Thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh quá hạn cho trẻ em, người thành niên

đăng ký khai sinh     Theo quy định hiện hành, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ hoặc người thân thích phải có trách nhiệm đi khai sinh cho con tại cơ quan có thẩm quyền. Nếu quá thời hạn trên mà chưa đi đăng ký thì phải làm thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn theo thủ tục như sau:

I. Thẩm quyền việc đăng ký khai sinh quá hạn:

Theo quy định tại Điều 13 Luật Hộ tịch, UBND xã phường được quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh sống trên địa bàn. 
- Nếu người cha hoặc mẹ đăng ký thường trú ở một nơi nhưng thực tế đang sinh sống, làm việc ổn định ở nơi khác (nơi đăng ký tạm trú), thì UBND cấp xã, nơi đó cũng có quyền đăng ký khai sinh cho trẻ.
- Nếu cha, mẹ không có HKTT thì UBND cấp xã nơi cha, mẹ đăng ký tạm trú thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ.
- Nếu không xác định được nơi cư trú của cha, mẹ thì nộp tại UBND cấp xã, nơi trẻ đang sinh sống trên thực tế.
- Nếu trẻ em sinh ra tại Việt Nam mà cha hoặc mẹ là công dân VN còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch; cha hoặc mẹ là công dân VN cư trú ở trong nước còn người kia là công dân VN định cư ở nước ngoài; cha và mẹ là công dân VN định cư ở nước ngoài; cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch thì nộp giấy tờ đăng ký khai sinh tại UBND cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ.

Bước 1: 

Cha, mẹ (người đi đăng ký khai sinh) trực tiếp liên hệ cán bộ tư pháp hộ tịch của UBND xã:
1. Điền thông tin vào mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1). TẢI MẪU TẠI ĐÂY
2. Nộp bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế (Bệnh viện, trạm y tế, nhà hộ sinh…) nơi trẻ em sinh ra cấp. Nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng:
+ Văn bản xác nhận của người làm chứng (người làm chứng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ sự việc làm chứng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của sự việc mà mình làm chứng).
+ Nếu không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
3. Xuất trình các loại giấy tờ:
- Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) và bản chính để đối chiếu.
- Bản sao Hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc sổ đăng ký tạm trú có thời hạn của cha, mẹ trẻ em; Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài và bản chính để đối chiếu.
Lưu ý: Nếu cha, mẹ không đi được thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực hợp lệ. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản uỷ quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ (Khoản 03 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP).

Bước 2

1. Cán bộ Tư pháp hộ tịch tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ thì tiến hành đăng ký khai sinh quá hạn. Trường hợp phải đi xác minh thì ra biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. Thời hạn xác minh không quá 5 ngày.
2. Cán bộ ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy khai sinh.
3. Thời hạn giải quyết: Trong ngày
4. Lệ phí đăng ký khai sinh quá hạn: Miễn lệ phí khi đăng ký khai sinh lần đầu.
5. Lệ phí khác liên quan đến khai sinh: (Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương )

+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân cấp xã:

* Khai sinh: Không quá 8.000 đồng.
* Cấp bản sao giấy khai sinh: Không quá 3.000 đồng/1 bản sao.
* Thay đổi, cải chính giấy khai sinh cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung khai sinh: Không quá 15.000 đồng.
* Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi khai sinh của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Không quá 8.000 đồng.

+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

* Khai sinh: Không quá 75.000 đồng.
* Thay đổi, cải chính giấy khai sinh cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung khai sinh: Không quá 28.000 đồng.
* Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: Không quá 75.000 đồng.

+ Miễn lệ phí khai sinh trong những trường hợp sau:

Đăng ký khai sinh cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật, Đăng ký khai sinh đúng hạn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Lưu ý:
- Người đi đăng ký khai sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn. Trường hợp không trực tiếp đi nộp thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền.

III. Quy định về người đã thành niên đăng ký khai sinh quá hạn:

- Người đã thành niên đăng ký khai sinh quá hạn cho mình thì có thể lựa chọn nơi đăng ký khai sinh tại tại UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ (hoặc người cha - nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ) hoặc UBND cấp xã nơi người đó cư trú (tương tự như thẩm quyền đã nêu ở mục I)
- Trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn cho người đã thành niên mà một bên hoặc cả hai bên cha, mẹ đẻ đã chết thì đương sự phải xuất trình những giấy tờ cá nhân có ghi về quan hệ cha, mẹ, con. Cán bộ tư pháp căn cứ vào những giấy tờ cá nhân này để ghi vào giấy khai sinh. Nếu không có giấy tờ ghi về quan hệ cha, mẹ, con thì cán bộ đăng ký hộ tịch phải xác minh, làm rõ trước khi đăng ký. (Mục 6, Phần II Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP)
- Nếu hồ sơ, giấy tờ cá nhân (như Sổ hộ khẩu, CMND, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên…) có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch, quê quán thì sẽ được đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.
- Trường hợp cán bộ, công chức, hoặc cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng vũ trang đăng ký khai sinh quá hạn thì phải nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên. Trường hợp vì lý do bí mật mà cơ quan, đơn vị của người đó không cho sao chụp bản lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, thì phải có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về những nội dung khai sinh của người đó (như: Họ tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha con, mẹ con) đã ghi trong hồ sơ cá nhân do cơ quan, đơn vị quản lý.
- Phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo thời điểm đăng ký khai sinh quá hạn. Riêng phần ghi về quốc tịch của cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì quốc tịch của cha, mẹ vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam; quốc tịch hiện tại của cha, mẹ được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

IV. Xử phạt khi đăng ký khai sinh quá hạn:


Các văn bản liên quan:

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến
Name

Âm thanh,3,Anti Virus,10,Bảng lương,4,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,42,Calendar,9,Cán bộ công chức,12,CMND,11,Cư trú,13,Dân sự,9,Đất đai - Nhà ở,16,Đầu tư - Đấu thầu,10,Doanh nghiệp,24,Ebook,11,Giao thông,37,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,16,Hộ khẩu,13,học Tiếng Anh,9,Hôn nhân Gia đình,11,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,10,Luật cơ bản,68,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,9,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,17,Thủ tục hành chính,56,Tố tụng hình sự,9,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1847,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh quá hạn cho trẻ em, người thành niên
Thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh quá hạn cho trẻ em, người thành niên
Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh quá hạn cho trẻ em, người đã thành niên
https://3.bp.blogspot.com/--NxSC2vUqGY/VerUGckGxzI/AAAAAAAAGyA/XH_1cqzeLGo/s1600/khai%2Bsinh%2Bqua%2Bhan.jpg
https://3.bp.blogspot.com/--NxSC2vUqGY/VerUGckGxzI/AAAAAAAAGyA/XH_1cqzeLGo/s72-c/khai%2Bsinh%2Bqua%2Bhan.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2015/08/thu-tuc-lam-giay-khai-sinh-qua-han.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2015/08/thu-tuc-lam-giay-khai-sinh-qua-han.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TRÊN WEBSITE ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy