284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự file Word

Link tải download 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự file Word PDF theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BCA.
Hiện đã có link tải 299 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách điều tra hình sự (Hiệu lực từ 01/02/2021) TẠI ĐÂY
Bên dưới là link tải toàn bộ 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về lĩnh vực điều tra hình sự (file Word PDF), được chia thành 14 thư mục (như hình minh họa bên dưới)

TẢI DANH MỤC 284 BIỂU MẪU, GIẤY TỜ, SỔ SÁCH VỀ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

(Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BCA  về biểu mẫu, giấy tờ điều tra hình sự)
Xem danh sách 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách theo danh sách cụ thể dưới đây:
284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
STT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
(1)
(2)
(3)

1. Biểu mẫu sử dụng trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1
Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm
01
2
Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm
02
3
Quyết định thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm
03
4
Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm
04
5
Quyết định phân công cho cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
05
6
Quyết định phân công Cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
06
7
Quyết định thay đổi cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
07
8
Quyết định thay đổi Cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
08
9
Biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm
09
10
Thông báo về việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm
10
11
Phiếu chuyển tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
11
12
Đề nghị gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm
12
13
Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
13
14
Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
14
15
Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm
15
16
Biên bản tiếp nhận người phạm tội tự thú/đầu thú
16
17
Thông báo về việc người phạm tội tự thú/đầu thú
17

2. Biểu mẫu sử dụng trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế


2.1. Các biện pháp ngăn chặn

1
Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
18
2
Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
19
3
Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
20
4
Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp
21
5
Biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
22
6
Lệnh bắt bị can để tạm giam
23
7
Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam
24
8
Biên bản bắt bị can để tạm giam
25
9
Quyết định tạm giữ
26
10
Quyết định gia hạn tạm giữ
27
11
Đề nghị phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ
28
12
Lệnh tạm giam
29
13
Đề nghị phê chuẩn Lệnh tạm giam
30
14
Đề nghị gia hạn tạm giam
31
15
Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp ngăn chặn (Bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú)
32
16
Quyết định về việc bảo lĩnh
33
17
Đề nghị phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh
34
18
Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm
35
19
Đề nghị phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm
36
20
Biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm
37
21
Đề nghị ra quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm
38
22
Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
39
23
Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
40
24
Giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú
41
25
Quyết định tạm hoãn xuất cảnh
42
26
Thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh
43
27
Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn
44
28
Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn
45
29
Đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn
46
30
Đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn
47
31
Quyết định trả tự do
48
32
Quyết định truy nã bị can (Sử dụng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự)
49
33
Quyết định truy nã (Sử dụng trong giai đoạn truy tố, xét xử theo yêu cầu của Viện kiểm sát hoặc Tòa án)
50
34
Quyết định truy nã (Sử dụng trong giai đoạn thi hành án do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định)
51
35
Quyết định truy nã (Sử dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam bỏ trốn)
52
36
Quyết định đình nã
53
37
Biên bản bắt người phạm tội quả tang
54
38
Biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang
55
39
Biên bản phạm tội quả tang (Sử dụng trong trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam hoặc người chấp hành án phạt tù phạm tội quả tang ở cơ sở giam giữ)
56
40
Biên bản bắt người đang bị truy nã
57
41
Biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã
58
42
Biên bản giao, nhận người bị bắt
59
43
Thông báo về việc… (giữ người trong trường hợp khẩn cấp; bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; bắt người phạm tội quả tang; bắt người đang bị truy nã)
60
44
Quyết định giao người thân thích của người bị tạm giữ/tạm giam cho người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom
61
45
Biên bản giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom (quy định tại Điều 120 BLTTHS)
62
46
Biên bản giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho người thân thích khác chăm nom
63
47
Thông báo về việc giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom
64
48
Quyết định áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ/tạm giam
65
49
Biên bản áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam
66
50
Thông báo về việc áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam
67

2.2. Biện pháp cưỡng chế

1
Quyết định áp giải
68
2
Biên bản áp giải
69
3
Quyết định dẫn giải
70
4
Biên bản dẫn giải
71
5
Biên bản giao, nhận người bị áp giải/dẫn giải
72
6
Lệnh kê biên tài sản
73
7
Biên bản kê biên tài sản
74
8
Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản
75
9
Biên bản về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản
76
10
Lệnh phong tỏa tài khoản
77
11
Biên bản phong tỏa tài khoản
78
12
Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản
79
13
Biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản
80
14
Thông báo về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản
81

3. Biểu mẫu sử dụng trong phân công điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can

1
Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự
82
2
Quyết định thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự
83
3
Quyết định hủy bỏ Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự
84
4
Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự
85
5
Quyết định phân công bổ sung Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự
86
6
Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự
87
7
Quyết định thay đổi quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra/Điều tra viên
88
8
Quyết định huỷ bỏ quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra/Điều tra viên
89
9
Quyết định ủy quyền khi Thủ trưởng Cơ quan điều tra vắng mặt
90
10
Quyết định phân công cấp phó, cán bộ điều tra trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
91
11
Quyết định thay đổi cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
92
12
Quyết định thay đổi cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
93
13
Quyết định thay đổi quyết định/lệnh của cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
94
14
Quyết định hủy bỏ quyết định/lệnh của cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
95
15
Quyết định ủy quyền cho cấp phó khi cấp trưởng vắng mặt (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)
96
16
Quyết định khởi tố vụ án hình sự
97
17
Quyết định không khởi tố vụ án hình sự
98
18
Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự
99
19
Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự
100
20
Quyết định huỷ bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự
101
21
Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự/huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự
102
22
Quyết định nhập vụ án hình sự
103
23
Quyết định tách vụ án hình sự
104

Ghi chú: Từ mẫu số 97 đến mẫu số 104 sử dụng chung cho cả pháp nhân

24
Quyết định ủy thác điều tra
105
25
Quyết định khởi tố bị can
106
26
Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can
107
27
Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can
108
28
Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can
109
29
Đề nghị phê chuẩn Quyết định bổ sung/thay đổi Quyết định khởi tố bị can
110
30
Kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can (Sử dụng chung cho cả pháp nhân)
111
31
Quyết định rút vụ án để điều tra
112
32
Đề nghị chuyển vụ án (Sử dụng chung cho cả pháp nhân)
113

4. Biểu mẫu sử dụng trong việc tiến hành các biện pháp điều tra

1
Lệnh khám xét khẩn cấp
114
2
Thông báo về việc khám xét khẩn cấp
115
3
Lệnh khám xét
116
4
Đề nghị phê chuẩn Lệnh khám xét
117
5
Biên bản khám xét
118
6
Lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
119
7
Thông báo về việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
120
8
Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
121
9
Đề nghị phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
122
10
Biên bản thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
123
11
Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử
124
12
Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu
125
13
Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu (Sử dụng trong trường hợp Cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu)
126
14
Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu
127
15
Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ
128
16
Biên bản mở niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ
129
17
Bản thống kê những đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét
130
18
Bản thống kê những đồ vật khám thấy và giao cho cá nhân, chính quyền, cơ quan, tổ chức bảo quản
131
19
Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu
132
20
Biên bản giao, nhận vật chứng
133
21
Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử
134
22
Quyết định xử lý vật chứng
135
23
Lệnh nhập kho vật chứng
136
24
Lệnh xuất kho vật chứng
137
25
Biên bản khám nghiệm hiện trường
138
26
Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông
139
27
Biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông
140
28
Sơ đồ hiện trường
141
29
Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông
142
30
Bản ảnh hiện trường
143
31
Bản ảnh dấu vết đường vân thu giữ ở hiện trường
144
32
Yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường
145
33
Quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi
146
34
Biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi
147
35
Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc một phần tử thi
148
36
Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể
149
37
Quyết định thực nghiệm điều tra
150
38
Biên bản thực nghiệm điều tra
151
39
Quyết định trưng cầu giám định
152
40
Quyết định trưng cầu giám định bổ sung
153
41
Quyết định trưng cầu giám định lại
154
42
Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định
155
43
Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung/giám định lại
156
44
Bản ảnh giám định
157
45
Biên bản giám định
158
46
Biên bản giám định dấu vết súng, đạn
159
47
Biên bản giám định chất ma túy
160
48
Kết luận giám định
161
49
Kết luận giám định của Hội đồng giám định
162
50
Thông báo kết luận giám định
163
51
Biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định
164
52
Biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định
165
53
Yêu cầu định giá tài sản
166
54
Yêu cầu định giá lại tài sản
167
55
Bản kết luận định giá tài sản
168
56
Thông báo về nội dung kết luận định giá tài sản
169
57
Thông báo không chấp nhận đề nghị định giá lại tài sản
170
58
Quyết định trưng cầu người phiên dịch
171
59
Quyết định trưng cầu người dịch thuật
172
60
Quyết định thay đổi trưng cầu người phiên dịch hoặc người dịch thuật
173
61
Lệnh trích xuất và áp giải (theo quy định tại Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam)
174
62
Thông báo về việc tiến hành các biện pháp điều tra
175
63
Phiếu yêu cầu trích xuất
176
64
Biên bản hỏi cung bị can
177
65
Biên bản ghi lời khai
178
66
Biên bản đối chất
179
67
Biên bản nhận dạng
180
68
Biên bản về việc ghi âm giọng nói
181
69
Biên bản nhận biết giọng nói
182
70
Biên bản xác minh
183
71
Biên bản làm việc
184
72
Đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
185
73
Danh bản
186
74
Chỉ bản
187
75
Yêu cầu tra cứu trích lục tiền án, tiền sự hoặc trích sao bản án hình sự
188
76
Trích lục tiền án, tiền sự
189
77
Trích sao bản án hình sự
190
78
Lý lịch cá nhân
191
79
Lý lịch bị can
192
80
Giấy triệu tập (bìa 100g/m2)
193
81
Giấy triệu tập bị can (bìa 100g/m2)
194
82
Giấy mời (bìa 100g/m2)
195
83
Giấy biên nhận
196
84
Giấy giới thiệu công tác (bìa 100g/m2)
197

5. Biểu mẫu sử dụng khi tiến hành biện pháp điều tra đặc biệt

1
Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
198
2
Đề nghị phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)
199
3
Yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
200
4
Đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)
201
5
Đề nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)
202
6
Đề nghị quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Dùng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra quân sự cấp khu vực)
203
7
Đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra quân sự khu vực)
204
8
Đề nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra Quân sự khu vực)
205

6. Biểu mẫu sử dụng trong việc tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra

1
Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)
206
2
Thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự
207
3
Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)
208
4
Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)
209
5
Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can
210
6
Quyết định đình chỉ điều tra bị can
211
7
Quyết định phục hồi điều tra bị can
212
8
Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can
213
9
Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can
214
10
Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can
215
11
Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố
216
12
Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra
217
13
Biên bản giao, nhận
218
14
Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ án
219
15
Biên bản về việc đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa trong hồ sơ vụ án (Sử dụng theo yêu cầu của bị can/người đại diện theo pháp luật của pháp nhân khi kết thúc điều tra)
220

7. Biểu mẫu sử dụng đối với người bào chữa

1
Yêu cầu phân công người bào chữa (Trong trường hợp chỉ định người bào chữa)
221
2
Thông báo về việc đăng ký bào chữa
222
3
Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa
223
4
Thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa
224
5
Thông báo cho người bào chữa về việc tiến hành hoạt động điều tra
225
6
Biên bản về việc thay đổi hoặc từ chối người bào chữa
226
7
Biên bản giao, nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật
227
8
Biên bản về việc đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án (Dùng cho người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự)
228
9
Biên bản về việc người bào chữa vi phạm quy định việc gặp người bị bắt, bị tạm giữ, bị can hoặc bị cáo đang bị tạm giam
229

8. Biểu mẫu sử dụng khi tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

1
Quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi
230
2
Quyết định áp dụng biện pháp khiển trách
231
3
Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng
232
4
Biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng
233
5
Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
234
6
Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện giám sát
235
7
Quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi
236

9. Biểu mẫu sử dụng khi áp dụng thủ tục rút gọn

1
Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
237
2
Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
238
3
Quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn
239

10. Biểu mẫu sử dụng khi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

1
Quyết định giải quyết khiếu nại
240
2
Quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại
241
3
Quyết định phân công xác minh nội dung tố cáo
242
4
Quyết định giải quyết tố cáo
243
5
Thông báo về việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo
244

11. Biểu mẫu sử dụng trong việc bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác

1
Đề nghị áp dụng/thay đổi/bổ sung biện pháp bảo vệ
245
2
Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ
246
3
Quyết định bổ sung biện pháp bảo vệ
247
4
Quyết định thay đổi biện pháp bảo vệ
248
5
Biên bản tiếp nhận đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ
249
6
Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ
250
7
Thông báo về việc không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ
251

12. Biểu mẫu sử dụng trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân

1
Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân
252
2
Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân
253
3
Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân
254
4
Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân
255
5
Đề nghị phê chuẩn Quyết định thay đổi/bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân
256
6
Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân
257
7
Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân
258
8
Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân
259
9
Đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng
260
10
Quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham gia tố tụng
261
11
Quyết định kê biên tài sản của pháp nhân
262
12
Biên bản kê biên tài sản của pháp nhân
263
13
Quyết định phong tỏa tài khoản của pháp nhân
264
14
Biên bản phong tỏa tài khoản của pháp nhân
265
15
Quyết định hủy bỏ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của pháp nhân
266
16
Biên bản hủy bỏ kê biên tài sản của pháp nhân
267
17
Biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân
268
18
Quyết định thay đổi biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân
269
19
Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân
270
20
Đề nghị phê chuẩn Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân
271
21
Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án
272
22
Đề nghị phê chuẩn Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án
273
23
Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân đề nghị truy tố
274
24
Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều tra
275

13. Bìa hồ sơ vụ án hình sự

1
Bìa hồ sơ vụ án hình sự
(Kích thước 50 cm x 33 cm; giấy bìa Kráp 170g/m2)
276
2
Thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án
277

14. Sổ về điều tra hình sự

1
Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm
278
2
Sổ theo dõi, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm
279
3
Sổ thụ lý vụ án (Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự Quyết định khởi tố bị can…)
280
4
Sổ theo dõi các văn bản tố tụng (Các quyết định, lệnh, kết luận điều tra…)
281
5
Sổ công văn đi của hoạt động tố tụng hình sự (Theo dõi các công văn của cơ quan tiến hành tố tụng)
282
6
Sổ công văn đến của hoạt động tố tụng hình sự
283
7
Sổ đăng ký bào chữa
284

Ý KIẾN

 1. bạn có thể cho mình xin biểu được không. Link của bạn không vào được

  Trả lờiXóa
 2. link bạn gửi cho mình vào vuduyluc1989@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đã cập nhật lại link tải trong bài viết. Bạn vào tải lại nhé.

   Xóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự file Word
284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự file Word
Link tải download 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự file Word PDF theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BCA.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4t1otF14tsDBiDCiAcPldK2cMzYVqbshCNdZBdfXUNlOe2ZIEg3N4oYqMOMXyf5SBV-RsyRpd_aGTgqdD0EFMPCbeAATW-GFSjQukA8MVx59doHjC0fUdAjkIDO0nn_C0N7Cx4EhNd7Y/s1600/bieu+mau+dieu+tra+hinh+su-min.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4t1otF14tsDBiDCiAcPldK2cMzYVqbshCNdZBdfXUNlOe2ZIEg3N4oYqMOMXyf5SBV-RsyRpd_aGTgqdD0EFMPCbeAATW-GFSjQukA8MVx59doHjC0fUdAjkIDO0nn_C0N7Cx4EhNd7Y/s72-c/bieu+mau+dieu+tra+hinh+su-min.png
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2017/12/danh-muc-bieu-mau-giay-to-dieu-tra-hinh-su.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2017/12/danh-muc-bieu-mau-giay-to-dieu-tra-hinh-su.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content