Xây dựng vị trí việc làm, chức danh tạo bảng lương mới từ 2021

Xây dựng vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo để tạo 5 bảng lương mới từ năm 2021 theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương.

vị trí việc làmBộ Nội vụ đang rà soát các vị trí hiện có trong hệ thống chính trị để xây dựng chế độ tiền lương mới thực hiện từ năm 2021. Xây dựng vị trí việc làm sẽ chú trọng mô tả yêu cầu, nhiệm vụ cho từng vị trí, số lượng cấp trưởng, phó được giới hạn. 

Theo Nghị quyết 27 của Hội nghị TW 7 khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương, từ năm 2021, thang, bảng lương hiện hành sẽ được bãi bỏ, hệ thống bảng lương mới trong khu vực hành chính sẽ theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo để phù hợp với Luật cán bộ, công chức và viên chức. Nghị quyết 27 cũng xác định phải xây dựng cơ sở dữ liệu về tiền lương đối với cán bộ công chức và viên chức để nắm chắc số lượng người hưởng lương, mức lương và phụ cấp của từng người, trên cơ sở đó xác định chính xác quỹ tiền lương cơ bản và quỹ phụ cấp giúp cho hoạch định chính sách được chính xác.
 Xây dựng vị trí việc làm là mô tả công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị từ đó xây dựng chế độ tiền lương, bảng lương mới từ 2021. Xây dựng vị trí việc làm, tức là xác định rõ danh mục, tên vị trí trong hệ thống, làm tốt việc mô tả công việc, ai làm việc gì, vị trí như thế nào, được làm việc gì, và phải có yêu cầu năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, thái độ đối với công việc ra sao. Phải xây dựng vị trí việc làm để có căn cứ tuyển dụng, đánh giá và trả lương. Vị trí nào mức lương đó.

Xây dựng vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo để xây dựng bảng phân loại và chế độ tiền lương mới từ 2021 theo quy trình sau:

- Bộ Nội vụ cùng các bộ, ban, ngành xây dựng vị trí việc làm và rà soát chức vụ, chức danh lãnh đạo. Các bộ, ngành phải đề xuất vị trí việc làm, bảng lương của ngành mình để áp dụng vào chế độ tiền lương chung; xây dựng khung danh mục và mô tả vị trí việc làm của cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã; chia theo nhóm chức danh lãnh đạo cũng như chuyên môn nghiệp vụ...Cụ thể, mỗi cơ quan phải thống kê toàn bộ văn bản quy định chế độ tiền lương của ngành, sau đó thống kê hiện trạng, như trong ngành giáo dục thì có bao nhiêu người là giáo viên, bao nhiêu là lãnh đạo. Trong số người không phải lãnh đạo thì bao nhiêu là chuyên viên, giảng viên, giáo viên THPT, THCS, tiểu học, mầm non. Những người này đang hưởng lương, chế độ theo quy định nào của Đảng và Nhà nước...Việc rà soát chức vụ, chức danh lãnh đạo sẽ được thực hiện từ chức danh Tổng bí thư xuống đến cán bộ xã, bao gồm cả cơ quan Quốc hội, Chính phủ, toà án, kiểm sát... Trong đó, nội dung đặc biệt quan trọng là xây dựng bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị. Đến nay, Bộ Nội Vụ đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính đối với 20 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) và 63 tỉnh, thành phố.
Hiện các cơ quan nhà nước đang thiết kế tiền lương theo trách nhiệm, ngạch bậc (trong ngạch có một số bậc lương, như ngạch chuyên viên có 9 bậc, chuyên viên chính có 8 bậc, chuyên viên cao cấp có 6 bậc), kể cả chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm, bầu cử cũng xếp lương chuyên môn cộng phụ cấp. Ngoài ra, nâng bậc, nâng ngạch cũng chủ yếu thực hiện theo thâm niên; giải quyết chính sách chưa theo cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Các chế độ phụ cấp cũng quá nhiều, ngành nghề nào cũng yêu cầu có phụ cấp vì tính đặc thù. Việc có quá nhiều phụ cấp như hiện tại dẫn đến thực trạng tiền phụ cấp nhiều hơn lương cơ bản, gây mâu thuẫn giữa các ngành nghề có và không có phụ cấp hoặc phụ cấp thấp hơn. Có ngành phụ cấp còn cao hơn lương, ví dụ giáo dục. Ngoài lương cơ bản (hệ số lương x lương cơ sở), công chức giáo dục còn có các loại phụ cấp: ưu đãi theo nghề (cao nhất 70%), thâm niên nhà giáo (mỗi năm 1%), chức vụ lãnh đạo, thu hút công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 70%, dạy lớp ghép, dạy tiếng dân tộc...
Ví dụ: Hiện nay, các chức vụ, chức danh tương đương được quy định trong bảng lương. Theo đó, Chủ tịch Mặt trận tỉnh tương đương với Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch tỉnh; Giám đốc Sở tương đương với trưởng ban của HĐND tỉnh, trưởng ban Đảng không phải ủy viên ban thường vụ, trưởng đoàn thể ở tỉnh.
- Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương phải hoàn thiện việc xác định chức vụ, chức danh lãnh đạo trong quý III để kịp trình Bộ Chính trị xin ý kiến Hội nghị Trung ương tại kỳ họp cuối năm.. Về việc rà soát chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị, triển khai cả với lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
- Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành quy định chỉ thành lập ban (vụ) khi khối lượng công việc cần phải bố trí tối thiểu 15 người làm việc là công chức, viên chức trở lên.
Nếu ban (vụ) và văn phòng có từ 20 người làm việc là công chức, viên chức trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó; có trên 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 3 cấp phó (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư)./.
Minh Hùng (tổng hợp)

Ý KIẾN

Tổng số: 8
 1. Không hiểu mức lương cụ thể xẽ như thế nào nhỉ, đang còn thấy chung chung quá. đọc mà không hiểu được đến năm 2021 mức lương cơ bản của bằng đại học bậc 1 xẽ ra sao, hay là xếp lương theo vị trí việc làm trung cấp, cao đẳng, đại học, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ xẽ như nhau hết hay thế nào. nghĩa là xếp lương theo vị trí việc làm xẽ không tính đến bằng cấp nữa hay sao, nghĩa là trung cấp cũng bằng đại học phải không.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ Trung ương đến cấp xã sẽ được xây dựng thành 1 bảng lương riêng, theo nguyên tắc:
   - Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc; Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng lương chức vụ cao nhất
   - Mức lương của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương của lãnh đạo cấp dưới
   - Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương, không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương; không phân biệt các chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương
   - Việc phân biệt các chức vụ ở bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương và các chức danh lãnh đạo theo đơn vị hành chính ở địa phương được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

   Xóa
  2. Với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ được xây dựng 01 bảng lương riêng theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.
   Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có các bậc lương theo nguyên tắc:
   - Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề
   - Các nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay sẽ được sắp xếp lại nhằm khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

   Xóa
 2. Xếp lương tính theo mức độ phức tạp của công việc nhưng phải trên cơ sở bằng cấp đào tạo. Không thể trình độ trung cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Tôi kiến nghị việc tính lương phải dựa trên cơ sở bằng cấp, nhằm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng công việc. Do vậy cần phải cân nhắc khi xếp lương cho phù hợp, tránh cào bằng.

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh17/12/19

  Tôi là GV THPT hạng 2 hệ số lương bậc 4 là 5.02, hỏi mức lương năm 2021 ứng với bậc này là bao nhiêu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện nay, chưa có văn bản nào quy định chi tiết sau cải cách tiền lương thì mức lương của giáo viên sẽ là bao nhiêu.

   Xóa
 4. lương công chức hiện nay là bậc 3 hệ số 3.0 nếu xếp theo vị trí việc làm thì cũng bằng bậc 1 hệ số 2,34 nếu cùng vị trí việc làm có phải không?

  Trả lờiXóa
 5. Xin hỏi, năm 2022 trả lương theo vị trí việc làm thì gv có cần phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hay không? Hiện tôi là gv thcs đã đạt chuẩn ĐH nhưng vẫn hưởng bằng cao đẳng . Xin cảl ơn.

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,8,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Xây dựng vị trí việc làm, chức danh tạo bảng lương mới từ 2021
Xây dựng vị trí việc làm, chức danh tạo bảng lương mới từ 2021
Xây dựng vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo để tạo 5 bảng lương mới từ năm 2021 theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương.
https://1.bp.blogspot.com/-BY2PqGVxF7I/XJgsEn_OJeI/AAAAAAAAMJQ/CMBdx5IsIsoMCnv2vgGRHWx-K4CUJulVgCLcBGAs/s200/vi%2Btri%2Bviec%2Blam.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BY2PqGVxF7I/XJgsEn_OJeI/AAAAAAAAMJQ/CMBdx5IsIsoMCnv2vgGRHWx-K4CUJulVgCLcBGAs/s72-c/vi%2Btri%2Bviec%2Blam.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2019/03/xay-dung-vi-tri-viec-lam-chuc-danh-lanh.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2019/03/xay-dung-vi-tri-viec-lam-chuc-danh-lanh.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content