Mẫu phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự mới nhất

Link tải download và cách viết các mẫu phiếu tự khai khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự lần đầu; mẫu lý lịch nghĩa vụ quân sự (NVQS) mới nhất năm 2024.
Mẫu phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự mới nhất 2020
Bài viết này gồm có 2 phần: Phần 1 là link tải và cách kê khai, viết các mẫu phiếu tự khai khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và Phần 2: hướng dẫn chi tiết cách ghi mẫu lý lịch nghĩa vụ quân sự.

Phần I. Cách ghi mẫu phiếu tự khai khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Để kiểm tra sức khỏe để tuyển Nghĩa vụ quân sự, phải hoàn thành 2 mẫu sau:

- Điền thông tin (tự khai) vào Phiếu sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự (Mẫu số 2). Mẫu này phải có xác nhận của Y tế cơ sở về tiền sử bệnh và xác nhận của chính quyền địa phương về Lý lịch.
- Sau khi kiểm tra sơ tuyển sức khỏe tại trạm y tế cấp xã, Tổ trưởng tổ kiểm tra sức khỏe sẽ có kết quả phân loại sức khỏe sơ bộ và cấp cho bạn Mẫu số 1.

* Nội dung Trang 1 - Mẫu phiếu sức khoẻ nghĩa vụ quân sự (in theo chiều đứng mẫu A4)

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

I. Sơ yếu lý lịch:

Họ và tên: .............................................. Sinh ngày: ........./.........../.............. Nam, Nữ: ...........................................
Nghề nghiệp trước khi nhập ngũ: .............................................................. Giấy CMND số: .....................................
Họ và tên bố:................................ Năm sinh:..............Nghề nghiệp:...................
Họ và tên mẹ:............................... Năm sinh:............Nghề nghiệp:....................
Nguyên quán:.......................................
Trú quán:..............................................
Tiền sử bệnh:
Gia đình:.............................................
Bản thân:.............................................
Tôi xin cam đoan khai đúng lý lịch và tiền sử bệnh của tôi.
Xác nhận lý lịch
của địa phương 
Xác nhận tiền sử bệnh
      của y tế cơ sở
Ngày.......tháng...... năm........
Người khai ký tên

II. Khám sức khỏe:

Cao :........./........ cm; Nặng:......../....... kg; Vòng ngực TB:...../.....cm.     
Huyết áp: ............../..........mmHg; Mạch:....../....lần/phút.
Thị lực:
- Không kính: Mắt phải: ........../......... ; Mắt trái:....../........
- Có kính: Mắt phải: ............/............ ; Mắt trái:......./.........
Thính lực:
- Nói thường: Tai phải: ......../........ m; Tai trái ....../.....m.
- Nói thầm: Tai phải: ........./......... m; Tai trái ......./..... m.

* Nội dung Trang 2 - Mẫu phiếu sức khoẻ nghĩa vụ quân sự (in theo chiều ngang mẫu A4)

Chỉ tiêu
Kết quả khám tuyển tại địa phương
Kết quả khám phúc tra tại đơn vị
Điểm
Lý do
Y, BS khám
(ký, họ tên)
Điểm
Lý do
Y, BS khám
(ký, họ tên)
Thể lực
Mắt
Tai mũi họng
Răng hàm mặt
Nội khoa
Tâm thần kinh
Ngoại khoa
Da liễu
KQ xét nghiệm (nếu có)
Kết luận
Ngày...... tháng...... năm.......
Chủ tịch Hội đồng KSK NVQS huyện
(ký tên, đóng dấu)
Ngày.... tháng.... năm....
Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra SK
(ký tên, đóng dấu)

* Hướng dẫn chi tiết cách ghi mẫu như sau: 

Mục I: Sơ yếu lý lịch

Mục này do người đi khám sức khỏe NVQS tự khai và ký tên, có xác nhận lý lịch của địa phương và xác nhận tiền sử bệnh của y tế cơ sở. Cách ghi cụ thể như sau:
- Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu, viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh. Ví dụ: NGUYỄN VĂN A
- Mục “Sinh ngày”: Ghi ngày, tháng, năm dương lịch (theo giấy khai sinh); ghi 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;
- Mục “Nam, nữ”: Ghi giới tính Nam hoặc Nữ.
- Mục “Nghề nghiệp trước khi nhập ngũ”: Ghi rõ trước khi nhập ngũ, làm công việc chính là gì, tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc. Ví dụ: Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM hoặc chưa có việc làm...;
- Mục “Giấy CMND số”: Ghi đầy đủ số CMND hoặc số căn cước công dân (nếu đã được cấp căn cước);
- Mục "Họ và tên bố", "Họ và tên mẹ": Ghi họ và tên của bố đẻ, mẹ đẻ theo như trong giấy khai sinh;
- Mục “Nguyên quán": Ghi theo giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại. Nếu không xác định được ông, bà nội hoặc ông bà ngoại thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của cha hoặc mẹ. Phải ghi theo cấp xã, huyện, tỉnh. Nếu địa danh hành chính đã thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại.
- Mục “Trú quán”: Ghi theo địa chỉ trong sổ hộ khẩu (ghi cụ thể số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố thuộc Trung ương)
Ví dụ: thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hoặc số nhà 10 đường Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Mục "Tiền sử bệnh: Gia đình; Bản thân": Ghi bản thân đã từng mắc bệnh gì? Điều trị như thế nào? Gia đình có ai mắc bệnh không? điều trị như thế nào?

Mục II: Khám sức khỏe

- Ghi kết quả khám chiều cao (theo cm), cân nặng (theo kg), vòng ngực trung bình (cm), mạch, huyết áp, thị lực, thính lực. 
Tại mỗi chỉ tiêu được chia làm 2 phần cách nhau bằng nét sổ (/), phần bên trái nét sổ do Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện ghi, phần bên phải nét sổ do Hội đồng khám của đơn vị nhận quân ghi. (các mục này người khám sức khỏe NVQS không ghi)

Trang 2: phần khám các chuyên khoa và kết quả xét nghiệm (nếu có)

Các mục ở trang này được chia làm 2 phần riêng cách nhau một vạch dọc kép, phần bên trái cho Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện và phần bên phải cho Hội đồng khám sức khoẻ (khám phúc tra) của đơn vị nhận quân.
- Khi khám các chuyên khoa, sau khi cho điểm, yêu cầu các y, bác sĩ khám ký và ghi rõ họ tên. 
- Kết quả khám có giá trị trong vòng 6 (sáu) tháng kể từ ngày khám (ngày ký, đóng dấu kết luận của Chủ tịch Hội đồng khám sức khoẻ).

Mẫu 1Phiếu kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Tải mẫu TẠI ĐÂY)

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phiếu kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

I. Sơ yếu lý lịch

Họ và tên: .................................... Sinh ngày:.....................................................
Họ và tên bố:............................... Năm sinh:.......................................................
Họ và tên mẹ:.............................. Năm sinh:....................................................
Nguyên quán:........................................
Trú quán:................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:...........
Đã phục vụ tại ngũ từ (tháng/năm) ...............đến (tháng/năm) .................

II. Kết quả kiểm tra sức khỏe:

Cao : ...........cm; Nặng: .........kg; Vòng ngực trung bình: ......... cm.
Mạch:....lần/phút; Huyết áp:....mmHg.
Bệnh nội khoa:.....................................
Bệnh ngoại khoa:.................................
Bệnh chuyên khoa (mắt, T-M-H, R-H-M):.......................................................

Tiền sử bệnh tật:

Gia đình:................................................
Bản thân:...............................................
Phân loại sức khỏe sơ bộ: ...................
                  Ngày.... tháng.....năm......
       Tổ trưởng tổ kiểm tra sức khỏe

* Hướng dẫn cách ghi mẫu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự

- Phiếu được in trên giấy trắng khổ A4 đứng, phông chữ 13.
- Phiếu gồm 02 phần:
+ Phần 1 gồm Sơ yếu lý lịch.
+ Phần 2 là kết quả kiểm tra, sơ tuyển sức khoẻ, do y tế xã tiến hành.
- Kết quả khám có giá trị trong vòng 6 (sáu) tháng kể từ ngày kiểm tra, sơ tuyển sức khoẻ.
- Cách ghi mẫu này đã hướng dẫn chi tiết ở phần trên.

(2 mẫu này ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự)

Phần II. Cách ghi mẫu lý lịch nghĩa vụ quân sự

Hướng dẫn cách ghi chi tiết mẫu lý lịch Nghĩa vụ quân sự, các bạn tham khảo bài viết này: Link tải và cách ghi mẫu sơ yếu lý lịch nghĩa vụ quân sự./.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo: Hướng dẫn phân loại xếp loại sức khỏe Nghĩa vụ quân sự (NVQS)

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Mẫu phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự mới nhất
Mẫu phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự mới nhất
Link tải download và cách viết các mẫu phiếu tự khai khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự lần đầu; mẫu lý lịch nghĩa vụ quân sự (NVQS) mới nhất năm 2024.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLAMFPuAh0bVGtRFDPtW8HikBhGGdh4H3BP5SN2w09CaEeljdm3LMpTiHNIm3d4w83p2wAT9oVhIPgpfvpUO_cSXRZql-UZGE_4iuXUGGqr8Ed1veEEXXwHmIuziU2Q0LUoBlYquynsj0/s200/Kham+suc+khoe.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLAMFPuAh0bVGtRFDPtW8HikBhGGdh4H3BP5SN2w09CaEeljdm3LMpTiHNIm3d4w83p2wAT9oVhIPgpfvpUO_cSXRZql-UZGE_4iuXUGGqr8Ed1veEEXXwHmIuziU2Q0LUoBlYquynsj0/s72-c/Kham+suc+khoe.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2016/11/02-mau-phieu-kham-suc-khoe-nghia-vu.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2016/11/02-mau-phieu-kham-suc-khoe-nghia-vu.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content