Quy định giấy khám sức khỏe lái xe mới nhất khi cấp đổi bằng

Quy định giấy khám sức khỏe điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới, thủ tục khám sức khỏe khi đổi giấy phép bằng lái xe ô tô mô tô.
giấy khám sức khỏe lái xe
Theo quy định mới nhất hiện nay, mọi trường hợp đổi lại giấy phép lái xe ô tô các hạng đều phải có giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe do cở sở y tế có thẩm quyền cấp. Quy định này nhằm để đảm bảo, người lái xe tại thời điểm cấp bằng lại lái mới có đủ điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông.

Sau đây là thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận sức khỏe (giấy khám sức khỏe) khi cấp đổi bằng lái xe ô tô, mô tô các loại như: Đối tượng cấp giấy chứng nhận sức khỏe điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới, thời hạn của Giấy khám sức khỏe, thủ tục khám sức khỏe để lấy giấy chứng nhận.

Theo quy định cũ, người đi đổi, cấp lại Giấy phép lái xe phải có đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe; hồ sơ GPLX gốc, bản sao GPLX (nếu còn Giấy phép lái xe) và Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

Theo quy định hiện hành, ngoài quy định chung như trên thì phần giấy chứng nhận sức khỏe được sửa đổi thành:

"Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau:
a) Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;
b) Người chuyển đổi GPLX hạng A4, giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng trên 03 (ba) tháng bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET;
c) Trường hợp tách GPLX có thời hạn và không thời hạn."

Như vậy, theo quy định mới nhất hiện nay thì Giấy khám sức khỏe lái xe khi đổi bằng lái như sau:

- Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 khi đổi bằng lái không cần phải có giấy khám sức khỏe;

- Khi đổi giấy phép lái xe ô tô các hạng (từ hạng B, C, D, E, F...) thì trong hồ sơ xin cấp đổi phải có giấy khám sức khỏe, bất kể GPLX còn thời hạn sử dụng hay không. (Lưu ý: Nếu giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng: dưới 3 tháng thì chỉ làm thủ tục cấp lại hoặc đổi lại bình thường, không phải thi. Nếu quá hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải thi sát hạch lại lý thuyết. Quá hạn từ 01 năm trở lên phải thi sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành)

- Trường hợp tách giấy phép lái xe (có thời hạn và không thời hạn) thì cũng không cần có giấy khám sức khỏe;

- Về thời hạn sử dụng giấy khám sức khỏe của người lái xe: 06 tháng kể từ ngày khám sức khỏe.

- Lệ phí khám sức khỏe đối với người lái xe (không bao gồm xét nghiệm, X-quang): 160.000 đồng/người (quy định tại Thông tư 37/2018/TT-BYT và các văn bản sửa đổi về mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh).

Khám sức khỏe đổi giấy phép lái xe (bằng lái xe) ở đâu

Người đổi bằng lái xe phải khám sức khỏe đổi giấy phép lái xe tại một trong các cơ sở y tế có thẩm quyền sau đây:
 • Bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, BVĐK khu vực;
 • Bệnh viện đa khoa cấp Quận, huyện, thành phố;
 • Bệnh viện Đa khoa tư nhân;
 • Phòng Khám Đa khoa có đủ điều kiện (do Sở Y tế cấp tỉnh, TP thuộc trung ương công bố danh sách đủ điều kiện).

Thủ tục khám sức khỏe để lấy giấy chứng nhận

Tải về mẫu giấy khám sức khỏe lái xe mới nhất: TẠI ĐÂY

……..(1)……...                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……...(2)……..                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /GKSKLX-....(3).... 

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LÁI XEẢnh (4)
(4x6cm)
Họ và tên (chữ in hoa): ……
Giới: Nam □ Nữ □ Tuổi .........
Số CMND hoặc Hộ chiếu:......…cấp ngày……/............/…........
tại…………………...….............…
Chỗ ở hiện tại: ………........
Đề nghị khám sức khỏe để lái xe hạng: …...…...………......

I. TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE 

1. Tiền sử gia đình:
Có ai trong gia đình ông (bà) mắc một trong các bệnh: truyền nhiễm, tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác: a) Không □; b) Có □;
Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:………………………………………………
2. Tiền sử, bệnh sử bản thân: Ông (bà) đã/đang mắc bệnh, tình trạng bệnh nào sau đây không (Bác sỹ hỏi bệnh và đánh dấu X vào ô tương ứng)
Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:……………………………………………
3. Câu hỏi khác (nếu có):
a) Ông (bà) có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, xin hãy liệt kê các thuốc đang dùng và liều lượng:…………………………………………………
b) Hiện tại đang có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng hay không? (Đối với phụ nữ………………………………………………
Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây hoàn toàn đúng với sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                       …ngày…tháng…năm…                                                                                                                 Người đề nghị khám sức khỏe

II. KHÁM LÂM SÀNG

Nội dung khám
Họ tên, chữ ký của Bác sỹ
1. Tâm thần:…………………………
Kết luận ……………………………
2. Thần kinh:………………………
Kết luận …………………………
3. Mắt:
- Thị lực nhìn xa từng mắt:
+ Không kính: Mắt phải: …Mắt trái: …
+ Có kính: Mắt phải: … Mắt trái: …
- Thị lực nhìn xa hai mắt: Không kính…Có kính ….
- Thị trường:
Thị trường ngang hai mắt
(chiều mũi - thái dương)
Thị trường đứng
(chiều trên-dưới)
Bình thường
Hạn chế
Bình thường
Hạn chế
-Sắc giác
+ Bình thường □
+ Mù mầu toàn bộ   □      Mù màu: - Đỏ □   - Xanh lá cây   □   - vàng   □
Các bệnh về mắt (nếu có):…………………………………
  

Kết luận………………………………
…………
4.Tai-Mũi-Họng
- Kết quả khám thính lực (có thể sử dụng máy trợ thính)
+ Tai trái: Nói thường: ……..m; Nói thầm: …….. m
+ Tai phải: Nói thường: ……..m; Nói thầm: …..…m
- Các bệnh về tai mũi họng (nếu có):…
  
Kết luận ………………………………
…………
5. Tim mạch:
+ Mạch:            ………lần/phút;
+ Huyết áp: ……../…….mmHg………
Kết luận ………………………………
………
6. Hô hấp:……………………………
Kết luận ………………………………
………
7. Cơ Xương Khớp:…………………
Kết luận ……………………………
………
8. Nội tiết:……………………………
Kết luận ………………………………
………
9. Thai sản:……………………………
Kết luận ……………………………
…………

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

Nội dung khám
Họ tên, chữ ký của Bác sỹ
1. Tâm thần:……………………………
Kết luận …………………………………
2. Thần kinh:……………………………
Kết luận …………………………………
3. Mắt:
- Thị lực nhìn xa từng mắt:
+ Không kính: Mắt phải: Mắt trái: …
+ Có kính: Mắt phải: … Mắt trái: 
- Thị lực nhìn xa hai mắt: Không kínhCó kính ….
- Thị trường:
Thị trường ngang hai mắt
(chiều mũi - thái dương)
Thị trường đứng
(chiều trên-dưới)
Bình thường
Hạn chế
Bình thường
Hạn chế
-Sắc giác
+ Bình thường □
+ Mù mầu toàn bộ   □      Mù màu: - Đỏ □   - Xanh lá cây   □   - vàng   □
Các bệnh về mắt (nếu có):……………
  


Kết luận…………………………………
…………
4.Tai-Mũi-Họng
- Kết quả khám thính lực (có thể sử dụng máy trợ thính)
+ Tai trái: Nói thường: ……..mNói thầm: …….. m
+ Tai phải: Nói thường: ……..m; Nói thầm: …..…m
- Các bệnh về tai mũi họng (nếu có):……………………
  
Kết luận …………………………………
……………
5. Tim mạch:
+ Mạch: ………lần/phút;
+ Huyết áp: ……../…….mmHg………
Kết luận ………………………………
……………
6. Hô hấp:………………………………
Kết luận …………………………………
…………
7. Cơ Xương Khớp:……………………
Kết luận …………………………………
…………
8. Nội tiết:……………………………
Kết luận …………………………………
……………
9. Thai sản:………………………………
Kết luận …………………………………
…………

IV. KẾT LUẬN

……………………………………………………
(Giấy khám sức khỏe này có giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký kết luận).
                                                                      ……, ngày…tháng… năm…                                                                                                                              NGƯỜI KẾT LUẬN

Hướng dẫn cách ghi mẫu: 

(1): Ghi tên cơ quan chủ quản cùa cơ sở khám sức khỏe. Ví dụ: Sở Y tế Hòa Bình
(2): Ghi tên của cơ sở khám sức khỏe (ví dụ: BKĐK tỉnh Hòa Bình) 
(3): Ghi chữ viết tắt tên cơ sở khám sức khoẻ 
(4): Ảnh chụp trên nền trắng, trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày khám sức khỏe, còn rõ nét và nhận dạng được.

Kết luận ghi trong giấy chứng nhận sức khỏe: Ghi rõ một trong 3 tình trạng sau:

1. Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng……
2. Không đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng……
3. Đạt tiêu chuẩn sức khỏe lái xe hạng…..nhưng yêu cầu khám lại (ghi cụ thể thời gian khám lại)………
Những trường hợp khó kết luận, đề nghị hội chẩn chuyên khoa hoặc gửi đối tượng xin khám sức khỏe lái xe ở Hội đồng GĐYK các cấp./.

Ý KIẾN

Tổng số: 95
 1. ad cho hỏi tôi có bằng lx b1 từ 2012 bây giờ đổi bằng lái xe oto B1 giấy sang pet có cần giấy khám sức khỏe không ạ. xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo quy định hiện hành người có Giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng 3 tháng trở lên khi làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe sang mẫu mới (vật liệu PET) sẽ không cần phải có giấy khám sức khỏe.

   Xóa
  2. Nặc danh30/8/18

   Ad cho hỏi bằng lái ko thời hạn chất liệu giấy muốn đổi qua mẫu mới thì có cần giấy khám sức khỏe không ạ. cảm ơn

   Xóa
  3. Các trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3 thì không cần phải có giấy khám sức khỏe.

   Xóa
  4. ...Tuy nhiên theo quy định mới nhất khi đổi giấy phép lái xe ô tô các hạng thì trong hồ sơ xin cấp đổi phải có giấy khám sức khỏe.

   Xóa
  5. A cho e hỏi giờ e đang sử dụng bằng lái A2 giấy bìa không thời hạn.gio e muốn đổi sang mẫu mới .thi e lại cần giấy tờ gì.va đổi o đâu.e hiện tại đang ở bình tân thành phố Hồ Chí Minh .e cảm ơn ah

   Xóa
  6. Bạn xem bài viết này: Hướng dẫn thủ tục đổi Giấy phép lái xe mới nhất
   https://www.tracuuphapluat.info/2012/02/huong-dan-thu-tuc-oi-giay-phep-lai-xe.html

   Xóa
 2. xin hỏi, tôi có bằng lái xe từ năm 2002 thì có cần giấy khám sức khỏe ko ạ? Cảm ơn bạn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. theo quy định hiện hành, người có Giấy phép lái xe ô tô (loại bằng cũ, chất liệu giấy) còn thời hạn sử dụng 3 tháng trở lên, bằng lái mô tô hạng A1, A2, A3 thì khi làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe sang mẫu mới (vật liệu PET) sẽ không cần phải có giấy khám sức khỏe.

   Xóa
 3. Xin hỏi bị mất giấy phép lái xe hạng a1 còn hồ sơ gốc thì có cần giấy khám sức khoẻ không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 1. Người có giấy phép lái xe A1 bị mất lần thứ nhất, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống thông tin giấy phép lái xe, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe
   2. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai, nếu có nhu cầu cấp lại:
   a) Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch; khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống thông tin giấy phép lái xe, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;
   b) Trên 02 năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất thì được xử lý cấp lại như mất lần thứ nhất.

   Xóa
 4. tôi đang sinh sống tại nước ngoài, bây giờ tôi muốn đổi bằng lái xe cũ sang mới có được không? Cần những thủ tục gì?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo quy định hiện hành, bạn phải về nước để làm lại GPLX. Thủ tục bạn có thể xem tại bài viết này Hướng dẫn thủ tục đổi Giấy phép lái xe mẫu mới
   http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/huong-dan-thu-tuc-oi-giay-phep-lai-xe.html

   Xóa
 5. ...Tuy nhiên theo quy định mới nhất khi đổi giấy phép lái xe ô tô các hạng thì trong hồ sơ xin cấp đổi phải có giấy khám sức khỏe.

  Trả lờiXóa
 6. Ad cho e hỏi e có bằng lx hạng E giờ chạy xe khách phải làm giấy khám sức khỏe hạng e đủ sức khỏe chạy xe ở đâu ạ e cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đến bệnh viện đa khoa cấp quận huyện trở lên để khám sức khỏe nhé.

   Xóa
  2. Phí khám bao nhiêu bạn

   Xóa
  3. Lệ phí khám sức khỏe đối với người lái xe (bao gồm xét nghiệm ma túy): 360.000 đồng/người (theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BYT).

   Xóa
 7. cho em hỏi giấy khám sức khoẻ của hạng A1 ( xe moto )
  có cần test Ma tuý/ Nồng độ cồn không?cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giấy khám sức khỏe hạng A1 vẫn phải bao gồm xét nghiệm ma túy nhé bạn.

   Xóa
 8. Cần mấy tấm hình ạ

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh21/12/19

  Cho em hỏi em thi bằng C o hải phòng giờ muốn đổi bằng vì hết hạn thì đổi o hà nội được ko ạ ,em mới lần đầu nên trua biết

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đổi bằng ở Hà Nội cũng được, không cần về Hải Phòng.

   Xóa
 10. Ad cho hỏi mình có bằng lái xe oto hạng D . Hạn sử dụng còn gần 1 năm . Do có việc muốn đổi sớm có đc ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu đang sử dụng bằng giấy cũ thì bạn đổi lúc nào cũng được.

   Xóa
 11. Cho hỏi khám sức khỏe có cân đo không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có chứ bạn. Cân đo là 1 trong những chỉ tiêu bắt buộc khi khám sức khỏe.

   Xóa
 12. Add ơi! Tôi bị mất bằng lái xe hạng C,A1. Niên hạn đến tháng 9/2020 . Nay tôi muốn được cấp lại thì cần những thủ tục gì ? Đổi bằng thì ở đâu vậy . Tôi đang làm việc tại tp HCM

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tham khảo thủ tục cấp lại bằng lái xe bị mất tại đây: https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/thu-tuc-xin-cap-lai-giay-phep-lai-xe-bi.html

   Nơi đổi bằng: Sở GTVT Tp Hồ Chí Minh

   Xóa
 13. Tôi xin hỏi
  Giấy khám sức khỏe củaTrung tâm y tế quận , huyện , thị xã có được hay không?
  Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thực chất là Bệnh viện đa khoa quận, huyện, thị xã nên giấy khám sức khỏe ở đó đủ điều kiện khi làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.

   Xóa
 14. add cho e hỏi,e làm giấy khám sức khoẻ cho bằng C,mà nồng độ cồn trong máu của e dưới 40 thì có đc ko ah

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đợi khi nào không có nồng độ cồn thì mới đi khám chứ có nồng độ cồn thì không được.

   Xóa
 15. Xin hỏi..tôi có bằng lái xe ghép chung A1va C .Giờ c sắp hêt hạn vậy mình muốn đổi va tách A1va C luôn có cần giây khám sức khỏe không ak

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trường hợp của bạn buộc phải có giấy khám sức khỏe thì mới tách được bằng A1 và bằng C.

   Xóa
 16. Nặc danh10/6/20

  Tôi đăng kí thi bằng lái ngày 23/12/2019. Lịch thi ngày 15/3/2020. Nhưng do dịch covid19 lịch thi bị dời lại .đến khi có thể tổ chức thi thì t lại bị dời lịch thêm 3 lần nữa. Đến lần thứ 3 là thi vào ngày 27/6/2020. Đến ngày 10/6/2020 bên tổ chức thi yêu cầu t phải đến nộp tiền và làm giấy kiểm tra sức khỏe lại thì mới được thi. Cho tôi hỏi khi tôi đăng kí hồ sơ hợp lệ đúng thời gian. Vậy sao bên tổ chức thi dời lịch thi của t nhiều lần dẫn đến quá hạn giấy tờ rồi bắt tôi nộp tiền làm lại. Như vậy có đúng luật không.

  Trả lờiXóa
 17. Tôi quê Phú Thọ, cấp bằng A1 tại Phú Thọ. Giờ tôi ở HCM thì đổi bằng A1 tại HCM được ko hay phải về PT? Nếu cấp ở HCM thì thủ tục như nào ạ? Xin cám ơn ad !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đổi bằng ở TP HCM cũng được. Thủ tục tham khảo tại đây: https://www.tracuuphapluat.info/2012/02/huong-dan-thu-tuc-oi-giay-phep-lai-xe.html

   Xóa
 18. Xin cho hỏi giấy phép lái xe của tôi là A1 và B2 chung. h muốn tách ra có đc hay kg ạ. Và có cần giấy khám sức khoẻ nữa kg ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn vẫn làm thủ tục tách được và không cần phải có giấy khám sức khỏe nhé.

   Xóa
  2. Nặc danh14/3/23

   Cho tôi hỏi. Tháng 4 năm 2024 này giấy phép lái xe bị hết hạn. Tôi muốn đổi trước bằng 3 tháng. Giấy phép của tôi bằng vật liệu PET thì có cần phải đem giấy khám sức khỏe không .

   Xóa
 19. Ở cấp huyện, khi đổi GPLX moto hạng A1 thì mang nộp các giấy tở cần thiết ở Sở GTCC hay nộp tại bưu điện ạ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn mang theo các giấy tờ cần thiết đến sở GTVT nhé.

   Xóa
  2. Cho tôi hỏi tôi đang sử dụng giấy phép lái xe hạng c còn thời hạn 4 tháng giờ tôi muốn đổi thì có phải giấy khám sức khỏe không

   Xóa
  3. Khi đổi giấy phép lái xe ô tô các hạng (từ hạng B, C, D, E, F) thì trong hồ sơ xin cấp đổi phải có giấy khám sức khỏe.

   Xóa
 20. Xin chào. Cho tôi hỏi: Tôi có được cấp bằng lái xe hạng A1 ở Bình Dương, Bình Thạnh, TPHCM nhưng nay bị mất. Nay tôi muốn làm lại tại Hà Nội, có được không ạ. Hồ sơ gốc tôi vẫn còn giữ ạ. Khi làm có cần Giấy khám sức khỏe không ạ. Và thời gian giải quyết cấp lại là bao nhiêu ngày ạ. Tôi cám ơn các bạn nhiều ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đổi tại Hà Nội vẫn được. Nhưng thời gian để xác minh và làm lại bằng lái là 2 tháng. Khi đổi lại GPLX A1 không cần phải có giấy khám sức khỏe.

   Xóa
 21. Bằng c của tôi đã hêt hạn 5 ngày có đổi lại được không ạ

  Trả lờiXóa
 22. Gplx hạng c của tôi hêt hạng 10 ngày rồi giờ có đổi được không ạ

  Trả lờiXóa
 23. Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, kể từ ngày hết hạn được phép đổi lại GPLX như bình thường.

  Trả lờiXóa
 24. Ad cho hỏi em bằngC hạn đến 14/10/2020
  Em đổi trước 14/7/2020 thì có cần giấy khám sức khoẻ ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khi đổi giấy phép lái xe ô tô các hạng (từ hạng B, C, D, E, F) thì trong hồ sơ xin cấp đổi phải có giấy khám sức khỏe dù có còn hạn sử dụng hay không.

   Xóa
 25. Ở trong huyện thì đến đâu đổi cho gần nhất ạ.hay phải lên tỉnh ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đến bộ phận một cửa của UBND huyện làm cũng được.

   Xóa
 26. Giấy phép lái xe hạng 2 còn thời hạn 2 tháng có cần giấy khám sức khỏe không a

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Khi đổi giấy phép lái xe ô tô các hạng (từ hạng B, C, D, E, F) thì trong hồ sơ xin cấp đổi phải có giấy khám sức khỏe, bất kể là GPLX còn thời hạn hay không.
   - Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 khi đổi bằng lái không cần phải có giấy khám sức khỏe;

   Xóa
 27. Muốn làm lại bằng lái xe b2 bị mất mà bây giờ ko có chổ khám sức khoẻ vì covid thì sao ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo quy định thì buộc phải đi khám sức khỏe thì mới cấp lại bằng B2. Do đó bạn phải liên hệ các bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa nào đang hoạt động để được cấp giấy khám sức khỏe.

   Xóa
 28. Xin chào ad, cho tôi hỏi:
  1. Giấy phép lái xe bìa cũ của tôi hạng B2 còn hạn đến 24/2/2022, khi thực hiện đổi sang thẻ nhựa PET có cần đem theo hồ sơ gốc để đối chiếu không? (Vì trong mẫu đơn đề nghị có ghi gửi kèm theo là hồ sơ gốc)
  2. Giấy chứng nhận sức khoẻ khám định kỳ của công ty không ghi rõ là đủ điều kiện lái xe.. thì có cần khám lại hay đề nghị bác sỹ ghi thêm không?
  Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 1. Khi đổi bằng lái, nếu còn hồ sơ gốc thì cầm theo. Nếu không còn thì thôi. Hồ sơ gốc không bắt buộc phải có.
   2. Giấy chứng nhận sức khoẻ khám định kỳ của công ty không có giá trị pháp lý khi đổi bằng. Bạn phải đến bệnh viện để được khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe (loại dùng cho người có GPLX) thì mới có giá trị.

   Xóa
 29. Bằng C còn hạng có cần khám sức khỏe k

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khi đổi GPLX ô tô thì trong hồ sơ xin cấp đổi phải có giấy khám sức khỏe.

   Xóa
 30. Cho hỏi khi đổi giấy phép lái xe, các bản sao phô tô giấy phép lái xe, CCCD có cần công chứng không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không cần công chứng các giấy tờ đó nhé bạn.

   Xóa
 31. cho hỏi giấy khám sức khỏe có thể khám tại bệnh viện nơi mình sinh sống được không vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giấy khám sức khỏe cùa bệnh viện nơi mình sinh sống hay bất kỳ bệnh viện ở nơi nào khác cũng như nhau.

   Xóa
 32. Nặc danh26/4/22

  Chào ad. Bạn mình là người nước ngoài. Bạn này có bằng A1 bà B1 chung, bằng còn 1 tuần nữa là hết hạn ạ. Vậy hồ sơ xin đổi giấy phép lái xe mới có cần giấy khám sức khỏe không ạ? Cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 33. Nặc danh8/7/22

  Thẻ Xanh Giấy Chứng Nhận Sk Do Sở Y Tế TPHCM cấp thay giấy khám sk được không AD

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thẻ xanh giấy chứng nhận sức khỏe do Sở Y Tế TPHCM cấp không thay thế cho giấy khám sức khỏe cấp GPLX được.

   Xóa
 34. Nặc danh20/7/22

  Mình làm ở bệnh viện, mình làm giấy khám sức khỏe để học lái xe hạng c không có biên lại thu tiền có được không,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chỉ cần có giấy khám sức khỏe để học lái xe là được, không cần phải có biên lai thu tiền

   Xóa
 35. Nặc danh28/9/22

  AD ơi cho hỏi mình bị nhoè ảnh GPLX mo to thì cần những giấy tờ gì mới đổi được

  Trả lờiXóa
 36. Nặc danh18/10/22

  T có bằng lái B2 cấp ở Bắc Ninh nhưng hộ khẩu và thường trú tại HÀ Nội nếu đổi gplx ở HN thì mất bao lâu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thời gian đổi GPLX: không quá 05 ngày làm việc (không tính thứ 7, CN).

   Xóa
 37. Nặc danh15/11/22

  cho Hỏi bằng b2 sắp hết hạn, tuổi quá 60 rồi muốn đổi sang bằng B1 được không vì chỉ chạy xe gia đình thôi?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn cứ sử dụng bằng B2 để điều khiển xe bằng B1, không cần đổi

   Xóa
 38. Nặc danh26/11/22

  Xin hỏi: Tôi có bằng lái xe B2 được cấp 15/4/2013 có giá trị đến 15/4/2023 do phải đi nước ngoài nên cần đổi sớm, vậy tôi có cần phải khám sức khỏe không? Xin cám ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vẫn phải đi khám sức khỏe nhé bạn.

   Xóa
 39. Nặc danh4/12/22

  Tôi đã đổi bằng nhựa nâm 2014 bằng B1 nên có thời hạn đến năm 60 tuổi thì phải( tức là còn 5 năm nữa) Tôi đã làm mã định danh ở phường gồm cả GPLX, đăng ký xe… nhưng mất ví nên mất tất cả. CCCD tôi đã đi làm lại và khoảng 3 tuần nữa sẽ nhận đc, hiện tại phải đi làm GPLX và đăng ký xe. Hiện tại tôi vẫn còn hồ sơ gốc của GPLX (còn nguyên cả giấy khám sk khi đổi bằng)nên có thể làm luôn lại được không hay vẫn phải chờ xong CCCD và có cần giấy khám SK không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn vẫn phải chờ có CCCD mới rồi mới đi làm GPLX B1 và bạn vẫn phải đi khám sức khỏe để xác định hiện tại bạn có đủ sức khỏe để lái xe hay không.

   Xóa
 40. Nặc danh6/2/23

  Tôi đang có bằng lái xe B2 còn hạn sử dụng. Tôi có đủ điều kiện để đổi sang bằng lái xe B1 cho phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại hay không? (Đã khám sức khỏe đủ điều kiện sử dụng bằng lái xe B1).

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đã có bằng lái xe ô tô B2 thì theo quy định được phép điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 cho nên trường hợp này bạn không cần thiết phải thi để lấy thêm bằng lái xe hạng B1 mà cứ sử dụng bằng B2. Pháp luật không quy định đổi bằng, hạ bằng từ B2 sang B1.

   Xóa
  2. Nặc danh7/2/23

   Như vậy, với tình trạng sức khỏe hiện tại (chỉ đủ điều kiện bằng B1) thì tôi phải thi lại bằng lái xe B1 khi B2 hết hạn? Nếu đổi bằng từ B2 sang B1 cho phù hợp với sức khỏe thời điểm hiện tại sẽ tốt hơn cho người dân cũng như chính quyền. Nên có quy định đổi hạ bằng B2 sang B1.

   Xóa
 41. Tôi có bằng lái xe hạng B1 được cấp tháng 3/2022 tuy nhiên do sai tên, bây giờ tôi muốn đổi lại cho đúng tên thì có bắt buộc phải có giấy khám sức khỏe không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mọi trường hợp đổi lại GPLX ô tô đều buộc phải có giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe.

   Xóa
 42. Nặc danh8/2/23

  cho mình hỏi giấy khám sức khỏe để cấp lại bằng lái xe bị mất B2 cần bao gồm những gì, có cần phiếu xét nghiệm không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chỉ cần có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp là được.

   Xóa
 43. Nặc danh13/2/23

  Cho em hỏi là luật yêu cầu phân biệt 3 màu cơ bản là đỏ, vàng, xanh lá. Vậy mình chỉ cần nhận biết 3 màu đố hay là phải test ishihara ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khi bạn đi khám sức khỏe và làm theo yêu cầu của cơ sở y tế là được, không phải test mù màu đâu bạn.

   Xóa
 44. Nặc danh18/2/23

  Khi đi đổi gplx ngoài giấy khám sức khỏe có phải chụp ảnh ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong giấy khám sức khỏe bạn phải dán 1 ảnh để bệnh viện đóng dấu giáp lai. Còn khi đến làm thủ tục đổi GPLX thì khỏi cần chụp ảnh vì họ sẽ chụp ảnh cho bạn tại chỗ.

   Xóa
 45. Cường27/2/23

  Làm ơn cho hỏi hiện tại bằng lái xe của mình đang là hạng C. Do không có nhu cầu lái xe tải nữa giờ mình muốn hạ xuống hạng B2 thì thủ tục cần những gì và có khó khăn gì không
  Trân trọng cám ơn !

  Trả lờiXóa
 46. Nặc danh8/3/23

  Khi đổi bằng B2, giấy chứng nhận khám sức khoẻ có cần phải thêm thủ tục xét nghiệm nước tiểu không. Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong quá trình khám sức khỏe để đổi bằng B2 thì đã có việc xét nghiệm nước tiểu.

   Xóa
 47. AD cho mình hỏi chỗ đổi bằng người ta có khám sức khỏe không hay mình đến bệnh viện khám

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,20,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,80,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,8,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Quy định giấy khám sức khỏe lái xe mới nhất khi cấp đổi bằng
Quy định giấy khám sức khỏe lái xe mới nhất khi cấp đổi bằng
Quy định giấy khám sức khỏe điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới, thủ tục khám sức khỏe khi đổi giấy phép bằng lái xe ô tô mô tô.
https://1.bp.blogspot.com/-v735XJ2yDNE/YSME4nxTy8I/AAAAAAAAOlI/URfmoH6iBLkpYHZKcjzmcEDfQP4woI7hgCLcBGAsYHQ/w200-h190/Giay-Kham-Suc-Khoe.png
https://1.bp.blogspot.com/-v735XJ2yDNE/YSME4nxTy8I/AAAAAAAAOlI/URfmoH6iBLkpYHZKcjzmcEDfQP4woI7hgCLcBGAsYHQ/s72-w200-c-h190/Giay-Kham-Suc-Khoe.png
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2015/01/quy-dinh-moi-ve-cap-giay-phep-lai-xe.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2015/01/quy-dinh-moi-ve-cap-giay-phep-lai-xe.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content