no image

Toàn văn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Tải về sách Ebook Bộ Luật LĐ, Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Bộ Luật Lao động và các v... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về cấp phép cho thuê lại lao động, ký quỹ

Tải về sách Ebook Bộ Luật LĐ, Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Bộ Luật Lao động và các v... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH chế độ bồi dưỡng đối với người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm độc hại

Tải về Ebook sách Bộ Luật lao động và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu mới nhất Tải văn bản (file .doc) và phụ lục kèm theo Bộ Luật Lao động v... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Tải về sách Ebook Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu kèm theo mới nhất Tải văn bản (file .doc) Bộ Luật Lao động và các v... Đọc tiếp »
Hướng dẫn pháp luật về sử dụng hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ mới nhất

Hướng dẫn pháp luật về sử dụng hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ mới nhất

Các luật có liên quan  về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Luật Thuế giá trị gia tăng năm ... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Tham khảo thêm: Hướng dẫn pháp luật về sử dụng hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ mới nhất Đọc tiếp »
Luật doanh nghiệp về chính sách tiền lương, chế độ lao động mới nhất năm 2014

Luật doanh nghiệp về chính sách tiền lương, chế độ lao động mới nhất năm 2014

Tải về sách Ebook Luật DN, Luật Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn, biểu ... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tải về sách Ebook Bộ Luật lao động và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu mới nhất Tải  văn bản (file .doc) Bộ Luật Lao động và các văn bản pháp... Đọc tiếp »
no image

Thông tư 03/2014/TT-BXD sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn Luật Nhà ở

Tải về sách EBook Luật Nhà ở và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành... Đọc tiếp »
Hướng dẫn thủ tục thi, cấp bằng lái xe mô tô A2 mới nhất năm 2014

Hướng dẫn thủ tục thi, cấp bằng lái xe mô tô A2 mới nhất năm 2014

      Tham khảo thêm: Hướng dẫn thủ tục đổi Giấy phép lái xe theo mẫu mới năm 2014 Thủ tục xin ... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH

Tải về sách Ebook Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu mới nhất Tải về sách Ebook Luật Bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi NĐ 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tải về sách Ebook Luật Quản lý Thuế và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Quản lý Thuế và văn bản hướng dẫ... Đọc tiếp »
Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất 2014

Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất 2014

Luật giám định tư pháp 2012 Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, p... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Quyết định 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Tham khảo: Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 02/2014/TT-BYT thủ tục bổ, miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần

Tham khảo: Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Đọc tiếp »
 
Trang chủGiới thiệu và Quảng cáoQuản lý WebMục lục WebsiteTrở lại đầu trang
© 2010-2013 Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm