Bình luận Tội chứa mại dâm Điều 327 Bộ luật hình sự 2015

Bình luận về Tội chứa mại dâm tho quy định tại Điều 327 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.
Tội chứa mại dâm
Tội chứa mại dâm là tội xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hoá, trật tự trị an xã hội. Các mức hình phạt rất nghiêm khắc của tội chứa mại dâm quy định tại Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015 đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Điều 327. Tội chứa mại dâm

1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Cưỡng bức mại dâm;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Chứa mại dâm 04 người trở lên;
đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
h) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;
c) Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Dấu hiệu pháp lý của tội chứa mại dâm

I. Khách thể của tội chứa mại dâm

Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại. Khách thể của tội chứa mại dâm là trật tự công cộng. Cụ thể hơn, tội phạm chứa mại dâm xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hoá và trật tự trị an xã hội.

II. Mặt khách quan của tội chứa mại dâm

a) Về hành vi khách quan:

Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm: 

- Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm

- Chứa mại dâm là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Điều 3 Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng chống mại dâm hướng dẫn cụ thể hơn như sau: "Cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để hoạt động mại dâm" quy định tại khoản 4 Điều 3 của Pháp lệnh là hành vi của tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm.

Tiểu mục 2, mục I, Thông báo số 64/TANDTC-PC ngày 19/4/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với hành vi chứa mại dâm như sau: Theo Từ điển Tiếng Việt thì “mại” là “bán”, “mãi” là “mua” và “chứa mại dâm” là “chứa bán dâm”.

Như vậy hành vi khách quan của tội chứa mại dâm là hành vi chứa chấp việc mại dâm với nhiều thủ đoạn khác nhau như: sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để  thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Một số dạng hành vi chứa mại dâm trong thực tế có thể là:

- Đứng ra tổ chức, chỉ huy, điều hành mạng lưới hoạt động mại dâm, thông qua hoạt động mại dâm trá hình để kiếm lời, chuẩn bị địa điểm (thuê địa điểm, mượn địa diểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi tiến hành việc mua bán dâm); tìm kiếm, dẫn dắt người mua dâm, người bán dâm, bảo kê, bảo vệ cho hoạt động mại dâm…

- Sử dụng khách sạn, nhà nghỉ, quán cafe hoặc nhà ở do mình sở hữu, quản lý để tổ chức hoạt động mua dâm, bán dâm (Nhận tiền của người mua dâm và bố trí cho người đó mua bán dâm với gái mại dâm tại phòng)...

- Thuê, mượn địa điểm, bao nuôi gái mại dâm tại địa điểm đó để tổ chức cho gái mại dâm thực hiện hành vi bán dâm tại địa điểm đó...

Khi xác định hành vi phạm tội chứa mại dâm, cần chú ý:

 • Chứa mại dâm là chứa việc mua dâm, bán dâm, tức là phải có cả người mua dâm lẫn người bán dâm. Nếu chỉ chứa người bán dâm còn việc mua, bán dâm được thực hiện ở địa điểm khác không phải là địa điểm người bán dâm ở thì người có hành vi chứa người bán dâm không phạm tội chứa mại dâm.
 • Địa điểm mà người phạm tội sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn để  thực hiện việc mua dâm, bán dâm rất đa dạng. Có thể là một chiếc thuyền (ghe), một lều vó, một phòng trong quán Cà phê, nhà tắm, nhà vệ sinh, cabin xe…
 • Phương tiện mà người phạm tội sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn để thực hiện việc mua dâm, bán dâm tuy không phải là địa điểm nhưng có phục vụ cho việc thực hiện mại dâm như: Giường, chiếu, chăn màn, khăn lau, thuốc kích dục, bao cao su...Trường hợp người cung cấp thuốc tránh thai, bao cao su cho gái bán dâm nhưng không biết gái bán dâm thực hiện hành vi mại dâm ở đâu vào lúc nào thì không bị coi là chứa mại dâm.
 • Trường hợp dùng tiền thuê địa điểm, trả tiền cho người bán dâm nhưng để người khác giao cấu với người bán dâm thì cũng coi là hành vi chứa mại dâm.
 • Chủ hoặc người quản lý khách sạn, nhà trọ…vừa gọi gái mại dâm đến cho khách để họ mua bán dâm ngay tại khách sạn, nhà trọ…thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý vừa còn gọi gái mại dâm cho khách mua dâm khác để họ thực hiện việc mua bán dâm tại nơi khác thì người đó phải chịu TNHS về tội "Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”.

b) Về hậu quả:

Tội chứa mại dâm được xây dựng dưới dạng cấu thành tội phạm hình thức, do đó hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành cơ bản của tội phạm này. Tuy nhiên, nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì tuỳ trường hợp người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, khoản 3 hoặc khoản 4 của điều luật.

Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội đã thực hiện các hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm để làm nơi thực hiện mua, bán dâm. Tại địa điểm chứa mại dâm, tội phạm chứa mại dâm hoàn thành khi người mua dâm thỏa thuận với người bán dâm về việc mua, bán dâm, không nhất thiết đã giao cấu được hay chưa.

III. Chủ thể của tội chứa mại dâm

Chủ thể của tội chứa mại dâm không phải là chủ thể đặc biệt, tức là bất cứ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định khi thực hiện tội phạm chứa mại dâm từ đủ 14 hoặc 16 tuổi trở lên (tùy từng khung hình phạt).

Người thực hiện hành vi chứa mại dâm được xác định là có năng lực TNHS tại thời điểm họ thực hiện hành vi phạm tội nếu ở thời điểm đó, họ nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà họ thực hiện, đồng thời, có khả năng điều khiển được hành vi ấy phù hợp với đòi hỏi của xã hội (nghĩa là họ không mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình hoặc tuy mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác nhưng họ không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình).

IV. Mặt chủ quan của tội chứa mại dâm

Tội chứa mại dâm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ, mục đích phạm tội là vụ lợi, tức là tổ chức hoạt động chứa mại dâm nhằm để thu lợi bất chính. Người chứa mại dâm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật cấm, nhận thức rõ tính chất xâm phạm đến trật tự công cộng nhưng vẫn tìm mọi cách thực hiện.

Một số tình tiết tăng nặng định khung của tội chứa mại dâm

a) Có tổ chức: Phạm tội chứa mại dâm có tổ chức là hình thức đồng phạm chứa mại dâm có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. (Khoản 2 Điều 17 BLHS 2015)

b) Cưỡng bức mại dâm: Cưỡng bức mại dâm là trường hợp ép buộc người khác phải bán dâm trái với ý muốn của họ.

c) Phạm tội 02 lần trở lên: người thực hiện tội phạm đã phạm cùng một tội chứa mại dâm từ 02 lần trở lên, mà nếu tách riêng mỗi lần đó thì đều có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 327 và chưa lần nào bị đưa ra xét xử, được miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích hoặc đã chấp hành xong hình phạt.

d) Chứa mại dâm 04 người trở lên: chứa 4 người bán dâm trở lên (không phân biệt giới tính người bán dâm) và không tính người mua dâm. Tức là nếu chứa 2 hoặc 3 người bán dâm cùng lúc cho những người mua dâm thì không tính là “Chứa mại dâm 4 người trở lên”, nếu không có các tình tiết định khung khác thì chỉ phạm tội “chứa mại dâm” theo khoản 1 Điều 327 BLHS năm 2015. Đối với hành vi chứa mại dâm mà có 01 người bán dâm với 03 người mua dâm trong cùng một khoảng thời gian thì bị xử lý theo quy định tại khoản 1 của Điều 327 nếu không có tình tiết định khung tăng nặng.

e) Tái phạm nguy hiểm: Theo quy định tại khoản 2 Điều 53 BLHS thì người phạm tội chứa mại dâm bị coi là tái phạm nguy hiểm nếu: 1. Đã bị kết án về tội chứa mại dâm (theo khoản 2, 3, 4 Điều 327 BLHS) hoặc tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội chứa mại dâm (theo khoản 2, 3, 4 Điều 327); 2. Đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội chứa mại dâm.

Hình phạt đối với tội chứa mại dâm

 • Đối với trường hợp thuộc cấu thành cơ bản (Khoản 1): Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
 • Đối với trường hợp thuộc cấu thành tăng nặng: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm (Khoản 2) hoặc phạt tù từ 10 năm đến 15 năm (Khoản 3) hoặc phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (Khoản 4).
 • Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản./.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. Nặc danh14:43

  Bài viết rất hay
  Tuy nhiên vấn đề tôi thắc mắc vẫn chưa được tìm thấy đó chính là giải thích cụ thể về hành vi mua dâm và hành vi bán dâm.Thực tế rất khó để xã định được 2 hành vi này. Khi bị công an bắt nếu người nam đã mang bao cao su vào dương vật và người phụ nữ đã cởi hết quần áo, 2 người đang sờ mó nhau nhưng chưa đưa dương vật vào thì có được định đó là hành vi mua dâm và bán dâm không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003 quy định:
   1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.
   2. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.
   Như vậy khi người nam trả tiền và thỏa thuận với người phụ nữ về việc mua bán dâm (tức trả tiền để được giao cấu) thì hành vi đó đã là mua dâm, không nhất thiết anh ta đã "quan hệ" được hay chưa.

   Xóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,33,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,45,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bình luận Tội chứa mại dâm Điều 327 Bộ luật hình sự 2015
Bình luận Tội chứa mại dâm Điều 327 Bộ luật hình sự 2015
Bình luận về Tội chứa mại dâm tho quy định tại Điều 327 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.
https://4.bp.blogspot.com/_R6-gxFnua6Q/TZXoytr-M_I/AAAAAAAAA2Q/wwREH0JnxcM/MaiDam.jpg
https://4.bp.blogspot.com/_R6-gxFnua6Q/TZXoytr-M_I/AAAAAAAAA2Q/wwREH0JnxcM/s72-c/MaiDam.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/12/toi-chua-mai-dam-moi-gioi-mai-dam-ly.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/12/toi-chua-mai-dam-moi-gioi-mai-dam-ly.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content