Toàn văn Quyết định 102/2008/QĐ-BTC mẫu chứng từ thu thuế TNCN

Toàn văn Quyết định 102/2008/QĐ-BTC về mẫu chứng từ thu thuế TNCN
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 102 /2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12   tháng 11  năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân 
Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân, gồm: Biên lai thuế thu nhập cá nhân - CTT55 dùng cho cơ quan thuế lập và cấp cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - CTT56 dùng cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập và cấp cho cá nhân có thu nhập thuộc diện phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. 

Điều 2. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức in ấn, phát hành, quản lý và hướng dẫn sử dụng chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân theo Điều 1 Quyết định này và theo quy định về quản lý sử dụng ấn chỉ thuế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
            Đỗ Hoàng Anh TuấnMẫu số (Form No.): CTT 55
Ký hiệu (Serial No.):
Số (No.):
        BỘ TÀI CHÍNH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỔNG CỤC THUẾ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                               
        MINISTRY OF FINANCE                   SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION              Independence – Freedom – Happiness
  
                       
BIÊN LAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Liên 1: Báo soát)
RECEIPT OF PERSONAL INCOME TAX
(Original 1: For checking)

[01] Họ và tên người nộp thuế (Full name of taxpayer):............................................................... ......
[02] Mã số thuế
(Tax identification number):


-

[03] Quốc tịch (Nationality):............................................................................................................
[04] Cá nhân cư trú (Resident individual):    ٱ         [05] Cá nhân không cư trú (Non-resident individual)ٱ
[06] Địa chỉ hoặc điện thoại liên hệ (Contact Address or Telephone Number):
...........................................................................................................................................................
[07] Số CMND hoặc số hộ chiếu (ID/Passport Number):  ...................................................................
[08] Nơi cấp (Place of issue): ............................ [09] Ngày cấp (Date of issue):.....................................                                                    
[10] Khoản thu nhập (Type of income): ......................................................................................... ..........
Kỳ nộp thuế
(Tax period)
Thu nhập
chịu thuế (Taxable income)
Thu nhập
tính thuế (Assessable income)
Số thuế thu
nhập phải nộp (Income tax payable)
Số thuế đã khấu
trừ/đã tạm nộp         (Income tax withheld/
temporarily paid)
Số thuế nộp
kỳ này  (Income tax paid of this period)
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
Tháng (Month)Năm (Year)Cộng (Total)[17] Số thuế thu nhập cá nhân nộp kỳ này (bằng chữ) (Personal income tax paid of this period - in words):............................................................................................................................................................
……, ngày (date)…… tháng (month)…… năm (year) ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Director of Tax office)
        Ký, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
       (Signature, seal, full name and designation)

     

Mẫu số (Form No.): CTT 56
Ký hiệu (Serial No.):
Số (No.):
        BỘ TÀI CHÍNH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỔNG CỤC THUẾ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           
        MINISTRY OF FINANCE                     SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION               Independence – Freedom – Happiness

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Liên 1: Báo soát)
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING
(Original 1: For checking)

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP (Information of  the income paying organization, individual)
[01] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập (Name of the income paying organization, individual):  ....................................................................................................................................................
[02] Mã số thuế:
(Tax identification number)


-


[03] Địa chỉ (Address): .................................................................................................................... ...........
[04] Điện thoại (Telephone number):.............................................................................................. ...........
II. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ (Information of taxpayer)
[05] Họ và tên (Full name):.............................................................................................................
[06] Mã số thuế:
(Tax identification number)


-

[07] Quốc tịch (Nationality):............................................................................................................
[08] Cá nhân cư trú (Resident individual) ٱ           [09] Cá nhân không cư trú (Non-resident individual)  ٱ
[10] Địa chỉ hoặc điện thoại liên hệ (Contact Address or Telephone Number): .......................... ...........
..........................................................................................................................................................
[11] Số CMND hoặc số hộ chiếu (ID/Passport Number): ....................................................................
[12] Nơi cấp (Place of issue):.........................................[13] Ngày cấp (Date of issue):..................................................
III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of  personal income tax withholding)
[14] Khoản thu nhập (Type of income): ...............................................................................................
[15] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): tháng (month) .................. năm (year): ..................
[16] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be withheldl): .........................
[17] Tổng thu nhập tính thuế (Total assessable income)
[18] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): ...........................
[19] Số thu nhập cá nhân còn được nhận (Amount of income received by individual) [(16) - (17)]:
 ..........................................................................................................................................................
……, ngày (date)…… tháng (month)…… năm (year) ………
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
(Income paying organization, individual)
        Ký, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
       (Signature, seal, full name and designation)
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Quyết định 102/2008/QĐ-BTC mẫu chứng từ thu thuế TNCN
Toàn văn Quyết định 102/2008/QĐ-BTC mẫu chứng từ thu thuế TNCN
Toàn văn Quyết định 102/2008/QĐ-BTC về mẫu chứng từ thu thuế TNCN
file:///F:/Users/humiho/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-quyet-inh-1022008q-btc-ban.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-quyet-inh-1022008q-btc-ban.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content