Nghị định Thông tư hướng dẫn Luật xuất nhập cảnh mới nhất

Luật xuất nhập cảnh mới nhất và các văn bản (Nghị định, Thông tư) hướng dẫn thi hành áp dụng cho công dân Việt Nam, người nước ngoài.
Luật xuất nhập cảnh
Sau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật xuất nhập cảnh mới nhất của Công dân Việt Nam và người nước ngoài, được phân loại theo từng chủ đề.
 • Tải miễn phí sách Luật xuất nhập cảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành (Dành cho điện thoại, máy tính, máy tính bảng)

Quy định chung về xuất nhập cảnh

Quy định về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh của công dân Việt Nam

Quy định chung

Quy định về hộ chiếu

 • Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam
 • Quyết định 58/2012/QĐ-TTg về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ
 • Thông tư 04/2020/TT-BNG hướng dẫn về việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực (Hiệu lực 10/11/2020)

Quy định về giấy thông hành và các giấy tờ khác

Quy định về kiểm soát xuất nhập cảnh

 • Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu (Hiệu lực 15/08/2020)
 • Nghị định 73/2020/NĐ-CP quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (Hiệu lực 01/07/2020)
 • Thông tư 79/2020/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh (Hiệu lực 01/09/2020)
 • Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức
 • Nghị định 77/2017/NĐ-CP quy định quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng

Quy định về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 • Nghị định 82/2015/NĐ-CP về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam
 • Thông tư liên tịch 04/2016/TTLT-BCA-BNG bãi bỏ Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT-BCA-BNG hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

Quy định về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 • Thông tư 44/2011/TT-BCA hướng dẫn cấp giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh
 • Nghị định 64/2015/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  • Thông tư 57/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư 53/2016/TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BCA-BQP hướng dẫn việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế
 • Thông tư 41/2011/TT-BCA hướng dẫn cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào
 • Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quy định về miễn thị thực

 • Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2020 về miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
 • Nghị định 82/2015/NĐ-CP về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam
 • Nghị quyết 56/NQ-CP năm 2016 về gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và I-ta-li-a
 • Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2016 về miễn thị thực cho thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
 • Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2015 về miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút
 • Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2015 về miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, I-ta-li-a
 • Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2014 miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan

Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang

 • Quyết định 229/2005/QĐ-TTG ban hành quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang (Hết hiệu lực điều 2)
 • Quyết định 80/2013/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
 • Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2020 về miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Quy định về hộ chiếu điện tử; thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

 • Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
  • Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
  • Nghị định 17/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 07/2017/NĐ-CP
 • Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2017 về bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử
 • Quyết định 2135/QĐ-TTG phê duyệt Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam"
 • Quyết định 10/2016/QĐ-TTg thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
 • Thông tư 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg

Quy định về biểu mẫu, chế độ thu nộp lệ phí làm giấy tờ xuất nhập cảnh và một số quy định khác

 • Thông tư 02/2013/TT-BCA hướng dẫn sử dụng và quản lý mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh
 • Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
  • Thông tư 120/2015/TT-BTC Quy định về sử dụng Tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
  • Thông tư 52/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2015/TT-BTC
 • Thông tư 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân
 • Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất, nhập, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
  • Thông tư 41/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2016/TT-BTC
 • Quyết định 1002/QĐ-TCHQ về Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, ứng dụng thông tin vi phạm pháp luật của người thực hiện xuất, nhập khẩu, xuất, nhập, quá cảnh
 • Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

Xử lý tội phạm, vi phạm về xuất nhập cảnh, cư trú

Tham khảo thêm

Ý KIẾN

 1. Cho hỏi anh trai tôi có 1 tiền án đã mãn hạn tù và không có hình phạt bổ xung nào có thể xuất cảnh ra nước ngoài lao động được ko ạ?
  Xin cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh trai của bạn phải làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp để xác nhận có còn án tích hay không (tức là đã xóa tiền án chưa) thì mới có thể xuất cảnh ra nước ngoài lao động. Thủ tục cấp giấy này bạn liên hệ sở Tư pháp.

   Xóa
 2. cho e hỏi, anh trai em đi xuất khẩu lao động tại nhật 3 năm và trở về từ tháng 10/2018. hiện tại được ông chủ đứng ra bảo lảnh cho để qua lại làm. như vậy có cần công ty phái cử nữa k ạ. Nếu k cần nữa thì mình cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào ạ? em xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ahh trai bạn phải liên hệ với công ty đã làm hồ sơ xuất khẩu lao động ở Nhật để được hướng dẫn chi tiết.
   Nếu anh trai của bạn có nguyện vọng quay lại Nhật Bản lần 2 để làm việc thì cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết sau:
   - Chứng minh nhân dân tiến hành photo công chứng (2 bản)
   - Giấy khai sinh (2 bản)
   - Sổ hộ khẩu photo công chứng (2 bản)
   - Bằng cấp các loại công chứng (2 bản)
   - Sơ yếu lý lịch có đóng dấu của địa phương (2 bản)
   - Hộ chiếu
   - Ảnh thẻ
   - Giấy khám sức khỏe
   Ngoài ra, để được quay lại Nhật Bản làm việc lần 2 thì các bạn cần có 2 loại giấy tờ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG đó là: Form tiến cử trình cục xuất nhập cảnh Nhật Bản lần 1 và giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình thực tập sinh kỹ năng lần 1 do JITCO cấp sau khi về nước.

   Xóa
 3. Chào luật sư. Tôi có câu hỏi nhờ luật sư giải đáp thắc mắc. Tôi xin trình bày: Bạn của tôi, lúc nhỏ 16 tuổi bị dụ dỗ chia sẻ mấy bài có nội dung phản động trên facebook. Nhưng lúc đó còn nhỏ nên chưa nhận thức đc mức độ của sự việc. Nên đã làm theo lời dụ dỗ. Và có bị mời lên phường nhắc nhở, sau đó đã hiểu ra được đó là việc làm k đúng, đã nhận lỗi và viết cam đoan hứa sẽ ko tái phạm. Và từ ngày đó đến bây giờ, bạn tôi làm theo lời cam đoan và k chia sẻ, like, hay viết những bài có nội dung phản động nữa...
  Năm 17 tuổi thì bạn tôi được qua Úc thường trú. Năm nay là 19 tuổi, bạn tôi muốn về thăm quê hương. Nhưng sợ sự việc ngày trước làm ảnh hưởng, sợ lúc đi qua Úc lại sẽ không đc xuất cảnh, mặc dù khoảng thời gian từ đó đến nay bạn tôi luôn tuân thủ theo pháp luật của nhà nước. Xin hỏi luật sư, trong trường hợp trên, nếu bây giờ bạn tôi về Việt Nam thì có bị ảnh hưởng gì không,hoặc có bị không đc xuất cảnh không ạ?
  Mong luật sư cho lời giải đáp sớm ạ!
  Xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Về trường hợp trên, bạn của bạn cứ an tâm về VN không có bị ảnh hưởng gì hết, bạn của bạn không bị cấm xuất cảnh vì lý do như bạn đã nêu, hơn nữa bạn ấy đã là công dân Úc chứ không phải công dân VN nữa.

   Xóa
  2. Dạ thưa luật sư. Nhưng mà bạn của tôi vẫn chưa có quốc tịch Úc. Vẫn còn là quốc tịch Việt Nam ạ. K biết điều đó có làm ảnh hưởng gì không ạ?

   Xóa
  3. Cũng không sao đâu bạn vì hành vi vi phạm của bạn ấy (nếu có lập hồ sơ) đến giờ cũng đã hết thời hạn để được coi là vi phạm. Tức là bạn ấy không còn vi phạm gì nữa.

   Xóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Nghị định Thông tư hướng dẫn Luật xuất nhập cảnh mới nhất
Nghị định Thông tư hướng dẫn Luật xuất nhập cảnh mới nhất
Luật xuất nhập cảnh mới nhất và các văn bản (Nghị định, Thông tư) hướng dẫn thi hành áp dụng cho công dân Việt Nam, người nước ngoài.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLleFVILkda6HBX-psxJQIkcD5HMxTgoO_06xRa8eeawEajTgGYfelddKPu6huhlpBhbI91UmZ4nylO22YcWYVCPJ1WNmKHfQY2jPEQipLrXAsTS6ee86PZWFW6EKQJg4RJj8ofVDRiKY/s1600/luat+xuat+nhap+canh-min.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLleFVILkda6HBX-psxJQIkcD5HMxTgoO_06xRa8eeawEajTgGYfelddKPu6huhlpBhbI91UmZ4nylO22YcWYVCPJ1WNmKHfQY2jPEQipLrXAsTS6ee86PZWFW6EKQJg4RJj8ofVDRiKY/s72-c/luat+xuat+nhap+canh-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/01/phap-lenh-nhap-canh-xuat-canh-cu-tru-va.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/01/phap-lenh-nhap-canh-xuat-canh-cu-tru-va.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content