Luật Thuế thu nhập cá nhân và văn bản hướng dẫn mới nhất 2014

Quy định chung:
Quy định về đăng ký, khấu trừ, thu nộp thuế TNCN:
Quy định về ưu đãi, miễn giảm thuế TNCN:
Hướng dẫn thuế TNCN trong một số trường hợp cụ thể
Xử lý vi phạm về thuế TNCN:

69 comments

Nặc danh
28/6/12 14:12 Trả lời

Tôi nghe nói luật thuế TNCN phải đống khi người có thu nhập từ 9 triệu trở lên nhưng mà sao hiện tại mốt số công ty ở khu Công Nghiệp VISIP1 công nhân có thu nhập 5 triệu lại phải đống thuế TNCN còn một điều tôi khó hiểu nữa là công nhân không có mã số thuế TNCN cũng bị trừ thuế vậy số tiến đó nhà nước có thật sự thu được không

Vấn đề bạn hỏi nằm ở bài viết này: "Nghị Quyết về miễn giảm Thuế TNCN, doanh nghiệp, Thuế GTGT năm 2012"
link:
http://www.tracuuphapluat.info/2012/06/nghi-quyet-ve-mien-giam-thue-thu-nhap.html
Theo đó: Người lao động có mức thu nhập chịu thuế ở bậc 1 (đến 5 triệu đồng) được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể từ ngày 1/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012, cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 (có thu nhập tính thuế đến 5 triệu) của biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định tại điều 22 của Luật Thuế thu nhập cá nhân) sẽ được miễn thuế. Có nghĩa là, các cá nhân không có người phụ thuộc sẽ được miễn thuế nếu thu nhập của họ dưới 9 triệu đồng. Nếu có người phụ thuộc, ngưỡng chịu thuế cũng sẽ tính thêm phần giảm trừ gia cảnh.

29/6/12 15:44 Trả lời

Thu nhập làm thêm giờ vào ngày chủ nhật hàng tuần có bị tính thuế không mong quý vị trả lời giúp .
Xin cảm ơn !

- Thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 2, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN như sau:
+ Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; Các khoản phụ cấp, trợ cấp kể cả sinh hoạt phí mà người lao động nhận được, trừ một số khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại điểm 2.2 Mục II Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC.
+ Các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động, cụ thể như sau: Tiền nhà ở, tiền điện, nước và các loại dịch vụ khác kèm theo. Tiền mua bảo hiểm đối với các hình thức bảo hiểm mà pháp luật không quy định trách nhiệm bắt buộc người sử dụng lao động phải mua cho người lao động. Các khoản phí hội viên phục vụ cho cá nhân như: thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, thẻ sinh hoạt các câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao. Các dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ.
+ Các khoản thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng tháng lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằng chứng khoán) trừ một số khoản tiền thưởng quy định tại điểm 2.3 Mục II Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên.
- Theo quy định tại khoản 9, Mục III, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC, khoản thu nhập được miễn thuế là thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
- Do đó vấn đề mà bạn hỏi, căn cứ các quy định nêu trên thì thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, trong đó có tiền lương tháng; các khoản thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng tháng lương thứ 13; tiền lương nghỉ phép. Riêng phần chênh lệch tiền lương do phải làm thêm giờ, làm đêm cao hơn so với mức tiền lương tính theo ngày làm việc bình thường được miễn thuế.

Cho em hoi cách tính thuế TNCN em làm như vậy có đúng không?
Lương tháng 04/2012: 5.756.631 + phụ cấp công vụ 629.140 = thực lãnh 6.385.771 đồng/ tháng.
Lương tháng 05/2012: 7.282.485 + phụ cấp công vụ 1.989.750 = thực lãnh 9.272.235 đồng / tháng. Lương tháng 06/2012 giống như tháng 05/2012.
=>Em nộp thuế TNCN theo Qúi II/2012 là: 24.930.241 đồng / quí
Có giam trừ bản thân: 12.000.000/3 tháng + 1 người phụ thuộc 4.800.000/3 tháng = 16.800.000 đồng.
Vậy: 24.930.241 - 16.800.000 = 8.130.241 đồng.
=> (5.000.000 x 5%) = 250.000 đồng.
=> (3.130.241 x 10%) = 313.024 đồng.
Vậy số thuế TNCN phải đóng trong quí II/2012 là: 563.024 đồng. EM CẢM ƠN NHIỀU./.

Nặc danh
5/7/12 11:26 Trả lời

DUNG ROI DO EM

nguyen thị hằng
10/7/12 09:25 Trả lời

Tính thuế TNCN quí 2/2012 của bạn là 8.130.241d x 5% = 406.512d thôi. Bạn chỉ phải nộp thuế ở bậc 1 thôi

TNCN quý 2 là 406 512.5 đồng thôi bạn à

Cho em xin câu trả lời đúng nhất là số tiền đóng thuế TNCN của Qúi 2/2012 là bao nhiêu?em cảm ơn nhiều.

Cho em hỏi cách tính thuế THCN theo THÁNG có khác gì cách tính thuế TNCN theo QUÍ ko?

Em có thắc mắc này, mọi người giúp em nhé. Em có thu nhập từ 2 cty, cả hai đều ký hợp đồng, 1cty làm chính, 1 cty làm thêm ở nhà. Vậy kê khai thuế tncn hàng quý tại cty làm thêm em kê khai thế nào (có phải khấu trừ tại nguồn không)? em có được tập hợp tổng thu nhập lại và nộp thuế theo bậc lũy tiến tại công ty chính k? và văn bản nào quy định về các vấn đề này. Em cảm ơn mọi người nhé

Văn bản ở bài viết trên chớ đâu bạn. Chịu khó tải hoặc mua sách ebook về nghiên cứu.

Đặng Thị Huyền Trang
20/7/12 10:19 Trả lời

(Cho em hoi cách tính thuế TNCN em làm như vậy có đúng không?
Lương tháng 04/2012: 5.756.631 + phụ cấp công vụ 629.140 = thực lãnh 6.385.771 đồng/ tháng.
Lương tháng 05/2012: 7.282.485 + phụ cấp công vụ 1.989.750 = thực lãnh 9.272.235 đồng / tháng. Lương tháng 06/2012 giống như tháng 05/2012.
=>Em nộp thuế TNCN theo Qúi II/2012 là: 24.930.241 đồng / quí
Có giam trừ bản thân: 12.000.000/3 tháng + 1 người phụ thuộc 4.800.000/3 tháng = 16.800.000 đồng.
Vậy: 24.930.241 - 16.800.000 = 8.130.241 đồng.
=> (5.000.000 x 5%) = 250.000 đồng.
=> (3.130.241 x 10%) = 313.024 đồng.
Vậy số thuế TNCN phải đóng trong quí II/2012 là: 563.024 đồng. EM CẢM ƠN NHIỀU./.)

Mình có ý kiến về cách tính như sau:

Nếu tách theo từng tháng thì bạn sẽ không phải đóng một đồng tiền thuế nào cả cụ thể như sau:

Tháng 4: TNTT = 6.385.771 - 4.000.000 - 1.600.000 = 785.771 (đồng)
Tháng 5: TNTT = 9.272.235 - 4.000.000 - 1.600.000 = 3.672.235 (đồng)
Tháng 6: Như tháng 5
Vậy TNTT trong từng tháng đều dưới 5 triệu tức đang ở bậc 1 của biểu tính thuế.
Áp dụng quy định từ tháng 6/2012 thì cá nhân có thu nhập tính thuế ở bậc 1 sẽ được miễn.
Còn tính theo quý thì mình không rõ lắm cách áp dụng, bên mình chỉ tính theo từng tháng phát sinh, cuối năm thì làm quyết toán tổng thể lại.
Trên đây là ý kiến của cá nhân mình, hy vọng bạn sẽ tham khảo thêm.

Nặc danh
21/7/12 01:02 Trả lời

Tôi hiện đang tham gia cộng tác với tập đoàn MORINDA của Mỹ để phân phối sp trên thị trường Việt Nam với hình thức KD đa cấp, văn phòng chính của tập đoàn đặt tại TP HCM, chi nhánh văn phòng phía bắc đặt tại 168 Trấn Vũ Ba Đình Hà Nội. công việc KD của tôi có thu nhập và tôi muốn làm nghĩa vụ với Nhà nước là nộp thuế TNCN, nhưng vì chưa có mã số thuế cá nhân, nên tôi đến chi cục thuế TP Phủ Lý nơi tôi đang cư trú xin cơ quan thuế cấp cho tôi một mã số thuế cá nhân ( tôi có xuất trình với CQ thuế CMND + sổ hộ khẩu + hợp đồng kinh doanh ) nhưng chi cục thuế TP Phủ Lý không đáp ứng yêu cầu của tôi. Khi tôi thắc mắc thì được Ông chi cục phó chi cục thuế TP Phủ Lý quan trả lời là : vì tập đoàn mà tôi hợp tác không đóng trên địa bàn nên cục thuế TP Phủ Lý không quản lý được nên không cấp mã số thuế cá nhân cho tôi. Tôi xin hỏi Ông chi cục phó trả lời tôi đúng hay sai và tôi phải làm gì đẻ được đóng góp nghĩa vụ với Nhà nước.
Chẳng nhẽ tôi muốn làm đúng nghĩa vụ của một công dân cũng khó thế sao, không chỉ một mình tôi gặp trường hợp như thế này mà một người bạn tôi ở huyện Kim Bảng Hà Nam cũng bị từ chối cấp mã số thuế cá nhân.

Bạn chia lương BQ 1 tháng rồi nhân như cách bạn đang tính, ra số thuế phải nộp của 1 tháng rồi nhân 3 tháng quý 2 thì được số thuế phải nộp của quý 2 = 406.512,5 vnđ thôi.

Nặc danh
31/7/12 14:59 Trả lời

Chào các anh chị!
E mới ra trường , đang làm việc tại một công ty nước ngoài
Nhưng em không biết cách tính Thuế thu Nhập Cá Nhân như thế nào, và nộp như thế nào ( theo quý hay theo tháng)
Mong các anh chị chỉ giúp em với. Em cám ơn mọi người nhiều.

Ẩn danh
31/7/12 17:28 Trả lời

Tôi hiện đang làm việc tại doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.Chúng tôi làm việc theo ca. Nay tôi đụoc biết theo quy định thì tiền lương làm ca dêm ( từ 22g-6g) và làm thêm giờ sẽ không phải chịu thuế thu nhập.Nhưng tù nhiều năm nay công ty không thực hiện việc này. Vậy nếu nay chúng tôi trình văn bản này ra thì có được cơ quan thuế hoàn lại số tiền thuế đã đóng không?

Nặc danh
3/8/12 13:35 Trả lời

xin hỏi có văn bản nào hướng dẫn, quy định về thuế TNCN đối với người nước ngoài ở việt nam không ?

Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007 (có link ở trên) quy định như sau:
Điều 2. Đối tượng nộp thuế
1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.
Như vậy người nước ngoài ở VIệt Nam nếu thỏa mãn các điều kiện trên thì phải chịu thuế TNCN theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007 và các văn bản hướng dẫn nêu ở bài viết trên.

Nặc danh
6/8/12 09:31 Trả lời

Anh chị cho em hỏi: Nhà em kinh doanh Internet. Có người nói làm giấy phép kinh doanh giúp. Sau khi người đó đăng ký làm xong thì nói là hết 1 triệu. Giấy phép kinh doanh được làm xong ngày 22/3. Đầu tháng 4 gia đình em kinh doanh và đi đăng ký thuế. Đến đầu tháng 8, các anh chị bên thuế gọi điện lên nộp thuế thì em được biết mã số thuế đăng ký là mã số thuế thu nhập cá nhân. Tờ khai thu nhập là 12 triệu/tháng. Các anh chị bên thuế bảo em đóng 1 triệu tiền thuế môn bài. Đóng thuế hàng tháng là 300 ngàn/tháng. Từ tháng 4 đến tháng 7 là đóng 1 triệu 2. Tổng cộng là 2 triệu 2. Em nghe nói khi mở ra kinh doanh 3 tháng đầu sẽ được miễn thuế, nhưng không biết có phải vậy không? Và em không hiểu em phải đóng những loại thuế nào. Xin anh chị cho em biết e phải đóng những loại thuế nào? Và mức đóng là bao nhiêu? Gia đình em có được miễn giảm 30% thuế hay không? Có đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Gia đình em có được miễn thuế 3 tháng đầu khi mới mở ra kinh doanh hay không? Rất mong được anh chị giúp đỡ. Nếu có thể xin anh chị gửi email hướng dẫn cho em. Email của em: hongphuong.ds5a@gmail.com. Em cảm ơn anh chị!

Nặc danh
12/8/12 18:23 Trả lời

Có thể cho mình hỏi: theo như mình đọc ở Luật Thuế thu nhập cá nhân (http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam.html)
thì 5 triệu đồng/tháng mới tính thuế TNCN 5% mỗi tháng.

Vậy công ty mình trả lương 4 triệu rưỡi/tháng và phải đóng thuế TNCN 10% mỗi tháng, như vậy có đúng ko?

Nặc danh
16/8/12 09:08 Trả lời

cho em hỏi,Khi TNCN thuộc dạng miễn giảm 6 tháng cuối năm /2012 thì mình có làm tờ kê khai thuế TNCN hàng tháng không ạ.

minh ngọc
18/8/12 23:57 Trả lời

theo tui cách tính thuế tncn của bạn là đúng vì 8.130.241đ đó là phần thu nhập đã trừ gia cảnh và giảm trừ bản thân- vậy đó là phần thu nhập tính thuế và sẽ chịu 2 bậc như bạn tính

Nặc danh
22/8/12 11:12 Trả lời

Cho em hỏi: Doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, thì người lao động có phải đóng thuế TNCN cho khoản tiền bảo hiểm đó không ?

phân vân
23/8/12 12:53 Trả lời

Anh chị cho em hỏi: Em lam Thủ kho trong công ty Thưong mại lưong cơ bản 4tr/1 tháng. Ah chị tiền lưong có hỏi em có mã số thuế cá nhân chua? để chị đang ký rùi làm cho e. em hiểu là mỗi công dân đều sẽ có một mã số thuế cá nhân riêng vì đều có nghĩa vụ nộp thuế. nhưg mức lưong của em như thế chưa phải nộp mà cũng chưa cần phải làm mã số thuế. Em ko hiểu rõ về mức thuế phải nộp tính trên lưong cơ bản có cộng thêm tiền tăng ca+ phụ cấp chuyên cần, nhà trọ, xăng xe..... ko ah? còn 1 điều naỳ nữa: số tiền mìh đóng thuế cá nhân thì sẽ đựoc nộp váo ngân sách nhà nứoc. vậy làm thế nào để e biết dc số tiền đó dc đóng vào ngân sách. Anh chị giúp em ha. thực sự e ko hiểu rõ vấn đề ni. Em cảm ơn Anh/ Chị nhiu nhiu nha

hongmo
27/8/12 08:53 Trả lời

cho em hỏi,công ty cổ phàn xi măng Hoàng Mai nơi chồng em làm việc,tính thuế tncn như sau đã đúng chưa:tỏng thu nhập của chồng "tất tần tật" khoảng 60 đến 65tr/năm.
(trong đó có 1 người phụ thuộc).theo kế toán của công ty tính,thì chồng em phải nộp thuế tncn là 53.000đ/tháng.em xin cảm ơn

Nặc danh
30/8/12 11:47 Trả lời

Cho em hỏi, em làm công ty cũ đến hết tháng 9 này thì chuyển sang công ty khác làm, 9 tháng đầu năm thì công ty cũ đã tạm thu tiền thuế thu nhập cá nhân của em, sang công ty mới sẽ được tính riêng, vậy cuối năm em muốn quyết toán thuế cho cả năm để lấy lại tiền thuế đã đóng dư từ đầu năm sẽ phải lam thế nào và khi nào thì làm a, em cám ơn cả nhà

Nặc danh
1/9/12 11:05 Trả lời

nac danh
Cho em hỏi công ty em là công ty xây dựng, tiền lương hàng tháng chỉ cho công nhân tạm ứng còn đến cuối năm mới quyết toán công trình thì mới thanh toán hết được.vậy em muốn nộp tiền thuế TNCN vào cuối năm có được không. em xin câc Anh, Chị trả lời giúp. Em xin cảm ơn.

Nặc danh
4/9/12 10:28 Trả lời

Tôi làm việc trong một ngân hàng quốc doanh, từ tháng 1 đến 31/5/2012 thu nhập của tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đến 1/6/2012 tôi nghỉ hưu, thu nhập hàng tháng dưới 5 triệu động. Vậy cuối năm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi có được hoàn lại phần thuế TNCN mà cơ quan đã tính và nộp thues TNCN khấu trừ từ thu nhập của 5 tháng làm việc không?
Anh, chị nào nắm roc luật thuế TNCN trả lời giúp cụ hưu với. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nặc danh
5/9/12 15:53 Trả lời

chồng bạn không phải đóng thuế TNCN lý do:
Tổng lương của 1 năm là 65 triệu
Giảm trừ bản thân: 4 trx12=48tr
Giảm trừ gia cảnh: 1.6trx12=19.2tr
Vậy khoản giảm trừ là 67.2 tr

Vẫn làm tờ kê khai bạn nhé. Phần thuế TNCN thì điền là O đồng

Công nhân không có MST thì phải tiến hành mở MST. Trong trường hợp không mở kịp MST tiến hành tạm khấu trừ 10%. Với hợp đồng dưới 3 tháng thì có thể làm bản cam kết thu nhập không quá 48tr/năm thì không bị tính thuế.

Cho em hỏi việc miễn thuế TNCN 6 tháng cuối năm 2012.NSDLĐ kê khai cho NLĐ.
VD: Người có thu nhập 1 tháng là 9.272.235 đ/tháng (đã trừ BHXH, BHYT); có một một phụ thuộc.
- Trường hợp 1: nếu em kê khai theo tháng thì người này không phải đóng thuế TNCN vì trừ các khoản còn lại là 3.672.235 đồng thì chưa đến mức 9 triệu đồng nên không phải đóng thuế TNCN.
- Trường hợp 2: từ trước đến bây giờ em đều kê khai theo QUÍ. Cho em hỏi trong trường hợp 2 người này có bị đóng thuế TNCN không?? mức thu nhập tất cả các tháng đều như nhau ( 9.272.235 đ/tháng)và có một người phụ thuộc.Anh, chị nào biết rõ hãy chỉ cho em với. em cảm ơn anh, chị nhiều./.

Nặc danh
7/10/12 22:26 Trả lời

Anh Minh Hung cho em hoi: Theo quy dinh hien hanh thi viec chuyen nhuong bat dong san giua me ke va con rieng cua chong; giua bo duong va con rieng cua vo thi co duoc mien thue TNCN khong a? A lam on tra loi giup em nhe

Nặc danh
11/10/12 08:17 Trả lời

EM ĐANG LÀ SINH VIÊN DH ĐÀ LẠT. ANH CHO EM HỎI CƠ QUAN NÀO ĐƯỢC THU VÀ HƯỞNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VẬY. EM XIN CÁM ƠN

Nặc danh
12/10/12 00:08 Trả lời

năm 2011 tổng thu nhập của em là 43.756.000 đồng.em chưa có mã số thuế cá nhân nên công ty trừ 20% trong tổng số thu nhập đó.em hỏi thì công ty trả lời là hợp đồng lao động mà lương thấp thì tính như hợp đồng kinh tế,mà hợp đồng kinh tế chưa có mst thì bị tính thuế là 20%.cho em hỏi cách tính của công ty em đối với em như thế có đúng luật không và số tiền em bị truy thu thuê của năm 2011 có được hoàn lại cho em không khi em đã đăng ký mst cá nhân.em cảm ơn

havy
12/10/12 08:04 Trả lời

Tất cả do kế toán của các doanh nghiệp quá yếu đặc biệt là tụi trung cấp hoac lei6n thông đã k biết mà cứ tỏ ra nguy hiểm. Bên tôi cũng vậy nó làm như minh nó lắm luật thôi

Nặc danh
22/10/12 15:53 Trả lời

Cho tôi hỏi khi thuê lao động bên ngoài, tôi tách bảng thanh toán thuê ngoài, sao cho mỗi bảng thu nhập mỗi người dưới 500.000 đ, dù ngày thanh toán là liên tiếp nhau ví dụ 13, 14 ,15... Như vậy có tránh phải nộp thuế TNCN 10% không?

Bạn nặc danh có vẻ thích các kiểu lách nhỉ, nếu bank k muốn nộp 20% thì bạn có thể làm cam kết mẫu số 23 ban hành kèm theo TT62, thực ra khi bạn bị khấu trừ thì số tiền đó có bị mất đâu, cuối năm bạn vẫn có thể làm mẫu 09 ban hành kèm theo TT 28 để tự quyết toán và xin hoàn cơ mà

Tất cả những cá nhân có thu nhập từ 2 nơi đều phải tự quyết toán, bạn xem kỹ lại TT 62 nhé,
Không có cơ quan nào được thụ hưởng tiền thuế TNCN cả, có chăng đó là ngân sách nhà nước, bạn yên tâm vì k có đồng tiền thuế nào của bạn nộp mà bị cho vào túi ai đó đâu.
Ban hongmo không nói rõ người phụ thuộc của bạn có đc giảm trừ cho cả năm đó k. nên mình hướng dẫn cách tính TNCN cho bạn:
bạn lấy Thu nhập của chồng bạn - 48.000.000 - ( số tháng được chấp nhận giảm trừ x 1.600.000) = A . Sau đó lấy A chia 12 = B x 5%(chồng bạn chắc ở bậc 1) sẽ ra số thuế TNCN phải nộp 1 tháng
tất cả cách tính bạn vui lòng tham khảo tại TT 84

22/11/12 15:56 Trả lời

Em có làm thêm thời vụ trong 40 ngày, tổng số tiền em được nhận là 7.500.000đ, khi nhận tiền cty trừ 10% với lý do thu nhập của em trên 7 triệu. Cho em hỏi cty trừ 10% thuế của em như vậy có đúng hay không???

26/11/12 10:06 Trả lời

Em có thu nhập năm 2012 từ 2 công ty lương cố định, cty A : 4.500.000đ/ tháng, công ty B là 2.500.000đ/ tháng, cả hai cty đều ký hợp đồng lao động đầy đủ, giảm trừ gia cảnh là 02 người. Vậy các bác làm ơn cho em hỏi. cuối năm em phải tự quyết toán với cơ quan thuế hay không ( vì tổng thu nhập của em không phải nộp thuế). Hiên tại hàng tháng cả 2 cty đều không thu thuế TNCN của em.

công ty khấu trừ bạn như thế là hoàn toàn đúng. theo TT 113 sửa đổi bổ sung TT62 và TT84 thì những cá nhân ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng khi nhận thu nhập trên 1.000.000đồng thì thực hiện khấu trừ 10% với cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế

Bạn Vu lâm: đúng là thu nhập của bạn chưa đến mức nộp thuế TNCN vì bạn có khai giảm trừ cho 2 người phụ thuộc. Nhưng về mặt nguyên tắc, công ty thứ 2 trả cho bạn 2.500.000 phải tạm khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần theo TT84, cuối năm bạn quyết toán mẫu 09 - TNCN để được hoàn lại số đã khấu trừ. để rõ hơn bạn có thể theo dõi CV681 hướng dẫn cách khấu trừ khi có thu nhập từ 2 nơi ổn định

Nặc danh
10/2/13 10:36 Trả lời

cho tôi hỏi tiền nộp bảo hiểm xã hội và y tế có bi tính thuế thu nhập cá nhân k?
Nặc danh
10/2/13 11:02 Trả lời

cho tôi hỏi.nhân viên kế toán cty tôi tính TTNCN như sau tổng thu nhập cả năm kể cả tiền ng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội và y tế,tiền làm thêm giờ ca đêm từ 22h00 đến 06h00 vào thu nhập chiu thuế có đúng không?

Nặc danh
22/2/13 10:29 Trả lời

Cty em vừa mới thành lập vào tháng 12/2012 (dạng cty gia đình kd nhỏ), đến nay chỉ có 3 nhân viên chính thức và còn lại là thuê ngoài hoặc dạng cộng tác viên từ 3~ 6 tháng ( Em có làm hợp đồng lao động + cam kết thu nhập không quá 48tr/năm cho các cộng tác viên này). Mà lương nhân viên bên em cao nhất cũng chỉ có 3tr. Anh chị cho em hỏi là như vậy em có cần phải kê khai thuế TNCN cho các nhân viên trong công ty ko ạ? Có chị kế toán khác bảo em là thu nhập chưa đến mức chịu thuế thì không đăng ký cũng được ạ.
Mong anh chị giúp giùm em. Cám ơn anh chị nhiều ạ.

Nặc danh
2/3/13 10:55 Trả lời

theo minh,8.130.241đ đó là thu nhập tính thuế của 3 tháng, tinh bq dươi 3 tr/tháng thì sao phải đóng thuế TNCN?

Nặc danh
7/3/13 14:40 Trả lời

Xin vui lòng tính giúp thuế TNCN năm 2012 dùm tôi. Tổng thu nhập bằng lương cả năm 2012 của tôi (sau khi trừ các khoản BHYT, BHXH) là 94tr (tính tròn số), tôi có nhà cho thuê 10tr/tháng. Tôi có 1 người phụ thuộc. Vậy năm 2012 tôi phải đóng thuế TNCN là bao nhiêu. Xin cám ơn nhiều
Kim Bông

Nặc danh
15/3/13 15:37 Trả lời

Tổng thu nhập chịu thuế của bạn là: 94.000.000 + 10.000.000*12 = 214.000.000
Tổng số tiền giảm trừ: 48.000.000 + 19.200.000 = 67.200.000
Tổng số tiền tính thuế 1 tháng là: 146.800.000/12=12.233.333
Thuế phải nộp là: 5.000.000*0.05 + 5.000.000*0.1 + 2.223.333*0.15 =1.085.000

cho em hỏi là tại sao không có người phụ thuộc thì lại không phải tính mà có người phụ thuộc thì lại phải tính ạ?
em khong hiểu phần này mong anh(chị) giải đáp giúp em ạ
em cảm ơn

Nặc danh
10/4/13 19:32 Trả lời

cho tôi hỏi tại sao khi thử việc với mức lương 4.400.000đ lại phải bị đóng Thuế TNCN đến 10% 1 tháng vậy theo luật là đúng hay sai

Nặc danh
13/4/13 00:00 Trả lời

chỉ bóp chết người lao động

Thuế thu nhập theo mình biết là từ 48 triệu/năm trở xuống ko phải đóg. Bạn trên 4tr/năm là phải đóng rồi mà!

Nặc danh
19/4/13 09:57 Trả lời

cho tôi hỏi.trong năm tài chính không phát sinh số tiền chi trả lương công nhân. thì có phải lập báo cáo quyết toán thuế TNCN gửi cho cơ quan thuế hay không?

Nặc danh
20/4/13 13:39 Trả lời

tong thu nhap cua em thang vua rui la 4.885.000d bao gom ca tien lam them gio ; lam dem cty tru cua em 27.031d tien thue TNCN .nhu vay co dung khong a.

Nặc danh
26/4/13 22:03 Trả lời

Cho tôi hỏi tính thu nhập cá nhân trên 5 triệu đã giảm trừ bản thân và gia cảnh hay chưa?

Nặc danh
16/5/13 18:20 Trả lời

Cho tôi hỏi trường hợp người lao động đã nghỉ hưu hợp tác với công ty. Mức lương hưu là 5.000.000đ/tháng. Tiền lương hàng tháng là 12.000.000đ. Vậy Người lao động có được giảm trừ cho bản thân 4.000.000đ hay không? Cách tính như thế nào? và căn cứ theo văn bản quy định nào? Xin chân thành cảm ơn!

Nặc danh
29/5/13 20:30 Trả lời

Bạn lại nhầm với thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế rồi, bậc 1 đến 5 triệu là thu nhập tính thuế, 6.385.771 là thu nhập chịu thuế, còn 785.771 là thu nhập tính thuế (trong trường hợp này vẫn phải chịu thuế là TNCN là 5%)

Nặc danh
29/5/13 20:36 Trả lời

Có MST là 10%, ko có MST là 20%

Nặc danh
29/5/13 22:20 Trả lời

Vì đây là Quý II/2012. nên vẫn phải tính thuế TNCN như bình thường.

Nặc danh
6/6/13 18:34 Trả lời

tôi hỏi nếu như khách hàng được trúng thưởng và phải nộp thuế TNCN. và Cty là người nộp tiền thuế TNCN cho người trúng thưởng. Nếu như Cty quên ko nộp trong thời gian khoảng 2 năm thì bây giờ Cty nộp cho người trúng thưởng thì có bị phạt chậm thuế ko? nếu bị thì tính tiền phạt chậm thuế như thế nào?

Trong trường hợp không mở kịp MST tiến hành tạm khấu trừ 10% vậy khi mình làm bản cam kết rồi thì số tiện bị tạm khấu trừ có đc trả lại không? mình là sinh viên đi thực tập

Nặc danh
20/6/13 10:05 Trả lời

Hi, cho mình hỏi, lương 1 tháng của mình là 4tr/tháng, chưa trừ bảo hiểm, bắt đầu từ tháng 7/2013 mình có cho thuê nhà giá 6tr/tháng, mình có 2 con nhỏ dưới 18 tuổi, vợ ở nhà nội trợ, zậy tính thuế như thế nào, mình có làm thủ tục gì để xác nhận có người phụ thuộc không? cảm ơn nhìu.

Nặc danh
30/6/13 08:05 Trả lời

Dân Việt bây giờ khổ hơn thời Pháp thuộc

Nặc danh
2/7/13 23:09 Trả lời

Tôi giáo viên lương 1 tháng 7 triệu , trừ các bảo hiểm còn 6,1 triệu tháng 05/ 2013 phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 5 trăm ngàn , còn thực lãnh là 5,5triệu. vậy áp dụng rồi có hoàn lại cho tôi không? theo luật mới sửa đổi không?

Nặc danh
8/7/13 11:51 Trả lời

mình làm thuế thu nhập ca nhân quý cho công ty nhung mức lương tính thuế đều dưới 5 triệu vậy mình làm tờ khai thế nào để nộp cho cơ quan thuế

cho minh hỏi nếu như công ty mới thành lập vào 2 tháng 12 2013 ,mà chưa phát sinh tiền lương,mà khi thành lập công ty thì có kê khai tien giám doc và 1 kê toán thoi vụ,vậy có cần nộp bản thue thu nhap ca nhân năm 2013 ko vậy?ai biết xin hỗ trợ

cho mình hỏi vấn đề về hoàn thuế tncn: mình làm việc cho công ty tại huyện Bình Chánh, đăng ký tạm trú tại quận Thủ Đức. Mình xuống chi cục thuế Bình Chánh hoàn thuế tncn 2014 thì bảo về nơi cư trú ( Thủ Đức ) làm. mình về Thủ Đức làm thì cơ quan thuế Thủ Đức lại trả lời hoàn thuế ở nơi công ty đăng ký thuế. Vậy mình hoàn thuế ở đâu thì được, có công văn nào quy định không ? xin cảm ơn

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Nên đọc phần Hỏi đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời

 
Trang chủGiới thiệu và Quảng cáoMục lục WebsiteTrở lại đầu trang
© 2010-2013 Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm