Hướng dẫn 3 cách gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook mới nhất

Hướng dẫn 3 Cách Vào Facebook, gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook máy tính, điện thoại mới cập nhật 2020.
Một số bạn ngoài việc không vào được facebook, còn bị gặp trường hợp là không thể upload hình lên facebook (hay còn gọi là bị chặn up ảnh lên Facebook). (Đọc thêm bài viếtCác nguyên nhân và hướng dẫn cách khắc phục lỗi bị chặn up ảnh lên Facebook trên điện thoại)
Ngoài cách dùng phần mềm ultrasurf và thay đổi file host như bài viết này. Có thể dùng 1 trong 3 cách sau đây để vào được facebook và up ảnh lên Facebook:

1. Cách thứ nhất: Dùng DNS (phân giải tên miền) của Google

DNS Google là dịch vụ miễn phí dùng để tăng tốc độ truy cập Internet, đồng thời cũng là cách hiệu quả để giải quyết tình trạng không up được ảnh lên Facebook.
Bước 1: Tại giao diện trên desktop màn hình máy tính, click vào biểu tượng kết nối mạng tại thanh Taskbar (góc dưới bên phải màn hình), chọn Open Network and Sharing Center.
cách gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook
Bước 2: Tại giao diện Network status của Windows Settings, kéo xuống dưới, chọn mục Network and Sharing Center.
cách gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook_1
Bước 3: Tại giao diện Network and Sharing Center, tiếp tục click đúp chuột vào tên mạng đang kết nối trên máy tính.
cách gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook_2
Lúc này hiển thị giao diện tình trạng của mạng, nhấn vào mục Properties.
cách gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook_3
Bước 4: Tại giao diện tiếp theo, nhấn vào Internet protocol Version 4(TCP/IPv4).
cách gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook_4
Trong giao diện Internet protocol Version 4(TCP/IPv4) Properties, tích chọn vào Use the following DNS server address, rồi điền các thông số cho DNS Google như hình bên dưới, nhấn OK để hoàn thành.
cách gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook_5
Lưu ý: Nếu đang sử dụng địa chỉ IPv6 thì chọn TCP/IPv6 rồi nhập như sau:
- Preferred DNS server: 2001:4860:4860::8888 hoặc 2001: 4860: 4860: 0: 0: 0: 0: 8888
- Alternate DNS server: 2001:4860:4860::8844 hoặc 2001: 4860: 4860: 0: 0: 0: 0: 8844
Ngoài cách truy cập tại biểu tượng mạng trên thanh Taskbar, có thể vào Control Panel rồi nhấn vào View Network Status and Tasks. Sau đó nhấn vào tên mạng và thực hiện các bước tương tự như trên.
cách gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook_6

* Đối với Win 7:

- Vào mạng để chỉnh lại thông số theo số thứ tự (từ 1 đến 7) theo hướng dẫn như hình dưới
chặn up ảnh lên Facebook
chặn up ảnh lên Facebook 1
chặn up ảnh lên Facebook 2
chặn up ảnh lên Facebook 3

2. Cách thứ 2 để up ảnh lên Facebook: Sửa file HOST

- Làm theo cách 1 như trên
- Tiếp tục mở My Computer, vào thư mục: C:\Windows\System32\drivers\etc. Dùng chương trình Notepad có sẵn trong máy mở file hosts bằng cách nhấp phải chuột vào file hosts > Open with… > Notepad. 
- Thêm một trong những dãy IP sau vào cuối file hosts:
Chú ý : Sau khi sửa file hosts thì vào Start > Run > gõ ipconfig /flushdns -> Enter để xóa cache DNS của Windows.

File hosts

*Mạng VNPT, Viettel, FPT

31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com

*Mạng FPT

31.13.79.7 http://www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 http://www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com

hoặc

31.13.79.4 http://www.facebook.com
31.13.79.4 facebook.com
31.13.79.4 apps.facebook.com
31.13.79.4 chat.facebook.com
31.13.79.4 upload.facebook.com
31.13.79.4 vupload.facebook.com
31.13.79.4 secure.facebook.com

*File hosts mạng VNPT

69.63.190.22 facebook.com
66.220.151.20 ns3.facebook.com
69.171.245.32 ns4.facebook.com
66.220.145.65 ns5.facebook.com
69.63.190.14 http://www.facebook.com
66.220.146.21 login.facebook.com
66.220.147.52 register.facebook.com
69.63.190.28 apps.facebook.com
66.220.149.70 upload.facebook.com
69.171.229.27 api.facebook.com
66.220.153.15 connect.facebook.com
82.96.58.46 profile.ak.fbcdn.net
69.171.227.26 chat.facebook.com
66.220.151.31 vupload.facebook.com
69.63.190.22 secure.facebook.com

hoặc

66.220.146.72 upload.facebook.com
66.220.146.72 http://www.facebook.com
66.220.146.72 facebook.com
66.220.146.72 chat.facebook.com
66.220.146.72 apps.facebook.com
66.220.146.72 vupload.facebook.com
66.220.146.72 secure.facebook.com

*File hosts Viettel

125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 http://www.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 http://www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
66.220.153.11 apps.facebook.com
66.220.153.11 facebook.com
66.220.153.11 http://www.facebook.com
66.220.153.11 login.facebook.com

hoặc

31.13.79.6 http://www.facebook.com
31.13.79.6 facebook.com
31.13.79.6 apps.facebook.com
31.13.79.6 chat.facebook.com
31.13.79.6 upload.facebook.com
31.13.79.6 vupload.facebook.com
31.13.79.6 secure.facebook.com

File host khác

*** Dãy 1 ***

69.171.224.20 155.channel.facebook.com
69.171.224.20 facebook.com
69.171.224.20 www.facebook.com
69.171.224.20 apps.facebook.com
69.171.224.20 www.apps.facebook.com
69.171.224.20 login.facebook.com
69.171.224.20 touch.facebook.com
69.171.224.20 m.facebook.com
69.171.224.20 register.facebook.com
69.171.224.20 graph.facebook.com
69.171.224.20 static.ak.connect.facebook.com
69.171.224.20 developers.facebook.com
69.171.224.20 error.facebook.com
69.171.224.20 upload.facebook.com
69.171.224.20 pixel.facebook.com
69.171.224.20 0.facebook.com
69.171.224.20 blog.facebook.com
69.171.224.20 1.152.channel.facebook.com
69.171.224.20 channel.facebook.com
69.171.224.20 0.152.channel.facebook.com
69.171.224.20 connect.facebook.com
69.171.224.20 0.50.chanel.facebook.com
69.171.224.20 error.152.channel.facebook.com
69.171.224.20 bigzipfiles.facebook.com
69.171.224.20 api.facebook.com
69.171.224.20 api-read.facebook.com
69.171.224.20 chat.facebook.com
69.171.224.20 touch.facebook.com

*** Dãy 2 ***

153.16.15.71 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
127.0.0.1 activate.adobe.com

*** Dãy 3 ***

60.254.175.42 facebook.com
60.254.175.42 www.facebook.com
60.254.175.42 register.facebook.com
60.254.175.42 www.logins.facebook.com
60.254.175.42 blog.facebook.com
60.254.175.42 logins.facebook.com
60.254.175.42 login.facebook.com
60.254.175.42 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
60.254.175.42 graph.facebook.com
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 error.facebook.com
60.254.175.42 developers.facebook.com
60.254.175.42 pixel.facebook.com
60.254.175.42 api.facebook.com
60.254.175.42 chanel.facebook.com
60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com
60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 chat.facebook.com
60.254.175.42 vupload.facebook.com
60.254.175.42 secure.facebook.com
60.254.175.42 connect.facebook.com
60.254.175.42 channel.facebook.com

*** Dãy 4 ***

96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com

*** Dãy 5 ***

96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
0.0.0.0 www.internetdownloadmanager.com
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com

Lưu ý:

- Phụ thuộc vào mạng đang sử dụng (VNPT, Viettel, FPT...), mỗi mạng khác nhau cần file HOST khác nhau mới có thể truy cập được Facebook và up ảnh lên Facebook. 
- Việc thêm những thông số vào trong file host như nêu trên có thể bị các phần mềm diệt virus tự động xoá, dẫn đến không vào được facebook, do đó cần phải kiểm tra lại 

3. Cách thứ 3: Bật chức năng Opera Turbo của trình duyệt web Opera để up ảnh lên Facebook

Làm theo các bước như cách 1 nêu trên;
Tải và cài đặt Opera bản mới nhất;
- Bật chức năng Opera Turbo lên bằng cách mở Opera, nhìn xuống góc trái bên dưới màn hình, bấm vào nút có hình đồng hồ > chọn Enable Opera Turbo. (bằng cách này bạn có thể truy cập không chỉ vào Facebook mà còn rất nhiều các trang khác bị chặn không vào được)
chặn up ảnh lên Facebook 4
Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo thêm

Ý KIẾN

 1. Cách 1 zô hem đc

  Trả lờiXóa
 2. Hem uplaod đc hình ảnh = cách 1

  Trả lờiXóa
 3. @TriềuCách 1 vô không được thì nó có tác dụng làm nền cho 2 cách còn lại

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh14:15

  đổi host thì đúng là vào đc nhưng chơi game trên fb thì hổng đc :( bạn có cách nào k chỉ mình với?

  Trả lờiXóa
 5. @Nặc danhCài phần mềm ultrasurf theo bài viết "Hướng dẫn 2 cách vào Facebook bị chặn nhanh nhất mới cập nhật bằng hình ảnh"
  theo link:
  http://www.tracuuphapluat.info/2011/06/huong-dan-2-cach-vao-facebook-bi-chan.html

  Trả lờiXóa
 6. bác đang xài comment phân cấp mới của bac Tiến phải ko, đẹp thật, hjxx, mình cũng thử cài rồi nhưng khung comment cứ sát nhau và không border, mình chẳng biết sai chỗ nào nữa ><

  Trả lờiXóa
 7. @Việt Namừ đúng rồi. Bạn chịu khó mày mò, chỉnh sửa ở phần code CSS là được, nhưng nếu đã cài comment phân cấp cũ thì xóa hết đi.

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh20:56

  Mình dùng mạng Viettel sửa file host theo dãy thứ nhất up hình đã ok. cảm ơn bạn nha!

  Trả lờiXóa
 9. @Nặc danhThì tớ đã để file host theo thứ tự ưu tiên rồi mà. :)

  Trả lờiXóa
 10. bài viết rất hay, cám ơn bạn

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh08:39

  mình dùng VNPT chỉnh IP theo dãy sô 8.8.8.8; 8.8.4.4 và chỉnh sửa file host theo dãy thứ 3 thì load hình được, cám ơn bạn nhiều nhe

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh18:19

  cái dãy 2 là của fpt , minh cài cái đó nên vào dc

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh23:38

  cai ultra xong toan bi loi. ghet the chu lai

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh10:00

  mình đã vào dc Fb theo cách của dãy 3 nhưng va64nko up hình dc.bạn ơi chỉ mình với.

  Trả lờiXóa
 15. Nặc danh13:51

  sao ma may vi tinh cua mih ko vao duoc facebook hix co ai giup mih duoc ko,luc truoc vo duoc nhug bay gio ko vao duoc nua roi :(

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh13:52

  mih lai ko bit lam may cai ney nua,chac chit wa :((((

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh22:45

  Bác ơi, cho mình hỏi mạng vnpt mà đổi host thì vào đc fb nhưng lại không upload hình lên được bác à

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh11:59

  Cho mình hỏi là FPT xai DNS 8888 8844 xài dãy thứ mấy mới up hinh đc thế minh xài dãy nào cũng vào fb đc nhưng có điều k up hinh đc

  Trả lờiXóa
 19. @Nặc danhMình không xài mạng FPT nên không kiểm tra được. Bạn chịu khó thử từng file host nhé.

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh01:45

  mình xài FPT mà sao sửa host mún khùng lun nhưng ko có cái nào up đc hết

  Trả lờiXóa
 21. máy của mình không có internet protocol versison 4.... như hướng dẫn các bạn chỉ mình zới

  Trả lờiXóa
 22. Nặc danh16:16

  mình vào được rùi nhưng up ảnh lên thì ko đc,bạn help mình cái

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh23:27

  trời ơi mạng FPT không có cách nào up ảnh được à. mình thử hết rồi

  Trả lờiXóa
 24. Nặc danh23:28

  ai có cách up ảnh của mạng FPT chỉ mình với. làm được mới đúng là sư phụ

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh22:54

  mình xài mang vnpt đã dổi dns la 8.8.8.8 và 8.8.4.4 và sử dụng dãy 2 thì up hình được. thanks các bạn

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh17:33

  VNPT up ảnh xài host mấy mấy bạn ?

  Trả lờiXóa
 27. @Nặc danhBạn tự kiểm tra file host hoặc dùng phần mềm tfacebook theo bài viết: "Hướng dẫn vào Facebook bị chặn bằng phần mềm tFacebook" để upload ảnh lên Facebook.
  link bài viết:
  http://www.tracuuphapluat.info/2012/03/huong-dan-dung-tfacebook-10-vao.html

  Trả lờiXóa
 28. sài mạng Fpt thi khi up hinh lên thì phai thêm file< ultraVPN 1.0 >>tải tren mang thi se 3 up hinh đuoc

  Trả lờiXóa
 29. đã thử với mạng VNPT mà không vào được, có update nào nữa ko nhỉ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn thử cái này:
   File hosts cho mạng VNPT
   69.63.190.22 facebook.com
   66.220.151.20 ns3.facebook.com
   69.171.245.32 ns4.facebook.com
   66.220.145.65 ns5.facebook.com
   69.63.190.14 http://www.facebook.com
   66.220.146.21 login.facebook.com
   66.220.147.52 register.facebook.com
   69.63.190.28 apps.facebook.com
   66.220.149.70 upload.facebook.com
   69.171.229.27 api.facebook.com
   66.220.153.15 connect.facebook.com
   82.96.58.46 profile.ak.fbcdn.net
   69.171.227.26 chat.facebook.com
   66.220.151.31 vupload.facebook.com
   69.63.190.22 secure.facebook.com

   hoặc

   66.220.146.72 upload.facebook.com
   66.220.146.72 http://www.facebook.com
   66.220.146.72 facebook.com
   66.220.146.72 chat.facebook.com
   66.220.146.72 apps.facebook.com
   66.220.146.72 vupload.facebook.com
   66.220.146.72 secure.facebook.com

   Xóa
 30. cảm ơn bạn nhá. Cách 1 của bạn dễ hiểu quá. mình chỉ cần làm 1 lần được luôn. từ trước tới giờ đọc bao nhiêu cách khó hiểu hơn mà vẫn kô làm được, đành phải dùng ultra đáng ghét. một lần nưã cảm ơn bạn nhìu nhìu

  Trả lờiXóa
 31. Nặc danh16:01

  Cách 2 vào dc facebook rồi, làm cách 1 (bỏ chỗ thêm s), sau đó sửa file host lại là zo dc, tốc độ nhanh ghê

  Trả lờiXóa
 32. Nặc danh11:10

  tks cach 3 dc nek

  Trả lờiXóa
 33. Nặc danh10:39

  dc day

  Trả lờiXóa
 34. thử cả 3 cách mà vẫn k vào dc, nó hiện kiểu k tải dc và trên đường link thì lại có thêm chữ ko có sẵn, ai giúp mình với :(

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Hướng dẫn 3 cách gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook mới nhất
Hướng dẫn 3 cách gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook mới nhất
Hướng dẫn 3 Cách Vào Facebook, gỡ bị chặn up ảnh lên Facebook máy tính, điện thoại mới cập nhật 2020.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS61YRwkDtvLz1NSEefJIEYs9y7L0kM6Xk1GdjfIERwS9G8ZCNR0zzmkgjk1JT5ryjBjl8MwlVMkiaHWF5EBGefURYoY_WfhWmveWFSLsK6kWsVOUD5Jp2iBX05ZC9LIB4_v5SJkb72eY/s1600/DNS-Google-thiet-lap-1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS61YRwkDtvLz1NSEefJIEYs9y7L0kM6Xk1GdjfIERwS9G8ZCNR0zzmkgjk1JT5ryjBjl8MwlVMkiaHWF5EBGefURYoY_WfhWmveWFSLsK6kWsVOUD5Jp2iBX05ZC9LIB4_v5SJkb72eY/s72-c/DNS-Google-thiet-lap-1.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/12/huong-dan-3-cach-vao-facebook-bi-chan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/12/huong-dan-3-cach-vao-facebook-bi-chan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content