Luật Thương mại mới nhất và Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành

luat thuong maiSau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thương mại mới nhất hiện hành, được phân loại theo từng chủ đề:

Quy định chung

Quy định về thương mại điện tử

 • Luật Giao dịch điện tử 2005
 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
 • Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
 • Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử
 • Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2018 về thương mại điện tử

Quy định về xúc tiến thương mại, nhượng quyền thương mại

 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (Hiệu lực 15/7/2018)
 • Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại
 • Nghị định 35/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
 • Nghị định 120/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 35/2006/NĐ-CP
 • Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 

Quy định về hoà giải thương mại

 • Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại
 • Thông tư 02/2018/TT-BTP về hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Quy định về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 • Nghị định 20/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
 • Nghị định 120/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 20/2006/NĐ-CP
 • Nghị định 125/2014/NĐ-CP sửa đổi quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định 120/2011/NĐ-CP và 20/2006/NĐ-CP
 • Thông tư 01/2015/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Quy định về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa

 • Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
  • Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa
  • Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP
 • Nghị định 120/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP 
 • Thông tư 03/2009/TT-BCT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của sở giao dịch hàng hóa theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
 • Thông tư 06/2015/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Quy định về hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán hàng hóa quốc tế

 • Thông tư 45/2016/TT-BYT Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương (Hiệu lực 15/5/2018)
 • Thông tư 12/2018/TT-BCT về hướng dẫn Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương
 • Thông tư 37/2013/TT-BCT quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà
 • Thông tư 16/2017/TT-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
 • Thông tư 22/2018/TT-BTTTT về danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
 • Thông tư 11/2018/TT-BTTTT về công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
 • Quyết định 18/2016/QĐ-TTg Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
 • Thông tư 09/2018/TT-BYT về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quy định về hoạt động thương mại của nước ngoài tại Việt Nam

 •  Luật Quản lý ngoại thương 2017
 • Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Hiệu lực 15/01/2018)
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Hiệu lực 10/03/2016)
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 20/08/2016
 • Nghị định 28/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương
 • Thông tư 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về nhãn hàng hóa

 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (hiệu lực 01/6/2017)
 • Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá 
 • Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy
 • Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
 • Thông tư 21/2014/TT-BKHCN về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
 • Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y
 • Thông tư 32/2017/TT-BCT về hướng dẫn ghi nhãn hàng hoá là hóa chất

Quy định về xuất xứ hàng hóa

 • Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
 • Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa
 • Quyết định 18/2007/QĐ-BTM về Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử
 • Quyết định 13/2007/QĐ-BCT về Quy tắc xuất xứ và Thủ tục thực hiện Quy tắc xuất xứ cho Bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Cam-pu-chia
 • Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
 • Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện

Xử lý vi phạm, tội phạm trong hoạt động thương mại

Hết hiệu lực (Cập nhật 03/2019)

 • Nghị định 19/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
 • Thông tư 07/2006/TT-BTM hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
 • Thông tư 08/2006/TT-BTM về cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
 • Thông tư 10/2006/TT-BTM sửa đổi Thông tư 08/2006/TT-BTM hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến
Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,9,Bảo hiểm,5,Biểu mẫu,9,Bình luận BLHS,13,Bộ Luật,45,Calendar,9,Cán bộ công chức,18,CMND,13,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Giao thông,38,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,17,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,14,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,13,Luật cơ bản,88,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,54,Nghĩa vụ quân sự,8,Phần mềm điện thoại,7,Phần mềm PC,85,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ tục hành chính,67,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,6,Trực tuyến,4,Văn bản,2087,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,11,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Luật Thương mại mới nhất và Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành
Luật Thương mại mới nhất và Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành
Luật Thương mại mới nhất và các văn bản (Nghị định, Thông tư) hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2019.
https://1.bp.blogspot.com/-tdB3YIDoEvc/WxNkrFLv9tI/AAAAAAAAK4s/NHJWJTAVVtcVwTN6fBlyC7MeOnkdey7gQCLcBGAs/s1600/luat-thuong-mai-va-van-ban-huong-dan-min.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-tdB3YIDoEvc/WxNkrFLv9tI/AAAAAAAAK4s/NHJWJTAVVtcVwTN6fBlyC7MeOnkdey7gQCLcBGAs/s72-c/luat-thuong-mai-va-van-ban-huong-dan-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2016/02/luat-thuong-mai-va-van-ban-huong-dan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2016/02/luat-thuong-mai-va-van-ban-huong-dan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy