no image

Toàn văn Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi hướng dẫn về thuế TNDN, TNCN, GTGT, Luật quản lý Thuế

Tải về sách Ebook các Luật Thuế và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản hướ... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Luật xây dựng năm 2014 (hiệu lực 01/01/2015)

Tải về sách Ebook Luật xây dựng, Luật Nhà ở và văn bản, biểu mẫu hướng dẫn mới nhất Tải văn bản (file .doc) Luật xây dựng và quy định liê... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Tải về EBook Luật Đất đai và biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) và phụ lục kèm theo Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Tải về EBook Luật Đất đai và biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải về EBook Luật Đất đai và biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

Tải về EBook Luật Đất đai và biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Đọc tiếp »
Mức xử phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Mức xử phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Tham khảo thêm: Hướng dẫn pháp luật về sử dụng hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ mới nhất Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 30/2014/TT-BTNMT về hồ sơ giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất

Tải về EBook Luật Đất đai và biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tải về EBook Luật Đất đai và biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Tải về EBook Luật Đất đai và biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 37/2014/TT-BTNMT về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tải về EBook Luật Đất đai và biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Đọc tiếp »
no image

Hướng dẫn phương pháp định giá đất mới nhất - Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

Tải về EBook Luật Đất đai và biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 36/2014/TT-BTNMT về phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá; định giá, tư vấn xác định giá đất

Tải về EBook Luật Đất đai và biểu mẫu đính kèm Tải văn bản (file .doc) Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP giải quyết khiếu nại về bồi thường NN trong hoạt động QLHC và THADS

Tải sách Ebook Luật Khiếu nại, Tố cáo và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu kèm theo Tải văn bản (file .doc) Luật Khiếu nại, Tố cáo và văn bản h... Đọc tiếp »
no image

Toàn văn Thông tư 68/2013/TT-BCA hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trong Công an

Tải sách Ebook Luật Khiếu nại, Tố cáo và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu kèm theo Tải văn bản (file .doc) Luật Khiếu nại, Tố cáo và văn bản h... Đọc tiếp »
 
Trang chủGiới thiệu và Quảng cáoQuản lý WebMục lục WebsiteTrở lại đầu trang
© 2010-2013 Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm