Toàn văn Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân

Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
QUỐC HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Luật số: 26/2012/QH13
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012
LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đi, bsung một sđiều theo Nghị quyết s 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân s 04/2007/QH12,
Điều 1.
Sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật thuế thu nhập cá nhân:
1. Khoản 2 và khoản 5 Điu 3 được sửa đi, bổ sung như sau:
“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy him; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghip, trợ cấp một ln khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khnăng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khon trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.”
"5. Thu nhập từ chuyn nhượng bất động sn, bao gồm:
a) Thu nhập từ chuyn nhượng quyền sdụng đất và tài sản gắn liền với đất;
b) Thu nhập từ chuyn nhượng quyền shữu hoặc sử dụng nhà ;
c) Thu nhập từ chuyn nhượng quyền thuê đất, quyn thuê mặt nước;
d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyn nhượng bất động sản dưới mọi hình thức."
2. Khon 10 Điều 4 được sửa đi, b sung như sau:
“10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo him xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng. ”
3. Điểm c khoản 1 Điều 7 được sa đổi như sau:
“c. Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.”
4. Khoản 1 Điều 19 được sửa đi, b sung như sau:
“1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối vi thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:
a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);
b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
Trường hợp chsố giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời đim Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời đim điều chnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp vi biến động của giá cả đáp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”
5. Khoản 1 Điu 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Thu nhập tính thuế đối vi thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này, trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo him trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phi tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này.
Chính phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện quy định tại khoản này.”
6. Điều 24 được sửa đi, b sung như sau:
"Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú
1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:
a) Tchức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trcho đối tượng nộp thuế;
b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.
2. T chc, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về thu nhập và người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định của pháp luật.
3. Chính phủ quy định mức khấu trừ thuế phù hợp với từng loại thu nhập quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và việc quyết toán thuế quy định tại khoản 1 Điều này."
Điều 2.
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
2. Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.
Luật này đã được Quc hội nước Cng hòa xã hi chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp th 4 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012. 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

Ý KIẾN

 1. Nặc danh20:38

  Luật thuế thu nhập cá nhân lẽ ra nhà nước phải cho áp dụng mức thu mới ngay từ tháng 1/2013. Bởi chúng tôi là những công chức nhà nước, đi làm hơn mười năm giờ lương mới được hơn 4 triệu. Vì còn độc thân, không nuôi ai nên phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Nhưng với mức giá cả hiện nay thì hơn 4 triệu chỉ gọi là tạm đủ sống. Đã vậy cơ quan lại ở xa nhà, nên tiền đổ xăng hàng tháng cũng đã tốn biết bao nhiêu. Thực sự chúng tôi rất bất bình về nhiều điều lật của nhà nước. Lương công chức thì ít mà các khoản khấu trừ lại quá nhiều. Đó là chưa tính đến những khoản khấu trừ tại đơn vị. Thử hỏi cứ là công chức nhà nước thì bao giờ mới gọi là đủ sống ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào cả nhà! Trước tiên xin cảm ơn website đã đăng bài về thuế thu nhập cá nhân này. Riêng tôi đánh giá cao bài viết này vì đó là điều mà có rất nhiều người lao đông quan tâm, bởi đó là miếng cơm manh áo hàng ngày.
   Chính phủ đã sửa đổi là đúng nhưng chưa kịp thời, nhưng thôi thế cũng còn may cho cái thời buổi KT khó khăn như hiện nay.
   Nay tôi có câu hỏi này cả nhà ai biết trả lời cho tôi biết nhé.
   Tôi đang làm công ăn lương cho một công ty CP, lương 4,5 triệu đồng/tháng. Tỗi đã làm đơn giảm trừ gia cảnh ( mẹ đẻ). Tuy nhiên tháng 7 vừa rồi công ty vẫn trừ thuế thu nhập cá nhân của tôi. Về điều này phòng KT công ty có giải thích là trừ vào quý trước chưa đóng thuế TNCN???? Theo tôi biết thì từ 1/7/2013 mức phải đóng thuế TNCN là 9 triệu đồng/ tháng. Như vậy P.Kế toán công ty tôi đang làm trừ như vậy có đúng ko?

   Xóa
  2. Nặc danh23:10

   Do trình độ nắm luật tính thuế TNCN của kế toán thôi. Nghe bạn kể thôi thấy sai, nên kiến nghị Giám đốc tìm kế toán khác! thân!

   Xóa
 2. Cả đời có 1 lần "bán đất" nếu chia theo tháng thì quá nhỏ không phải nộp thuế thu nhập.Ấy thế mà người ta coi như trúng sổ số :
  Điểm c khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau:
  “c. Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng ....” Như vậy luật đã giết nhầm cả dân đen.Bóc lột quá thậm tệ chỉ béo công chức thuế tham nhũng mà thôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thưa bạn Nếu bạn chứng Minh được Bất động sản đó là duy nhất mình có thì trường hợp này khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản đó sẽ được miễn thuế .

   Xóa
 3. Nặc danh22:40

  tai sao nha nuoc k ap dung vao thang 1/2013 ma doi thang 7. trong khi do thi truong lai tang gia nhay vot. chinh phu binh on gia thi truong cai gi ma nhu vay, chung toi la cong nhan vo cung buc xuc truoc canh nay may ong co thay duoc cai kho cua cong nhan dau. chi thay toan la binh on tien luong khong ak. de nghi chinh phu xem lai minh di. con dat ra nhieu thu thue tao lao

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh21:10

  Tôi đi làm năm 2012 tổng thu nhập là 8tr8/1tháng. Công ty trả lương tính 5% thuế TNCN. Nhưng khi sang năm 2013 vẫn mức thu nhập đó lại bị tính 10% thuế TNCN. Tôi vẫn chưa hiểu?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyen tac tinh thue thu nhap ca nhan cua ban nhu sau:
   Neu ban khong co nguoi phu thuoc nao thi se tinh nhu sau:
   (8.800.000 - 4.000.000 ) = 4.800.000
   Va ban thuoc bac 1 do do tinh 5% x 4.800.000 đ
   Truong hop co quan ban tinh 10% khi sang nam 2013 thi ban phai coi lai coi ban co chuyen doi hinh thuc hop dong khong, nghia la ban khong con la hop dong chinh thuc nua ma la hop dong thoi vu
   doi voi hop dong thoi vu thi se khau tru 10% tu 1000.000 dong tro len
   Ban phai lam cho ro va bao ve quyen loi cua minh neu ho tinh sai

   Xóa
 5. Nặc danh11:33

  Chung tôi làm công nhân lương thực lãnh chỉ được 3trieu2 mỗi tháng.chúng tôi ráng tăng ca để kiếm thêm thu nhập.làm đêm làm ngày mới chỉ đc thêm 2triệu vậy mà bị trừ mất 1ngày tăng ca.trong khi đó nhà nước bỏ ra biết bao nhiêu tiền cho những việc vô ích.tôi thấy rất buồn với cái nhà nước vn mình wá..

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh21:49

  Thỉnh thoảng nhà nước lại đưa ra các loại thuế nọ thuế kia, rồi cả Bảo hiểm các loại, lại phát sinh thêm việc, bộ máy nhà nước thì cồng kềnh nên việc của những công chức ở dưới phải kiêm nhiệm như tạp vụ, cả nước loạn nhức đầu chỉ vì những văn bản nhà nước ra rồi lại sửa đổi, bổ sung (chưa thực thi hoặc mới thực thi đã phải bổ sung). Nước Việt Nam này sắp loạn hết cả rồi, mệt quá, quá mệt mỏi.

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh23:09

  VN biển bạc, rừng vàng; Đảng ta tài tình "là đạo đức, là văn minh" sao mà dân VN khổ vậy?
  Ngoài thuế TNCN còn Đóng quỹ khuyến học cho xã cho huyện cho tỉnh, Đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa,Đóng quỹ vì người nghèo, Ủng hộ tết vì người nghèo, Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ tri ân nhà giáo (xây dựng quỹ cựu giáo chức), Đóng quỹ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên miền núi, đóng góp xây dựng tượng đài bà mẹ VN anh hùng, đóng góp sửa đình chùa trong làng xã, đóng góp ủng hộ xây dựng trường chuẩn quốc gia của xã, đóng góp ủng hộ thiếu nhi 1/6, đóng góp ủng hộ hội trại hè dịp 19/8 hàng năm... Đó là chưa kể bệnh kinh niên của tôi: đau loét bao tử, viêm khớp chi tền thuốc mỗi tháng gần 2 triệu đồng nữa!

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh23:20

  Bác Nặc danh
  2/5/13 23:09 viết thiếu nhé: còn ủng hộ người cao tuổi, ủng hộ người khuyết tật mỗi khoản 1 ngày lương nữa

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh23:35

  Trường THCS huyện tôi có xã giảm chỉ còn 4 hoặc 5 lớp với khoảng 110 học sinh, giáo viên hơn 20 người, hành chính có 4 đến 6 người, có 1 nhân viên y tế học đường. Biết rằng có một số lương rất thấp, nhưng buồn hơn là BGH không biết phân công cho nhân viên hành chính và nhân viên y tế học đường làm gì nữa

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh17:00

  TẠI SAO MỨC CHỊU THUẾ CÀNG CAO THÌ ĐÓNG ÍT MÀ NGƯỢC LAI THU NHÂP ÍT THÌ ĐÓNG THUẾ CAO.TĂNG TỪ 5%-10%-15% so ra cao hơn 20%-25%-30%.VÌ THU NHÂP 5 TRIỆU TỚI 10 TRIỆU CS ĐÔ THỊ NÀY ĐÂU THAM THOẮT GÌ.

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh14:02

  nha nuoc bay gio cai j cung co thue, muon mua dat de mai tang cung phai dong thue nua ,bo tay

  Trả lờiXóa
 12. Người lao động chân chính bây giờ khổ quá, của mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt cũng bị bắt thuế.
  Đáng lẽ ra nhà nước nên bỏ thu thuế này hoặc phải đưa ra mức lương tối thiểu phải chịu thuế cao hơn.
  Đã thống nhất rồi mà thời gian áp dụng cũng thật chậm chạp, để dân thắc mắc bàn tán nhiều. Các bác lãnh đạo thật là ... không hiểu nổi.
  Bây giờ như ở chổ tôi có trường mầm non học phí và các chi phí cho 1 cháu khoãng 15.000.000đ/tháng. thử hỏi có bao nhiêu người đi làm mới nuôi nỗi 1 cháu bé, trong khi đấy thuế vẩn phải nộp hàng tháng cho nhà nước khi lương vượt quá 4 triệu VNĐ...ngoài ra còn rất nhiều các khoản chi phí khác nữa...
  Chỉ sợ tình hình này ngày càng có ít người làm từ thiện và ASXH mất...

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh17:04

  giáng tăng ca cả tháng kiếm thêm vài đồng bạc lẻ để đủ tiền đóng tiền nhà trọ nao ngờ được 4tr / tháng lại phải đóng thuế thu nhập cá nhân hết luôn tiền tăng ca, thử hỏi có bất công quá không nhà nước vn này????????????

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh21:13

  chính phủ có chính sách ưu đãi đối với cán bộ giáo viên đang công tác làm việc ở những vùng đặc biệt khó khăn, tiền lương có nâng lên một ít để hỗ trợ cuộc sống. Vậy nay lại bắt nộp thuế THCN. Chịu thật!
  - Là giáo viên chỉ có hưởng lương xin hỏi khoản tiền nào trong lương phải nộp thuế tncn, kjhoanr tiền nào không phải nộp ttncn?

  Trả lờiXóa
 15. Nặc danh21:01

  Thuế. Thuế + phí. Nỗi ám ảnh của người dân vn. Thời Pháp có 36 thue. Bây giờ người ta chuyển thuế thành Phí. Không biết gấp bao nhiêu lần 36.

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh09:30

  Tôi thấy hiện nay Quá nhiều loại thuế + Phí: cả tháng làm quần quật đêm hôm mới được 6tr/t vậy mà chưa đủ nuôi con vậy mà đùng một cái công ty CP tập đoàn Hoa sao nơi chúng tôi làm việc lại yêu cầu truy thu thuế thu nhập cá nhân từ tháng 1-> 4.2013 và phát phiếu kê khai thuế thu nhập cá nhân và nếu có người phụ thuộc thì chỉ được áp dụng từ tháng 5? thử hỏi đưa ra quyết định muộn để thu tiền thuế như vậy bắt người nuôi con nhỏ, những người nuôi mẹ già bị bệnh tâm thần,....phải đóng truy thu như thế thì có Lương Tâm không? Mức 4 tr/t với thời điểm hiện nay phải chịu thuế cho thấy các cấp lãnh đạo nhà nước chúng ta đang quá bất tài, so sánh với các nước khác đang phát triển và phát triển thì các bạn thấy sao? Tôi nói như vậy các bạn có đồng ý không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh08:34

   La cong dan Vn.phai chap nhan va cho doi thoi.boi vi nguoi dan VN van chua co tieng noi.nhung hien nay chang phai sap den ngay chung ta mong doi do sao! K phai nha nuoc ta k lo.lo chu, nhung hoi cham ti thoi ha.

   Xóa
 17. Nặc danh11:11

  tôi cũng thấy bất công với việc thu thuế này, làm cày đầu cày cổ, cố tăng ca để lo cho cuộc sống gia đình trong thời buổi báo giá này, chỗ làm cách nhà cả 13km, 4T tính thuế thế còn tiền ăn sáng, trưa ,chiều, xăng xe...đám xá các loại nữa, tiền học tiền ăn tiền sữa của con thì 4T ai lo được????chắc suy nghĩ tính toán mà điên luôn còn tâm trí đâu mà làm ăn nữa????

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh11:19

  làm cho dân giàu nước mạnh hay là đang bóp cổ dân???Dân như chúng tôi khổ quá các ông có hiểu không?động tý thì thuế, động tý thì phí????sống khổ quá thời Pháp thuộc ngày xưa???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cháu học lịch sử ,nhân dân ta sống dứới ách đô hộ của thực dân đế quốc, phải chịu đủ thứ thuế, thuế đường, thuế chợ, thuế thân......Bây giờ kô bị ai áp bức bóc lột, nhân dân làm chủ đất nước .Vậy mà có khi phải đóng nhiều hơn thời lịch sử ghi nhận .Hix...

   Xóa
 19. Nặc danh10:16

  các bác nói sai rồi, đây là một cách để giảm dân số của các ông Nhà nước ta đấy, vì sẽ không có mấy ai dám sinh con đẻ cái với muôn vàn kiểu "đói khổ" vì "Nhà nước ta quá lo cho dân" thế này!để rồi đây đất nước Việt Nam sẽ giàu mạnh nhờ...."giảm dân số"

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh10:21

  Làm ăn lương thiện không đủ sống đâu, tìm cách khác thôi!

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh15:32

  các bác lãnh đạo ơi! con làm cho cách mạng đến nay hơn 20 năm mà chưa có nỗi cái nhà để ở. Hằng tháng phải lo đóng gốc và lãi ngân hàng hết 1/3 số lương. Hơn 20 năm mà lương mới được hơn 6 triệu bạc. Để có cái nhà con phải lo trả lãi ngân hàng muốn trọc đầu .Trả chưa xong mà tiền thì cứ phải nộp đủ thứ( như pác Nặc danh nói..) giờ lại thêm tiền thuế này nữa. Điệu này con của con phải tiếp tục thay con trả tiền ngân hàng để giữ lại ngôi nhà vì con phải nhịn đói nuôi con của con đi học, con chết trước nó thôi .. hu hu

  Trả lờiXóa
 22. Báo cáo các bác lãnh đạo : 100% các ý kiến phản hồi đều không đồng tình.
  =>> vậy các bác nên xem lại các khoản thuế, mức đóng thuế. Chứ thế này thì quan làm dân chịu. Biết kêu ai. Các ý kiến phản hồi nhiều. Nhưng việc các bác quyết thì cứ quyết. Dân không nghe thì lại nói chống đối...Ôi việt nam mong sao có những lãnh đạo, đường lối đúng đắn hợp lòng dân

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh20:00

  Nha nước ta la nha nước do đảng cam quyền.nhưng theo tôi do CAC vi lãnh đạo ngồi nhà lầu,đi xe hơi ,nên chắc không biet cuộc sống thật sư của người dân.cấp dưới báo cáo thành tích rất cao de dc khen thưởng,ngồi ăn đặc sản,uống rượu tây,bóc lột, bớt xén,tham ô,tham nhũng,toàn la người co quyền,co tiền,co địa vi trong xa hội,Chi kho người dân thôi.,.,.,.,.,.,nên xem xét lại#-_()/\"'?,,;@;-##

  Trả lờiXóa
 24. Nặc danh14:50

  Theo tôi nhà nước ta nên tìm cách nào để đánh thuế những người có thu nhập cao như ca sĩ, nghệ sĩ. Chứ dân đen thì lương đáng bao nhiêu mà tham con tép bỏ con tôm.

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh11:51

  thue thu nhap ca nhan nay that la ko hop li voi nguoi cong nhan.xin cac vi coi lam dum.

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh10:18

  Lương thì ba cọc ba đồng, vật giá thì ngang ngữa với các nước tư bản, thuế thì bao vây. Không tham nhũng lấy gì sống.

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh09:58

  Ôi VN!
  Bức xúc thì nhiều lắm mọi người ah! Tôi không phải đảng viên nhưng ai mà là đảng viên chắc biết mình phải đóng những khoản gì!.... Gọi lại kêu gọi đóng góp ủng hộ(trên tinh thần tự nguyện) nhưng thực ra là ép buộc phải đóng... Mấy thằng lãnh đạo nó đóng theo gương vì tiền đóng không đáng gì, tiền cửa sau nó dư thừa, mấy thằng nhân viên quèn thì lấy đâu ra.... Lại nhìn phim "Bí Mật Tam Giác Vàng" 1 ông đội trưởng đi xe cà tàn mà buồn, thcự tế mấy thằng vớ vẩn còn đi lade huống chi.... qua trụ sở bộ CA thì thấy xe ô tô nhiều như chưa từng có.....

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,37,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân
Toàn văn Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân
Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/12/luat-sua-doi-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2012.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/12/luat-sua-doi-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2012.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content