Luật Giao thông đường thuỷ nội địa mới nhất và văn bản hướng dẫn

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa mới nhất và các văn bản (Nghị định, thông tư) hướng dẫn thi hành, cập nhật năm 2023.
Luật Giao thông đường thuỷ nội địa
Sau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường thuỷ nội địa mới nhất hiện hành, được phân loại theo từng chủ đề.

Văn bản Luật giao thông đường thủy nội địa

(Tải file Word văn bản Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và sách ebook: TẠI ĐÂY)

Văn bản hướng dẫn chung

 • Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi
 • Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
  • Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
  • Nghị định 54/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP

Quy định về quản lý, đăng ký phương tiện thủy nội địa

 • Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
  • Thông tư 75/2014/TT-BGTVT về đăng ký phương tiện thủy nội địa
  • Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 75/2014/TT-BGTVT
 • Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
  • Thông tư 48/2015/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
  • Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 48/2015/TT-BGTVT
  • Thông tư 16/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý đường thủy nội địa
 • Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
  • Thông tư 49/2015/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
  • Thông tư 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 49/2015/TT-BGTVT
 • Thông tư 42/2021/TT-BGTVT quy định về công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

 • Nghị định 139/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (Hiệu lực 01/01/2022)
 • Nghị định 142/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Quy định về vận tải hàng hóa, hành khách trên đường thủy nội địa

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
  • Nghị định 110/2014/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
  • Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 110/2014/NĐ-CP
 • Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa
  • Thông tư 80/2014/TT-BGTVT về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa
  • Thông tư 59/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 80/2014/TT-BGTVT
  • Thông tư 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 80/2014/TT-BGTVT
  • Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa
 • Thông tư 61/2015/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa
 • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

 • Quyết định 30/2004/QĐ-BGTVT Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thủy nội địa
 • Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
 • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
 • Thông tư 01/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 • Thông tư 36/2021/TT-BGTVT quy định về công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa

Quản lý tài chính, phí lệ phí, bảo hiểm 

 • Nghị định 51/2005/NĐ-CP về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa 
 • Thông tư 113/2020/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa
 • Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

Quy định về thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

 • Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
  • Nghị định 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
  • Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2016/NĐ-CP
  • Nghị định 54/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2016/NĐ-CP
 • Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
  • Thông tư 39/2019/TT-BGTVT quy định về trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa (Hiệu lực 01/01/2020)
  • Thông tư 33/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 39/2019/TT-BGTVT

Quản lý Nhà nước về giao thông đường thủy nội địa

 • Thông tư 18/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa
 • Thông tư 61/2014/TT-BGTVT quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa
 • Quyết định 51/2015/QĐ-TTg về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa
 • Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa
 • Thông tư 21/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

Hết hiệu lực (cập nhật 7/2023)

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,37,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Luật Giao thông đường thuỷ nội địa mới nhất và văn bản hướng dẫn
Luật Giao thông đường thuỷ nội địa mới nhất và văn bản hướng dẫn
Luật Giao thông đường thuỷ nội địa mới nhất và các văn bản (Nghị định, thông tư) hướng dẫn thi hành, cập nhật năm 2023.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIAz46U1GHnpkQmNjX5Wk3KfVLu5pBh5checrtQwv-VY3ZpbsPaFhGs6HIZTFse6SojcbJNzQI_mWHNnY38zbOp_9mOF5las0m2ene3npRYYFnWud24blkRkFlHIL2ONiSgVvEfZYL0Po/s200/luat-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-min.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIAz46U1GHnpkQmNjX5Wk3KfVLu5pBh5checrtQwv-VY3ZpbsPaFhGs6HIZTFse6SojcbJNzQI_mWHNnY38zbOp_9mOF5las0m2ene3npRYYFnWud24blkRkFlHIL2ONiSgVvEfZYL0Po/s72-c/luat-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/12/quy-inh-phap-luat-moi-nhat-ve-toan-giao.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/12/quy-inh-phap-luat-moi-nhat-ve-toan-giao.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content