Bình luận tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy Điều 326 BLHS

Bình luận về tội truyền bá Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy - Điều 326 BLHS.
Hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy hiện nay diễn ra chủ yếu bằng hình thức lén lút phát tán các video clip, ảnh chụp nhạy cảm, có nội dung khiêu dâm trên mạng internet.

Điều 326. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);
b) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;
c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;
d) Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;
đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);
c) Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh;
d) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị;
đ) Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người;
e) Phổ biến cho người dưới 18 tuổi;
g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;
h) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên;
b) Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên;
c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên;
d) Phổ biến cho 101 người trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

I. Phân tích cấu thành tội phạm

1. Khách thể của tội phạm

Tội phạm này xâm phạm đến truyền thống văn hóa của dân tộc, sự quản lý của Nhà nước về việc duy trì, phát triển nếp văn hóa văn minh mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.. Sự nguy hiểm của nó thể hiện ở sự xâm hại vào thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm suy đồi về mặt đạo đức ảnh hưởng đến sự lành mạnh của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trực tiếp xâm phạm chế độ bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thẩn của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên.
Đối tượng tác động của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là những sách, báo, phim, tranh, ảnh, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung không lành mạnh, mang tính chất đồi trụy như bạo lực, khiêu dâm,… Việc xác định các vật phẩm này có tính chất đồi trụy hay không, nhất định phải do cơ quan chuyên môn (cơ quan văn hóa) thẩm định.

2. Mặt khách quan của tội phạm

- Về hành vi khách quan:

Người phạm tội thực hiện hành vi truyền bá (phổ biến) cho người khác biết các vật phẩm có tính chất đồi trụy thông qua nhiều thủ đoạn khác nhau như: làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến hoặc bằng các hành vi khác nhằm truyền bá vật phẩm đồi trụy.
Văn hóa phẩm đồi trụy là những văn hóa phẩm có nội dung khiêu dâm, kích dâm, ca ngợi lối sống trụy lạc, lối sống gấp, trái với truyền thống văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam. Hình thức của văn hóa phẩm đồi trụy rất đa dạng như các ấn phẩm (sách, báo, băng, đĩa, phim, tranh, ảnh, nhạc…) hoặc các vật phẩm hoặc các loại không thể hiện bằng các vật cụ thể có tính chất đồi trụy.
Do đó các thủ đoạn nhằm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể hiểu như sau:
 • Làm ra vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là tạo ra các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điếm, dâm ô, hoặc khiêu gợi những ý định thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ăn chơi đàng điếm, dâm ô như: vẽ tranh, chụp ảnh, quay phim, ghi âm, sáng tác nhạc, viết truyện, làm thơ, viết kịch,…
 • Sao chép vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là từ một vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy đầu tiên ( bản gốc, bản chính) tạo ra nhiều vật phẩm khác giống như vật phẩm ban đầu có tính chất đồi trụy. Việc sao chép có thể sao chép toàn bộ hoặc chỉ sao chép một phần. Hình thức sao chép cũng đa dạng như: chụp lại, viết lại, ghi âm lại, ghi hình lại hoặc các hình thức sao chép khác.
 • Lưu hành vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là cho người khác xem, mượn, thuê các vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy.
 • Vận chuyển vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là chuyên chở các vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy từ nơi này đến nơi khác.
 • Mua bán vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là dùng tiền hoặc tài sản để trao đổi lấy vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy hoặc dùng vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy để trao đổi lấy tiền hoặc tài sản.
 • Tàng trữ vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là cất giữ các vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy ở một địa điểm nhất định như: ở cơ quan, phòng làm việc, nhà ở, trong người, trên phương tiện giao thông,… việc tàng trữ phải nhằm để phổ biến mới bị coi là phạm tội.
 • Các hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy: Ngoài các hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến, thì người phạm tội còn có những hành vi khác phổ biến cho người khác biết các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điếm, dâm ô hoặc khêu gợi những ý định thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ăn chơi đàng điếm, dâm ô. Việc nhà làm luật quy định các hành vi khác là nhằm tránh lọt tội. Ví dụ: dịch thuật, sang băng, đưa lên mạng internet…những vật phẩm có nội dung đồi trụy, nhằm phổ biến văn hóa đồi trụy.

- Về hậu quả nguy hiểm cho xã hội:

Đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì tùy từng trường hợp người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 hoặc khoản 3 của điều luật.
Tội phạm hoàn thành từ thời điểm người phạm tội thực hiện một trong những hành vi trong mặt khách quan nhằm mục đích phổ biến các văn hóa phẩm có nội dung đồi trụy. Đối với tội này, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm mà chỉ là căn cứ để định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Các dấu hiệu khách quan khác:

Đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, ngoài các hành vi khách quan và hậu quả nêu trên, pháp luật còn quy định các hành vi khách quan khác, đó là: Dung lượng dữ liệu được số hóa phải từ 01 GB đến dưới 05 GB; số lượng sách in, báo in từ 50 - 100 đơn vị; số lượng ảnh bản giấy từ 100 ảnh đến 200 ảnh; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Nếu không thỏa mãn được một trong những dấu hiệu trên thì hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy sẽ không cấu thành tội phạm.

3. Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thực hiện hành vi dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích của người phạm tội là nhằm phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy cho người khác với nhiều động cơ khác nhau. Đây là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này, các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải chứng minh mục đích của người phạm tội.
Nếu một người có các hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ hoặc có hành vi khác nhưng không nhằm phổ biến cho người khác thì cũng không cấu thành tội phạm này

4. Chủ thể của tội phạm 

Chủ thể của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là chủ thể thường, thỏa mãn điều kiện về năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (đủ 16 tuổi trở lên).

II. Hình phạt

Điều luật quy định 03 khung hình phạt chính và 1 hình phạt bổ sung:
 • Đối với trường hợp thuộc cấu thành cơ bản: Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Đối với trường hợp thuộc cấu thành tăng nặng: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm (Khoản 2) hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm (Khoản 3).
 • Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Ý KIẾN

 1. Nặc danh10:41

  toi la 1 trong nhung nguoi dan co nhieu dieu buc xuc doi voi cach quan ly an ninh trat tu cua cac can bo nghanh cong an. mot vu xo xat danh lon danh gai cave o gan sat ben tru so cong an ma van khong thay cac vien chuc cua nghanh cong an ra xu ly thu hoi nhu vay co dam bao bao ve tot cho nguoi dan o khu vuc ho dang quan ly khong. tai sao chi co mot thi tran nho ma lai de cho tinh trang co bao ke xuat hien o day. tai sao co nhieu hinh phat doi voi nguoi dan ma chua thay hinh phat danh cho nhung nguoi biet luat pham luat khong lam tron trach nhiem duoc giao.

  Trả lờiXóa
 2. sao pháp luật việt nam vẫn không sờ tới nhung vụ như gái gọi, gái vẫy ở đường phạm văn đồng và hoang cuốc việt

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh23:06

  hiện nay em đang bị người yêu cũ đe dọa sẽ tung ảnh nhạy cảm của em lên mạng và phát tờ rơi.cho em hỏi liệu như thế em phải thế nào để bảo vệ em.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn gởi đơn báo cáo đến cơ quan công an và nói cho người yêu của bạn biết, là bạn đã báo công an, nếu anh ta làm như vậy sẽ bị xử lý hình sự theo Điều luật trên hoặc tội làm nhục người khác.

   Xóa
 4. Hiện nay cứ lên mạng là nhan nhản phim đồi trụy, vậy những quy định này có còn giá trị???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các quy định của Bộ Luật hình sự về vấn đề này vẫn còn đang có giá trị. Việc xác định danh tính cụ thể của người lưu hành phim đồi trụy trên mạng rất khó. Do đó khó xử lý. Trước đây Công an từng đánh sập 1 mạng dạng này.

   Xóa
 5. Nặc danh03:15

  Cho hỏi truyện khiêu dâm ở trên mạng được đăng ở các nền tảng đăng truyện sao không đánh sập các nền tảng đó mà vẫn để nhởn nhơ? Càng ngày các cháu cấp 2, 3 càng coi việc đọc và viết truyện có yếu tố khiêu dâm là chuyện bình thường.

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Bình luận tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy Điều 326 BLHS
Bình luận tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy Điều 326 BLHS
Bình luận về tội truyền bá Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy - Điều 326 BLHS.
https://4.bp.blogspot.com/_R6-gxFnua6Q/Tab9LP-H_BI/AAAAAAAABFE/eQ_-_RNo-NA/253%20(Mobile).jpg
https://4.bp.blogspot.com/_R6-gxFnua6Q/Tab9LP-H_BI/AAAAAAAABFE/eQ_-_RNo-NA/s72-c/253%20(Mobile).jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/06/truyen-ba-phim-anh-sex-kho-inh-luong-e.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/06/truyen-ba-phim-anh-sex-kho-inh-luong-e.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content