ở mục 1 thì mục số 12 sẽ đề là "Con", còn nếu chính ông ba là người ở mục 1 thì mục số 12 sẽ là "Chủ hộ".

   Xóa
  2. Nặc danh17:08

   Đồng ý với bạn, trường hợp này người thuê đăng ký tạm trú với sổ riêng chứ không chung với chủ hộ cũ.

   Xóa
 23. Cho em hỏi vs ạ
  H em thuê nhà ở chung vs bạn em thì để mục 12 mối quan hệ là gì ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục 12 là ghi quan hệ với chủ hộ (tức chủ nhà cho bạn thuê)

   Xóa
 24. Ad cho em hỏi nội dung như sau :
  Hai vợ chồng em có mua 1 căn chung cư tại Tp THủ Đức,TP HCM(vợ đứng tên trên hợp đồng mua bán căn hộ). Giờ em muốn chuyển thường trú cho cả nhà ( bao gồm 1 con nhỏ gần 4 tuổi ) về tại địa chỉ trên. Em hiện tại đang có hộ khẩu ở quê Hà tĩnh chưa cắt, vợ em thì hộ khẩu đăng ký trong nhà ông cậu ruột tại Bình Thạnh, TP HCM. Vậy ad cho em hỏi là giờ làm thủ tục thường trú tại chỗ ở mới là chung cư ở TP Thủ Đức thì có cần xóa hộ khẩu của vợ ở nhà cậu ở Bình Thạnh và tách hộ khẩu của em ở quê nữa không hay chỉ điền 1 tờ thông tin theo mẫu CT01 là được ạ?. Em muốn làm chủ hộ luôn thì phần ghi các mục có gì lưu ý và phần ký tên nhờ ad note rõ dùm em với ạ.
  Em xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 25. Xin cho tôi hỏi:
  Tôi thường trú ở một nơi còn chồng và 2 con tôi thường trú ở nơi khác, hai v/c tôi đã mua nhà ở TPHCM dc 2 năm và có đăng ký tạm trú ở đây. Giờ tôi muốn nhập khẩu tôi và 2 con tôi vào TP.HCM thì có làm chung 1 tờ kê khai dc k hay phải ntn ah?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Làm chung 1 tờ kê khai nhé bạn. Các mục chính ghi thông tin của bạn, mục số 15 ghi thông tin của 2 con bạn.

   Xóa
 26. Cảm ơn trang tracuuphapluat đã hướng dẫn rất rõ ràng và dễ hiểu.

  Trả lờiXóa
 27. Xin cho tôi hỏi:
  - Mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)", "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỔ Ở HỢP PHÁP (3)" tôi thấy có chú thích: "Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 20; khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú; điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú", tôi xem Luật Cư trú thì thấy các Điều 20, 25 và 26 đều quy định về ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ. Vậy nếu tôi đăng ký tạm trú thì tôi có cần phải có ý kiến và chữ ký của các mục đó không?
  - Tôi là người ghi thông tin tờ khai thay đổi thông tin cư trú, đồng thời cũng là người kê khai. Tôi có đăng ký con tôi vào trong mục "15. Nhưng thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi". Vậy tôi có cần ghi ý kiến vào mục "Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4" không?
  Xin cảm ơn Luật sư.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Nếu bạn đăng ký tạm trú thì không cần chữ ký vào các mục như bạn nói.
   - Mục 15: Nếu con chưa thành niên (dưới 18 tuổi) thì phải ghi rõ ý kiến của mình.

   Xóa
 28. Xin cho tôi hỏi vợ chồng tôi có mua căn hộ tại TpHCM và đứng tên chung 2 vợ chồng, nay muốn đăng ký thường trú và chồng tôi là chủ hộ, vậy các mục sau tôi điền như vầy có đúng không ạ:
  - Ý kiến của chủ hộ: Chồng tôi ghi rõ ý kiến "đồng ý cho tôi được nhập khẩu" và ký tên
  - Ý kiến của chủ sở hữu hoặc người đại diện chỗ ở: Mục này chỉ có chồng tôi (chủ hộ) ký tên (không ghi ý kiến), vậy tôi có cần ký tên hay ghi ý kiến gì khác ở đây không?
  - Chồng tôi hộ khẩu Đà Lạt, tôi hộ khẩu Vũng Tàu, chúng tôi đã tạm trú 2 năm tại Bình Tân, thì trên hồ sơ đăng ký thường trú online, mục trường hợp chúng tôi chọn "đăng ký thường trú lần đầu" có đúng không ạ?

  Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi đã nộp hồ sơ 2 lần và đều không được tiếp nhận, NVCB trả lời "kết quả kiếm tra không hợp lệ, đề nghị về nơi thường trú cập nhật thông tin dữ liệu cư dân và lên công an phường đăng ký trực tiếp".
   Không biết như vậy là đang sai ở mục thông tin nào ạ?

   Xóa
  2. Điều đó có nghĩa là dữ liệu thông tin cư dân của bạn chưa được công an phường nơi bạn đăng ký thường trú cập nhật lên hệ thống dữ liệu quốc gia về cư trú nên bị báo lỗi.

   Xóa
 29. Ba em đã mất, bây giờ em muốn đổi tên chủ hộ là mẹ của em.
  + Vậy em phải điền ở mục 1, mục 11, mục 12 như thế nào ạ ?
  + Chỗ ý kiến của chủ hộ và người kê khai em ký tên của ai vậy ạ ?
  Mong anh giải thích giúp em vấn đề này, em cám ơn ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh03:27

   Theo mình biết thì bạn phải làm 2 tờ khai. Thay đổi chủ hộ trước xong rồi mới xoá khẩu cho mẹ bạn
   1) Tờ khai thay đổi chủ hộ:
   mục1: điền ttin của mẹ bạn.
   Mục Tên chủ hộ là :ba bạn.
   Mqh với chủ hộ là :vợ.
   Mục 15: điền các thành viên khác trong gia đình cùng thay đổi (có ghi cả tên ba của bạn)
   Chỉ kí tên ở người khai và ý kiến của cha mẹ nếu có thành viên dưới 18 tuổi (trường hợp nếu chủ sơ hữu k phải ba bạn thì vẫn kí tên vào mục ý kiến chủ sở hữu hp).
   Mục người kê khai do người kê khai kí vào( có thể là bạn , hoặc mẹ hoặc người trong gd đi khai kí đều được)
   Và phải điền vào tờ đơn huỷ bỏ chủ hộ cũ do chết. Do mẹ bạn kê khai. ( Tờ này do cq công an cấp)
   2) Tờ khai xoá khẩu do chết:
   Mục1: điền ttin của ba bạn.
   Mục chủ hộ: tên của mẹ bạn
   Mqh với chủ hộ là: chồng (vì hiện tại tên chủ hộ đã là mẹ bạn).
   Lúc này mới kí tên chủ hộ và chủ sở hữu hợp pháp là mẹ bạn ( kèm ý kiến là:”tôi đồng ý”, nếu mẹ bạn đứng tên sổ hồng).
   Trên đây là cau tra loi của mình vì mình đã từng làm thủ tục hành chính giống như bạn hỏi.


   Xóa
 30. Xin hỏi là tôi vừa kết hôn và muốn làm thủ tục nhập khẩu vợ tôi vào hộ khẩu nhà tôi thì mục 7-8-9 mình ghi như nào và mục 14 mình ghi như nào cũng

  Trả lờiXóa
 31. Hi anh chị. Bên em đang làm cái sổ kt3 ạ . mà e có đọc qua thông tin bên anh chị cung cấp rồi nè. Mà có cái là với trường hợp của e là như này ạ : anh kia với e là anh e họ cùng vào hcm thuê nhà ở chung. Nay lm tờ khai như này thì 2 đứa e làm vùng một tờ khai chủ hộ là anh họ còn e ghi ở mục 15 thôi phải không ạ. Hay là mỗi ng ghi mỗi tờ ạ. Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ hộ là chủ nhà cho thuê, không phải là anh họ của bạn. Mục 15 ghi tên nhưng người trong hộ gia đình. Do đó, nếu bạn và anh họ bạn không có cùng hộ khẩu thường trú thì phải ghi thành 2 tờ khai.

   Xóa
 32. Trường hợp em mới sinh em bé muốn nhập khẩu con vào hộ khẩu mẹ em là chủ hộ. Nhưng trường hợp chủ sở hữu ngôi nhà là ngoại em nhưng bà đã mất hơn 3 năm nay, căn nhà hiện tại thì mẹ em đang ở cùng với 1 người dì và 1 người cậu. Nhưng căn nhà thuộc quyền thừa kế của 10 người con của ngoại. Em có đến chính quyền địa phương hỏi thì bắt buộc phải 10 người con thừa kế ký vào với được nhập vào hộ khẩu. Vậy cho em hỏi người đại diện chỗ ở hợp pháp có phải bắt buộc 10 người thừa kế hay chỉ cần đại diện mẹ em đang ở vì mẹ em cũng nằm trong 10 người thừa kế đó ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bô luật Dân sự quy định:
   - Người đại diện theo pháp luật bao gồm: cha, mẹ đối với con chưa thành niên; người giám hộ đối với người được giám hộ; người được Toà án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người đứng đầu pháp nhân; chủ hộ gia đình đối với hộ gia đình...
   - Các thành viên hộ gia đình có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình.
   - Thủ tục nhập khẩu là thủ tục hành chính, không phải là giao dịch dân sự.
   - Đối chiếu quy định trên, Mẹ em là người ký vào mục người đại diện chỗ ở hợp pháp trong mẫu tờ khai, không cần phải đủ 10 người thừa kế.

   Xóa
 33. Tôi và chị ở cùng nhà nhưng tách hộ,chị tôi đứng tên chủ sở hữu .Tôi làm phòng trọ cho thuê .Vậy xin hỏi Mục ý kiến của chủ hộ là ai kí tên ,Mục ý kiến chủ sở hữu là ai kí tên.

  Trả lờiXóa
 34. Cho em hỏi anh trai có họi khẩu Bến Cát - Bình Dương mua 1 căn hộ chung cư ở tỉnh Bình Dương luôn nhưng chưa có sổ, chỉ có giấy công chứng ủy quyền sử dụng nhà ở và anh ấy chưa đăng kí tạm trú hoặc thường trú theo đọa chỉ căn hộ mua, nay em và mẹ vào ở chung vậy cho em hỏi mẹ và em phải đợi anh trai đăng kí xong tạm trú hoặc thường trú thì mới đăng kí tạm trú theo được phải không ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rồi bạn, phải đợi anh trai bạn đăng ký thường trú để anh trai bạn là chủ hộ thì mới có quyền cho người khác nhập khẩu vào.

   Xóa
 35. Xin hỏi,gia đình t mua nhà Hà Nội và đã làm sổ tạm trú gần 3 năm. Giờ ra luật mới làm hộ khẩu dễ dàng mà người ở phường đòi 8trieu mới làm cho, t phải làm tn? Sổ đỏ, giấy tờ pháp lý đầy đủ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cứ theo quy định mà làm nhé bạn, bạn đừng sợ họ vòi vĩnh. Nếu họ không làm thì viết đơn kiến nghị lên cấp trên.

   Xóa
 36. TRƯỜNG16:28

  Cho em hỏi, em là sinh viên thuê phòng trọ thì mục 11 ghi tên mình hay chủ nhà trọ? Mục 12 ghi là gì ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục 11: Ghi chủ hộ cho thuê. Mục 12: Ghi quan hệ của bạn với chủ hộ

   Xóa
  2. Chủ hộ ở đây là chủ trọ phải không ạ?

   Xóa
  3. Chủ hộ cũng có thể là chủ trọ nhưng cũng có thể là người trong hộ gia đình của chủ trọ.

   Xóa
 37. Cho em hỏi cách ghi địa chỉ trên thành phố Hồ Chí Minh.có được tắt:tp HCM không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo quy định thì không được viết tắt. Tuy nhiên nếu mẫu không đủ chỗ ghi thì viết tắt thì công an họ cũng tiếp nhận.

   Xóa
 38. Anh Hùng cho em hỏi
  - Chồng em : hộ khẩu Bình Thuận- Ba Chồng em là chủ hộ
  - Em: hộ khẩu Lâm Đồng- Ba em làm chủ hộ
  * Hiện tại vợ chồng em đang ở và làm việc tại TpHCM, tụi em thuê nhà trọ.
  Vậy tờ xác minh thông tin chủ hộ em để tên vợ hoặc là chồng vấn được đúng không ạ? và tờ xác minh thông tin tụi em điền chung trên 1 tờ hay khai riêng
  Em cám ơn ạh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Chủ hộ là người đứng tên chủ hộ trong hộ khẩu thường trú của căn nhà mà bạn đang thuê trọ. Vợ chồng bạn không phải là chủ hộ mà chỉ là người thuê. Muốn nhập khẩu hay tạm trú vào nhà thuê thì phải có sự đồng ý của người này.
   - 2 vợ chồng bạn khai 1 tờ khai là được. 1 người đứng ra khai, người còn lại ghi thông tin vào mục số 15.

   Xóa
 39. Cho tôi hỏi, tôi có sổ hộ khẩu được tách riêng từ sổ hộ khẩu nhà bác tôi. Giờ tôi muốn nhập khẩu cho con ruột vào sổ hộ khẩu thì khi đến Công An phường có cần phải mang theo giấy tờ nhà đất của nhà bác tôi để chứng minh là bác có phải chủ sở hữu của địa chỉ trong sổ hộ khẩu đó k ạ. Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 40. Nặc danh14:02

  Cho xin hỏi:
  - Trường hợp tôi sử dụng căn hộ mua (chỉ có HDDC) và dùng để cho khách thuê căn hộ. Vậy ở mục 11 "Họ, chữ đệm và tên chủ hộ" (là người đứng tên trong đơn đăng ký hay là người sở hữu chỗ ở hợp pháp) khách thuê được hiểu là chủ hộ khi khai báo ở mục 11? Và ký tên xác nhận tại mục "Ý kiến Chủ hộ". Mục quan hệ với chủ hộ là khai là "Chủ hộ" hay "người thuê" (nếu khai tên chủ hộ là người sở hữu hợp pháp)?
  - Mục 15 "Những thành viên trong hộ gia đình cũng thay đổi" Phần quan hệ với người có thay đổi" (người đứng khai đơn) và phần quan hệ với chủ hộ theo khai báo mục 11?
  - Ký tên "Ý kiến chủ hộ" là người đứng đơn khai báo hay người chủ sở hữu hợp pháp?

  Cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ hộ là chủ hộ ghi trong hộ khẩu của căn hộ cho thuê. Chủ hộ có thể là chủ sở hữu căn hộ cho thuê hoặc có thể là người khác. Còn khách thuê không phải là chủ hộ mà chỉ là người đến ở sau khi được chủ hộ đồng ý cho ở.

   Xóa
 41. Cho e hỏi e nhập khẩu cho con mới sinh vào hộ khẩu, thì điền mục 14 nội dung như nào ạ. Các mục 8 nơi tạm trú, mục 10 nghề nghiệp nơi làm việc và mục 15 bỏ trống ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục 14: Ghi nhập khẩu cho con vào hộ...Mục 8: Bỏ trống. Mục 10: Ghi không. Mục 15: Bỏ trống.

   Xóa
 42. Cho tôi hỏi giờ tôi đăng ký tạm trú KT3 cho cả gia đình 4 người ( tôi, chồng, và 2 con nhỏ). Tôi là người kê khai. Vậy giờ ở mục "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỔ Ở HỢP PHÁP" tôi phải ghi như thế nào ạ? Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ sở hữu là chủ đứng tên trên sổ đỏ căn nhà cho bạn tạm trú.

   Xóa
 43. Nặc danh10:18

  Trường hợp của tôi đã mua nhà ở Hà Nội, trước đó tôi thường trú ở tỉnh khác và chủ hộ là bố tôi
  Tôi muốn đăng ký thường trú là chủ hộ ở chỗ tôi mua nhà trên Hà Nội thì trong tờ khai CT1 phần ký và nhận xét của chủ hộ thì tôi ký tên tôi hay là bố tôi phải ký và xác nhận?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn ký hết vào mẫu CT01, bố bạn là chủ hộ ở tỉnh khác, không phải là chủ hộ ở HN nên không ký.

   Xóa
  2. Nặc danh15:57

   Trường hợp của tôi cũng giống như bạn bên trên. Vậy có 4 phần bên dưới là:
   - Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ
   - Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP
   - Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ
   - NGƯỜI KÊ KHAI
   Thì tôi cần nhận xét và ký vào những mục nào. Và cần ghi nhận xét ý kiến như thế nào.
   Cảm ơn bạn.

   Xóa
 44. trường hợp cuả tôi, Hộ khẩu hiện tại ở quê có bà là chủ hộ, nay nhà tôi mua nhà tại HN muốn nhập khẩu tại HN gồm ( 2 vc và con ) thì có cần tách khẩu ở quê trước khi đăng kí thường trú tại HN không hay tôi đăng kí thường trú tại HN các nhân khẩu muốn chuyển luôn được ạ

  Trả lờiXóa
 45. xin cho hỏi em đang ở nhờ nhà của dì hộ khẩu ở Bến Tre, nay muốn chuyển về Tiền Giang ở với ông thì phải làm thủ tục tờ khai CT01 là được đúng không, và có cần giấy tờ gì thêm không, như hộ khẩu gốc ở Bến Tre, hay giấy khai sinh,.... Cám ơn

  Trả lờiXóa
 46. Nặc danh23:49

  Mình đã làm khai sinh cho con ở nơi tạm trú (hcm). Bây giờ mình có thể nhập hộ khẩu cho con tại nơi tạm trú được ko? Hộ khẩu bản gốc mình đem theo vào sg. Vì về quê xa mất thời gian. Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 47. Xin cho hỏi :
  Gia đình tôi mua nhà ở 1 huyện khác cũng trong cùng 1 tỉnh , hiện tại hộ khẩu vẫn ở địa chỉ cũ , lúc mua nhà chỉ có giấy chuyển nhượng viết tay của chủ nhà cũ . Như vậy muốn đăng ký thường trú tại địa chỉ đó thì thủ tục giấy tờ tôi cần những gì

  Trả lờiXóa
 48. Cho e hỏi e có đứng tên căn hộ (thuê mua Nhà ở xã hội), nay e không ở tại địa chỉ căn hộ, nhưng chồng e vẫn ở. E đăng ký cho chồng e tại địa chỉ căn hộ, Vậy tờ khai thay đổi thông tin cư trú cột số 11, 12, 14 ghi như thế nào ạ? E xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 49. Huu Truong10:12

  Chào bạn.
  Hai vợ chồng mình và con hộ khẩu ở Bắc Ninh, mình làm chủ hộ. Hiện 2 vc vừa mua nhà ở Hà Nội (hai vợ chồng đứng tên) và cùng con chuyển lên đó sinh sống. Vậy giờ làm thủ tục đăng ký tạm trú, mình chỉ cần khai 1 tờ CT01 của chủ hộ là mình thôi, hay mỗi người phải khai 1 tờ nhỉ? Và mục ý kiến của chủ hộ, ý kiến chủ sở hữu, ý kiến của cha mẹ phải viết như nào?
  Mình cảm ơn bạn.

  Trả lờiXóa
 50. Xin cho tôi hỏi, phần thông tin NƠI TẠM TRÚ và NƠI Ở HIỆN TẠI của người thuê trọ có khác nhau không? NƠI TẠM TRÚ là nơi khách trọ mới đến chờ xin làm tạm trú thì chính là nơi khách trọ đang ở hiện tại? Hay hiểu như thế nào mới đúng ạ? Khách trọ có địa chỉ thường trú ở quê.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu khách đến thuê trọ, có hộ khẩu thường trú ở quê thì mục NƠI TẠM TRÚ không ghi thông tin.
   Mục NƠI TẠM TRÚ chỉ ghi khi khách trọ có hộ khẩu thường trú 1 nơi, đăng ký tạm trú ở 1 nơi và giờ lại thuê trọ ở 1 nơi khác.

   Xóa
 51. Cảm ơn rất nhiều, sẵn anh cho tôi hỏi thăm: đăng ký khai sinh cho con mà cha quê ở Long An, nơi đăng ký khai sinh của cha là Bình Dương. Vậy quê quán của con mới sinh là đâu mới đúng ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quê quán ghi theo quê gốc của cha. Nếu cha quê gốc ở Long An thì ghi quê quán của con là Long An.

   Xóa
 52. Thơ Nguyễn21:56

  Tôi có hộ khẩu ở Bình Thuận (Ba tôi là chủ hộ).
  Chồng tôi hộ khẩu ở Nghệ An (Mẹ chồng là chủ hộ).
  Vợ chồng tôi có mua 1 căn chung cư ở Vũng Tàu (hợp đồng 2 vợ chồng cùng đứng tên) giờ muốn đăng ký thường trú tôi làm chủ hộ thì thông tin điền như thế nào là chính xác và cần xác nhận của chủ hộ ở quê không? Nhờ giải đáp giúp ạ. Xin cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu mua nhà chung cư mới hoàn toàn thì bạn hoặc chồng bạn là chủ hộ (do 2 người thỏa thuận) và cũng là người chủ sở hữu hợp pháp ký tên trong mẫu tờ khai, không liên quan gì đến chủ hộ ở quê.

   Xóa
 53. Sao thấy trường hợp thuê trọ thì mục 11 điền tên chủ hộ là ng đứng ra thuê trọ mà sao bạn lại nói mục 11 điền tên của chủ trọ cho thuê trọ là sao vậy?

  Trả lờiXóa
 54. Nặc danh21:11

  Xin vui lòng cho em hỏi: em muốn đăng ký tạm trú cho chồng em và 2 đứa con vào bên ngoại do ba em làm chủ hộ vậy mục 11 chủ hộ là ghi tên ba em , mục 12. quan hệ với chủ hộ ghi con rể đúng ko? Ba e vừa đứng chủ hộ trong sổ hộ khẩu và trong sổ hồng vậy phần ý kiến chủ hộ và ý kiến chủ sở hữu chỗ ở là ba em ký đúng ko ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cách ghi và ký lên mẫu tờ khai giống như bạn nói là được.

   Xóa
 55. Nặc danh19:33

  Tôi đang đăng ký hktt ở nam định theo nhà chồng. 2 vc tôi hiện vẫn chưa ly hôn. Nay tôi muốn tách hộ về ninh bình. Vậy xin hỏi ở mục Kính gửi (trên cùng) tôi phải điền công an nam định hay CA ninh bình?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Gởi cho CA xã, phường nơi bạn cần nhập khẩu về Ninh Bình

   Xóa
 56. xin chào, mình có mua 1 căn nhà và cho thuê, người thuê muốn đăng ký thường trú lên căn nhà đó thì mục 11 và 12 mình phải điền như thế nào?

  Trả lờiXóa
 57. Nặc danh11:25

  Mình có mua đất và xây nhà ở TPHCM của anh chị mình, nhưng đất này không tách sổ được và hiện tại mình chỉ đang làm giấy tờ có mua bán đất, nhưng ko có sổ riêng (trên cùng 1 sổ hồng và chung 1 số nhà). Vậy cho hỏi mình có đăng ký tạm trú như là hộ riêng đc ko, hay phải đăng ký tạm trú vào hộ của anh chị mình. mình phải điền các mục như thế nào ạ? Mình cảm ơn ạ.

  Trả lờiXóa
 58. Nặc danh16:04

  Mục "4. Số định danh cá nhân/CMND": Ghi đầy đủ số định danh cá nhân (tức là số căn cước công dân gồm có 12 số) hoặc số CMND (9 số). Nếu chưa có thì để trống.
  Cho em hỏi ở mục 4 hiện tại em chỉ có passport thì em để trống hay là điền số passport ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn có passport mà sao lại không có CMND/CCCD?

   Xóa
 59. Nặc danh16:42

  Mình muốn đăng ký chuyển khẩu cùng thành phố (từ quận này sang quận khác) cho con vào nhà cô ruột thì khai mẫu gì và phải nộp hồ sơ ở Công an nơi đi hay nơi đến. Tks Bạn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn khai mẫu CT01 như trên và nộp hồ sơ tại Cơ quan công an nơi đến làm thủ tục đăng ký cư trú (tức công an phường, xã, thị trấn hoặc Công an huyện, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đăng ký cư trú và có thẩm quyền xác nhận, ký đóng dấu)

   Xóa
 60. Nặc danh10:34

  Dạ a ơi cho e hỏi xíu ạ...
  E mún đăng ký thường trú cho con e đã có giấy khai sinh...
  Mẹ em đứng chủ hộ,sổ đỏ thì ông bà nội chết nên cô em là người đứng đại diện hợp pháp.
  Khi lên c.a làm thủ tục nhập khẩu thì bên công ăn không chịu cho nhập.
  Lý do là cô em không phải đứng tên chủ quyền nhà nên k có quyền cho nhập.
  V là đúng hay sai ạ.nếu đúng v còn cách nào để nhập hộ khẩu k ạ???em xin cám ơn ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu chủ hộ và người đại diện chỗ ở hợp pháp đồng ý cho nhập là đủ điều kiện để được nhập khẩu. CA yêu cầu cô em phải đứng tên chủ quyền nhà mới được cho nhập hộ khẩu là không đúng.

   Xóa
 61. Nặc danh18:51

  Trên này hướng dẫn 1 kiểu, ra Phường CA hướng dẫn 1 kiểu, thủ tục đúng là hành là chính

  Trả lờiXóa
 62. Nặc danh16:59

  Chào Minh Hùng. Vợ chồng mình hiện đang sống trong 1 khu chung cư nhưng chưa có sổ hồng. Người đứng tên trên HDMB là mẹ mình ở quê (thường trú ở quê). Mình được ủy quyền sử dụng căn nhà và trên giấy tờ 2 vợ chồng vẫn thường trú ở quê (2 nơi khác nhau). Mình có 1 số thắc mắc sau nhờ bạn giải đáp:

  1, Vợ mình có cần làm tờ khai riêng không hay đăng ký chung vào mục 15?
  2, Mình đăng ký thường trú làm chủ hộ thì mục Ý kiến chủ hộ có cần ghi ko?
  3, Mình có giấy ủy quyền sử dụng căn hộ thì có là người đại diện chỗ ở hợp pháp chưa hay mục này vẫn ý kiến của chủ sở hữu đứng tên trên HDMB ạ?

  Cảm ơn bạn và mong bạn giúp đỡ

  Trả lờiXóa
 63. Nặc danh17:40

  Mình muốn nhập hộ khẩu cho con mới sinh vào hộ khẩu của mẹ, thì ở mục họ tên " ghi tên con hay tên mẹ.

  Trả lờiXóa
 64. Nặc danh08:59

  Xin hỏi ở mụC Ý Kiến Cha, mẹ hoặc người giám hộ thì cần Cha hoặc mẹ hay bắt buộc phải cả cha và mẹ

  Trả lờiXóa
 65. Nặc danh17:22

  Xin cho tôi hoi đang ky tam tru online mẫu ct01 muc y kiến của chu ho có ky tên ghi ý kiến gi kg ạ

  Trả lờiXóa
 66. Nặc danh20:14

  Xin cho e hỏi em muốn đang ký làm tạm trú để làm cccd mà ra công an phường noi e ở thi bảo về nói người nhà ra công an xã lam ở quê.người nha ra hỏi thi nói không lam được.em đang đăng ky tam tru dich vu công không được bi tra ho so.giờ e làm nhu nào mới đăng ky tam tru duoc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi cũng đã bị trường hợp này, tôi ở Hải Phòng, (quê và hộ khẩu ở Thái Bình) có mua nhà ở Đằng Lâm, ban đầu ra làm tạm trú cũng bị yêu cầu về quê xin xác nhận, về quê người ta bảo luật mới bỏ cái đó rồi - chỉ những đối tượng theo dõi hoặc có án mới phải xác nhận. Sau ra Hải Phòng đến làm tạm trú nói nội dung thì => cười cười rồi đưa tờ khai cho khai, do đó theo tôi người ta chỉ làm khó với người chưa rõ, bắt nạt (sau ít ngày thì có sổ tạm trú, nói chung theo đúng quy định thì phí không mấy tiền nhưng thôi cứ gửi ngta mấy trăm cho nhanh - giờ thừa 2 năm có thể làm cư trú, hộ khẩu). Hiện tại tôi mua nhà khác dự định làm tách khẩu ở quê rồi chuyển nhập khẩu vợ con sang địa chỉ ở nhà mới mua, nhưng tham khảo thông tin - luật thì bảo chỉ cần báo thay đổi thông tin abc .. nhưng mỗi nơi nói 1 kiểu có vẻ hoang mang (hôm trước thấy bà xã kêu ra hỏi báo phí 8 loét ++ mình bực bảo theo quy định chỉ mấy chục đến hơn trăm, hô hét như kiểu dân không biết gì thì nghỉ không làm nữa để hết năm 2022 này cái gì ra cái ấy ngay thôi.

   Xóa
 67. Mình nhà thuê đăng ký tạm trú có cho 2 vợ chồng mình, 1 con nhỏ 3 tuổi, 1 em vợ. Vậy mình ghi mỗi người 1 tờ CT01 này, mục 15 khỏi ghi hay như thế nào? Cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn chỉ cần kê khai vào 01 tờ khai thay đổi thông tin cư trú do bạn (chủ hộ) kê khai, các thành viên khác trong gia đình cùng thay đổi thì ghi vào mục số 15.

   Xóa
  2. Mình nộp hồ sơ online bị trả với lý do "CÔNG DÂN KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ THEO DANH SÁCH". Không biết bây giờ mình chọn mục nào là hợp lý vậy bạn?

   Xóa
 68. Chào anh Minh Hùng, em đang làm thủ tục đăng ký thường trú cho chị gái và 2 con nhà chị nhập khẩu vào cùng căn nhà em đang ở, đã có hợp đồng cho ở nhờ đúng thủ tục. Vậy anh làm ơn cho em hỏi: em có thể lập thường trú 1 hộ mới cho chị gái và 2 con trên cùng căn nhà của em được hay không, hay là bắt buộc phải nhập vào cùng hộ khẩu với gia đình em. ( Gia đình em đã có hộ khẩu thường trú tại căn nhà này ). Xin cảm ơn anh !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn chỉ có thể đăng ký thường trú cho chị gái và 2 con của chị gái vào hộ khẩu của bạn.

   Xóa
 69. Nặc danh17:37

  Em đăng ký tạm trú ạ. Có hộ khẩu với bố mẹ ở Kim Mã .Nay sang chăm người ốm là ông ngoại em ở Ngọc Hà. Thì mục 11 12 13 là ai ạ. Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
 70. Nặc danh18:31

  Cho mình hỏi, mình ở trọ tại Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh và có đăng ký tạm trú tại nhà trọ, mục số 11 mình ghi tên Chủ hộ là Chủ hộ tại chỗ cho mình ở trọ, nhưng khi nộp hồ sơ đăng ký tạm trú thì Công an yêu cầu phải ghi tên Chủ hộ là chủ hộ của mình tại nơi mình đăng ký thường trú, như vậy có đúng không? (Mình có lấy hướng dẫn trên trang này cho họ xem nhưng họ vẫn không chịu). Ngành Công an có hướng dẫn chi tiết nào về cách ghi này hay không? hay mỗi cán bộ Công an được quyền thực hiện theo cách hiểu của mỗi người?

  Trả lờiXóa
 71. Nặc danh15:12

  Em muốn nhập khẩu cho con người ta kiu đăng ký nơi thường trú thì phải có giấy tờ nhà , để xem nhà còn hay mất . Nhà em bán rồi thì cần giấy tờ gì ạ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nhập khẩu cho con, Nhà bán rồi thì hiện tại bạn ở đâu? Nếu bạn ở nhờ hoặc thuê thì đương nhiên khi khai bạn không được ghi tên bạn vào chủ hộ. - phần quan hệ với chủ hộ thì bạn có thể là: bạn của chủ hộ, cháu, người ở nhờ ... (... mang căn cước của bạn đến để khai thông tin)

   Xóa
 72. Nặc danh15:00

  Dì em có thuê 1 căn hộ chung cư của chủ đầu tư nhưng không đăng ký thường trú, tạm trú tại đó. Em là người ngoại tỉnh, dì cho em ở nhờ tại chung cư đó, vậy em có đăng ký tạm trú tại căn hộ đó được không? thủ tục như thế nào ạ?

  Trả lờiXóa
 73. Nặc danh01:18

  Em muốn làm tờ giấy xác nhận cư trú để đi xin việc làm, thì ghi mục 14 sao cho đúng vậy ạ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ghi như bạn vừa nói: Xin cấp giấy xác nhận thông tin cư trú.

   Xóa
 74. Nặc danh20:45

  Em muốn đăng ký thường trú cho con theo địa chỉ thường trú của em nhưng hiện tại Chủ hộ là ngoại em đã mất, thừa kế lại cho 2 người cậu của em thì mục 11, 12, 13 và ký tên thì ghi làm sao ạ?

  Trả lờiXóa
 75. Nặc danh14:01

  Chào anh! Cho em hỏi con em vừa mới sinh, em muốn đăng ký thường trú cho theo địa chỉ thường trú của em.Chủ hộ là Dì ruột em, nhà có tách ra 2 hộ khẩu, Dì em đứng tên 1 cuốn và mẹ em đứng tên cuốn thứ 2, vậy mục 1 em ghi tên con em, còn mục 11 ghi tên chủ hộ là tên Mẹ em,còn Dì em chỉ ký vào chỗ chủ sở hữu,còn em ký vào ý kiến cha mẹ và người kê khai đúng không ạ?

  Trả lờiXóa
 76. Nặc danh09:28

  Chào Anh Hùng!
  Em nhờ a tư vấn 1 chút ạ. Em và con có hộ khẩu thường trú ở Nghệ An, chồng e KHTT ở Hà Nội. Gia đình e hiện đang tạm trú ở TP.HCM. Giờ e muốn nhập khẩu cho 2 mẹ con e vào hộ khẩu của chồng. Thì mục số 8 trong tờ khai để trống hay phải kê khai ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục số tạm (nơi tạm trú): Bạn ghi địa chỉ nơi đang có đăng ký tạm trú tại Tp Hồ Chí Minh nhé.

   Xóa
 77. Nặc danh14:45

  E chào A Hùng.
  E nhờ a tư vấn giúp e trường hợp của e với ạ. Hai vợ chồng mới mua nhà ở thành phố, sổ đỏ đứng tên 2 người, nhưng chỉ có vợ và con em muốn đăng ký thường trú tại nơi ở mới, e vẫn ở tại lại ở hiện tại. Trường hợp của e thì trong tờ khai mục 11,12,13 thì có phải nêu không ạ và mục ý kiến của chủ hộ, chủ sở hữu e có phải ghi ký không ạ. Còn vấn đề gì liên quan mong anh tư vấn giúp ạ.

  Trả lờiXóa
 78. Nặc danh10:27

  mục người kê khai kí vơi trường hợp nhập khẩu cho con mới sinh thì kí tên bố / mẹ hay ghi tên con ?

  Trả lờiXóa
 79. Nặc danh10:03

  Cho e hỏi là e có mua 1 căn hộ 6 tầng gồm 14 phòng chỉ cho khách thuê e không ở đó thì mục 11 khách thuê phòng ghi tên của họ hay ghi tên của e ạ e cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mục số 11, không ghi tên của khách thuê phòng trọ mà ghi chủ hộ thực tế. Có thể là em hoặc người nào đứng tên chủ hộ.

   Xóa
 80. Nặc danh11:11

  cho e hỏi, e hộ khầu tỉnh, muốn nhâp khẩu vào nhà ck ở tphcm, mẹ ck là chủ hộ. nhưng dì ck đứng ten sổ hồng ( dì hok nằm trong hộ khẩu) zậy khi e ghi mục chủ hộ là ghi tên mẹ ck hay dì ck ạ, và muc Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP ghi ten ai ạ

  Trả lờiXóa
 81. Nặc danh09:19

  Xin hỏi: Tôi đang thuê nhà và đã có đăng ký tạm trú, giờ tôi muốn đón bố về ở cùng nơi tạm trú với tôi thì viết tờ khai CT01 phần chủ hộ là tôi hay chủ hộ là người cho thuê nhà?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ hộ là người cho thuê nhà nhé bạn.

   Xóa
 82. Nặc danh19:43

  Chào a Hùng, Cho e hỏi e muốn đưa 2 con về dk thường trú về ở với mẹ ruột để thuận tiện cho việc học thì mục 4 có cần ck điền không (trước e nên công an phường hỏi thì công an cứ kêu khó lắm)
  Em kiểm tra nộp trực tuyến phần "trường hợp" thì không thấy mục chuyển từ phường này sang phường kia

  Trả lờiXóa
 83. BÙI VĂN ĐÀN16:00

  Ad. cho mình hỏi chút : Mình có 2 đứa con trai hiện muốn nhập HK về nhà mình đang là chủ hộ ( theo mẫu CT01) chỉ cần làm 1 tờ khai chung có được không,vì hơi rắc rối chút:
  1) Con trai lớn sinh năm 2000 : Hiện HK theo bên mẹ ở P. Tân Phong -TP. Biên Hòa ( cha mẹ ly hôn)
  2) Con trai nhỏ sinh năm 2020 : Hiện ở cùng gđ tại P. Tân Phong -TP. Biên Hòa ( đã có Giấy khai sinh & số Định danh rồi nhưng chưa nhập HK)
  Xin cảm ơn nhiều ah

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. BÙI VĂN ĐÀN16:02

   Ad. cho mình hỏi chút : Mình có 2 đứa con trai hiện muốn nhập HK về nhà mình đang là chủ hộ tại P. Tân phong -TP. Biên Hòa( theo mẫu CT01) chỉ cần làm 1 tờ khai chung có được không,vì hơi rắc rối chút:
   1) Con trai lớn sinh năm 2000 : Hiện HK theo bên mẹ ở P. Trung dũng -TP. Biên Hòa ( cha mẹ ly hôn)
   2) Con trai nhỏ sinh năm 2020 : Hiện ở cùng gđ tại P. Tân phong -TP. Biên Hòa ( đã có Giấy khai sinh & số Định danh rồi nhưng chưa nhập HK)
   Xin cảm ơn nhiều ah

   Xóa
 84. Nặc danh22:56

  Chào anh, cho em hỏi ông nội em là chủ sở hữu nhà và chủ sở hữu đất (đã mất), nhưng gia đình em có tờ khai xác nhận thân nhân (Để bổ sung quyền thừa kế) là những người con của ông nội em là đồng sở hữu.

  Cô em là người đứng tên chủ hộ trên hộ khẩu.

  Nhưng khi em ra CA phường thì nói con em (2 tháng tuổi) không đủ điều kiện nhập khẩu thường trú dù đã cung cấp đầy đủ Giấy khai sinh, Tờ xác nhận nhân thân và Giấy tờ nhà đất.

  Vậy là đúng hay sai ạ? Nhờ anh hỗ trợ giúp em ạ

  Trả lờiXóa
 85. Nặc danh14:20

  Mình muốn đăng ký cho con vào hộ khẩu ông, nhưng bố mẹ không theo khẩu ông ngoại thì có được không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trẻ em nhập khẩu vào hộ của người khác (trường hợp của bạn là hộ của ông ngoại) phải có sự đồng ý của cha và mẹ. Ngoài ra, thực tế co quan công an thường yêu cầu thêm là phải có cha hoặc mẹ cùng nhập khẩu vào hộ đó thì họ mới giải quyết.

   Xóa
 86. Nặc danh16:23

  Mình mới sinh con nhưng đi thuê nhà, nhà cũ mình đăng ký hộ khẩu thường trú thì đã bán từ lâu, giờ không có nhà vậy thì làm thủ tục nhập khẩu cho con mới sinh như nào được hả add?

  Trả lờiXóa
 87. Nặc danh07:28

  hiện em đang thuê trọ và được chủ trọ đồng ý cho tạm trú thì mục 11 vs mục 12 ghi sao ạ. rồi lúc làm online thì nên chọn trường hợp đăng ký tạm trú lập hộ mới hay là lập vào hộ đã có ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Mục 11: Ghi họ tên chủ trọ. Mục 12: ghi "người thuê ở trọ".
   - Trường hợp của bạn là đăng ký tạm trú vào hộ đã có.

   Xóa
 88. Nặc danh13:01

  Cho mình hỏi với ạ. Mình hiện đang thuê nhà ở TP.HCM, đã đăng ký tạm trú đầy đủ hết rồi. Giờ mình muốn 'Xác nhận thông tin về cư trú' thì ở mục số 11 và 12 mình điền tên chủ nhà mình đang thuê hay điền tên chủ hộ khẩu ở quê ạ.

  Trả lờiXóa
 89. Nặc danh15:36

  Tư vấn giúp em với ạ:
  - Em đã từng thuê phòng trọ và chủ trọ đã đăng ký tạm trú cho em tại khu vực quận 7, TP HCM từ năm 2021
  - Sau đó em trả trọ và chuyển về Vũng Tàu (địa chỉ thường trú của em) để sống từ năm 2022
  Trong trường hợp này em vẫn có thể tự làm thủ tục xóa tạm trú được ko ạ?
  ==> Nếu được, cho em hỏi mục 11 em điền thông tin chủ hộ của nhà trọ, mục 12 điền "người thuê nhà của chủ hộ" đúng không ạ?
  ==> "Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ" & "Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP" thì ai là người ký trong trường hợp này ạ?

  Trong trường hợp em liên hệ trực tiếp với cơ quan Công An tại nơi đăng ký tạm trú thì có được giải quyết mà không cần phải chủ trọ liên hệ không ạ?
  Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
 90. Nặc danh18:53

  Mục số 14: Đăng ký tạm trú vào hộ B ở... Cho hỏi B là gì? là số trong sổ hộ khẩu hay cái gì?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có nghĩa là bạn ghi "Đăng ký tạm trú vào hộ của ông/bà Nguyễn Văn B ở địa chỉ....".

   Xóa
 91. Nặc danh10:13

  Xin tư vấn giúp e với ạ:
  e đã có sổ đỏ nhà đất đứng tên e (mẹ đã sang tên lại sổ đỏ cho e), lúc trước mẹ e là chủ hộ khẩu. Bây giờ e muốn làm tờ khai đăng ký thường trú với e làm chủ hộ khẩu (có kèm vợ và 2 con em).
  Em có làm tờ khai với mục 14 là: Đăng ký thường trú vào địa chỉ ...
  và có ra nộp tờ khai: Mẫu CT01 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 ở công an đồn 19, phường xuân đỉnh, nhưng chị cán bộ nói là e cần phải làm hồ sơ online trên dịch vụ công trước, sau 1 ngày nếu hợp lệ thì sẽ có thông báo về sdt của e. Lúc đó e mới nộp bản cứng mẫu CT01 này ở đồn 19.
  Chị cán bộ còn nói e phải làm cái bản phô tô sổ đổ đất, rồi giấy xác thực xem có tranh chấp đất đai ko, rồi làm cả các xác nhận của phường xem hiện trạng nhà đang ở là mấy tầng?
  Xin nhờ admin tư vấn cụ thể giúp e với ạ.

  Trả lờiXóa
 92. Nặc danh17:20

  Dạ cho em hỏi giấy xác nhận thông tin về cư trú tại mục số 11 họ chữ đệm và chủ hộ ghi tên của ba em tại mục số II lại ghi mẹ em là chủ hộ , nhưng trong hộ khẩu mẹ em mới là chủ hộ như vậy có được không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ hộ chỉ có một người là cha hoặc mẹ của bạn. Trong hộ khẩu nếu mẹ bạn là chủ hộ thì mục số 11 phải ghi tên mẹ của bạn.

   Xóa
 93. Nặc danh16:10

  Anh cho tôi hỏi : nhà tôi đã tách thành 4 hộ khẩu, chủ sở hữu nhà là ba tôi (đã mất), nay em trai tôi (cũng là 1 chủ hộ trong 4 hộ) mới sinh con, muốn nhập khẩu cho con vào hộ khẩu của nó thì ở mục "chủ sở hữu"/ Người đại Diện " khai thế nào vì Ba mất, cũng không có ai là người đại diện, tôi là người đứng tên ký hợp đồng mua bán điện (khoảng 7 năm trước mọi người có ủy quyền cho tôi đứng ra ký hợp đồng điện) thì có thể được xem là người đại diện gia đình không ? giấy ủy quyền đó mất rồi, bây giờ mà đi làm ủy quyền công nhận nữa thì rắc rối vì có người ở rất xa, khó về được.
  Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 94. Nặc danh12:50

  Dạ cho em xin hỏi: em là chủ hộ muốn xin giấy xác nhận nơi cư trú cho con e để nhập học thì khai như thế nào ạ

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,39,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,10,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Cách ghi viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01)
Cách ghi viết mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01)
Hướng dẫn chi tiết cách ghi, viết, kê khai mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01), giấy xác nhận thông tin cư trú theo quy định mới nhất 2024.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi3Fu-69fq6ltkURvbWQEI2GpZFpkIYhWJshkuabxdxIkE-iQYhx-t2d6dZw-_0xraSFCCtxEnPQbBwI20atvoLurFNXLIFeG0o4Z_pGOu5RzLQTESNEk_3WyvQ9xfiGuDnoF9Ml5MIdNZjidkyWkdZ5-MDVgbXA5gyePt9nii_itYGoGBvgCFKMR4IlQ/w200-h186/mauCT01_New.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi3Fu-69fq6ltkURvbWQEI2GpZFpkIYhWJshkuabxdxIkE-iQYhx-t2d6dZw-_0xraSFCCtxEnPQbBwI20atvoLurFNXLIFeG0o4Z_pGOu5RzLQTESNEk_3WyvQ9xfiGuDnoF9Ml5MIdNZjidkyWkdZ5-MDVgbXA5gyePt9nii_itYGoGBvgCFKMR4IlQ/s72-w200-c-h186/mauCT01_New.webp
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2021/06/cach-viet-mau-to-khai-thay-doi-thong-tin-cu-tru.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2021/06/cach-viet-mau-to-khai-thay-doi-thong-tin-cu-tru.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content