Quyết định 856/QĐ-BTC danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế

Quyết định 856/QĐ-BTC danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
Số: 856/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THUỘC DIỆN TỔNG CỤC THUẾ TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế theo Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 và phụ lục số 3 đính kèm.
Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục thuế thực hiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp nêu tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thuế và các Doanh nghiệp có tên trong Danh sách quy định tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, ĐƠN VỊ THUỘC DIỆN TỔNG CỤC THUẾ TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

STT
MST
Tên
Địa chỉ
Cơ quan thuế quản lý
1
0100681592
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Số 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
2
0100100079
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số 18 phố Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
3
5700100256
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Số 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
4
0100684378
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
5
0100109106
Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Số 01 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
6
0100100008
Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Số 25 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
7
0100100061
Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam
Số 1A - Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
8
0301266564
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
9
0100113303
Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam
Số 172 Ngọc Khánh Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
10
0100111761
Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt
Số 8 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
11
0100105870
Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam
G10 Thanh Xuân Nam- Quận Thanh Xuân- Thành phố Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
12
0100106144
Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam
Số 21 Kim Đồng-Phường Giáp Bát-Quận Hoàng Mai- Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
13
0100233223
Tập đoàn T & T Công nghiệp - Tài chính - Bất động sản
Số 18 Phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
14
0100107370
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Số 1 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
15
0100104595
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Số 1 Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
16
0100107518
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
17
0101216069
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Số 25A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
18
0100100047
Tổng công ty Thép Việt Nam
Số 35 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
19
0100106320
Tổng Công ty Công nghiệp  Xi măng Việt Nam
Số 228 đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
20
0300583659
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
21
0101376672
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
Số 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
22
0100930778
Ngân hàng Nhà nước
Số 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
23
0100686174
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số 2 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
24
0100150619
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
25
0100112437
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
26
0100111948
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Số 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
27
0301452948
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
28
0103134809
Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam)
Toà nhà Sun City, Số 13 phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
29
2500150335
Công ty Toyota Việt nam
Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc
30
2500150543
Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc
31
0100114191
Công ty Ô tô Việt Nam -Daewoo
Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
32
0300709284
Công ty TNHH Mercedes - Benz - Việt Nam
Số 13 Đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
33
0100774342
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
Xã Trung Giã- Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Cục Thuế Thành phố Hà Nội
34
0300762150
Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam
Lô A2-3 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
35
0302670307
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
 Lô 16 Đường 2 khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Quyết định 856/QĐ-BTC danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế
Quyết định 856/QĐ-BTC danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế
Quyết định 856/QĐ-BTC danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/09/toan-van-quyet-inh-856q-btc-danh-sach.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/09/toan-van-quyet-inh-856q-btc-danh-sach.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content