Hướng dẫn thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng

luu tru tam vang Tham khảo văn bản:
*** Luật cư trú quy định như thế nào về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng? So với quy định của pháp luật trước đây, thì Luật cư trú có những điểm gì mới về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng?
         * Thông báo lưu trú quy định trong Luật cư trú và những điểm mới về thông báo lưu trú của Luật cư trú so với pháp luật trước đây:
         1. Thông báo lưu trú:
         Cùng với các quy định đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thì các quy định về thông báo lưu trú và khai báo tạm vắng trong bộ phận quan trọng của công tác đăng ký, quản lý cư tru . Việc thay đổi khái niệm tạm trú không xác định thời hạn bằng khái niệm “lưu trú” là nhằm giúp thủ tục cư trú của khách vãng lai, người đi thăm thân, đi du lịch, chữa bệnh…trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.
Theo đó, đối với người từ đủ 14 tổi trở lên đến lưu trú lại một điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phải thực hiện việc thông báo lưu trú. Để phù hợp với tính chất của lưu trú, bảo đảm cho việc thông báo có hiệu quả, không gây phiền hà cho nhân dân, Luật Cư trú quy định việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp bằng điện thoại cho điểm tiếp nhận thông báo lưu trú của Công an xã, phường, thị trấn trước 23h; nếu người đến lưu trú sau 23h thì thông báo lưu trú vào sang ngày hôm sau; người tiếp nhận lưu trú có trách nhiệm ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm thông báo lưu trú là trách nhiệm của gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác có người đến cư trú (theo Điều 31 Luật Cư trú).
         Điều 31, Luật cư trú quy định về lưu trú và thông báo lưu trú như sau:
         “1. Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.
         2. Gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người từ đủ mười bốn tuổi trở lên đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thông báo địa điểm, số điện thoại nơi tiếp nhận thông báo lưu trú cho nhân dân biết.
         3. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.
         4. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.”
         Ngoài ra tại Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn thêm:
1. Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.
2. Gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người từ đủ 14 tuổi trở lên đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn. Người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình với người có trách nhiệm tiếp nhận thông báo lưu trú một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân; hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy tờ do cơ quan cử đi công tác; xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, giấy tờ khác chứng minh cá nhân.
3. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, điện thoại hoặc qua mạng máy tính. Thời gian lưu trú tùy thuộc nhu cầu của công dân. Người tiếp nhận thông báo lưu trú phải ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú và không cấp giấy tờ chứng nhận lưu trú cho công dân.
4. Nơi tiếp nhận thông báo lưu trú là trụ sở Công an xã, phường, thị trấn. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương quyết định thêm các nơi khác để tiếp nhận thông báo lưu trú và hàng ngày trước 22h phải thông tin, báo cáo số liệu kịp thời về Công an xã, phường, thị trấn

          2. Một số điểm mới về thông báo cư trú theo quy định của Luật Cư trú:
          + Theo quy định mới được thể hiện tại Điều 31 của Luật cư trú công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình không phải đăng ký tạm trú (như quy định cũ), mà chỉ thực hiện việc thông báo lưu trú.
          + Nếu như các quy định cũ trước kia xác định trách nhiệm đăng ký tạm trú là của người đến tạm trú, người đến tạm trú phải đến địa điểm đăng ký tạm trú để đăng ký tạm trú. Trong khi đó, khoản 2 Điều 31 Luật Cư trú xác định trách nhiệm thông báo lưu trú không phải của người đến lưu trú, mà là của gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú khác khi có người đến lưu trú.
          + Để tạo thuận lợi và giảm bớt phiền hà cho công dân, đồng thời cũng bảo đảm cho công tác quản lý lưu trú có hiệu quả, ngoài những người là cha, me, vợ, chồng, con thì khoản 3 Điều 31 Luật Cư trú còn bổ sung các đối tượng ông, bà, cháu và anh, chị, em ruột nếu đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.
          + Phương pháp thông báo lưu trú cũng phong phú hơn, người đến lưu trú hoặc gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ… có thể gọi điện thoại đến các cơ sở tiếp nhận thông báo lưu trú hoặc trực tiếp đến các địa điểm này để thông báo lưu trú. Việc thông báo lưu trú có thể thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau.
         * Khai báo tạm vắng quy định trong Luật cư trú và những điểm mới về khai báo tạm vắng của Luật cư trú so với pháp luật trước đây:
         1. Khai báo tạm vắng:
         - Đối tượng khai báo tạm vắng gồm: (Khoản 1,2 Điều 32 Luật Cư trú)
         + Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hàn hình phạt tù; người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo; người bị phạt cải tạo không giam giữ ; người đang bị quản chế, người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị áp dụng đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành khi đi khỏi nơi cư trú từ một ngày trở lên;
Thông tư số 52/2010/TT-BCA đã hướng dẫn: người khai báo tạm vắng thuộc diện nêu trên thì khi khai báo tạm vắng phải có sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý người đó
        + Người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ 3 tháng trở lên thì thời hạn tạm vắng do họ tự quyết định.
        - Về thủ tục khai báo tạm vắng: (Khoản 3,4 Điều 32 Luật Cư trú)
       + Ng­ười thuộc diện khai báo tạm vắng nêu trên phải khai báo tạm vắng tại Công an xã, ph­ường, thị trấn nơi người đó cư trú. Khi đến khai báo tạm vắng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng.
        + Công an xã, ph­ường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn nội dung khai báo, kiểm tra nội dung khai báo, ký xác nhận vào phần phiếu cấp cho ng­ười khai báo tạm vắng
Quy định về thủ tục khai báo tạm vắng được cụ thể hóa tại Thông tư 52/2010/TT-BCA như sau:
        - Người khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để làm thủ tục khai báo tạm vắng.
       - Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của công dân, Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân cư trú phải cấp phiếu khai báo tạm vắng cho công dân (trường hợp đặc biệt thì được phép kéo dài thời gian giải quyết, nhưng tối đa không quá 02 ngày làm việc).
         2. So với quy định của pháp luật trước đây, khai báo tạm vắng theo quy định của Luật Cư trú có một số điểm mới sau:
         + Về các trường hợp khai báo tạm vắng: nếu như các Nghị Định trước đây quy định Người từ 15 tuổi trở lên có việc riêng phải vắng mặt qua đêm khỏi quận, huyện, thành phố, thị xã nơi đang thường trú của mình phải khai báo tạm vắng theo quy định, nhưng sau khi đến nơi tạm trú phải tiếp tục khai báo tạm trú với nơi họ đến. Nay Điều 32 của Luật cư trú đã thu hẹp tối đa đối tượng phải khai báo tạm vắng, chỉ quy định việc khai báo tạm vắng với một số đối tượng cụ thể là: Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo; người bị phạt cải tạo không giam giữ; người đang bị quản chế; người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành khi đi khỏi nơi nơi cư trú từ 1ngày trở lên; người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ 3 tháng trở lên.
           + Về phạm vi địa bàn: pháp luật trước đây quy định việc khai báo tạm vắng được áp dụng trong trường hợp công dân vắng mặt qua đêm khỏi quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đang thường trú; còn Luật Cư trú quy định đối tượng thuộc diện khai báo tạm vắng khi đi ra khỏi nơi cư trú tức là đi ra khỏi phạm vi xã, phường, thị trấn thì phải khai báo tạm vắng.
+ Về chế tài xóa tên trong sổ hộ khẩu: So với quy định trước đây:“ Người đi vắng khỏi nơi đã đăng ký hộ khẩu thường trú quá 6 tháng không khai báo tạm vắng, không có lý do chính đáng; người có hộ khẩu thường trú, nhưng thực tế không cư trú ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú không có lý do chính đáng; hoặc không thể ở nơi đó được sẽ bị xoá tên trong sổ hộ khẩu …”, Luật Cư trú không áp dụng việc xóa tên trong sổ hộ khẩu đối với các trường hợp này.
*** Để thực hiện quyền tự do cư trú của mình, mỗi công dân cần phải làm tốt những việc gì?
          Để thực hiện quyền tự do cư trú của mình, mỗi công dân cần phải thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình về cư trú, thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền tự do cư trú, trong đó có quyền và trách nhiệm sau :
Điều 9, Luật cư trú quy định quyền của công dân về cư trú :
         1. Lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
         2. Được cấp, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú.
         3. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền cư trú.
         4. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền cư trú của mình.
         5. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.
Điều 11, Luật cư trú quy định trách nhiệm của công dân về cư trú
         “1. Chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú.
          2. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đó cung cấp.
         3. Nộp lệ phí đăng ký cư trú.
         4. Xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khỏc liờn quan đến cư trú khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu.
         5. Báo ngay với cơ quan đó đăng ký cư trú khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú bị mất hoặc bị hư hỏng.”
          Như vậy, để thực hiện quyền tự do cư trú của mình mỗi công dân phải nắm chắc và hiểu sâu sắc về những quy định của pháp luật về quyền tự do cư trú, trên cơ sở đó thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm của mình về cư trú, phối hợp chặt chẽ, tích cực với các cơ quản quản lý cư trú thực hiện các yêu cầu về trình tự, thủ tục cũng như các yêu cầu khác có liên quan đến đăng ký cư trú. Mỗi công dân phải có ý thức trách nhiệm phát hiện những thiếu sót, những sai phạm, vi phạm pháp luật về cư trú của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo pháp luật cư trú được thực hiện nghiêm minh, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

44 comments

Nặc danh
4/12/10 11:18 Trả lời

toi la cong dan viet nam hien dang song va lam vieco tphcm .nay toi ket hon voi nguoi nuoc ngoai .hien gio chong toi dang tam tru cung 1ngoi nha voi toi .toi la nhan vien cua cong ty nho va toi tam tru tai cong ty nay.chung toi co day du giay to ket hon hop phap luat .nay toi muon lam tam tru cho chong cua toi .xin co quan cac cap huong dan thu tuc dang ki tam tuc cho chong toi .de chung toi chap hanh tot nhung dieu bo luat vien nam da dua ra .trong khi cho doi chung toi xin chan thanh cam on co quan .

Nặc danh
11/8/11 21:12 Trả lời

tai xom tro cua toi khi cong an den kiem tra thif ca xom chua dang ky tam tru tam vang. Nhung khi dedn co quan cong an thi mot minh toi bi phat! hoi nguyen nhan thi ho bao cap tren chi thi
tai sao lai co chuyen nguoi nay bi phat ma nguoi kia lai khong

Nặc danh
11/8/11 21:13 Trả lời

nhu vay cong an da lam khong dung theo quy dinh.

hot
17/11/11 22:09 Trả lời

cho toi cong an den thu cmnd roi hom sau chua that tra, nhu vay co dung voi phap luat khong

thang
30/11/11 12:27 Trả lời

em muon hoi luat luu tru du lich tai ha noi nhu the nao .giup em nhe

30/11/11 13:14 Trả lời

@hotLý do họ thu CMND của bạn là gì?

30/11/11 13:16 Trả lời

@thangChắc bạn hỏi về vấn đề tạm trú tại Hà Nội? Quy định về tạm trú thống nhất trong cả nước, thủ tục quy định như trên

Nặc danh
7/12/11 22:00 Trả lời

Tôi xin hỏi vấn đề như sau:
Tôi lấy vợ cùng tỉnh. Vợ chồng tôi làn việc khác huyện. Vậy tôi lên thăm vợ vào thứ 7 chủ nhật có phải đăng ký tạm trú ko.

@Nặc danhTrường hợp của bạn Luật Cư trú quy định như sau:
Điều 31. Lưu trú và thông báo lưu trú
1. Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.
2. Gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người từ đủ 14 tuổi trở lên đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thông báo địa điểm, số điện thoại nơi tiếp nhận thông báo lưu trú cho nhân dân biết.
3. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.
4. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.
Điều đó có nghĩa là khi bạn đến thăm vợ thì vợ bạn đến CA xã, phường, thị trấn hoặc điện thoại đến CA xã để thông báo việc lưu trú của bạn. Việc này chỉ cần thực hiện 1 lần. Các lần sau bạn đến thì không cần thông báo nữa

Nặc danh
23/3/12 23:41 Trả lời

tôi là người quốc tịch nước ngoài, khi về việt nam tôi có dăng ký ở nhà người thân tôi, nhưng tôi dến nhà bạn tôi ở chơi 1 vài tuần củng trong thành phố nhưng tôi có phải cần dăng ký ở nhà bạn tôi hay không ? nếu có dăng ký thì tôi dăng ký ở phường hay quận. xin cho biết dể dăng ký dúng theo pháp luật cảm ơn !

@Nặc danhĐiều 15. Nghị Định 21/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN quy định như sau:
Người nước ngoài nghỉ qua đêm tại nhà riêng công dân phải trực tiếp hoặc thông qua chủ nhà khai báo tạm trú với Công an phường, xã nơi tạm trú. Công an phường, xã có trách nhiệm chuyển nội dung khai báo tạm trú của người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Do vậy bạn trực tiếp hoặc thông quan chủ nhà nơi bạn đến ở đến tại công an phường để làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Nặc danh
31/3/12 13:33 Trả lời

Tôi hiện sinh sồng tại Tp HCMC. Tôi thuê nhà tại quận Bình Thạnh từ 2 năm nay. Chủ nhà đã đăng ký tạm trú tạm vằng đấy đủ cho tôi tại công an phường. Từ cuối nay ngoái bạn trai tôi người Pháp qua Việt Nam sinh sống và ở cùng với tôi. Đã hai lần tôi và chủ nhà đến khai báo tại công an phường và yêu cầu đăng ký tạm trú cho bạn trai tôi nhưng đều bị công an khu vực từ chối không chấp nhận đăng ký với lý do người Việt Nam và người nước ngoài chưa kết hôn không được sống chung. Cho tôi hỏi như vậy có đúng pháp luật không? Chúng tôi muốn tuân theo pháp luật và làm tròn nghĩa vụ đang ký tạm trú tạm vắng nhưng không được.

Cám ơn

TN

@Nặc danhCông an phường đã làm sai quy định, không có Luật nào cấm người Việt Nam sống chung với người nước ngoài. Bạn liên hệ phòng quản lý Xuất nhập cảnh Công an Tp HCM để họ giải quyết.

maingan
24/4/12 15:01 Trả lời

Tôi có một người bạn trong tổ chức của Hội sinh viên các nước đến Việt nam tham gia công tác xã hội . Bạn tôi muốn ở tại nhà tôi tại Tỉnh Đồng nai khoảng 1,5 tháng , nhưng cơ quan công an xã nơi tôi ở không cho , bạn tôi là sinh viên không có đủ tiền ở khách sạn . Vậy tôi phải làm thủ tục như thế nào để bạn tôi có thể lưu trú tại nhà tôi trong thời gian công tác ở Việt Nam

Nghị Định 21/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN quy định như sau
Điều 11.
1. Người nước ngoài vào Việt Nam theo lời mời của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước thì thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời để đăng ký mục đích, thời hạn và địa chỉ cư trú tại Việt Nam với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tại văn bản đề nghị khi làm thủ tục theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.
2. Người nước ngoài không có cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mời thì đăng ký mục đích, thời hạn và địa chỉ cư trú tại Việt Nam tại đơn xin cấp thị thực.
3. Người nước ngoài được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia thì mục đích và thời hạn cư trú tại Việt Nam phải phù hợp theo điều ước quốc tế đó. Những người thuộc diện này thực hiện việc đăng ký địa chỉ cư trú khi làm thủ tục khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này.
Điều 15.
1. Người nước ngoài nghỉ qua đêm tại khách sạn, khu nhà ở dành riêng cho người nước ngoài (kể cả khu nhà ở của ngoại giao đoàn) phải khai báo tạm trú thông qua chủ khách sạn hoặc người quản lý khu nhà ở. Chủ khách sạn, người quản lý khu nhà ở có trách nhiệm chuyển nội dung khai báo tạm trú của người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Người nước ngoài nghỉ qua đêm tại nhà riêng công dân phải trực tiếp hoặc thông qua chủ nhà khai báo tạm trú với Công an phường, xã nơi tạm trú. Công an phường, xã có trách nhiệm chuyển nội dung khai báo tạm trú của người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Do đó công an xã đã làm sai quy định. Bạn liên hệ Công an huyện hoặc phòng Quản ký Xuất nhập cảnh công an tỉnh Đồng Nai để họ hướng dẫn thủ tục

Nặc danh
28/4/12 09:24 Trả lời

hiện tại tôi đang trọ tại hà nội,cách đậy 2 ngày,cán bộ xã nơi tôi ở trọ đi kiểm tra và thu hết CMT của những người chưa có giấy tạm trú.họ yêu cầu ra ủa ban khai báo.nhưng khi chúng tôi ra,cán bộ xã bảo mỗi người phải nạp 150 nghìn.mà như tôi được biết thì mỗi lần làm tạm trú chỉ mất 10-15 nghìn.vậy có phải xã nơi tôi ở trọ đã làm sai quy định ko?

Nghị định Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, ATXH quy định như sau
Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú
1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú;
b) Không thực hiện đúng quy định về điều chỉnh, bổ sung hoặc những thay đổi khác trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;
c) Không thực hiện đúng những quy định về khai báo tạm vắng;
d) Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú hoặc không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.
Do đó Bạn nộp 150.000 đồng là tiền Công an xã phạt vì bạn có hành vi vi phạm không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú (điểm a Điều 11).

Nặc danh
28/4/12 11:14 Trả lời

mình vẫn ko rõ lắm.khi ra làm tạm trú thì họ chỉ bảo là để làm tạm trú thì phải nộp 150k,tất cả mọi người đều như thế kể cả người mới chuyển đến.sau đó mình hỏi họ,nếu ngày mai mình chuyển sang phường khác trọ thì thế nào,lúc đó họ lại bảo nếu chuyển sang chỗ khác thì phải nộp phạt 150k.

Nếu bạn chuyển đi chỗ khác mà bạn làm thủ tục đúng quy định thì không ai phạt bạn cả.

HỒNG SƠN
11/5/12 10:00 Trả lời

tôi có nhà ở gò vấp cho thuê nguyên căn, nhưng tôi bận nên chưa kịp đăng kí tạm trú cho người thuê, hôm mẹ đẻ của người thuê nhà tôi đến thăm con và ở lại qua đêm nhưng chưa thông báo lưu trú, công an phường đến kiểm tra, lập biên bản, thu giấy CMND và bắt nộp phạt 1 triệu 500 ngàn đồng. Luật sư cho tôi hỏi công an phường làm như vậy là đúng hay sai.

Bui Phan Da Thao
29/5/12 08:23 Trả lời

Hộ khẩu thường trú của gia đình mình ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Mình muốn đến Phường 14 quận 10 tạm trú dài hạn cho con mình đi học. Vậy mình có phải làm sổ tạm trú không? Và đăng ký như thế nào?

phạm tín
18/7/12 16:57 Trả lời

em là học sinh ở tỉnh, em vào thành phố hồ chí minh đê3 dự thi cao đẳng, em có ở nhờ nhà người anh ruột, vậy em có được ưu tiên không khai báo tạm trú đối với cơ quan công an không?
nếu chưa khai báo kịp mà bị cơ quan kiểm tra thì có bị phạt không, và phạt như thế nào?
trong trường hợp em là học sinh vào để dự thi thì có hưởng ưu tiên gì về khai báo này không? trường hợp em chỉ ờ trong vong 48 giờ?

- Trường hợp của bạn là lưu trú chứ không phải tạm trú. Anh của bạn chỉ cần đến Công an phường cầm theo CMND của bạn báo để họ vào sổ lưu trú là xong, không phải đăng ký tạm trú.
- Nghị định Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, ATXH quy định như sau
Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú
1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú;
b) Không thực hiện đúng quy định về điều chỉnh, bổ sung hoặc những thay đổi khác trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;
c) Không thực hiện đúng những quy định về khai báo tạm vắng;
d) Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú hoặc không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.

Nặc danh
30/7/12 18:11 Trả lời

cho em hỏi, em là sinh viên,có đăng ký tạm trú tại nhà trọ. em đi tới phòng trọ mấy đứa bạn chơi, thường tới khoảng hơn 23h, ở qua đêm sáng về. vậy cho em hỏi em cần khai báo lưu trú thế nào ?? và em nghe nói khi bị phạt mức tiền phạt là 1,5tr, khác với mấy mức phạt trên. và người có thẩm quyền đi kiểm tra phòng lúc đó là ai ??(dân phòng, công an ???). nếu bị phạt thì mức phạt của em sẽ là bao nhiêu ?? xin cám ơn

Nặc danh
6/8/12 11:30 Trả lời

Cho hỏi Tôi có hộ khẩu tại Tp.HCM chung với cha mẹ. Nhưng khi lập gia đình tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng, cũng trong phạm vi Tp.HCM. Vậy tôi có cần phải khai báo tạm trú , tạm vắng không thủ tục như thế nào ? xin cám ơn

Nặc danh
7/8/12 12:03 Trả lời

Mình là người đi làm thuê ở Hà Đông - HN, tháng 3/2012 mình có thuê 1 phòng của hộ gia đình và đã ra tổ dân phố nơi mình ở để khai báo lưu trú( có biển của CA phường Quang Trung - nơi tiếp nhận đaeng kí khai báo lưu trú). Cách đây vài ngày có CẢnh sát khu vực vào kiểm tra và thu chứng minh thư của mình với lý do chưa khai báo tạm trú. Hôm sau mình ra phường thì vẫn chưa làm đc thủ tục và đc hẹn đến hôm sau nữa ra nộp phạt 150k. Mình ko hiểu tại sao lại bị phạt vì mình đã ra nơi có thẩm quyền để khai báo lưu trú rồi, bạn cho mình hỏi như vậy mình bị nộp phạt là đúng hay là sai? Xin cảm ơn.

Nặc danh
13/8/12 12:52 Trả lời

Xin chào luật sư,
Tôi hiện là du học sinh về từ Pháp ngày 24/7/2012, quốc tịch Việt Nam.

Hiện tôi đang làm hồ sơ để nhập hộ khẩu vào nhà mẹ ruột tại quận 3, TP HCM.

Sau khi hỏi công an quận, trong hồ sơ phải có kèm theo giấy đăng ký tạm trú, có ghi rõ từ ngày 24 đến nay, tôi đã ở tại địa chỉ nào. CA phường nơi tôi tạm trú chỉ cấp cho tôi giấy tạm trú có hiệu lúc từ ngày 12/8. Vì thế, CA quận 3 chưa đồng ý cho tôi nhập hộ khẩu vì thiếu chứng thực cho khoảng thời gian 24/7 đến 12/8.

Tôi xin hỏi trong trường hợp này nên làm thế nào. Tất cả các giấy tờ khác đều đầy đủ.

Cám ơn,
Trân trọng.

ĐINH LỘC
18/8/12 19:06 Trả lời

Thưa anh Minh Hùng,
Điều 31 ghi:Lưu trú và thông báo lưu trú
1. Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.
Khái niệm "MỘT THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH" nghĩa là gì vậy anh? 1 giờ, 12 giờ, 1 ngày, 1 đêm,...
Cảm ơn.

Nặc danh
4/9/12 15:40 Trả lời

Thưa anh Minh Hùng.
Bố mẹ tôi bị phá sản, không còn nhà cửa. Trong sổ hộ khẩu có tên vợ chồng con cái tôi và mẹ tôi là chủ sổ hộ khẩu. Tôi chưa có nhà riêng và hiện đang thuê nhà ở một phường khác (cùng thành phố thuộc tỉnh trong hộ khẩu). Bây giờ tôi muốn tách hộ khẩu riêng có được không?
Mong anh tư vấn cho tôi. Trân trọng cảm ơn anh.

Nặc danh
12/10/12 22:40 Trả lời

các bác cho em xin:
1/ Quy định mới nhất về việc thi hành pháp lệnh nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

chúng tôi là công ty du lịch dịch vụ có khách sạn 2 sao đang kinh doanh tại Pleyku, Tỉnh Gia Lai. nay có người nước ngoài đến nghĩ tại khách sạn . vậy khách sạn tôi có được phép cho người nước ngoài đến nghĩ không và có các công văn , văn bản nào mới nhất về việc cho phép người nước ngoài đến tạm trú tại khách sạn .????
... Có bác nào biết xin được chỉ bảo dùm nhé
thanks

14/10/12 10:43 Trả lời

Tham khảo bài viết này: "Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và văn bản hướng dẫn mới nhất
Link bài viết
http://www.tracuuphapluat.info/2012/01/phap-lenh-nhap-canh-xuat-canh-cu-tru-va.html

14/10/12 10:44 Trả lời

Bạn xem câu trả lời ở trên.

Nặc danh
17/10/12 21:33 Trả lời

xin hỏi tôi có một nhà trọ gồm 5 phòng ,khi tôi đi đăng ký tạm trú cho một gia đình gồm hai vợ chồng và một con nhỏ 3 tuổi,nhưng họ không đăng ký kết hôn,công an khu vực không đồng ý cho tạm trú,xin hỏi như vậy có đúng không.nhà tôi ở quận bình tân

Nặc danh
21/10/12 19:04 Trả lời

em muon bao lanh cho chi cua em qua dem tai khach san co duoc ko ah? neu dc thi phai lam nhu the nao?

29/11/12 11:56 Trả lời

Cho em hỏi. Em là sv thuộc ngoại thành Hà Nội đang học ở ĐH CÔng nghiệp Hà Nội. Em trọ tại xã Xuân Phương vậy e chỉ cần đến xã đký tạm trú có cần thêm giấy tờ tạm vắng ở nhà không ạ. Và nếu kiểm C.a Ktra tạm chú tạm vắng e cần những giấy tờ gì để xác thực đã đăng ký? Xin được giúp đỡ!

Nặc danh
19/12/12 12:47 Trả lời

tôi đến đăng ký tạm trú tại công an thị trấn Phú Thứ- Kinh môn- Hải dương, cán bộ đăng ký yêu cầu nộp 80000 đồng(không viết biên lai) tiền quốc phòng an ninh rồi mới làm thủ tục ghi sổ đăng ký tạm trú thì có đúng pháp luật không?

19/12/12 16:59 Trả lời

Cán bộ công an làm vậy là không đúng. Việc đăng ký tạm trú không liên quan đến việc nộp tiền ANQP. Khooản tiền ANQP bạn phải nộp là đúng nhưng không bắt buộc phải nộp cùng lúc với việc đăng ký tạm trú. Có thể nộp sau.

Nặc danh
21/1/13 20:57 Trả lời

Hộ khẩu thường trú của tôi là ở tỉnh Bắc Giang. Hiện tôi đang là sinh viên học trên quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, vì lý do cá nhân, tôi có chuyển trọ đến huyện Thường Tín, HN. Tôi đã đăng ký tạm trú, tạm vắng với Công an xã theo hướng dẫn cách đây khoảng 1 tháng. Nay công an có gửi giấy xác minh hộ khẩu thường trú của tôi về báo cho gia đình và yêu cầu gia đình xác minh và gửi lại. Trong khi những người khác xung quanh cũng không gặp vấn đề gì. Tôi xin hỏi cán bộ công an xã làm như vậy có đúng với thẩm quyền không? Xin cảm ơn.!

Thông tư số33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010, khoản 2, điều 6, mục e, có ghi:
"Trường hợp khách trong đoàn không mang giấy tờ tùy thân thì người đại diện hoặc trưởng đoàn phải viết giấy đề nghị cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú, nêu rõ lý do và cung cấp đầy đủ thông tin của những người cùng đi để cơ sở kinh doanh ghi vào sổ quản lý lưu trú theo quy định."
Vậy, trường hợp 2 người mà 1 người không mang giấy tờ tùy thân thì người kia viết giấy đề nghị được không?
Tôi hỏi vì Công an Phường chỗ tôi không chấp nhận trường hợp này (2 người, và rất phổ biến).
Tôi hiểu là không có cơ quan nhà nước nào cấp giấy chứng nhận rằng số người kia là một đoàn.
Tôi nói họ (CA Phường): Trong đoàn, người đại diện hoặc trưởng đoàn, sử dung hành vi công dân, viết giấy đề nghị được, sao trong 2 người thì người kia không sử dụng hành vi công dân của mình để viết giấy đề nghị được. Họ vẫn nói không được!
Rất mong Quí luật sư cho ý kiến.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Đinh bá Lộc

Nặc danh
14/6/13 23:51 Trả lời

tôi tam tru 1nam.neu toi toi dang ky thuong tru co can cong an xa xac nhan la toi da tam tru khong,hay la nop ho so len cong anhuyen luon

Xin chào! mình có cho một bạn nước ngoài đến homestay. bạn ấy có thị thực đến tháng 10/10/2013.
Khi bạn ấy đến nhà mình, mình dẫn bạn ấy đến công an phường khai báo.
Nhưng họ bảo bạn ấy ko đc ở trong nhà mình. vì theo luật gì ấy...
Mà bạn ấy chỉ ở nhà mình có 2 tuần.
Bạn ấy không có tiền để thuê khách sạn.
Vậy Công An phường mình đúng hay sai?
Và mình phải làm như thế nào để công an phường đồng ý?
Làm ơn giúp mình với...

Nặc danh
13/8/13 15:34 Trả lời

Nếu bạn muốn làm thẻ tạm trú có thới hạn (1 , 2,3 năm) chồng bạn phải chứng minh là đang làm việc tại VN để cấp thẻ lao động, sáu đó mới làm thủ tục cấp thể tạm trú. còn nếu muốn làm thủ tục đơn giản thì chồng bạn phải tham gia trong Hội đồng thành viên của mọt công ty nào ở VN thì sẽ xin thẻ tạm trú dễ hơn, như chí phí sẽ tốn hơn khoảng 10 tr

Nặc danh
4/12/13 00:28 Trả lời

Việc xử phạt không đăng ký tạm trú có tính theo số người không? thấy luật ghi là phạt 100- 200 nghìn, mức phạt này có nhân lên cho số người không?

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Nên đọc phần Hỏi đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời

 
Trang chủGiới thiệu và Quảng cáoMục lục WebsiteTrở lại đầu trang
© 2010-2013 Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm