Mức lương, tiền lương thưởng của người lao động từ năm 2021

Các quy định mới nhất về mức lương, tiền lương thưởng của người lao động từ năm 2021 theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
tiền lương người lao động từ năm 2021
Sau đây là các quy định mới về mức lương, tiền lương thưởng của người lao động kể từ ngày 01/01/2021 theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, cụ thể như sau:

1. Về mức lương của người lao động

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.
- Tiền lương của người lao động năm 2021 (bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) dựa vào thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
- Lương tối thiểu vùng năm 2021 giữ nguyên như năm 2020. Cụ thể: Vùng 1: 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2: 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3: 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4: 3.070.000 đồng/tháng.
- Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề: cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, cụ thể như sau:
Vùng I4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 đồng/tháng
Vùng II3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400 đồng/tháng
Vùng III3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100 đồng/tháng
Vùng IV3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900 đồng/tháng

2. NLĐ được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và hưởng nguyên lương

Kể từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ 02 ngày và hưởng nguyên lương vào dịp lễ Quốc khánh. Quy định hiện hành: người lao động chỉ được nghỉ 01 ngày và hưởng nguyên lương vào ngày này.

3. Bổ sung trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương

NLĐ được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với NSDLĐ trong những trường hợp sau đây: Kết hôn (nghỉ 03 ngày); Con đẻ, con nuôi kết hôn (nghỉ 01 ngày); Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết (nghỉ 03 ngày). 
So với quy định hiện hành, Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết thì NLĐ được nghỉ 03 ngày và hưởng nguyên lương. Đồng thời, quy định rõ hơn trường hợp "con đẻ", "con nuôi" kết hôn thì được nghỉ 01 ngày (hiện tại quy định "con" kết hôn được nghỉ 01 ngày); "con đẻ", "con nuôi" chết thì được nghỉ 03 ngày (hiện tại quy định "con" chết được nghỉ 03 ngày).

4. Về việc trả lương cho người lao động

- Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có thể trả lương cho người được người lao động (NLĐ) ủy quyền hợp pháp nếu người lao động không thể đến nhận lương. Bộ luật lao động 2012 không quy định nội dung này.
- NSDLĐ không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của NLĐ; không được ép buộc NLĐ chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của NSDLĐ hoặc của đơn vị khác mà NSDLĐ chỉ định. 
- Mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).
- Trường hợp lương được trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng thì NSDLĐ phải trả các chi phí liên quan đến mở tài khoản, chuyển lương (Hiện hành, các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản do NSDLĐ và NLĐ thỏa thuận).

5. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:

- NLĐ làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
+ Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.
- NLĐ làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
- NLĐ làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương hai nội dung trên, NLĐ còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

6. Quy định về trả lương khi bị ngừng việc

Khi NLĐ phải ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc. Nếu ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu. Nếu ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu. 
Quy định hiện hành: tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. 

7. Người lao động được thưởng tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác

Điều 104 BLLĐ 2019 quy định: căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác. Trong khi Bộ luật lao động hiện hành chỉ quy định về việc thưởng bằng tiền.

8. Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai có thể được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày và hưởng nguyên lương

Khoản 2 Điều 137 BLLĐ 2019 quy định lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho NSDLĐ biết thì được chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Theo quy định hiện hành, lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07 thì mới được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.

9. Về đền bù tiền trả chậm lương cho NLĐ

- Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì NSDLĐ phải đền bù tiềncho người lao động ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi NSDLĐ mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày;
- Tạm ứng tiền lương Theo thỏa thuận và không bị tính lãi (hiện hành chỉ quy định hai bên thỏa thuận với nhau);
- NLĐ có thể nghỉ việc ngay không cần báo trước nếu không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn (hiện hành phải báo trước 3 ngày)./.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo:

Ý KIẾN

Tổng số
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,8,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Mức lương, tiền lương thưởng của người lao động từ năm 2021
Mức lương, tiền lương thưởng của người lao động từ năm 2021
Các quy định mới nhất về mức lương, tiền lương thưởng của người lao động từ năm 2021 theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
https://1.bp.blogspot.com/-KVQlgmFbhKk/X2ArCzrGcWI/AAAAAAAANtc/4tJ4_XthU-E1-tpS6NZEm2OZXsGFxZqngCLcBGAsYHQ/s16000/tien%2Bluong%2Bnld%2B2021-min.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-KVQlgmFbhKk/X2ArCzrGcWI/AAAAAAAANtc/4tJ4_XthU-E1-tpS6NZEm2OZXsGFxZqngCLcBGAsYHQ/s72-c/tien%2Bluong%2Bnld%2B2021-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2020/09/quy-dinh-moi-ve-tien-luong-nguoi-lao-dong.html.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/09/quy-dinh-moi-ve-tien-luong-nguoi-lao-dong.html.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content