Hướng dẫn thủ tục nhận cha mẹ con ngoài giá thú

Hướng dẫn mới nhất về thủ tục con nhận cha mẹ, cha mẹ nhận con ngoài giá thú và tải mẫu tờ khai đăng ký.

thủ tục nhận cha mẹ con ngoài giá thú
Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn về thủ tục con nhận cha mẹ, cha mẹ nhận con ngoài giá thú và tải mẫu tờ khai đăng ký.

* Đăng ký nhận cha, mẹ, con ngoài giá thú áp dụng cho các trường hợp:

    + Cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên;
    + Con đã thành niên xin nhận cha/mẹ.
    + Cha hoặc mẹ xin nhận con chưa thành niên.

 * Điều kiện để đăng ký nhận cha, mẹ, nhận con ngoài giá thú:

- Người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con phải còn sống vào thời điểm đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện, không có tranh chấp giữa những người có quyền, lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.
- Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ, con trong trường hợp cha, mẹ đã chết nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện không có tranh chấp giữa những người có quyền  và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ.
- Nếu cha, mẹ của trẻ chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn, người mẹ để con lại cho người cha và bỏ đi không xác định được địa chỉ, thì người cha làm thủ tục nhận con, không cần phải có ý kiến của người mẹ.
- Trường hợp con sinh ra trước ngày cha, mẹ đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận, thì tên của người cha sẽ được ghi ngay trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của người con mà người cha không phải làm thủ tục nhận con.

Tham khảo bài viết liên quan: Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con

* Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, nhận con ngoài giá thú:

1. Người yêu cầu đăng ký cha, mẹ, con điền và nộp mẫu tờ khai 

- Người yêu cầu đăng ký cha, mẹ, con điền và nộp mẫu tờ khai về việc nhận cha, mẹ, con tại tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con.
- Trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự)

2. Người đi đăng ký phải xuất trình các giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con:

- Bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh của người đ­ược nhận là con (trong tr­ường hợp nhận con); của ngư­ời nhận cha, mẹ (trong trư­ờng hợp xin nhận cha, mẹ).
- Bản chính Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con.
- Các giấy tờ, tài liệu, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh giữa người nhận và người đ­ược nhận có mối quan hệ cha, mẹ, con.
- Giấy chứng tử của cha, mẹ trong trường hợp nhận cha, mẹ đã chết.
    Theo Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:
- Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
- Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2020, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

3. Thời hạn giải quyết và lệ phí:

   - Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, gni vào sổ hộ tịch. Trường hợp cần xác minh có thể kéo dài thêm không quá 5 ngày.
   - Lệ phí: 10.000 đồng

* Một số điểm lưu ý:

- Thẩm quyền đăng ký: UBND cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. UBND huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.
- Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết.
- Cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ Hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con cho người yêu cầu.
- Bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con:
+ Căn cứ vào quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh của người con (nếu phần khai về cha, mẹ trước đây để trống).
+ Trường hợp sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu 1 quyển tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thì UBND cấp xã thông báo cho UBND cấp huyện để ghi tiếp việc bổ sung. Trường hợp phần khai về cha, mẹ trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh của người con đã ghi tên người khác, không phải là cha, mẹ đẻ, thì đương sự phải làm thủ tục cải chính theo quy định.

* Kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con

  Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con; Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh; Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con. Trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định TẠI ĐÂYGiấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.

* Đăng ký nhận cha, mẹ, con, bổ sung hộ tịch trong một số trường hợp đặc biệt:

1. Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, sinh con, người con sống cùng với người cha, khi người cha làm thủ tục nhận con mà không liên hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của người mẹ trong Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.
    Nếu có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì phần khai về người mẹ được ghi theo Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ. Nếu không có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì ghi theo thông tin do người cha cung cấp, người cha chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
2. Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, đã được đăng ký khai sinh không có thông tin về người cha, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con mà làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ sung thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con.
3. Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.
4. Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.
    Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của cha; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.
5. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam, tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.
    Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con xuất trình giấy tờ theo quy định và trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã; hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con gồm Tờ khai nhận cha, mẹ, con; Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha - con hoặc quan hệ mẹ - con; Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.

* Các văn bản quy định:

Giải đáp một số trường hợp cụ thể

1. Tôi yêu và có con với anh ấy, sau đó mới biết anh ấy chưa ly hôn. Tôi ở vậy nuôi con, nhưng vấn đề tôi gặp vướng mắc là việc khai sinh cho con tôi, anh ấy có đến UBND phường xin làm thủ tục cha nhận con, và sau đó làm giấy khai sinh cho con tôi có cả cha và mẹ, nhưng cán bộ Tư pháp hộ tịch từ chối không giải quyết việc cha nhận con, mà chỉ làm thủ tục khai sinh cho con tôi mang họ của mẹ, phần khai về cha để trống. Vậy xin hỏi giải quyết như vậy có đúng pháp luật không?
     Trả lời:
     Theo khoản 3 Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký khai sinh: “… Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì UBND cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.” Như vậy, việc cán bộ tư pháp của UBND phường từ chối không đăng ký khai sinh có cả cha và mẹ khi mà người cha đã đến làm thủ tục nhận cha con là không đúng quy định pháp luật.
2. Chúng tôi không đăng ký kết hôn và khi tôi sinh con thì cha cháu không thừa nhận. Nay con tôi 5 tuổi, cha của cháu đã quay lại xin nhận con. Xin hỏi việc bổ sung tên cha vào giấy khai sinh của con có thực hiện được không? Thủ tục như thế nào?
     Trả lời:
     Để bổ sung tên cha vào giấy khai sinh, người cha cần phải làm thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con. Thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con đã  rõ nêu trên (Điều 33, 34, 35 Nghị định 58/2005/NĐ-CP và Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực). UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận (cha, mẹ, con) thực hiện việc đăng ký.
3. Chúng tôi sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sắp tới, vợ tôi sinh con. Chúng tôi muốn đăng ký khai sinh cả tên bố, mẹ cho con trong giấy khai sinh được không, thủ tục như thế nào?
     Trả lời:
     Do anh chị chưa đăng ký kết hôn, nên cháu bé là con của anh, chị coi là con ngoài giá thú. Để giấy đăng ký khai sinh có tên của cả cha và mẹ đứa trẻ, thì anh, chị cần phải thực hiện kết hợp 02 thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh và đăng ký việc nhận con cùng một lúc. Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, quy định rõ vấn đề này, cụ thể:
     - Đăng ký khai sinh (Điều 15): Tham khảo thủ tục tại bài viết Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con   
     - Đăng ký việc nhận con (Điều 34, Điều 35): Các thủ tục đã nêu rõ ở bài viết trên.
4. Tôi có con ngoài giá thú, và vợ chồng chị gái đứng tên là cha mẹ của đứa trẻ khi làm thủ tục khai sinh. Cháu hoàn toàn do tôi nuôi dưỡng ăn học, nay đã đi học và tôi muốn trả lại đúng tên cha mẹ cho con. Xin cho biết tôi phải làm những thủ tục gì?
     Trả lời:
     - Thủ tục đã nêu rõ ở trên.
     - Bên cạnh thủ tục nói trên, Điều 64 Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định: “Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó là con mình”.
     Theo quy định này, người có yêu cầu xác định cha, mẹ cho con gửi đến tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi cư trú đề nghị giải quyết khi việc nhận cha, mẹ, con phát sinh tranh chấp. Trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của đương sự, Tòa án sẽ tiến hành trưng cầu giám định ADN để có căn cứ khoa học khi xét xử.
     Với các quy định nói trên, nếu vợ chồng chị gái của chị và cha đẻ cháu bé đều thống nhất với việc chị nhận lại con đẻ, để cha mẹ đẻ đứng tên trên Giấy khai sinh của cháu bé thì thủ tục nhận con sẽ được thực hiện tại UBND xã, phường nơi cư trú của chị và cháu bé.
5. Em bị thất lạc gia đình từ nhỏ. Mới đây mới tìm lại được cha. Em muốn làm thủ tục nhận cha con nhưng trong thủ tục quy định phải có các giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ để chứng minh quan hệ cha con. Em không rõ những giấy tờ đó là gì? Liệu có phải đi xác định ADN để chứng minh là quan hệ cha con không?
     Trả lời:
     Căn cứ vào các quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định 06/2012/NĐ-CP thì pháp luật về hộ tịch không quy định khi nhận cha, mẹ, con đương sự bắt buộc phải có xác định ADN. Do đó, đối với trường hợp của bạn khi bạn muốn nhận cha con thì không cần thiết phải có xét nghiệm ADN.
6. Bạn tôi (anh A) quan hệ với gái gọi và có con 14 tháng tuổi. Gia đình cô gái dùng đứa trẻ để uy hiếp đòi tiền anh ấy. Sau khi kiểm tra ADN xác nhận chính xác là cha, xin hỏi anh A có thể đòi quyền nuôi con hay không? Anh ấy rất muốn nhận nuôi đứa bé.
     Trả lời:
     Muốn đòi quyền nuôi con, trước hết anh A phải làm thủ tục nhận cha cho con.
     - Điều 43 khoản 1 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Người không được nhận là cha, mẹ hoặc là con của người khác có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định mình là cha, mẹ hoặc là con của người đó”.
     - Điều 64 đoạn 1 Luật hôn nhân và gia đình năm 2001 quy định: “Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định là con mình”.
     - Điều 11 khoản 2 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2005 quy định: “Trẻ em chưa xác định được cha, mẹ nếu có yêu cầu thì được cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ để xác định cha, mẹ theo quy định của pháp luật”.
     - Điều 27 khoản 4 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2005, anh A có quyền khởi kiện tại tòa án nơi người mẹ và người con cư trú, để yêu cầu tòa án xác định cha cho con hoặc xác định con cho cha.
7. Con trai tôi có con ngoài giá thú. Hiện nay cháu đang ở với mẹ, học lớp 1 và mang họ của chồng sau cô ấy. Nay tôi mới biết sự việc nên muốn nhận cháu về. Tôi phải làm những thủ tục gì để làm khai sinh lại cho cháu mang họ của tôi? Cần những giấy tờ gì và đến đâu để nhập hộ khẩu của cháu vào gia đình tôi?
     Trả lời:
     - Trước hết con trai của ông phải đứng ra làm thủ tục xin nhận con, vì việc này không thể ủy quyền cho người khác được. Thủ tục đăng ký việc nhận con đã nêu rõ ở trên.
     - Thủ tục xin cải chính được quy định như sau: Người yêu cầu cải chính hộ tịch phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi cải chính hộ tịch. UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi.
     Như vậy, con trai của ông sau khi có Quyết định công nhận việc nhận con thì cầm quyết định này cùng với giấy khai sinh của cháu bé và đến UBND cấp xã (nơi cháu bé đăng ký khai sinh trước đây) làm tờ khai để nơi đây cải chính trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh của cháu bé (cụ thể: thay họ của cha kế thành họ của cha ruột).
8. Trước đây, tôi và mẹ cháu không thể lấy nhau vì nhiều lý do. Chúng tôi có một con ngoài giá thú (năm nay cháu 10 tuổi). Nay tôi muốn nhận con để giấy khai sinh của cháu có tên cha như bao trẻ em khác. Vậy tôi phải làm các thủ tục như thế nào để nhận con?
     Trả lời:
     Căn cứ vào quy định nêu trên bạn làm đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn và nộp cho bộ phận tư pháp xã để đề nghị giải quyết.
9. Tôi có một con ngoài giá thú. Trước đây, tôi và mẹ cháu không thể lấy nhau vì bị gia đình ngăn cản. Năm cháu lên 5 tuổi thì tôi kết hôn với người khác. Nay tôi muốn nhận con để giấy khai sinh của cháu có tên cha. Nhưng khi tôi đi làm thủ tục nhận cha cho con thì cán bộ tư pháp xã lại đòi tôi phải được sự đồng ý của vợ tôi. Tôi có thắc mắc là Nghị định 158 của Chính phủ không đòi hỏi thủ tục này nhưng cán bộ tư pháp vẫn không chấp nhận. Vậy tôi phải làm thế nào để nhận con?
     Trả lời:
     Các quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định 06/2012/NĐ-CP không đòi hỏi người nhận cha, mẹ phải được sự đồng ý của vợ hoặc chồng của mình. Người nhận cha, mẹ, con chỉ phải nộp tờ khai (theo mẫu) và xuất trình các giấy tờ theo quy định. Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
     Do đó, bạn có thể nộp đơn đề nghị chủ tịch UBND xã giải quyết vụ việc. Trường hợp vẫn bị từ chối giải quyết, bạn có thể nộp đơn khiếu nại để yêu cầu chủ tịch UBND xã xem xét, giải quyết. Kể từ ngày hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND xã mà bạn không đồng ý, bạn có quyền khiếu nại lên chủ tịch UBND huyện hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại TAND huyện.

Ý KIẾN

 1. Nặc danh22:59

  em đã lấy chồng năm 16 tuổi và đã có 1 đứa con gái được 14 tháng tuổi .chồng em năm nay 25 tuổi con em 18 tuổi vậy em có thể làm khai sinh cho con e được không .Em nghe nói nếu làm vậy chồng e sẽ bi truy tố có đúng không ? vậy e phải giải quyết ra sao ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 1. Thủ tục làm giấy khai sinh cho con nêu ở bài viết này :"Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con năm 2013"
   Link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2012/06/huong-dan-thu-tuc-ang-ky-lam-giay-khai.html
   2. Chồng bạn không bị xử lý hình sự (truy tố) về hành vi tảo hôn.

   Xóa
 2. 2 chúng tôi sông chung với nhau , ko có hôn thú , và sinh dc 1 bé trai , ngươi vơ bo ra đi , tui bế con ra UBND , xin lam khai thi họ nói là , pai có mẹ , họ mới lam cho tôi , tôi đa khai la mẹ nó đa bố đi mà họ bắt buột tôi phai tim dc mẹ mới chiu làm giấy khai sinh , xin hỏi tôi pai làm như thế nào để làm giấy khai sinh cho con và nhập khẩu để cháu đi hoc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Theo nguyên tắc, con làm giấy khai sinh tại nơi người mẹ đăng ký HKTT, tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt thì con có thể đăng ký khai sinh theo HKTT của người bố.
   - Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, thẩm quyền đăng ký khai sinh như sau:
   “UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ. Nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì UBND cấp xã nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh. Nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì UBND cấp xã nơi trẻ đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh”
   - Với quy định nêu trên thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con bạn phải là UBND cấp xã nơi mẹ của cháu đăng ký hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú. Nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì mới xét đến việc khai sinh cho con bạn nơi tại nơi cư trú của bạn.
   - Bạn có thể tham khảo thêm bài viết này: "Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con năm 2013" để rõ về thủ tục. UBND đã trả lời bạn không đúng.
   Link bài viết:
   http://www.tracuuphapluat.info/2012/06/huong-dan-thu-tuc-ang-ky-lam-giay-khai.html

   Xóa
 3. Em và bạn trai cũ yêu nhau 5 năm nhưng 2 bên gia đình không đồng ý. Bọn em đã có 1 cháu gái 8 tháng tuổi, bây giờ bạn trai em giũ bỏ trách nhiệm đối với cháu bé, gia đình bạn trai em nói cháu không phải là con anh ấy. Hiện tại cháu mang họ mẹ. Em muốn khởi kiện có được không, và các thủ tục khởi kiện như thế nào? Xin cho em hướng dẫn.

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh10:22

  Trước đây ( năm 2011)vợ e có quan hệ tình cảm với 1 người đã có gia đình. Lúc mang thai người kia chạy mất. Sau đó cô ấy sinh đứa bé và làm khai sinh, để trống tên cha. Tháng 9/2012 e và cô ấy cưới nhau, cho e hỏi em muốn ghi tên em vào khai sinh của bé có được không ? Thủ tục cải chính ra sao? Xin cám ơn

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh10:26

  Trước đây tôi có chung sống như vợ chồng với 1 cô gái, sau đó cô ta có thai và lấy 1 người khác. Cho tôi hỏi, trường hợp này tôi muốn nhận con có được ko ? Thủ tục thế nào? Tôi xin cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh17:25

   Điều 64. Xác định con

   Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó là con mình.
   - Trước hết con trai của ông phải đứng ra làm thủ tục xin nhận con, vì việc này không thể ủy quyền cho người khác được. Thủ tục đăng ký việc nhận con đã nêu rõ ở trên.
   - Thủ tục xin cải chính được quy định như sau: Người yêu cầu cải chính hộ tịch phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi cải chính hộ tịch. UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi.
   Như vậy, con trai của ông sau khi có Quyết định công nhận việc nhận con thì cầm quyết định này cùng với giấy khai sinh của cháu bé và đến UBND cấp xã (nơi cháu bé đăng ký khai sinh trước đây) làm tờ khai để nơi đây cải chính trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh của cháu bé (cụ thể: thay họ của cha kế thành họ của cha ruột).

   Xóa
 6. Nặc danh17:20

  em và vợ em là vợ chồng hợp pháp kết hôn với nhau được 3 năm nhưng không có con.sau đó vợ em đi ngoại tình và có con với người tinh.cô ấy muốn nhận con.nhưng tôi không đồng y.vậy cho tôi hỏi:trong việc vợ tôi nhận con tôi có được thể hiện ý chí của cá nhân tôi không?và vì sao?

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh09:45

  hiện tôi đã kết hôm và đang mang bầu, nhưng tôi không muốn giấy khai sinh của con mang ho người chồng tôi đang kết hôn mà mang họ người khác. Vậy tôi phải làm thủ tục thế nào?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh21:19

   Bạn phải ly hôn chồng hiện tại đã, rồi mới cho con nhận cha nha.

   Xóa
 8. Nặc danh16:07

  năm nay tôi 25 tuổi nhuiwng cha me tôi sôn gs chung không có đăng ký kết hôn nên trong giấy khai sinh của tôi về phần cha trống nên cha tôi không nhận tôi nũa tôi hỏi me tôi bà nói chính xác là ong ấy nhưng tôi hỏi ông ấy thì ông ấy không nhận tôi nữa. tôi cũng dã thuyết phục ông ấy nhung ông ấy nhất dịnh không nhận tôi tôi định làm dơn gửi đến UBND xã nơi toi đang cư trú YÊU CẦU GIẢI QUYẾT vieeec con nhận cha. vì vậy tôi phải làm như thế nào

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh21:21

   Câu hỏi của bạn đã trùng lặp ở trên, mong bạn hãy đọc kỹ phần hỏi đáp ở trên sẽ rõ.

   Xóa
 9. Nặc danh21:23

  Tôi đã có vợ và con rồi, tôi muốn lấy thêm một vợ nữa thì làm thế nào.?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Luật pháp Việt nam không cho phép việc này

   Xóa
 10. Dạ cho e hỏi.Ba e là ng đã có gia đình nhưng lại sống với mẹ e .đến khi có e thì ba e bỏ đi .vì sợ e lớn lên mặc cảm nên mẹ e đã nhờ 1 người bạn đứng ra làm khai sinh cho e.nhưng nay e 25t rồi.chuẩn bị làm lí lịch thì người cho e cái họ trong giấy khai sinh sợ e mang rắc rối cho gd.nên giờ e muốn đổi sang họ mẹ.thì e cần những gì ? .Va trường hợp ng cha ruột e chấp nhận nhận con để e có lí lịch kết nạp .thì e nên chuyển sang họ mẹ hay họ cha( con ngoài giá thú ) thì tiện hơn ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn phải gặp tư pháp xã, phường để họ giải đáp hoặc tham khảo thêm bài viết này:
   Thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con theo họ mẹ
   http://www.tracuuphapluat.info/2012/06/thu-tuc-ang-ky-khai-sinh-cho-con-theo.html

   Xóa
 11. Nặc danh15:36

  V/v làm khai sinh cho con lai, ngoài giá thú
  Cha cháu là người Mỹ- quốc tịch Mỹ, có thẻ tạm trú tại VN 2 năm. Tôi quốc tịch VN, đang cư trú lâu dài tại VN.
  Chúng tôi chưa kết hôn vì cha cháu chưa xong thủ tục li dị với người trước. Chúng tôi có con ngoài giá thú và cha cháu sẵn sàng nhận con hoặc làm xét nghiệm AND để làm bằng chứng nhận con.
  Nay tôi nên làm Khai sinh cho cháu ở Xã phường (nơi tôi có Hộ Khẩu) hay tại Sở Tư Pháp, khi nguyện vọng của chúng tôi là:
  1) Đặt tên cháu hoàn toàn bằng tiếng Anh, không có tên ghép tiếng Việt. (Điều này có được phép?)
  2) Muốn cháu có 2 quốc tịch (VN và Mỹ). Theo tôi biết, thì phải nhận Quốc tịch VN trước, sau đó nhận quốc tịch Mỹ, nếu nhận QT VN sau thì phải từ bỏ QT Mỹ. Mà nếu nhận quốc tịch VN thì buộc phải có tên VN hoặc tên ghép trong khai sinh. Còn nếu nhận Quốc tịch Mỹ, thì khi cháu vẫn còn ở VN, cháu có phải làm visa hay tạm trú gì hay không?
  3) Nhập hộ khẩu cho cháu như thế nào?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Cách 1: Bạn có đợi làm xong thủ tục kết hôn rồi đi đăng ký khai sinh cho con. Khi đó bạn và chồng bạn làm thủ tục "Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài" tại sở Tư pháp
   Cách 2: Bạn làm giấy khai sinh cho con tại nơi bạn đang có HKTT (Không có tên cha). Sau đó làm thủ tục "Đăng ký nhận Cha, Mẹ, Con có yếu tố nước ngoài" tại Sở Tư pháp.
   Bạn có thể tìm kiếm trên google theo cụm từ trên để hiểu rõ các thủ tục cần thiết.
   - Người có quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam (khoản 4 Điều 19 Luật Quốc tịch). Theo tập quán của người Việt Nam, con sinh ra được đặt tên tiếng Việt, không đặt tên tiếng nước ngoài (Điều 3 và 8 Bộ luật Dân sự).
   Tuy nhiên đối với đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thì Nghị định 158/2005/NĐ-CP, ngày 27.12.2005 của Chính phủ có quy định: "Tên của trẻ em là tên Việt Nam hoặc tên nước ngoài theo sự lựa chọn của cha, mẹ".
   - Pháp luật VN quy định Công dân VN chỉ có 1 quốc tịch. Vấn đề quốc tịch của con bạn quy định tại Điều 16 Luật Quốc tịch VN quy định: Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam như sau:
   * Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.
   Như vậy quốc tịch của con bạn phụ thuộc vào sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con.

   Xóa
 12. Nặc danh02:21

  Xin anh Minh Hùng giúp em với. Hoàn cảnh của em giờ rất khó. Em đang mang bầu với ng chồng thứ hai (chưa đăng kí kết hôn). Do chồng em nợ tiền gd nhà vợ cũ nên họ không cho ly hôn, dù đã li thân 5năm không liên lạc. Còn về phía em, cũng chưa ly hôn với chồng cũ dù đã li thân 6năm, do chồng cũ mang quốc tịch Mỹ nên em không giải quyết được ly hôn. Giờ em đang mang bầu và muốn sinh con với nguời chồng mới này. Xin anh giúp em cho em hỏi, con em sinh ra có được ghi tên bố đẻ trên giấy khai sinh không ạ? Hay phải để trống ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn không thể làm giấy khai sinh cho con bạn mà ghi tên bố đẻ là tên của người chồng thứ 2 được vì cả hai đều chưa làm thủ tục ly hôn.

   Xóa
  2. Nặc danh23:03

   Em cũng trong trường hợp này,ko thể ghi tên bố đẻ,vậy cách giải quyết tốt nhất là ntn mong anh/ chị hướng dẫn giúp em để em.Em cảm ơn anh/chị.

   Xóa
 13. E và ny yêu nhau nhưng hai bên gia đình đều phản đối k cho cưới.. Vừa rồi bgai e có sinh con.. E và bgai mang giấy chứng sinh lên uỷ ban để khai sinh cho con theo diện con ngoài giá thú.. Cán bộ bên hộ tịch nói trong giấy khai sinh sẽ k có phần tên của cha(tức là e) mà chỉ có họ tên mẹ.. Sau này muốn có tên của e trong phần cha của đứa bé thì phải nộp các giấy tờ khác sau.. E hỏi như vậy có đúng k ạ.. Vì e tham khảo trên mạng có nói rằng " Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh”.
  E mong nhận được sự tư vấn ạ
  Mail của e quangquyetlnbg@gmail.com

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh19:57

  khi nhận cha, nếu con và cha không cùng họ thì có phải đổi họ của người con theo người cha không. mong được sự tư vấn gmail: nhobancatg@gmail.com

  Trả lờiXóa
 15. Nặc danh07:45

  Tôi muốn hỏi, năm 2015 thủ tục nhận cha cho con có thay đổi so voi trước đây hay không, và thủ tục nhận cha cho con như thế nào

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thủ tục nhận cha cho con như bài viết đã nêu ở trên, không có thay đổi gì cả.

   Xóa
 16. Nặc danh12:24

  Em 16 tuổi và sắp sinh em bé . Nhưng em muốn làm giấy khai sinh cho bé được mang họ cha . Nhưng trong khi đó em chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn . Vậy em có thể làm giấy khai sinh cho bé mang họ cha được không ạ ? Và chồng em có bị gì không ?

  Trả lờiXóa
 17. Vợ tôi là người Việt Nam sống tại Campuchia,nhưng bên Campuchia họ không cấp cho giấy tờ gì,chỉ có giấy chứng nhận là người Việt Nam sống tại Campuchia.Xin hỏi nếu con tôi sinh tại Việt Nam thì làm thủ tục gì để con tôi mang họ tôi và đăng kí kết hôn cho vợ chồng tôi thì phải làm thế nào?Cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để mang họ cha thì bạn phải làm thủ tục nhận con theo hướng dẫn ở bài viết trên.
   Để đăng ký kết hôn, bạn đọc hướng dẫn sau đây:
   Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì?
   1.Xác nhận tình trạng hôn nhân trước khi đăng ký kết hôn
   – Hai bên cần ra phường/ xã nơi bạn đã đăng ký hộ khẩu thường trú để lấy bản mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu.
   – Mỗi người phải điền đầy đủ thông tin vào tờ khai riêng của mình, sau đó mang tờ khai và chứng minh thư/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú /tạm trú dài hạn tới Ủy ban nhân dân phường/ xã để người có thẩm quyền xác định tình trạng hôn thân cho từng người.
   – Đối với các công dân không sống tại quê hương mà làm việc và đã đăng ký tạm trú tại nơi khác, thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân phải được thực hiện tại quê nhà nơi bạn đã đăng ký hộ khẩu thường trú. Những công dân Việt Nam sống tại nước ngoài có thể xác nhận tình trạng hôn nhân tại Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước mà người đó đang cư trú.
   – Trong trường hợp công dân đã kết hôn, nhưng đã ly hôn, khi tới làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn thân phải mang theo bản án, quyết định có hiệu lực của tòa về việc ly hôn cùng với giấy đăng ký kết hôn cũ. Trong trường hợp người có chồng /vợ đã mất, người cần chứng nhận độc thân phải mang theo bản sao Giấy khai tử và đăng ký kết hôn.
   – Sau khi đã nhận đủ giấy tờ và hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã/phường hoặc viên chức Lãnh sự sẽ ký và cấp cho bạn Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh trước khi chứng nhận độc thân thì thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc.
   – Giấy chứng nhận hôn thân chỉ có giá trị không quá 6 tháng kể từ ngày xác nhận, vì vậy khi quyết định tiến tới hôn nhân và làm thủ tục đăng ký kết hôn bạn mới nên hoàn thành thủ tục và xin xác nhận.
   2. Đăng ký kết hôn ở đâu?
   Làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi cô dâu hoặc chú rể đăng ký hộ khẩu thường trú/ tạm trú dài hạn. Khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, cả hai bên đều phải có mặt và mang theo đầy đủ những giấy tờ cần thiết.
   3. Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì?
   khi đăng ký kết hôn bạn cần mang theo những giấy tờ sau:
   Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
   Chứng minh thư hay hộ chiếu của cả hai bên.
   Hộ khẩu thường trú hay giấy đăng ký tạm trú của cả hai bên.
   Nếu một trong hai bên đã có vợ /chồng nhưng đã ly hôn hoặc đã chết, thì bên đó cần phải nộp bản sao quyết định của tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử.
   Với trường hợp một trong hai bên không thể có mặt vì các lí do chính đáng, bạn phải chuẩn bị một tờ đơn xin vắng mặt, trong đơn trình bày rõ lý do không thể đến, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường nơi người vắng mặt cư trú. Nhưng bạn cần liên hệ trước với Ủy ban để biết chắc lí do vắng mặt của mình chính đáng và được chấp nhận.

   Xóa
 18. Nặc danh15:07

  em đã từng làm việc ở trên miền núi và quen được 1 cô gái ở đó rồi bọn em có quan hệ với nhau 1 thời gian đến lúc em quay lại thành phố và rồi chia tay nhau nhưng không biết cô ấy đã có bầu, một thời gian sau thì cô ấy dắt con về trả cho em rồi đi luôn ko để lại 1 chút giấy tờ gì của con em , em đã đi tìm mà không tìm đc cô ấy. Bây giờ con của em đã gần đến tuổi đi học mà không có giấy khai sinh , giờ e muốn nhận con và làm giấy khai sinh cho nó thì phải làm như thế nào ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn phải về quê nơi cô ấy trước kia sinh con, tìm hiểu xem cô ấy có sinh con ở bệnh viện không. Nếu có, xin bệnh viện cấp lại giấy chứng sinh. Nếu không sinh biết ra sinh ở đâu, bạn phải tìm người làm chứng (người biết được việc cô ấy sinh con vào thời điểm nào, ở đâu) và làm giấy xác nhận của người làm chứng về việc này. Có giấy này thì mới làm giấy khai sinh được.

   Xóa
  2. Nặc danh12:27

   nhưng em không biết cô ấy sinh con ở đâu, cô ấy chỉ để lại ngày tháng năm sinh của con em còn cái khác thì em không biết tí gì về cô ta em chỉ biết cô ấy người miền trung vậy có cách nào khac giải quyết không anh? hay giờ em làm xác nhận ADN để chứng minh có được không ?

   Xóa
  3. Theo quy định tại Điều 90 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về quyền nhận cha, mẹ:
   “1. Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết.
   2. Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý của mẹ; nhận mẹ, không cần phải có sự đồng ý của cha.”
   – Theo quy định tại khoản Khoản 3 Điều 102 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về người có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con: “Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự; xác định con cho cha, mẹ chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 101 của Luật này:
   a) Cha, mẹ, con, người giám hộ;
   b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
   c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
   d) Hội liên hiệp phụ nữ.”
   – Do đó, bạn có thể đi giám định ADN và làm đơn yêu cầu Tòa án xác định cha cho bé.

   Xóa
  4. Tuy nhiên, việc đó chỉ làm sau khi đã có giấy khai sinh. Do đó bạn phải về lại nơi trước kia 2 người quen nhau để làm giấy xác nhận của nhân chứng (người biết 2 người quen nhau và cô ấy có bầu, sinh con) rồi đi làm khai sinh trước. Nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh. Bạn có thể gặp cán bộ tư pháp nơi bạn ở để được tư vấn thêm.

   Xóa
 19. Nặc danh12:59

  Tôi là con ngoài giá thú, tôi sống với mẹ từ nhỏ cho đến giờ. Hiện tại, Tôi muốn nhận cha đẻ và bên kia cũng muốn nhận lại con trai. Cho tôi hỏi cần làm những thủ tục gì để thực hiện việc này và kèm theo câu hỏi khi nhận cha tôi có nhất thiết phải đổi sang họ cha hay không vì khi thay đổi sang họ cha tôi phải thay đổi nhiều giấy tờ mới từ bằng cấp đại học đến hồ sơ tại công ty tôi đang làm viêc!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thủ tục nhận cha, con ngoài giá thú đã nêu rõ ở bài viết trên. Bạn không nhất thiết phải đổi sang họ cha, vẫn để theo họ mẹ cũng được.

   Xóa
 20. Nặc danh14:59

  Cho hỏi trước khi ba tôi qua đời có thế chấp sổ đỏ trong ngân hàng và sau đó các cô tôi đến trả nợ hết cho ngân hàng mà bên ngân hàng không cho lấy sổ về mà bắt chúng tôi làm tờ giấy xác nhận là con của ba tôi vậy chúng tôi cần những giấy tờ gì khi đi làm giấy xác minh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn phải đến phòng công chứng làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Có văn bản khai nhận di sản thừa kế của các con thì ngân hàng mới cho nhận lại sổ.

   Xóa
  2. Hồ sơ thủ tục bao gồm: Bản sao có công chứng các giấy tờ sau:
   - Sơ yếu lý lịch của người được nhận di sản thừa kế
   - CMND/ hộ chiếu, hộ khẩu của những người sau: cha, mẹ bạn và của bạn
   - Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp xác lập giao dịch thông qua người đại diện)
   - Giấy chứng tử của cha, mẹ bạn
   - Di chúc
   - Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế của cha mẹ bạn ( giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giấy phép mua bán, hợp thức hóa nhà do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp , sổ tiết kiệm, cổ phiếu, giấy chứng nhận cổ phần…)

   Xóa
 21. Tôi đã ly hôn và nay sống với ng khác có con 1 tháng.chúng tôi chưa đăng ký kết hôn vì vợ vũ hok cho mượn sổ hộ khẩu nên không làm xác nhận tình trạng hôn nhân được.khi lên xã làm khai sinh cho cháu họ nói vì chưa đăng ký kết hôn nên chỉ ghi tên mẹ trên giấy ksinh.cho hỏi muốn có cả cha mẹ thì có được ko.xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Hướng dẫn thủ tục nhận cha mẹ con ngoài giá thú
Hướng dẫn thủ tục nhận cha mẹ con ngoài giá thú
Hướng dẫn mới nhất về thủ tục con nhận cha mẹ, cha mẹ nhận con ngoài giá thú và tải mẫu tờ khai đăng ký.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx-FYdL4Ii534m94ffJTuUh63dgkBxd0DX5R5vuW5uczm1qQmWAs5Ya13CIKrlCzbAsHYu-WYlW0iEWfsv1PirlPMoAc2fUq2JxsJbWHP0Qlh4MmgAcQ10Z5FciQ5KDnksr3H3ag861ws/s1600/Conngoaigiathu.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx-FYdL4Ii534m94ffJTuUh63dgkBxd0DX5R5vuW5uczm1qQmWAs5Ya13CIKrlCzbAsHYu-WYlW0iEWfsv1PirlPMoAc2fUq2JxsJbWHP0Qlh4MmgAcQ10Z5FciQ5KDnksr3H3ag861ws/s72-c/Conngoaigiathu.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/11/thu-tuc-dang-ky-nhan-cha-me-con-ngoai-gia-thu.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/11/thu-tuc-dang-ky-nhan-cha-me-con-ngoai-gia-thu.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content