Quyết định 42/2011/QĐ-TTg bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Quyết định 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42/2011/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2011
 QUYẾT ĐỊNH
BẢO LƯU CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển (sau đây gọi chung là điều động) có hiệu lực trong thời gian từ ngày 01 tháng 9 năm 2010 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015 về công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Phòng Giáo dục và Đào tạo); các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Giáo dục và Đào tạo) mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động.
Điều 2. Mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu
Là mức phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo đang được hưởng ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trước khi được điều động về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Thời gian được hưởng bảo lưu
Thời gian được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này là thời gian thực tế nhà giáo làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tối đa là 36 tháng.
Điều 4. Cách tính
Phụ cấp ưu đãi được bảo lưu của 01 tháng = [Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung x mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2011.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ý KIẾN

 1. Quyết định này không thỏa đáng, không thực hiện được đúng tôn chỉ như nội dung đã nêu: "nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động". Quyết định không mang tính công bằng và rộng dãi, tại sao những người được điều động trước ngày 01/9/2010 lại không được hưởng trợ cấp ưu đãi này?

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh15:28

  Văn bản thì cứ vuốt đuôi nhau thế này, cứ gọi là ^^!
  Đầu tiên là Nghị định 54/2011/NĐ-CP, thấy phản hồi nhiều quá lại ra thêm cái Quyết định 42/2011/QĐ-TTg này. Mấy bác soạn thảo văn bản ở trển không biết làm cái gì nhở, có ai đủ khả năng xâu chuỗi lại thì làm đi...

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh15:03

  TẠI SAO CHỈ CÓ CÁN BỘ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP ĐƯỢC HƯỚNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THÔI
  CHÚNG TÔI LÀ CÁN BỘ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG BÁN CÔNG ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG VỀ PHÒNG GIÁO DỤC LÀM VIỆC LẠI KHÔNG CÓ MỘT CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI GÌ CẢ. THẤT LÀ BẤT CÔNG!

  Trả lờiXóa
 4. GVMN về hưu17:45

  GV nghỉ hưu thì sao nhỉ?

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh19:55

  Những người thuộc diện trưng tập về Phòng Giáo dục cũng chẳng được hỗ trợ gì cả, thật là buồn,...

  Trả lờiXóa
 6. ngxynh@yahoocom10:04

  1/Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

  Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;
  2/Thời gian NHÀ GIÁO ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC kể từ ngày 1/9/2010 - 31/5/2015.
  Những Nhà giáo trước đây ở Trường công tác tốt đã được điều động về công tác tại Phòng, Sở ngành giáo dục nay giảng dạy quản lý tại Trường nên tính chế độ phụ cấp thâm niên Nhà giáo thời gian trên hoặc tính ít nhất 3% trong số thời gian công tác nhiều hơn để bớt thiệt thòi và hợp lí, công bằng hơn.

  Trả lờiXóa
 7. Nếu như thế thì không khuyến khích được CBQL có đủ năng lực và nhiệt tình lên Phòng và Sở GD làm đâu, chúng em chỉ phấn đấu làm giáo viên thôi.

  Trả lờiXóa
 8. Nhung11:02

  Nhất trí với bạn vì Quyết định này không thỏa đáng, không thực hiện được đúng tôn chỉ như nội dung đã nêu: "nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động". Quyết định không mang tính công bằng và rộng dãi, tại sao những người được điều động trước ngày 01/9/2010 lại không được hưởng trợ cấp ưu đãi này?
  Không biết lãnh đạo nào tham mưu mà kém thế, tự nội bộ suy bì nhau- vậy còng biết tin ai đây- thật là mất lòng tin về cán bộ lãnh đạo vì suy nghĩ chưa thấu đáo.

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh20:33

  Tại sao cán bộ giáo viên giỏi mới được điều động về phòng - sở làm việc mà lại bị cắt hết các chế độ thì ai còn dám nhận nhiệm vụ, đâu cò ai tâm huyết nữa vì lương trưởng, phó phòng mà thua giáo viên nhiều quá.

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh20:36

  Tôi rất buồn vì quyết định không phù hợp. Cán bộ phòng - sở thì vẫn là giáo viên sao không được phụ cấp thâm niên, bạc bẽo quá.

  Trả lờiXóa
 11. tại sao những người làm công tác văn phòng trong trường học lại không được hưởng bất cứ ưu đãi nao

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh09:23

  Đội ngũ giáo viên được điều động về Phòng, Sở để làm công tác điều hành quản lý giáo dục mà không có phụ cấp thâm niên thì làm sao mà giáo dục được phát triển trong tương lai.

  Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Quyết định 42/2011/QĐ-TTg bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo
Quyết định 42/2011/QĐ-TTg bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo
Quyết định 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/08/quyet-inh-422011q-ttg-ve-bao-luu-che-o.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/08/quyet-inh-422011q-ttg-ve-bao-luu-che-o.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content